Kárpátia Internetes Oldala   >>   Fórum   >>   Kárpátia
FÓRUM

Ha szeretne hozzászólni, be kell jelentkeznie!
Bejelentkezés >>

Listázás időrendben


 © Erka2013. dec. 13. 19:01 | Válasz | #215417 
26:27 kikaptunk

 © Erka2013. dec. 13. 18:56 | Válasz | #215416 
Sajnos a II. félidő nem kezdődött túl jól, a németeknek itt már nem volt annyi eladott labdájuk, mint az I. félidőben.
Szucsánszky meg nem adott gólja után elég nagy zavar támadt.
Görbicz A. - Müller gólok!
Görbicz Anita a mezőny legjobbja.
Volt egy Vérten meg nem adott gól is 21 : 21 körül.
59.48 p Görbicz 7-esét kivédték (ami ritkán fordul elő)

a francia játékvezetők(síp, fütyülő)
mint a tegnapi szőröstalpúakkal a nem naptól barnult j.vezetők (síp, fütyülő) :) :(

:(


 © Erka2013. dec. 13. 17:48 | Válasz | #215415 
Szép Estét!

A mostani gyönyörű eddig, Női kézilaba VB
I. félidő Magyarország : Németország 16:14

Hajrá magyar lányok!

Hajrá Bulath Anita, a papád /Bulath Tamás bácsi/ most már fentről szurkol Neked és büszke rád!!! (ercsi lány)

Kárpátia - Csatadal

 © puszinyuszi2013. dec. 13. 08:35 | Válasz | #215414 
Sziasztok.

Pósa Lajos:

A magyar nyelv

Nincsen szebb nyelv a magyar nyelvnél,
Lágyan csendül hangja,
Mint a messze rónaságon
A puszták harangja.
Álmodó madárnak
Édes sóhajtása,
Rengő rózsaleveleknek
Szelíd suttogása.
Bűvös-bájos a magyar szó,
Szépen szóló muzsikaszó.

Nincsen szebb nyelv a magyar nyelvnél,
Büszkék legyünk rája!
Fölharsan, mint a viharnak
Zúgó harsonája.
Zeng a bérczek ormán
Felhőkkel beszélve,
Fönséges nagy siralmában
Fölkiált az égre,
Könnyet szór a csillagokra,
Keservinket panaszolja.

Nincsen szebb nyelv a magyar nyelvnél,
Cseng szabadon, bátran,
Mint a hősnek kardja csattog
Villámló csatákban,
Ezredévnek őre,
Szabadság védője,
Benne van a magyar nemzet
Múltja és jövője.
Csengj, te szép kard, láng-lövelve,
Ősapáink drága nyelve!
"Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni, Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, Jobb is, ha szárnyam már most porbahull..."

pitbull2013. dec. 12. 21:27 | Válasz | #215413 
ADJON AZ ISTEN MAGYAROK!
Régen jártam köztetek....
Sok új fórumos társunk lett...
Ezúton üdvözlök minden számomra új tagot
Csonka ország egy egészből!!!
Ilyet soha senkivel nem tettek még, haragszik a FÖLD és az ÉG!!!

pitbull2013. dec. 12. 21:25 | Válasz | #215412 
Csonka ország egy egészből!!!
Ilyet soha senkivel nem tettek még, haragszik a FÖLD és az ÉG!!!

 © Rolkó2013. dec. 09. 21:23 | Válasz | #215411 
MÁSIK VILÁG KAPUJÁBAN

Égi madár bontogatja viharvert szárnyait,
sötétből a fénybe tartva szövögeti álmait.
Fölötte mennyország, alatta most még a földi pokol,
s a földön az ember, ki Isten nevében bitorol.

Mondd jómadár! Mi történik most velünk?
Odafent a magasban hogy látod az életünk?
Mert a hulló könnyünk lassan folyóvá növekszik,
és az ember az emberrel még mindig csak veszekszik.

A változás szele kavarog időben és térben,
ki a jó úton marad, üdvözülhet a fényben.
Ezért engem kövessetek, jöjjetek mind vélem!
Nagy feladat van megírva a sors könyvében.

Mondd édes madár! Hová viszel bennünket?
Bátorság kellene, hogy megtegyük első léptünket.
És mi az a dolog, mit ránk mért a Mindenható?
Édes madár ez a néhány kérdés megválaszolható?

Az istenfélőket mindig megkísértik,
s a szívetekbe is gyakran félelem költözik.
Mert próbára teszi az Úr, azt akit szeret,
egy új világ kapujában álltok, semmi baj nem lehet.

Mondd drága madár! Milyen kapun kell belépni?
Azon túl vannak-e szép pillanatok, amiért érdemes lehet élni?
Tengernyi a gyarlóság, amit jóvá kell még tenni.
Kövessünk akkor is, ha ezért másoktól el kell menni?

A világ, amiben éltek más arcot ölt,
a nyirkai jóslat végén írva van, amit táltos jövendölt.
Van aki veletek tart, van aki más helyekre jut,
de az út végén, Isten előtt, végül minden szál összefut.

Nem kell, hogy megváltsátok a világot,
a szívetekben legyen változás, s a világ is felfigyel rátok.
Az a nép, aki a föld szívét őrzi, nem maradhat észrevétlen,
meglátjátok, tisztelni és szeretni fognak titeket úgy mint régen.
"...Istenem kérem segíts! Add, hogy lássák végre, hogy magyar által ne folyjon még több magyar vére."

 © Erka2013. dec. 09. 19:52 | Válasz | #215410 

 © Rolkó2013. dec. 08. 10:56 | Válasz | #215409 
Mátyás király levelei 1460-1490.

Ernő szász választófejedelemnek

Buda, 1479. október 24.

Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország, Csehország stb. királya, üdvözletünket és kölcsönös, folyvást gyarapodó szeretetünket küldjük a kiváló fejedelemnek, Ernő úrnak, a szent római birodalom főkamarásának, türingiai és meisseni őrgrófnak, kedves barátunknak.
Kiváló fejedelem! Bizonyára nem került el benneteket annak a veszteségnek a híre, amelyet a minap, távollétünkben okozott a török országunknak. Gondoljuk, hogy-fontolóra véve a mindannyiunkat fenyegető veszélyt és a csapást, mely az egész kereszténységet sújtotta-nem fájdalom nélkül vettétek e hírt tudomásul. Hiszen a veszedelem, amelyet közös ellenségünk hozott ránk, minden keresztény uralkodótól megköveteli az áldozatot. Ha viszont így van, akkor az örömökből is ki kell vennetek a részeteket.
A múltkor Esze bég-Natólia basája után állítólag a törökök legjáratosabb embere-benyomult és hatalmas sereggel szállta meg erdélyi birodalmunk legtermékenyebb vidékeit; itt vannak gazdag sóbányáink, arany- és ezüstérc lelőhelyeink is. A vlachok serege is még vagy negyvenháromezer főnyi lehetett; diadalmasan, óriási zsákmánnyal megrakodva épp visszafelé igyekeztek. Ekkor ütközött meg a hatalmas sokasággal Báthory István főispán, erdélyi vajda, szövetkezve Kinizsi Pállal, birodalmunk déli részeinek főkapitányával, aki megbízásunkból a beáramló törökök ellen érkezett a vajda segítségére; végül is a nagy öldöklés során megfutamították az ellenséget. A törökök közül csak igen kevesen menekültek meg, a vlach gyalogosok pedig egytől egyig ottvesztek. A főkolompos Esze bég és Szkender bég a csatában lelték halálukat, Mankochewych pedig félholtan, sok sebből vérezve vánszorgott el; Ali bég lándzsával a mellében menekült, életéről és eltűnéséről nem tudnak biztosat azok, akik visszatértek hozzánk az ütközetből. Volt még hét másik török vajda, akik megadták magukat; sorsukról nem mondhatunk semmit sem határozottan. A mieink ugyanis még mindig a törököket üldözik, ezért nem hoztak róluk eddig híreket. Az ellenség csaknem összes zászlója a miénk. A foglyok számát még nem tudjuk pontosan, a győzelem és az ellenség nagysága alapján sem. A harc végeztével ugyanis Báthory István vajda parancsba adta, hogy a foglyokat az utolsó szálig ki kell végezni; ezek viszont egyre többen lesznek, hiszen napról napra újabbak kerülnek elő rejtekhelyeikről.
Mindezt azért akartuk tudatni, hogy barátságod velünk együtt örülhessen fényes győzelmünknek, amelyet az isteni kegyelemtől nyertünk mindannyiunk üdvére és az egész kereszténység boldogulására.

Értsétek meg ebből, micsoda nagyszerű, keresztény Istenünk adta alkalom ez most közös ellenségünk felmorzsolására. Ha ezt az alkalmat nem mulasztanánk el, akkor ismét régi méltóságára emelhetnénk a keresztény hitet Isten segítségével.
Bízunk bölcs előrelátásotokban; hisszük, hogy Isten adta győzelmünk még a szokottnál is ügybuzgóbbá és éberebbé tesz benneteket, s hogy nem fogtok addig várni, míg a cselszövő ellenség újra összeszedi magát a keresztények vesztére, és tétlenségünkből erőre kapva támadásba lendül.
Kívánunk barátságodnak mindig jó egészséget.
Kelt Budán, október 24-én, az Úr 1479. esztendejében, Magyarországon való uralkodásunk huszonkettedik, cseh királyságunknak pedig tizenegyedik évében.
"...Istenem kérem segíts! Add, hogy lássák végre, hogy magyar által ne folyjon még több magyar vére."

 © miki2013. dec. 07. 13:30 | Válasz | #215408 
Sziasztok! A mai napon 65.000.- Ft a Csillagösvény alapítvány számlájára elutalva, a Kárpátia fórum nevében! Az összeg összetevői: 57.000. a fórumos zászló jelképes értéke, 20 euro, és 2.000 Ft adományokból áll! A további felajánlásokról a facebook oldalamon tájékozódhattok, a licitálások december 10.-napon befejeződnek! Addig is köszönjük a Csángó gyermekek nevében is, felajánlásaitokat!
Szebb Jövőt!
Egy az ISTEN! Egy a NEMZET
www.borbelysecurity.hu

 © miki2013. dec. 07. 03:00 | Válasz | #215407 
ERKA CSABA és minden kedves fórumozónak!
Köszönöm szépen! - kedvességetek a legnagyobb ajándék, amit egy egyszerű biztonsági ember kaphat! Mégegyszer Köszönöm!
Egy az ISTEN! Egy a NEMZET
www.borbelysecurity.hu

 © Erka2013. dec. 06. 14:17 | Válasz | #215406 

 © Erka2013. dec. 06. 14:04 | Válasz | #215405 
http://www.youtube.com/watch?v=yAnQG3r3-5Y

 © Erka2013. dec. 06. 14:01 | Válasz | #215404 
http://www.youtube.com/watch?v=yAnQG3r3-5Y

 © Erka2013. dec. 06. 14:00 | Válasz | #215403 
Szia Miki!

Isten éltessen névnapodon és más napokon is! :)

http://www.youtube.com/watch?v=yAnQG3r3-5Y


 © Szegedi Csaba2013. dec. 06. 08:45 | Válasz | #215402 
Elnézést a helyesírási hibákért, ennek az okozója a Miklósok egészségére legördített pálinka.
csládod= családod
névnapoz= névnapot

 © Szegedi Csaba2013. dec. 06. 08:38 | Válasz | #215401 
Kedves Borbély Miki!
Neved napja az alkalom, most mondjuk el Neked, hogy a Te nagy fórumos csládod, milyen nagyon szeret.
Ugyanilyen nagy szeretettel kívánok boldog névnapoz minden Miklós nevű barátunknak.

 © puszinyuszi2013. dec. 06. 08:20 | Válasz | #215400 
Sziasztok.

Pósa Lajos:

Mikulás

Öreg Mikulásnak
Van egy nagy csizmája,
Benne a világot
Egy éjjel bejárja.

Amikor egyet lép,
Száz mérföldet halad:
Meg-megáll csöndesen
Minden ablak alatt.

Öreg Mikulásnak
Van egy tarisznyája:
Mindenféle jónak
Az a kincsestára.

Van benne könyv, puska,
Trombita, kard, fa-ló...
Mikulás azt mondja:
Jó fiúknak való.

Van benne kis edény,
Baba, cukor, dió...
Mikulás azt mondja:
Jó lányoknak való.

Csizmát meg cipellőt
Tesznek az ablakba:
Kedves ajándékit
Sorra belerakja.

Reggel az ablakról
Tudják is mindjárt,
Hogy a jó Mikulás
Az éjszaka itt járt.

Laci oda se néz,
Tudja már előre,
Hogy suhogó virgács
Van a cipellőbe!


"Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni, Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, Jobb is, ha szárnyam már most porbahull..."

 © Kata2013. dec. 04. 17:37 | Válasz | #215399 
Ezt meg kell osztanom.
Ma kimentem setalni 5 percre a ceg ele. Megallt mellettem egy lengyel auto, a srac lengyelul kezdett velem beszelni. Keresett egy ceget. Mondtam, nem tudom hol van, sajnalom. Megkerdezte, hogy honnan vagyok, Mondtam magyar vagyok.
Erre rammeredt, elcsodalkozott, teljesen letekerte az ablakot, felhangositotta az automagnot es a Karpatia szolt belolle, magyarul. Es mondta vigyorogva: Karpatia! Torotten, lengyelul, de a magyart utanozva dummogte a szoveget melle.

Nagyon felemelo erzes volt, hogy 970 kilometerre Budapesttol, egy idegen orszag embere magyarul, magyar szamot hallgat vezetes kozben.

 © Kalmár Éva2013. dec. 04. 10:02 | Válasz | #215398 
Szia Jani!
Nagyon örülök,hogy jövőre Kazincbarcikán is lesz koncert.Nem tudom,kinek az érdeme,de hálás köszönet érte.Kíváncsi leszek rá,mennyien lesznek majd.Én biztos ott leszek,mivel Kazincbarcikán lakom.
Bízom benne,hogy ezután minden évben el látogattok majd ide.

 © hadaprod2013. dec. 03. 23:43 | Válasz | #215397 
csak ennyi???:):)
nehogy kiégjetek nekem!!:)

 © hadaprod2013. dec. 03. 23:40 | Válasz | #215396 
Nagyon klassz emberek vagytok! Miért nem ilyen az egész ország??

Erdős Ferenc Csoki2013. dec. 03. 21:03 | Válasz | #215395 
Drága barátom!
"Nekünk magyaroknak valóságos nemzeti betegségünk a sok beszéd, melynek csak egy ellenszere van: a tett."

megtorlo2013. dec. 03. 19:36 | Válasz | #215394 
Adjon az Isten !
Köszönjük ! Van pár új helyszín , reméljük az érdeklődés olyan lesz ahogyan a szervezők gondolják !
Isten, Haza , Család

Csaby2013. dec. 03. 17:46 | Válasz | #215393 
Sziasztok!

Nagy keressel fordulok hozzatok. Nemet nylvvizsgam lesz januarban, projektet kell bemutatnom: Nemetorszag es Magyarorszag viszonyat valasztottam a multban es jelenben. Esetleg, ha valakinek van valami jo anyaga vagy segitene, nagyon szepen megkoszonnem.

Szep estet!
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

Csaby2013. dec. 03. 17:43 | Válasz | #215392 
Szia!

Egy almom valik valora, koncertszervezesben vehetek reszt, es ez a koncert nem akarmilyen, hanem kedvenceim jonnek hozzank punkosdkor :)
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

 © JANI2013. dec. 03. 13:52 | Válasz | #215391 
Sziasztok!

A 2014-es évre idáig leszervezett koncertek a következők:

Január 11. Szombat BALLASAGYARMAT
Január 18. Szombat GYÖNGYÖSPATA
Január 25. Szombat VESZPRÉMVARSÁNY
Február 7. Péntek HATVAN
Február 8. Szombat KOMÁROM
Február 14. Péntek DUNAÚJVÁROS
Február 15. Szombat FELSŐZSOLCA
Február 21. Péntek ZALAEGERSZEG
Február 22. Szombat SZÉKESFEHÉRVÁR
Március 7. Péntek HAJDÚNÁNÁS
Március 8. Szombat DABAS
Március 14. Péntek SZEKSZÁRD
Március 15. Szombat KAPOSVÁR
Március 21. Péntek VERESEGYHÁZ
Március 22. Szombat KISVÁRDA
Április 4. Péntek KISKUNFÉLEGYHÁZA
Április 5. Szombat TISZALÚC
Április 11. Péntek EGER
Április 12. Szombat BÁRÁND
Április 25. Péntek NYÁREGYHÁZA
Április 26. Szombat SÁRBOGÁRD
Május 1. Csütörtök BUDAPEST
Május 2. Péntek TATA
Május 3. Szombat SZERENCS
Május 8. Csütörtök GYŐRÚJBARÁT
Május 9. Péntek KISTARCSA
Május 10. Szombat ESZTERGOM
Május 16. Péntek BALATONSZENTGYÖRGY
Május 17. Szombat SIKLÓS
Május 23. Péntek FEHÉRGYARMAT
Május 24. Szombat AGTELEK
Június 6. Péntek CSÍKSZEREDA
Június 8. Vasárnap SZOMOLYA
Június 13. Péntek ÚJSZILVÁS
Június 14. Szombat BOLDOGKŐVÁRALJA
Június 20. Péntek UNGVÁR
Június 21. Szombat KÉTPÓ
Június 27. Péntek VELENCE
Június 28. Szombat DUNASZERDAHELY
Július 4. Péntek SIÓFOK
Július 5. Szombat SÜMEG
Július 11. Péntek TISZAFÖLDVÁR
Július 12. Szombat CSEMŐ
Július 18. Péntek HAJDÚSZOBOSZLÓ
Július 19. Szombat DOMBRÁD
Július 25. Péntek DUNAMOCS
Július 26. Szombat CSÓKAKŐ
Július 31. Csütörtök JÁSZSZENTANDRÁS
Augusztus 1. Péntek NAGYLOK
Augusztus 2. Szombat SÁRVÁR
Augusztus 8. Péntek ABÁDSZALÓK
Augusztus 9. Szombat BORZONT
Augusztus 15. Péntek HIDASKÜRT
Augusztus 16. Szombat FONYÓD
Augusztus 19. Kedd FÜZÉR
Augusztus 20. Szerda SZERVEZÉS ALATT
Augusztus 22. Péntek NAGYRÉDE
Augusztus 23. Szombat NYÍRACSÁD
Augusztus 29. Péntek VECSÉS
Augusztus 30. Szombat JÁSZBERÉNY
Szeptember 5. Péntek POMÁZ
Szeptember 6. Szombat CSÁKVÁR
Szeptember 12. Péntek KENGYEL
Szeptember 13. Szombat NAGYKANIZSA
Szeptember 26. Péntek NAGYCENK
Szeptember 27. Szombat KAZINCBARCIKA
Október 3. Péntek SZÉCSÉNY
Október 4. Szombat PÉCS
Október 10. Péntek HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Október 11. Szombat VESZPRÉM
Október 17. Péntek SZOLNOK
Október 18. Szombat TATABÁNYA
Október 23. Csütörtök MOSONMAGYARÓVÁR
Október 24. Péntek NYÍREGYHÁZA
Október 25. Szombat PAKS
November 7. Péntek GYÖNGYÖS
November 8. Szombat BUDAPEST
November 14. Péntek TAMÁSI
November 15. Szombat SOPRON
November 21. Péntek SÁTORALJAÚJHELY
November 22. Szombat DEBRECEN
December 5. Péntek SZEGED
December 6. Szombat MISKOLC
December 12. Péntek NAGYATÁD
December 13. Szombat DUNAKESZI
December 19. Péntek BONYHÁD
December 20. Szombat TAPOLCA
December 27. Szombat GYŐR
December 28. Vasárnap SZOMBATHELY
December 29. Hétfő NAGYKÁTA
December 30. Kedd BÉKÉSCSABA

Üdv. Jani

 © puszinyuszi2013. dec. 03. 08:04 | Válasz | #215390 
"Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni, Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, Jobb is, ha szárnyam már most porbahull..."

 © Erka2013. dec. 02. 12:52 | Válasz | #215389 
Sziasztok!

Peti, felvetésedre a válasz rögtön ott van ifj. Hegedűs Lóránt ref. lelkész ékes szavaiban, gondolataiban, üzenetében.
Neked és társaidnak további kitartást, sikeres munkát kívánok!

Csaby linkjén, a vármegyések cselekedetén töprengtem este -hírportálokból is értesülvén,-
hogy a megszállt magyar földön, azon a napon
..., a választ megkaptam Petrás Jánostól: "bátor kiállás" "hazaszeretet"!
A Kárpátia zenekar nemes célért történő sokadik felajánlása

Kedves Ildikó és Prong!
Sok szeretettel gratulálok !
Jó egészséget kívánok Nektek, gyermeketek növekedjen boldogságban, békességben, egészségben!


 © kiev2013. dec. 02. 12:35 | Válasz | #215388 
...sok az ismerős azon a videón...

Huszár Peti2013. dec. 02. 10:01 | Válasz | #215387 
Nyissa csak bátran!

Ismét újra húztuk a gépünket-idén már harmadszor- én nem lepődök meg rajta, csak bosszant. Ez az utóbbi napok távolmaradásának oka.

Kievéknek nagy gratula. Sok örömöt, boldogságot kívánok.

Én is hoztam egy videót! Több ismerős arc szerepel benne. Kettőskereszt állítás Óbudán Ifj. Hegedűs Lóránttal. Engedélyek hiányában és Fideszes ellenszélben provokatív módon. De Mi nem alkuszunk!
Vélemény?
Több ezer év, kövekbe vésett hírmondó rovás Korona, jogar, aranyalma és egy megszentelt palást.
Több ezer év harcos álom és vidám verejték, te vagy őseid albumában az aktuális kép

 © puszinyuszi2013. dec. 02. 08:24 | Válasz | #215386 
Sziasztok.

Jani videója
"Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni, Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, Jobb is, ha szárnyam már most porbahull..."

 © Krista József2013. dec. 02. 08:13 | Válasz | #215385 
Adjon az Isten!
Gratulálunk sok boldogságot hosszú, egészséges életet kívánok nektek az egész családom nevében.
Szebb Jövőt!
ui: Sokasodjunk!!!! Prongnak küldöm

 © JANI2013. dec. 02. 07:49 | Válasz | #215384 
Sziasztok!

A Kárpátia zenekar átvállalja a büntetés kifizetését, amivel a Székely hazafikat sújtották, bátor kiállásuk miatt.
Szerintünk pedig példásan vizsgáztak hazaszeretetből!!!

És itt van még egy videó részlet:

https://www.youtube.com/watch?v=SC9cJ6COYto


Üdv. Jani

 © Erka2013. dec. 01. 23:26 | Válasz | #215383 
Csak nem!? Éreztem én már l hete!!!!
HÓNAP VÉGE!!!!!!!!!!!!!!!! (volt nem oly rég)

szám nincs, grat-ok nak nyoma sincs itt!!!


 © kiev2013. dec. 01. 22:49 | Válasz | #215382 
Szia!

Igen, már itthon vagyunk mindannyian, épen, egészségesen!


Csaby2013. dec. 01. 20:49 | Válasz | #215381 
Neked is szep estet! :D
Koszi :)

amugy ime a varmegyesek osszecsaptak a roman zsandarokkal:
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/csendorok-es-varmegyesek-csaptak-ossze
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

 © Erka2013. dec. 01. 19:52 | Válasz | #215380 
Szép estét Csaby!

Hát persze, a gyönyörű, jellegzetes hang

Tőlem indulhat a piros, de a főfelelős: Huszár Peti.
Peti, nyithatja Csaby az ablakot?Csaby2013. dec. 01. 15:00 | Válasz | #215379 
Petras Jani :D
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

 © Erka2013. nov. 30. 21:19 | Válasz | #215378 
Végvár zenekar - Magyarnak lenni

Egy kitüntetés méltó tulajdonosának hangja...
No ki Ő?
Piros pontok küldője HP (nem Harry Potter)

 © Erka2013. nov. 30. 18:32 | Válasz | #215377 
Szia Ildikó!

Napok óta ismételgetem: "hónap vége", gondolataim ekörül... Lehet valamit megtudni? Egyáltalán otthon vagy?

 © kiev2013. nov. 30. 17:49 | Válasz | #215376 

 © Jucuska2013. nov. 30. 13:26 | Válasz | #215375 
Nem hajlok semmi szélnek,Pusztító jégverésnek,
Úgy állok rendületlen, Magyarnak születtem

 © Jucuska2013. nov. 30. 13:21 | Válasz | #215374 
Nem hajlok semmi szélnek,Pusztító jégverésnek,
Úgy állok rendületlen, Magyarnak születtem

 © Kalmár Éva2013. nov. 30. 09:57 | Válasz | #215373 
Sziasztok!
Boldog névnapot kívánok,minden András nevű fórumos társamnak!

Csaby2013. nov. 29. 21:11 | Válasz | #215372 
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

Csaby2013. nov. 29. 21:09 | Válasz | #215371 
Sziasztok!
Ime egy orok elmeny, 2010-bol, Szejkefurdorol, a IX. Szekelyfoldi Rockmaratonrol, amikor is Kalapács József a Karpatiaval enekelte a ket himnuszt. Hala Istennek ott lehettem az elso sorban :)
http://www.youtube.com/watch?v=m3j458AplD8
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

 © puszinyuszi2013. nov. 29. 09:26 | Válasz | #215370 
"Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni, Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, Jobb is, ha szárnyam már most porbahull..."

 © Erka2013. nov. 28. 18:14 | Válasz | #215369 
Elnézést!!!!!!!!!
Így hatott rám, előbb 1 pohár víz! vagy 2 pohár.
Nagyon alapos, figyelmes utánajárás .... BOCS!!!


 © Erka2013. nov. 28. 17:55 | Válasz | #215368 
Segítsetek légyszi, link.
Másolás még rosszabb,
Évi kösz a hírt!

 © Erka2013. nov. 28. 17:53 | Válasz | #215367 
...a pozitív visszacsatolás!

Címlap
Kiemelt
Friss híreink
Heti vallató
Dossziék
Délvidék
Magyarság - Közélet
Helyben - Rólunk
Külvilág
Ószerbia
Anyaország
Kárpáthon
Világunk
Kultúra
Irodalom - Színház
Zene - Film - Kép
Színes
Időjós
Pletykafészek
Agytröszt
Életmód
Bolondóra
Sport
Szerbiai
Magyarországi
Nemzetközi
Multimédia
Videótár
Képtár
Szavazás
Hasznos
Árfolyamlista
Szervezetek - Intézmények
Médiumok
Településeink
Szerkesztőség
Impresszum - Elérhetőség
Marketing - Bannerek
Partnerek - Támogatók
Kapcsolat
A kiszabadult temerini fiúk a VMSZ-ről: "Ahogy ©eąelj vajda segített nekem, úgy segítettek ők is"

PDFNyomtatásE-mail
Közzétette: Szerkesztő
2013. október 14. hétfő, 16:00
xtemerinifiuk22012. november 30-án, nyolc és fél kegyetlen évnyi raboskodás után, elnöki kegyelemmel szabadult ki a mitrovicai (Szávaszentdemeter) fegyházból Horváth Árpád és Szakáll Zoltán, ketten az öt temerini fiú közül. Mi történt velük azóta, sikerült-e beilleszkedniük? Hogyan látják a délvidéki magyar-szerb viszonyt? Mit tudnak három börtönben maradt társukról és az „új temerini fiúkról”? Kitől kaptak támogatást és ki az a magyar jobboldali politikus, aki a „protokoll” miatt nem szívesen mutatkozik velük? Exkluzív páros interjú következik.

- Alfahír: A közelmúltban egy délvidéki delegáció járt Strasbourgban, ahol egy filmet vetítettek le a magyarellenes jogsértésekről. Bemutatták az „új temerini fiúk történetét” is, amely több hasonlóságot mutat a ti koncepciós peretekkel. Tudtok-e róluk valamit, ismeritek-e őket személyesen?

- Horváth: Mindegyik fiút ismerjük személyesen, sőt, baráti kapcsolatban állunk velük, és az ügy minden részletét nyomon követjük. Zolival annak idején a magyar Országgyűlés emberi jogi bizottsága elé vittük az ügyet. Úgy indult, hogy azt a szerb bírónőt kapják, aki minket is 61 évre elítélt, szóval kemény koncepciós pert terveztek, de sikerült sok embernek egyszerre fellépni, és ez nem jött össze. Azóta a szerb helyett magyar bírót kaptak a fiúk, és több bizonyítékot kivontak az eljárás alól, így könnyen elképzelhető, hogy hamarosan szabadlábon lesznek.

- Szakáll: Sikerült elérni, hogy a per magyar nyelven folyjon, így Újvidékről Szabadkára került az ügy. Tárgyalás viszont idáig nem volt, pedig a fiúk lassan egy éve előzetesbe vannak. Ugyanezért a vádért, faji gyűlölet szításáért egy szerb nemzetiségű nyolc hónap börtönnel megúszta, és még azt sem kellett végigülnie. Nem szeretnénk, ha a fiúk ugyanarra a sorsra jutnának, mint mi. A szerb hatalom csak a megfelelő pillanatot várja a koncepciós perre, a legnagyobb délvidéki magyar párt hallgat, pedig ha már tegnap kijöttek volna a fiúk, az is késő lett volna.

kép

Szakáll Zoltán és Horváth Árpád

- Alfahír: Hogy látjátok, javult a magyar-szerb viszony 2004 óta?

- Szakáll: A nyilvánosság előtt nincsen annyi incidens kihelyezve, de ugyanúgy történnek magyarverések, amit eltussolnak. A sértettek nem merik elismerni, hogy nemzeti alapon bántalmazzák őket. Ha kisebbség bánt többséget, az nemzeti alapon van, ha viszont a többség kisebbséget, az egyszerűen rendbontás. Pár napja egy 16 éves fiú tartott haza a diszkóból, amikor az autóbuszban három szerb megverte, mert magyarul írt SMS-eket a barátnőjének.

- Horváth: A gúnyhatárhoz közel nem értik az emberek, hogy ilyen esetek miért történnek. Egyértelmű, hogy ezek nem azok a régi, őshonos szerbek, akik több száz éve élnek velünk, hanem akiket a 90-es években Seselj vajda betelepített. Akik Adán vagy Zentán élnek, azokkal nincs probléma. Én nem vagyok híve annak, hogy valaki miatt megbélyegezzünk egy nemzetet, ez nagyon primitív dolog lenne. De az is tény, hogy vannak emberek – főleg Temerin, Óbecse környékén –, akik ezt nem így gondolják, akiket zavar, hogy valaki magyarul beszél, és tesznek is ez ellen. Az említett fiú édesanyja ügyvédet fogadott, és eljárást fog indítani, de szabálysértésnél tovább az ügy nem is fog menni. Az a szomorú, hogy Szerbia kettős mércét alkalmaz a nemzetek között.

- Alfahír: a rendőrség asszisztálásával?

- Horváth: Van Temerinben egy rendőrfőnök, aki mindig a kormányzó szerb pártnak a tagja. Ez az ember sajnos magyar nemzetiségű, és állandóan csak a magyarokat molesztálja, vonja eljárás alá, sitteli le. Ha magyart bántalmaznak, akkor is valamit kitalálnak, hogy a magyarok ellen lehessen eljárást indítani.

- Alfahír: Mi ennek az oka? Megfelelési kényszer?

- Horváth: Igen, megfelelési kényszer egy fotel iránt, de nem a többségi nemzet iránt. Ezt már 15 éve így csinálja.

- Alfahír: Nyáron Felvidéken tartottatok előadássorozatot. Vannak hasonlóságok a felvidéki és délvidéki magyarellenesség között?

- Szakáll: Sajnos vannak. Bár Szerbia is az Európai Unióba tart, míg Felvidéken végig kint volt az autónkon a magyar címeres zászló, fájó volt, hogy amikor bejöttünk Szerbiába, a haverom jobbnak látta levenni. A hivatalokban nálunk is kint van a magyar zászló, de ha az itteni magyar ifjúság kiteszi, ne adj’ Isten harcos pólót húz, akkor már ferde szemmel néznek rá, hogy „ország ellenes” és „fasiszta”. Amikor az öt temerini fiú le lett tartóztatva, a rendőr elvette a középiskolás német tankönyvet, hogy „Aha! Ez a fasizmusnak a jele!”

- Alfahír: Három temerini fiú 2004 óta börtönben van. Mit lehet tudni róluk, tartjátok velük a kapcsolatot?

- Szakáll: Kapcsolatban állunk a fiúkkal és szüleikkel is, de a szavak ennyi idő után már sokat nem jelentenek, ha az ember nem tud valami konkrét segélyt nyújtani. A legnagyobb segély persze a szabadulás lenne, de a kegyelmi kérvényeiket kétszer is elutasították. Ez megviseli az embert. Máriás István édesanyja a szabadulásunk után kijelentette, hogy az egyik szeme sír, a másik nevet: mi ketten kint vagyunk, az ő fia meg bent. Nagyon rájuk férne már a szabadulás, nagyon szeretném, ha valami erő megsegítené őket, mert bár sosem késő újra kezdeni, múlik az idő felettük.

kép

A híres fotómontázs, ami bejárta a Kárpát-medencét. Jobb felső sarokban Szakáll Zoltán, a jobb alsó szélen hosszú hajjal Horváth Árpád

- Alfahír: Mennyi van még nekik hátra?

- Horváth: Uracs József 2015 decemberében szabadul, Illés Zsolt 2016 márciusában, Máriás István 2017 szeptemberében. Ezt az ügyet sokkal nyomatékosabban kéne követelni a szerbektől, a fiúkat totál legyilkolja az élet. Én tudom, amikor kijöttünk, mi mennyit elveszítettünk ez alatt a nyolc és fél év alatt, nem hogy ők, most már 9 és fél év alatt… A legrosszabb helyzetben Zsolt van, neki nincs senkije, édesapja és édesanyja is meghaltak. Az is kérdéses, hogy ha egy nap szabadul, nem válik-e hajléktalanná. Az ő esete annyira szomorú, hogy kötelességemnek éreztem, hogy felvállaljam, és megtegyek érte mindent. Nemrég indítottunk egy új segélyezési akciót, kevés eredménnyel. Sokan anyagilag nem tudnak támogatást adni, ezért tervezünk egy nyilvános gyűjtést is, ahol nem csak pénzt lehet adni, hanem élelmet vagy bármi mást.

- Alfahír: Elképzelni is nehéz, hogy egy szerb börtönben magyarként miken mehettetek keresztül. Mi adott nektek erőt a legnehezebb időszakokban? Volt olyan pont, amikor úgy éreztétek, nem bírjátok tovább?

- Szakáll: A többiek nevében nem tudok beszélni. Őszintén megmondva nekem leginkább a bizonyítási vágy adott erőt. Hogy megmutassam, akkor is kitartok, ha magyar létemre meg akartatok törni. Születésemtől kezdve bennem volt a nemzeti érzelem. Büszke vagyok a magyarságomra, soha nem tagadtam meg, és nem is fogom megtagadni. Amikor megtörtént az ügy, és letartóztattak, azt gondoltam, nem engedem, hogy megtörjenek. Szerintem mindenkiben benne van az, hogy ha nemzetiségéért meghurcolják, születik ott egy bizonyos – nem épp a legjobb kifejezés – bosszú, vagy inkább azt lehet mondani, bizonyítási vágy. Megmutatni, hogy kitartok, és nem engedem, hogy megtörjenek.

- Horváth: Panaszkodni nem fogok, mert nem szokásom. Én személy szerint nagyon optimista voltam minden szempontból. Az ember mindig valahonnan merít erőt. Mindig jön valaki vagy valamilyen esemény, ami pozitívra billenti még a rosszat is. Mindig úgy fogtam fel a dolgokat, hogy a rossznál is mindig van rosszabb. Ha valaki nem így gondolkozik ott ennyi évig, az kiakad, belebolondul. Ezt nem szabad így csinálni, mert totál fizikai, szellemi leépülés jön, ha valaki állandóan azon gondolkozik: „Hú, miért nem vagyok szabadlábon, mert nekem nem kellene most itt lennem.” Ez tiszta öngyilkosság.

- Alfahír: Mit lehet tudni most rólatok, mennyire sikerült visszatérni az élet „normális” menetébe? Van-e munkátok, fel tudtátok-e venni a kapcsolatot korábbi barátokkal?

- Horváth: Különösebb beilleszkedési gondjaink nincsenek, viszont a munkanélküliség óriási probléma. Nincs bejelentett munkahelyünk, nem tudjuk összekötni a mát a holnappal. A baráti kapcsolatok nagyjából megmaradtak, még érdekesebb, hogy születtek újak. Voltak olyanok, akik, míg bent voltunk, elfelejtettek. Nem vonom őket felelősségre ezért, mégis csak hosszú idő volt.

Fotó: magyarszo.com

Horváth Árpád mindig optimista volt

- Szakáll: Régi barátokkal vettük fel a kapcsolatot, és jöttek újak is. Az akkori tinik most már ifjúk lettek, sokan mellénk álltak. Munkát találni viszont tényleg nagyon nehéz, minden fizikai és szezonális munkát elvállalunk, mert valamiből meg kell élni, az életszínvonal sokkal rosszabb, mint 2004-ben volt.

- Alfahír: Ha lenne magyarországi munkalehetőség, itt is vállalnátok munkát?

- Horváth: Persze, nincs más lehetőség. Az ember vagy tizenórákat dolgozik 50-60 ezer forintért havonta, vagy olyan dologba bonyolódik bele, ami nem törvényes, ilyesmit meg nem szeretnénk csinálni. Ha lenne olyan magyar vállalkozó, aki munkát adna, akkor szívesen.

- Az anyaországtól nem kaptatok támogatást?

- Horváth: Valamennyit kaptunk, Felvidéken is volt egy kisebb gyűjtés, Maglódon hagyományőrző rendezvényen vettünk részt, de nagyobb támogatás nem érkezett.

- Szakáll: A Jobbik is kiállt mellettünk, a magyarországi pártok közül legerélyesebben. Szávay István és Zagyva Gyula képviselők is többször felszólaltak már az érdekünkben, de ők ugye nincsenek hatalmon, hogy többet tudnának tenni.

- Alfahír: A már említett strasbourgi delegációt Gaudi-Nagy Tamás jobbikos képviselő vezette, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István viszont azt mondta, ezek az akciók többet ártanak, mint használnak.

- Horváth: A VMSZ azért mondja, hogy kártékony, mert nem ő csinálta az akciót. Én őszintén örülök, hogy van valaki, aki felkarolja ezeket a magyar ügyeket, és nem a szőnyeg alá söpri őket. A VMSZ olyan, mint a temerini rendőrfőnök, a szerbek talpát nyalja, hogy fotelt kapjon, a délvidéki magyarokkal egyáltalán nem foglalkoznak. Amikor 2004-ben minket előzetesbe fogtak, 24 órán belül az első politikai párt, aki elítélt minket, a VMSZ volt. Amikor megkaptuk a 61 évet, tartották a lakossági fórumot, hogy fognak segíteni. Ahogy Seselj vajda segített nekem, úgy segítettek ők is.

- Szakáll: Amíg a kisebbségeknek jogaik csak papíron vannak, én igenis jónak látom, hogy ilyenekre fényt derítenek.

- Az elmúlt évben kormányfői és államfői szintű találkozókra is sor került Magyarország és Szerbia között, legutóbb pedig az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága is látogatást tett nálatok. Volt eredményük ezeknek a találkozóknak?

- Szakáll: Nyilvánosan nem történt semmit. Hogy a zárt ajtók mögött született-e valamilyen megállapodás, azt nem tudom. Annyit tudok, hogy tíz temerini fiú – a három régi és a hét új – még mindig rács mögött van. Ezek szerint nem sok minden történhetett.

Fotó: magyarszo.com

Szakáll Zoltán nem hagyta, hogy megtörjék

- Horváth: Eddig csak ígéreteink vannak. A HírTv például szeretett volna egy adást csinálni velünk és Németh Zsolttal, a külügyi államtitkárral, de ő azt mondta, hogy protokoll szempontjából nem lenne helyes, ha találkozna velünk. Egyébként úgy érzem, a Fidesz is valamilyen szinten félre lett tájékoztatva az ügyünkben.

- Ez hogyan lehetséges? A jobboldali sajtó a kezdetektől fogva részletesen foglalkozott az ügyetekkel.

- Horváth: Vannak olyan dolgok, amik még nem kerültek nyilvánosságra. Nemsokára befejezek egy könyvet, amiben ez is részletesen benne lesz, addig nem szeretnék felfedni semmit.

- Alfahír: Mikor fog megjelenni?

- Horváth: Pár hónap múlva. Nem csak a temerini fiúkról fog szólni, hanem arról, mi mindennek kellett bekövetkeznie, hogy egy ilyen ügy megtörténhessem. Nem ígérem, hogy mosolyogtató olvasmány lesz.

Bencsik János - alfahir.hu

 © Erka2013. nov. 28. 17:49 | Válasz | #215366 
A kiszabadult temerini fiúk a VMSZ-ről:"Ahogy Seselj vajda segített nekem, úgy segítettek ők is"

 © Erka2013. nov. 28. 17:44 | Válasz | #215365 
A kiszabadult temerini fiúk
DE igen mégis igaz, bocs nem voltam itthon!
Nem hiszem el!!!!!

 © Erka2013. nov. 28. 17:34 | Válasz | #215364 
Sajnos a régi /eredeti/? temerini fiúkat nem.
elnézést az eredeti, v. igazi. .... kifejezésért

 © Kalmár Éva2013. nov. 28. 16:45 | Válasz | #215363 
Sziasztok!
A temerini fiúkat kiengedték az előzetesből

 © Bajnok2013. nov. 27. 22:57 | Válasz | #215362 
Bocsánat, az előbb én írtam csak nem voltam átjelentkezve!
A link sem helyes!

Itt tudjátok megnézni a gyűjtés plakátját!
"Visszaveszünk földet, erdőt, mezőt...
Adjon az Úristen hozzá erőt,... és szebb jövőt!"

Judith2013. nov. 27. 22:49 | Válasz | #215361 
"... magyar föld e róna, magyar vér áztatta,
viszi a hírt: nem nem soha, nem mondunk le róla!..."

 © s.z.i.l.v.i.2013. nov. 27. 20:43 | Válasz | #215360 
Sziasztok!

A szombati gyöngyösi koncertről pár szó.
Akárcsak a többit, ezt is nagyon vártam már...hiába no, régen volt már Szécsény...
Amikor megérkeztünk, meglepődtem, ugyanis elég kicsinek találtam a helyet, ezért aztán gyorsan beálltam az első sorba addig, amíg volt hely. Mert hát Máté fiunk, és unokatesója onnan akarták nézni-hallgatni! Na jó, én is! Az előzenekar után -gratulálok nekik, nagyon jók voltak- végre színpadra álltak a Fiúk is! Elég sok gyerkőc volt az első sorokban, szerencsére zavartalanul tudtak szórakozni. Mellettem egy nem szomjas leányzó állt, aki folyamatosan el akarta foglalni a helyünket, de egy idő után feladta, inkább hátrébb vonult. Semmi probléma nem volt vele, megértette hogy a gyerekek nem látnának tőle semmit. Mikiéknek is be kellett jönniük egyszer, de ahogy láttam, nem sokáig tartózkodtak benn, gyorsan megoldották a helyzetet.
Ami külön öröm volt számunkra, az az, hogy sok idő elteltével újra találkoztunk régi fórumos barátokkal! Még ha nem is sokat sikerült beszélni, nagyon örültünk nektek!
Köszönjük szépen még egyszer a Zenekarnak, hogy a szokásos óriási hangulatot hozták, valamint Mikiéknek, hogy biztonságban lehettünk!
Ja, és a színpad széléből, a hangfalak mellől is nagyon jól hallottunk mindent, írom ezt azért, mert a végén Jani megkérdezte tőlünk, hogy ott is minden hallható volt-e?
Köszönjük szépen, igen!

A legközelebbi viszontlátásig -ami már csak 2014-ben lesz valószínűleg- adjon az Isten szebb jövőt mindenkinek!
"Magyar nemzet, ha rád kerül a sor,
Léssz-e megint, ami voltál egykor?" Petőfi Sándor

 © R. Anita2013. nov. 26. 19:01 | Válasz | #215359 

 © R. Anita2013. nov. 26. 18:59 | Válasz | #215358 
Sziasztok!
Szebb Jövőt!
A péntekii Kárpátia koncertről a videóim:
A kivéreztetett
Egy szökött hadifogoly élete
Egy az Isten, egy a nemzet (Márk)
Monti szóló
Vallomás

 © puszinyuszi2013. nov. 26. 09:46 | Válasz | #215357 
"Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni, Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, Jobb is, ha szárnyam már most porbahull..."

 © Erka2013. nov. 26. 00:51 | Válasz | #215356 
...és a szurkolóknak oly sok izgalmas, boldog perceket, órákat, pillanatokat

 © Erka2013. nov. 26. 00:08 | Válasz | #215355 
Sziasztok, szép éjszakát!

A videó is csodálatos, hihetetlen érzelmeket kavart bennem!
Köszönet a Kárpátiának, sportolóinknak, akik teljesítményükkel elismerést, dicsőséget szereztek Magyarországnak!!!

A Fekete párducnak gyógyulást, jó egészséget!!!!


Kata, névnapodon szeretettel köszöntelek!!!

Szabad Magyar2013. nov. 25. 20:08 | Válasz | #215354 
Szép volt Fiúk!!!

Hegyivadász2013. nov. 25. 20:05 | Válasz | #215353 
Üdvözlégy Mária Istennek Szent Anyja!


Még legalább 10 - 20 - 30 - 40 évet a Zenekarnak!


Az Úr legyen Veletek!

Mata Zsolt2013. nov. 25. 19:23 | Válasz | #215352 
Adjon az Isten!

Gratulálok a Zenekarnak a jubileumhoz!!!

Ha minden zenekar/zenész ennyit tenne a Magyarságért, bizonyára nem itt tartanánk.

Le a kalappal és csak így tovább!
Én örülök, hogy a Kárpátia Zenekart ismerhetem és a fórumon annyi embert megismerhettem.

Miskolcra készülünk!

Privát közlemény: Akiknek megvolt a telefonszámom és még tartani akarják velem a kapcsolatot, azok kérem hívjanak fel, ugyanis a telefonomat elhagytam és nem is lett meg, tehát minden telefonszámom elveszett...
A számomat reaktiváltam, tehát a régi számom az új is.

Szebb Jövőt!
"Mert a Haza nem eladó! Ezüst pénzre sem váltható! Mert a Haza lelked része, határait beléd véste. Ezer éve, ezer éve a hit!"

 © JANI2013. nov. 25. 18:02 | Válasz | #215351 
Sziasztok!

Tíz évvel ezelőtt írtuk meg a Csatadalt, a Londoni 6-3 történelmi futballmérkőzés ötvenedik évfordulójára. Ma ünnepeljük a hatvanadikat :)

Csodálatos, hogy a keretből még hárman itt vannak köztünk: Grosics Gyula, Buzánszky Jenő, és Várhidi Pál, aki ugyan nem játszott a mérkőzésen, de a keretben benne volt, és a cserepadról nézte az összecsapást.

A tíz évvel ezelőtt készült videó, nem csak ennek a mérkőzésnek állít emléket, hanem a Magyar sport kiemelkedő alakjainak is, bár a teljesség igénye nélkül, ami este 20.00 órakor megtekinthető lesz a You Tube-on.
Üdv. Jani

Csaby2013. nov. 25. 13:17 | Válasz | #215350 
Szia! Kaptad-e meg multkori e-mailemet ?:)
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

 © Bene Beáta2013. nov. 25. 12:06 | Válasz | #215349 

 © Krista József2013. nov. 25. 11:19 | Válasz | #215348 
Köszönjük a képeket. Úgy látom remek koncert volt ez is.

 © Krista József2013. nov. 25. 11:17 | Válasz | #215347 
Isten éltesse valamennyi Katalin nevű fórumos barátunkat!!!

 © Vesztergám Judit2013. nov. 25. 10:25 | Válasz | #215346 
Sziasztok!

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én tűkön ülve várom az új/régi videoklipet.
,,Vadászhat énrám bárki, van erőm bosszút állni. Én soha nem felejtem, Magyarnak születtem!"
,,Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet." (Bethlen Gábor)

 © puszinyuszi2013. nov. 25. 08:15 | Válasz | #215345 
Sziasztok.

Hatvanéves a 6-3
"Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni, Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, Jobb is, ha szárnyam már most porbahull..."

 © edo852013. nov. 24. 21:50 | Válasz | #215344 
Ismét szuper képek köszönjük szépen!!!!!!!!!!

 © Kata2013. nov. 24. 16:50 | Válasz | #215343 
Nagyon jók lettek a képek.Köszönjük :)

 © cokekris2013. nov. 24. 13:53 | Válasz | #215342 
cokekris- Legszebb ország hazám az öt világrész nagy terűletén.
MAGYAR VAGYOK, KERESZTÉNY ÉS FRADISTA!

Csiszár Lehel2013. nov. 24. 10:38 | Válasz | #215341 
Adjon az Isten!

519 évvel ezelőtt halt meg Kinizsi Pál.

Kinizsi Pál (Temeskenéz? 1431? – Szent-Kelemen, 1494. november 24.) a magyar történelem egyik legismertebb hadvezére. Olyan hős, aki kiváló hadvezéri képessége, rendkívüli, legendás ereje és sorozatos győzelmei révén napjainkra mondai alakká vált. Kinizsi élete során egyetlen csatát sem vesztett el, amely az egész világon ritka számba megy.
Kinizsi Pál nevét 1467-ben említik először Mátyás király egyik rendeletében, Máramaros vármegye ispánjaként. Születési idejét nem tudni pontosan, emellett nem ismert, hogy nemesi származású, vagy molnárnak született. Feltételezések szerint bihari kisnemesi család sarja, bár Kinizsi nevű családok Székelyföldön, illetve Abaúj-Torna megyében előfordultak. Apjáról lehet tudni, hogy harcolt Hunyadi János alatt a törökök ellen.

Kinizsi Pál Magyar Balázs egyik alvezéreként tűnt fel 1468-ban a morvaországi hadjáratban. 1472-ben hűségéért megkapta a Budáról Itáliába vezető út mentén fekvő Vázsony várát, a hozzá tartozó birtokokkal. A „Kinizsi várat” ezt követően palotával, barbakán-szerű kapuvédőművel egészítette ki, majd 1478-ban, mikor pálosokat telepített a mezővárossá kinevezett Vázsonyba, kolostort és templomot építtetett számukra. 1480-ban Somló várát is megkapta az uralkodótól, majd szintén 1480 körül feleségül vette Magyar Balázs lányát, Magyar Benignát.
Temesi ispán volt 1479-ben, amikor egy 35-40 ezer fős török sereg Haszán-oglu Isza bég vezetésével betört Magyarországra és feldúlta Szászföldet. Kinizsi Báthory István erdélyi vajdával együtt, 1479. október 13-án, Kenyérmezőnél hatalmas győzelmet aratott a török sereg felett. 1481-ben Mátyás király a déli végek védelmével bízta meg, s 1482-ben Szendrőnél győzelmet is aratott az ellenséges hadsereg ellen.

Mátyás halála után Kinizsi Corvin János ellen fordult, s II. Ulászló király mellé állt. 1490-ben I. Miksa német-római császár elfoglalta Nagyvázsonyt, de azt a következő évben Kinizsi visszafoglalta. 1492-ben megsemmisítette a szétzüllött Fekete sereget, de azt követően, élete végén ismét a törökök ellen harcolt. 1494-ben megmentette Nándorfehérvárt az árulástól: az áruló katonákat, akik pénzért akarták az erődítményt átadni az ellenséges seregnek, iszonyú kínzások közepette végeztette ki. Betört Szerbiába és Bulgáriába is, majd végül Szendrő ostrománál életét vesztette. Fontosabb rangjai közül volt Temesi Ispán: (1484), Máramaros megyei Ispán: (1467), Országbíró: (1494)
"Magyar vagyok, a fajomat imádom,
És nem leszek más, - inkább meghalok!"

 © puszinyuszi2013. nov. 22. 10:05 | Válasz | #215340 
"Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni, Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, Jobb is, ha szárnyam már most porbahull..."

Csiszár Lehel2013. nov. 21. 14:14 | Válasz | #215339 
Adjon az Isten!

Ma, 97 évvel ezelőtt halt meg I. Ferenc József (németül Franz Joseph von Österreich; csehül Frantiąek Josef; lengyelül: Franciszek Józef; horvátul Franjo Josip; szlovénül: Franc Joľef; szlovákul Frantiąek Jozef; olaszul: Francesco Giuseppe; románul Francisc Iosif; szerbül: Франц Јозеф; ukránul: Франц Йосиф; latinul: Franciscus Iosephus; Bécs, 1830. augusztus 18. – Bécs, 1916. november 21.) osztrák főherceg, 1848-tól haláláig osztrák császár, 1867-től Magyarország megkoronázott apostoli királya, Erzsébet császárné és királyné férje.
68 éven át uralkodott, ő volt a Habsburg Monarchia leghosszabb ideig ténylegesen hatalmon lévő uralkodója, egyben Európa történetének harmadik leghosszabb ideig uralkodó monarchája (XIV. Lajos francia király és II. János liechtensteini herceg után). Irányítása alatt az 1850-es–60-as években az Osztrák Császárság súlyos katonai és politikai veszteségeket szenvedett, a szárd háború és porosz–osztrák háború nyomán elveszítette vezető szerepét a német államok között, és le kellett mondania itáliai tartományairól is. Ezek a vereségek kényszerítették ki a Magyarországgal való kiegyezést, a központosított birodalmi kormányzat dualista rendszerré való átalakítását.

Ferenc József főherceg édesapja Habsburg–Lotaringiai Ferenc Károly főherceg (1802–1878) volt, édesanyja a Wittelsbach-házból született Zsófia Friderika bajor királyi hercegnő, főhercegné (1805–1872). Ferenc József a család első gyermekeként született. Felnőtt kort megélő testvérei (egy húga, Mária Anna ötévesen meghalt):
Ferdinánd Miksa főherceg, a későbbi I. Miksa mexikói császár (1832–1867)
Károly Lajos főherceg (1833–1896), Ferenc Ferdinánd későbbi trónörökös apja.
Lajos Viktor főherceg (1842–1919), Ferenc József 12 évvel fiatalabb öccse, akit homoszexuális hajlamai miatt később kitagadtak a császári családból.
1848 tavaszán Radetzky tábornagy császári seregében harcolt Észak-Itáliában, ahol Károly Albert szárd király lázadást robbantott ki az osztrák uralom ellen, és csapatokat küldött a Lombard–Velencei Királyság elszakítására (első itáliai függetlenségi háború).
Az 1867-es kiegyezést követően Magyarország királyává koronázták. Ekkor lett királyi jelmondata: „Bizalmam az ősi erényben”. Magyarország miniszterelnökévé a száműzetésből hazatért gróf Andrássy Gyulát nevezte ki, akit a szabadságharcban való aktív részvételéért korábban távollétében („in effigie”) halálra ítéltek (Erzsébet királyné Andrássyt „a szép akasztott”-nak nevezte), az alkotmányos Ausztria első miniszterelnöke pedig Karl (Carlos) Auersperg herceg lett.
A kiegyezés értelmében az új birodalom dualista szerkezetű lett, kimondta Magyarország alkotmányos és önkormányzati önállóságát. Az ország belpolitikai ügyeit a saját minisztériumai vihették. Azonban Ferenc József kezében jelentős hatalom maradt, ő volt a hadsereg vezetője. Az országgyűlés csak az adó és újonclétszám tekintetében tudta ellenőrizni, a közös ügyekben döntő delegációk külön üléseztek és véleménykülönbségük esetén a király döntött. Emellett Ferenc József előszentelési joggal is rendelkezett, azaz csak akkor kerülhetett egy törvényjavaslat tárgyalásra a magyar országgyűlésbe, ha azt Ferenc József jóváhagyta. A kiegyezés azonban nemcsak politikai volt, hanem gazdasági is; a közös ügyek rendezésére kvótarendszert állítottak fel, a költségek 30%-át állta Magyarország (később ez 36,4-re nőtt) és vámszövetséget kötöttek. A gazdasági kiegyezés 10 évente került meghosszabbításra.

Ferenc József személye ellen hosszú élete során hét merényletet követtek el. Ezek közül az elsőt, 1853-ban Libényi János magyar Fejér megyei szabósegéd kísérelte meg. 1853. február 18-án tört Ferenc József életére, amikor a császár szokásos sétájának útvonalán a Kärtnertor bástyasétányon időzött, amikor kihajolt a bástya mellvédjén, hogy a lent gyakorló katonákat megfigyelje. Ekkor lépett elő Libényi és késével hátulról nyakon szúrta. Kísérlete O’Donnel Miksa őrnagy, szárnysegéd és Ettenreich József bécsi mészáros közbelépése miatt sikertelen volt, a császár kisebb sérülésekkel megúszta a támadást. Életét azonban nem csak a gyors közbelépésnek köszönhette, ugyanis Libényi a kemény zubbonygallért találta el, amin megcsúszott a kés. Ez nagyban hozzájárult életben maradásához. Ferenc József ágynak dőlt, és egy ideig attól kellett tartani, hogy a szeme világát is elveszíti. Libényi merénylete a nyílt ellenállás egyik megnyilvánulása volt.
1910-ben újra merényletet kíséreltek meg ellene. Ferenc József Bosznia-Hercegovinába látogatott, ahol egy Bogdan Zerajic nevű diák egészen közelről akart rálőni. De mint később mesélte, megilletődött az öregember arcának méltóságától és nem húzta meg a ravaszt. Később, ugyanez a diák megkísérelte lelőni Marijan Varesanint, Bosznia-Hercegovina tartomány kormányzóját, majd maga ellen fordította a fegyvert.

Ferenc József halála, idős korából fakadóan nem jelentett váratlan hírt. 1916. november 20-án heveny rosszullétre panaszkodott; légcsőhurut-gyulladásából tüdőgyulladás lett, de az öregemberként is makacs uralkodó orvosai kérlelésére sem volt hajlandó felhagyni a megszokott, rutinszerűvé vált munkával. Halálának napján, november 21-én hajnalban 38,1°C-os láza ellenére már fél négykor íróasztalánál ült. Ebéd után már 39,5 fokos lázat mértek, de dolgozott tovább, rendületlenül. Este hétkor ágyba fektették a már méltatlankodni is alig képes, nagybeteg császárt. Álmában halt meg, este kilenc után öt perccel, 86 éves korában.
"Magyar vagyok, a fajomat imádom,
És nem leszek más, - inkább meghalok!"

Huszár Peti2013. nov. 21. 12:02 | Válasz | #215338 
Hogy ez elhangzott e vagy sem?-az nem érdekes, de elhangozhatott volna! Érdekessége, hogy az Ő stílusuk köszön vissza és bár számszaki tévedésektől-szarvashibáktól- hemzseg, de az alapigazságok benne vannak és ez bizonyosan megrőkönyödést vonzana az ENSZ-ben :)

más

Kedves leendő betörőim!


Mivel mélységes aggodalom tölt el egészségi állapototok iránt, ezért szeretnélek titeket az alábbi, féltő szeretettel megfogalmazott információkkal ellátni:
Ha esetleg úgy alakul, hogy ártatlanul, méla ténfergéseitek közepette előbb totál jóhiszeműen beoldalogtok a ház (kulccsal-kóddal zárt) kapuján, majd csupa szívjóságból, a jogkövető polgár mintapéldányaként feltöritek a két, folyosót lezáró vasrácsot, majd totál véletlenül pont beleesik a kezetekben lévő álkulcs a lakásajtón lévő, két biztonsági zárba, és a naiv érdeklődés az ingatlanunkba vezet titeket, kérlek, nagyon vigyázzatok!
A konyhapult alatt lévő fiókban kések vannak, hegyesek és élesek. Mindegyikre ragasztottam cetlit, amely eme eszközök testi épségre, sőt, emberi életre veszélyes voltát hirdeti, de ha dacára ennek megvágjátok az ujjatokat, és kiserken a kis véretek, természetesen kész vagyok a kórházi számlát állni. A fürdőszobában vegyszerek vannak, ne igyatok bele, kérlek! Azok a fura kis páros lyukacskák a falban konnektor névre hallgatnak, áram szaladgál bennük, ezért ha mondjuk két hajcsat segítségével belenyúlnátok, bizony megrázó élményben lesz részetek, de ugye dögöljek meg, minek csatlakoztam a civilizációhoz, ha az ilyen veszélyeket rejt a békés betörők számára. A tűzhely mellett úgynevezett gyufa található, ami meggyújtva tüzet okozhat, és leég tőle a szemöldök, ne játsszatok vele - ígérem, hamarost kovakőre térek át, azzal sokkal nehezebb piromániáskodni, igaz, azt meg a lábatokra ejthetitek, és putyu lesz a vége. Az asztalok sarkára szivacsot ragasztottam, be ne verjétek a derekatokat, amikor a tévémet cipelitek ki az ajtón. A laptopon friss a vírusirtó, naprakész minden szoftver, használjátok egészséggel, a bankkártyákra pedig ráírtam filccel a PIN-kódot – de ha megadtok egy számlaszámot, előre át is utalom az összes pénzemet.
Remélem, tudtam segíteni - egyúttal hadd hívjam fel a drága figyelmeteket, hogy az új Büntető törvénykönyv szerint, ha ezt a látogatást mondjuk ma éjszakára időzítitek, amikor én is otthon leszek, akkor jogom van darált húsra verni azt a hülye fejeteket, és meg is teszem!
(és nem, a borlopásra nem arányos válasz a tolvaj halála, de ne essünk már át a ló másik oldalára sem, és az én elzárt, privát tulajdonomban "csemegéző" tolvaj által, saját jogsértő és mélyen ostoba magatartása miatt szerzett sérüléseit ne írják a számlámra)
Kiegészíteném még azzal az aprósággal, ha esetleg megfoglak, nem buziságból, de meg foglak b@szni!!!
Több ezer év, kövekbe vésett hírmondó rovás Korona, jogar, aranyalma és egy megszentelt palást.
Több ezer év harcos álom és vidám verejték, te vagy őseid albumában az aktuális kép


Első ... 2 3 4 [5] 6 7 8 ... Utolsó

Ugrás a tetejére

Tárhely és domain a MediaCentertől