Kárpátia Internetes Oldala   >>   Fórum   >>   Kárpátia
FÓRUM

Ha szeretne hozzászólni, be kell jelentkeznie!
Bejelentkezés >>

Listázás időrendben


 © Norbert 482015. dec. 25. 14:22 | Válasz | #216414 
Sziasztok!
Áldott békés boldog karácsonyt kívánok a Kárpátia zenekar minden tagjának és szeretteiknek, és fórumos társaimnak is a Palócföldről.

Hej-hej hopp!
A jó palócok.

 © Árpádvére2015. dec. 25. 12:26 | Válasz | #216413 
A Jó Istentől megáldott békés Karácsonyt minden igaz Magyarnak!
Szegény Magyar nép téged vihar
tép réges-rég

 © Krista József2015. dec. 24. 15:42 | Válasz | #216412 
Áldott Karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Krista család.

Huszár Peti2015. dec. 24. 08:29 | Válasz | #216411 
Áldással és békességgel teljes Karácsonyt kívánok!

Wass Albert
Magyar karácsony az égben

Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok, odafönt a Mennyeknek Országában a legeslegfiatalabb angyalka megráz egy fényes aranycsengőt. Erre a jelre a mennyei palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyílnak, s a mennyország összes népe illő sorban betódul a hatalmas kupolaterembe, ahol várja már őket Jézus Király karácsonyfája. Mikor mindenki együtt van már, akkor az Úr Jézus megadja a jelt, s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a mennyezetig érő karácsonyfán az emlékezés gyertyáit.
Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók sorába kerülni s fontos hivatal. Mert ezen múlik, hogy kikről emlékezik meg a mennyország népe azon a karácsonyon. Mikor aztán a gyertyák már mind égnek, akkor az Úr Jézus intésére sorra járulnak az ég lakói a karácsonyfához, s ki-ki ráaggatja a maga imádságát. Ezeket az imádságokat aztán az Úr Jézus megáldja, s szorgos angyalok nyomban aláindulnak velük a földre, hogy szétosszák azok között, akiknek szólnak. Ezek a soha nem hiábavaló, de mindig beteljesülő imádságok a mennyek lakóinak ajándékai a földi emberek számára. Így ünnepelnek odafönt karácsonyt azok, akik közülünk eltávoztak, tudja azt mindenki.
De ebben az esztendőben szokatlan dolog történt odafönt az égben. Már egy héttel karácsony előtt hírvivő angyalok járták sorra a mennyország lakóit s tudatták velük, hogy Jézus Úr parancsára ebben az évben magyar karácsony lesz odafönt.
Ilyesmi még nem történt amióta világ a világ, hogy egyetlen nép javára tartsák az ünnepet s méghozzá egy olyan kicsike, maroknyi nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a magyar. De Jézus Úr így látta illőnek s helyesnek, s így is történt.
Mikor aztán megszólaltak odalent a földön ma este a karácsonyi harangok, egy szeplős arcú, vézna kis angyalka, aki még egészen új volt odafönt, rendelkezés szerint kezébe vette a fényes aranycsengőt, hogy megadja vele a jelt. Azonban olyan ijedt és elfogódott volt szegényke a nagy megtiszteltetéstől, hogy nyomban el is ejtette a csengőt, amiből aztán egy kis bonyodalom származott. Padlót érve a csengő ugyanis élesen felcsengett egyszer, amitől a szárnyas kapuk nyomban nyílani is kezdtek. Mivel azonban a csengő nyomban el is hallgatott, a kapuk is abbahagyták a nyílást, és a kint várakozók számára csupán egy szűk kis rést hagytak, melyen keresztül csak a soványabbja tudott beférni, a kövérebbje nem. Az újdonsült kis angyalka pedig úgy megszeppent a maga ügyetlenségétől, hogy szégyenében nyomban elszaladt, s elrejtőzött a karácsonyfa lehajló ágai alá.
Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, maga vette föl a csengőt s megrázta jó erősen, amitől nyomban szélesre tárultak a kapuk, s a nép betódulhatott az égi kupolaterembe. Jézus parancsára széles kört hagytak szabadon a karácsonyfa körül az égi magyarok számára, akik utolsónak vonultak be, ünnepélyes elfogódottsággal, hogy elfoglalják a megtisztelő helyet. Mikor aztán mindenki együtt volt, az Úr Jézus megadja a jelt: gyúljanak hát ki az emlékezésnek lángjai a magyar karácsonyfán!
Elsőnek az ősz István király lépett a fához s néma méltósággal gyújtotta rajta az első gyertyát. Sorra követték az Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, Rákócziak s a többiek mind, hosszú, hosszú sorban. „Pro libertate”, suttogta a nagyságos fejedelem, s Petőfi Sándor keze reszketett, amikor kinyúlt a márciusi ifjak emlékének gyertyája felé. S rendbe kigyúlt az egész magyar történelem, s ott ragyogott pazar fényben a mennyei palota közepén, egész világ csodálatára. S mikor már minden gyertya égett a karácsonyfán, előlépett öreg Csikay Gyuri, esett vállú hajdani kolozsvári cigányprímás, állához emelte kopott hegedűjét, s felsírt a húrokon a magyar „Mennyből az angyal...” De olyan szépen, olyan szívfájdítóan, hogy még az Úr Jézusnak is megkönnyesedett tőle a szeme, s ártatlan kicsi angyalkák a háttérben csupa gyönggyel sírták tele a padlót.
Majd az Úr Jézus jelt adott megint, s rangsor szerint István király lépett oda elsőnek a fához, hogy felaggassa rá a maga ajándékát, földi magyaroknak. Aranytekercsre írott áldásos imádság volt, súlya majd földig húzta le a gyönge ágat. Szent László vitézi erejét, Zrínyi Miklós bölcs megfontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes hitét s Petőfi Sándor lángoló szívét aggatta fára. Úgy megtelt rendre minden ág magyaroknak szóló magyar imádsággal, hogy mire a más nemzetségből valók sorra kerülhettek, már csak úgy roskadozott a fa a tehertől.
Sok-sok időbe került, míg a mennyeknek minden lakója odajárulhatott a karácsonyfa elé a maga ajándékával. Nemzet még ennyi imádságot nem kapott, amióta világ a világ! Mikor aztán az utolsó imádság is rajta csüngött a fán, az Úr Jézus megáldotta valamenynyit, s míg a sok nép vonulni kezdett újra kifelé a szárnyas kapukon, szorgos kis angyalok nyomban hozzáfogtak, hogy batyuba kössék a sok égi kincset, s alászálljanak vele kicsi Magyarhonba.
Végül aztán már csak az égi magyarok álltak ott még mindig a magyar karácsonyfa körül, imába mélyülten. Az angyalok elhordták már az utolsó ajándékot is, s a gyertyák is kezdtek csonkig égni, amikor az Úr Jézus szeme hirtelen megakadt valami fehéren, a roppant karácsonyfa alsó ágai között. Jobban odanézett s hát bizony egy kis angyalka köntösének a csücske volt az. Az újdonsült szeplős kis angyalka, aki elejtette az aranycsengőt, kuksolt ott még mindig nagy ijedten. Az Úr Jézus félrehajtotta az ágakat, s kézen fogva elővezette onnan a szeplős kis angyalt. „Hát te minek bújtál oda?” – kérdezte tőle mosolyogva. „Restellem magamat” – vallotta be a szeplős. – „Elfelejtettem volt azt a csengőt, lássa.” „Oh, hát te voltál az!” – nevetett az Úr. „Ne búsulj semmit, megtörténik az ilyesmi mással is. De téged még nem láttalak itt eddig. Mi a neved? Honnan jöttél s mikor?” „Katika a nevem s Budapestről jöttem – felelte a vézna, szeplős kicsi angyal – november negyedikén, Uram.
Néhány pillanatig mély-mély csönd volt a nagy kupolateremben. Az égi magyarok mind a vézna kicsi angyalkát nézték, s valamennyinek könnyes volt a szeme. Aztán Jézus szelíd hangja törte meg a csendet. „Isten hozott, Katika” – mondta jóságosan, s keze gyöngéden megsimogatta a kis szöszke fejet. „Aztán küldtél-e te is ajándékot Budapestre a tieidnek?” „Küldtem, Uram” – felelte Katika, s elpirult a szeplői alatt. „Aztán mit küldtél?” – kíváncsiskodott az Úr Jézus. „Szép ünnepi imádságot szüleidnek, kis testvérkéidnek?” A kicsi angyal képe még pirosabbra gyúlt. „Nem imádságot küldtem” – vallotta be szégyenkezve. Az Úr Jézus igen nagyon elcsodálkozott. „Nem-e? Hát mi egyebet lehet küldeni innen?” „Kenyeret” – felelte szepegve Katika. „Szép fehér égi kenyeret. Minden nap félretettem, amit nekem adtak itt. Hiszen én kapok még máskor is” – tette hozzá bizalmasan. „S ha nem, hát az se baj. De odalent Budapesten nincsen fehér kenyér, régóta már…”
Mély, döbbent csönd volt, szentek, angyalok pisszenni se mertek. Hiszen ilyesmi még nem történt emlékezet óta, hogy valaki kegyes imádság helyett kenyeret küldött volna alá a mennyországból.
Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlokon csókolta a kislányt. „Jól tetted, Katika”, mondta halkan s lopva kitörölt egy tolakodó könnycseppet a szeméből, „sokszor a kenyér a legszebb imádság. Én is azt adtam egyszer az én népemnek, amikor lent jártam a Földön. Kenyeret.”
Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy öreg nagymamából kitört az elfojtott zokogás. Katika kitépte magát az Úr Jézus karjaiból, odafutott az öregasszonyhoz és két vézna karjával átölelte. „Ne sírj, nagymama!” – kiáltotta hangos, csengő angyalka-hangon, mely egyszeribe betöltötte az egész mennyországot – „Apuék nem éheznek többet odalent! A mennyei kenyér, amit küldtem, meglásd, eltart sokáig!”
Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától, bizony, akár hiszik, akár nem: kisütött a nap Magyarország fölött!

Élőben: Ilyen volt!
A Haza mindenek előtt!

 © JANI2015. dec. 24. 08:21 | Válasz | #216410 
Sziasztok!

Mi is Áldott, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek
Üdv. Jani

Piki-05252015. dec. 24. 00:49 | Válasz | #216409 
Áldott,Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánok A KÁRPÁTIA zenekar minden tagjának és családjaiknak,minden Fórumos társamnak és családjaiknak,és minden Magyar embernek itt az anyaországban és határokon túl is!!Üdv:Piki-525
Abból a fából vágjátok az én keresztem,
Amit akkor ültettek, amikor születtem.

 © Csillagösvény772015. dec. 23. 13:35 | Válasz | #216408 
Sziasztok!

Eső sorban boldog békés ünnepet szeretnék kívánni minden fórumozónak.

A madárhoz hozzászólva,van realitása a sámándobos hasonlatnak. Ezzel kapcsolatban bennem csak az a kérdés merül fel,hogy a zenekar mondanivalóiban is nyitni fog az ősök hitvilága irányába? Mindenesetre már most várom az új albumot!
"Királyok hamvain sírnak az angyalok,korbácsolt hátukon pataknyi vér csorog,vihar vert szárnyaik szép lassan kitárják,s magasba emelik a Magyar szent koronát!"

Kanász Zoltán2015. dec. 23. 09:13 | Válasz | #216407 
Rendben,érthető!

 © JANI2015. dec. 23. 08:42 | Válasz | #216406 
Szia!

A Turul tekintetében, valószínűleg igazad van, de ez a madár, ami a Kárpátia zenekar jelképe, sólyomnak lett tervezve. Az évek folyamán sokféle megközelítésben ábrázoltuk az eredeti mintát, nonfiguratív tetoválás mintától kezdve, egyszerű síkokból összeállítva, vonalasan, színesen,stb... különböző korokba illesztve.
A mostani ábrázolása szintén egy másik korba repít.

Üdv. Jani

Kanász Zoltán2015. dec. 23. 07:11 | Válasz | #216405 
Üdv.!
Igen,mindenki azt lát benne,amit akar.Én úgy gondolom,hogy a Turul ezen ábrázolása kicsit szokatlan.Talán nem mindenki tudja,hogy a Turul Nimród király első megjelenési formája.Az Emese álma dolog csak bizonyosság . Bár nagyon sokan innen eredeztetik a Turult.Én úgy gondolom,hogy
földön járó ember úgy ábrázolja a szent madarat,ahogy az megilleti a Napkirályt.Az első Magyart.
Üdvözlettel: Zoli

 © JANI2015. dec. 22. 22:08 | Válasz | #216404 
Szia!
Igen, lehet az is, meg lehet Giger Alien-je is, meg lehet még sok minden.......
De lehet a sámándobra dobott jövendőmondó apró csontokból összeálló madár, amit körbe befonnak a rovások. Ki-ki mit lát benne.
Üdv. Jani

Üdv. Jani

Kanász Zoltán2015. dec. 22. 10:15 | Válasz | #216403 
Basszus,úgy néz ki ez a madár,mint egy leforrázott papagáj.Ki volt a dizájner ?
Megalkotta a tökéletes önparódiát.

 © Kata2015. dec. 21. 22:20 | Válasz | #216402 
Őszinte részvétünk. :(

 © kiev2015. dec. 21. 21:10 | Válasz | #216401 
Szuper lett!

Piki-05252015. dec. 20. 23:01 | Válasz | #216400 
Őszinte részvétem és együtt érzésem az egész családnak :-(
Abból a fából vágjátok az én keresztem,
Amit akkor ültettek, amikor születtem.

 © R.S.Erika2015. dec. 20. 21:25 | Válasz | #216399 

Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak...


Kanász Zoltán2015. dec. 17. 06:06 | Válasz | #216398 
Őszinte részvétem a családnak !

 © Jucuska2015. dec. 16. 18:26 | Válasz | #216397 
Őszinte részvétem, fájdalmatokban osztozom!
Nem hajlok semmi szélnek,Pusztító jégverésnek,
Úgy állok rendületlen, Magyarnak születtem

megtorlo2015. dec. 16. 17:48 | Válasz | #216396 
Őszinte részvétem !
Isten, Haza , Család

 © JANI2015. dec. 16. 12:13 | Válasz | #216395 
Kedves Zsolt!

Fogadd legmélyebb együttérzésünket.
Nem felejtjük a kis kedves Cintiát:(

Jani.

 © brilly2015. dec. 16. 10:12 | Válasz | #216394 
Zsolti!
Ezt..ezt nem tudom felfogni!

Igen régen találkoztunk, de épp néhány hete emlegettük Zsófival Őt. Amikor a Mátrában jó páran összejöttünk (mi magunkkal vittük nyuszit, mert nem tudtuk hová tegyük), nyuszi, a nyüzsgés közepette, többször megrettenve ugrott vissza a ketrecébe, Cinti odament hozzá, és azt mondta, hogy majd ő énekel neki, hogy megnyugodjon.

….idáig jutottunk, mert arra már nem emlékeztünk mit énekelt neki.

Most nagyon sajnálom, hogy nem emlékszem, most olyan jó lenne eldúdolni…
Zsolti, őszinte részvétem!
"Ha e világon bűn magyarnak lenni, én mindörökre bűnös maradok!"

 © Kalmár Éva2015. dec. 15. 08:26 | Válasz | #216393 
Őszinte részvétem az egész családnak!Legyen Neki könnyű a föld !

 © kalyhas2015. dec. 14. 19:25 | Válasz | #216392 
Ép ésszel nem felfogható.
Szavakat még nem találok...
"...Egyszer majd arról mesélnek,hogy valahol volt egy nemzet,ki visszaszerezte hazáját..."
http://picasaweb.google.com/kalyhassanyi

Huszár Szilvi2015. dec. 14. 17:49 | Válasz | #216391 
Őszinte részvétem az egész családnak!
Az élet olyan, mint egy puzzle.
A meglévő darabok helyett a hiányzókra koncentrálsz.

Huszár Peti2015. dec. 14. 13:50 | Válasz | #216390 
Nem ilyen beírás alatt szerettem volna viszontlátni a lobogós zászlót. :(

Részvétem
A Haza mindenek előtt!

 © Norbert 482015. dec. 14. 13:48 | Válasz | #216389 
Őszinte részvétem kívánom.

Nem hajlok semmi szélnek,Pusztító jégverésnek,
Úgy állok rendületlen,Magyarnak születtem

zebi2015. dec. 14. 13:16 | Válasz | #216388 
Nem találok szavakat. Legyen könnyű Neki a föld!
Őszinte részvétem!
Gyáva népnek nincs hazája, mi itthon vagyunk, mitől félsz?
Nincs Istene, igazsága, gyáva nép a semmibe' vész.

 © Krista József2015. dec. 14. 08:45 | Válasz | #216387 
Őszinte részvétünk az egész családnak! egy szülőnek ez a legnagyobb fájdalom, ha a gyermekét veszíti el.

 © ERA2015. dec. 13. 22:16 | Válasz | #216386 
Őszinte részvétünk Zsolt, fájdalmadban mindannyian osztozunk :(
"Olyan nép a székely,hogy akkor is érdemes volna őket megszeretni,ha egy szót sem tudnának magyarul.Hát még így,amikor egy szót sem tudnak másképp."

Mata Zsolt2015. dec. 13. 21:46 | Válasz | #216385 
Adjon az Isten.

Soha el nem múló, mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ártatlan kislányom, Cintia gyönge szíve 18 évesen, 2015. 12. 12-én hajnalban súlyos betegség után megszünt dobogni.
Hamvasztás utáni örök nyugalomra helyezése 2015. 12. 18-án 14 órakor lesz a bogácsi temetőben, katolikus szertartás szerint.

Szebb Jövőt.
"Mert a Haza nem eladó! Ezüst pénzre sem váltható! Mert a Haza lelked része, határait beléd véste. Ezer éve, ezer éve a hit!"

 © Norbert 482015. dec. 12. 12:22 | Válasz | #216384 
Sziasztok!
A tegnapi Drégelypalánki koncert szuper jó volt köszönjük a zenekarnak és külön kiemelném Beának és Piroskának hogy ilyen magas színvonalra emelik ott létükkel a zenekar munkáját.

Magyar vagyok Magyarnak születtem én.

Huszár Peti2015. dec. 07. 19:04 | Válasz | #216383 
Adjon az Isten!
Dicsőség a Hősöknek!

Kitörés Emléktúra indul 2016 február 7.-én vasárnap, hogy honnan? Az majd a következő hetekben kerül nyilvánosságra. Addig be kell érni:Ezzel a kis kedvcsináló videóval.
Aki pedig hetenként a friss információkra is vágyik az kedvelje az oldalunkat és nem marad le semmiről sem :)
A Haza mindenek előtt!

Huszár Peti2015. dec. 04. 16:27 | Válasz | #216382 
Ez valami hoax lehetett. Az általános római jogrendben a 100 év egy fajta érvényességi küszöb, viszont Európa már túlhaladt azon az állapoton, hogy egy régi és elavult jogrendet figyelembe vegyen.
A Haza mindenek előtt!

 © R.S.Erika2015. dec. 04. 11:11 | Válasz | #216381 
Sziasztok! Most hallottam, hogy a trianoni békediktátumot állítólag 100 évre írták alá. Ez hamarosan letelik, így az elcsatolt területen élőknek szavazniuk kell a hovatartozásról. Tud valaki erről bővebben?

 © Jucuska2015. dec. 03. 21:55 | Válasz | #216380 
Mia Drágám, amikor ott voltunk Nálatok, azok a képek meg vannak el is küldtem a hölgynek. (Amit most feltettél, azok meg be sem jönnek.) Millió puszi Nektek, egyszer majd csak jelentkezem.
Nem hajlok semmi szélnek,Pusztító jégverésnek,
Úgy állok rendületlen, Magyarnak születtem

 © Jucuska2015. dec. 03. 21:53 | Válasz | #216379 
Drágáim! A képekre azért van szükség, mert Józsi bácsi nagyon zárkózott ember volt, és a lánya kérte, hogy küldjek Neki képeket róla, és kommentbe, hogy a kép hol készült. Köszönöm előre is, ha tudtok ebben segíteni. Pld. Toroczkó, azt hiszem ott volt Veletek.
Nem hajlok semmi szélnek,Pusztító jégverésnek,
Úgy állok rendületlen, Magyarnak születtem

 © JANI2015. dec. 03. 21:30 | Válasz | #216378 
Kedves Jucuska!

Nagyon sajnáljuk Józsi bácsi elvesztését.
Ő már fentről segít tovább mindünket!!!!!!!!!
Jani

 © mia722015. dec. 03. 20:45 | Válasz | #216377 
Jucuska az én képeim már egszer átküldtem, de itt is megosztok, számomra két kedves képet. Legyen könnyű a föld Józsibácsi....
Amikor megtiszteltetés volt vendégül látni
Csodálatos emberek...a munkahelyemen
"Ahol fájdalom van, onnan még nem halt ki az érzés, és hol érzés van, ott remény is van."

 © Krista József2015. dec. 03. 15:14 | Válasz | #216376 
Ezen a koncerten mi is voltunk nagyon szuper volt. Semmi olyan nem hangzott el ami ne lenne betűről betűre igaz. Én jelentkezek tanúnak Jani!

 © Krista József2015. dec. 03. 15:11 | Válasz | #216375 
Hát sajnos ezt mi is sejtettük. Nyugodj Békében Józsi bácsi! Mennyei koncerten hallgasd kedvenc zenekarunk. Részvét a családnak.

 © Jucuska2015. dec. 03. 10:26 | Válasz | #216374 
Sziasztok! Lenne még egy kérésem hozzátok! Akinek van a Józsi bácsiról fényképe, az legyen olyan kedves és küldje el a mackosajt56@gmail.com címemre. Segítségeteket előre is köszönöm. Sziasztok!
Nem hajlok semmi szélnek,Pusztító jégverésnek,
Úgy állok rendületlen, Magyarnak születtem

zebi2015. dec. 03. 08:14 | Válasz | #216373 
Mikor itt, vagy a másik felületen a múltkoriban szóba került nekem már sajnos gyanús volt a dolog...
Gyáva népnek nincs hazája, mi itthon vagyunk, mitől félsz?
Nincs Istene, igazsága, gyáva nép a semmibe' vész.

Kanász Zoltán2015. dec. 03. 08:05 | Válasz | #216372 
Isten veled Józsi bácsi !
Legyen nyugodt a pihenésed !

Huszár Peti2015. dec. 02. 22:21 | Válasz | #216371 
Legyen neki könnyű a föld!
A Haza mindenek előtt!

Huszár Peti2015. dec. 02. 22:19 | Válasz | #216370 
A Haza mindenek előtt!

 © Jucuska2015. dec. 02. 21:51 | Válasz | #216369 
2015. július 12.-én hunyt el Józsi bácsi, a kispesti temetőben az 52.parcella 1/618 sírban nyugszik.
Nem hajlok semmi szélnek,Pusztító jégverésnek,
Úgy állok rendületlen, Magyarnak születtem

zebi2015. dec. 02. 20:10 | Válasz | #216368 
Nos, az elsejei román TEK-es "akció" folyományként...
Vádat emelt a Kárpátia frontembere ellen a csíkszeredai ügyészség
Gyáva népnek nincs hazája, mi itthon vagyunk, mitől félsz?
Nincs Istene, igazsága, gyáva nép a semmibe' vész.

zebi2015. dec. 02. 20:08 | Válasz | #216367 
Nebassz!!!
Gyáva népnek nincs hazája, mi itthon vagyunk, mitől félsz?
Nincs Istene, igazsága, gyáva nép a semmibe' vész.

 © Jucuska2015. dec. 02. 18:31 | Válasz | #216366 
Sziasztok! Egy szomorú hírt kell megosztanom veletek, Józsi bácsi a nyáron elhunyt. A többit egy kicsit később írom le.
Nem hajlok semmi szélnek,Pusztító jégverésnek,
Úgy állok rendületlen, Magyarnak születtem

Huszár Peti2015. dec. 01. 08:23 | Válasz | #216365 
Szebbet!

Hoztam egy felvételt. Érdemesnek tartom a megtekintésre, mert egy ember szemén keresztül 1944 októberétől eljutunk a 90-es évekig, de úgy, hogy a történet mindvégig érdekes marad.
Pár név és gondolat tartalom jegyzékként:
- A német hatalomátvétel és a kalandos utazás
- Jönnek az oroszok, de majd mi tizenévesek itt Szilnél megállítjuk őket
- A Sztálin szobor ledöntése
- Harcok a rádiónál
- a Kossuth téri sortűz
- Széna tér és az AVH-sok
- Hírszerzés és rejtjelezés- Nagy Imre
- Mansfeld Péter a fáradhatatlan sofőr
- Elfogás és vallatás- Münich Ferenc
- Börtön évek és a páter
- A páter temetése és találkozás Horn Gyulával

Vitéz Német Bálint - Az ÉN 56-OM Józsefvárosból.
A Haza mindenek előtt!

zebi2015. nov. 25. 18:55 | Válasz | #216364 
számodra = számomra
Gyáva népnek nincs hazája, mi itthon vagyunk, mitől félsz?
Nincs Istene, igazsága, gyáva nép a semmibe' vész.

zebi2015. nov. 25. 18:54 | Válasz | #216363 
Ne haragudj Brilly, de én már elég régen nem tudom követni a gondolatmenetedet. Kiragadsz egy szót a kommentemből, de a lényeget hagyod a fenébe, mivel így van értelme annak a számodra a témához nehezen kapcsolható messzeségekbe vezető gondolatfolyamnak, amit elénk társz.

Maradjunk annyiban, hogy amit írtam azt meg sem próbáltad értelmezni. Úgyhogy most én mondom, hogy olvasd el, amit írtam és értelmezd. Ne vesézd ki, ne ragadj ki belőle semmit, csak - mint választ egy kommentre - értelmezd. Szerintem nem lesz nehéz, én egyszerűbb faszi vagyok, mint a Te csavaros eszed.
Gyáva népnek nincs hazája, mi itthon vagyunk, mitől félsz?
Nincs Istene, igazsága, gyáva nép a semmibe' vész.

 © brilly2015. nov. 19. 21:16 | Válasz | #216362 
Politikamentesség?
Üsd be a „gugliba”, a szót: politika. Ha eddig nem tetted, akkor most nagyon meg fogsz lepődni. És akkor most üsd be azt hogy: fórum. Na ugye!

Olyan ez mint az ideológia mentes iskola rémképe. Gyermeknevelés, anélkül, hogy világnézete lenne a gyereknek? (jó én is tudom, hogy ez az elmélet egyáltalán nem világnézet nélküli, jelen világunkban az istenmentes világnézetet hívjuk így)

Szóval, ha egy fórumon (közösségi téren) tiltod a politikát (a közösség életével való foglalkozást, törődést, abban való részvételt), akkor a közösségnek, mint létező szervezetnek a létalapját szüntetet meg. Mondjuk, mintha a vörösvérsejtnek megtiltanád, hogy önmagán kívül más részekkel törődve, azoknak oxigént szállítson. Igen, egy szervezet működésében vannak hibák, konfliktusok. A test esetében ezzel egy külön hivatás foglalkozik, az orvosok. De még mindig jobb az orvosokkal együtt élnünk, mint megtiltani a testnek, hogy egységet alkosson.

Ha úgy akarsz békét teremteni, hogy a konfliktusról nem vagy hajlandó tudomást venni, azt beleszorítod a legkisebb egységbe, emberi közösségeket nézve az egyénbe, ezzel csak azt éred el, hogy az egyén, akibe a konfliktus felmerül, belül őrlődik, kínlódik és neked azt nem kell látnod, ahogy neki se a te őrlődésedet. De ettől még a konfliktus létezik. Ez lenne a béke?

A szép új világ:
A fórumon, a közösségi téren, az egyének, nem alkotnak semmiféle közösséget, nem alkotnak semmi olyat ami önmagukon túlmutatna, csak vannak, azonos helyen (ezt hívják tömegnek). Ahogy a „korlátok közé zárt” vörösvérsejt sem törődik a többi sejttel, csak rohangál le-fel néha felkap egy oxigént, eldobja, felkap egy széndioxidot és azzal fut néhány kört, majd eldobja. És szenved, mert természettől fogva kódolva van belé az együttműködés, hogy önmagánál, másokkal együtt, több legyen. De ezt letagadják előtte, sőt neki is tagadnia kell, hiszen ez a béke. Néha mégis látszani szeretne, így „profilképet vált”, mert akkor olyan mintha tartozna azok közé akik szintén így tettek, de lehurrogják, mert mások is belső feszültségükkel küzdenek. …és közben haldoklik.
És akkor megvalósul, hogy „békében élhetnek a föld lakói vallástól és egymástól függetlenül”……. persze már csak „egy percig”. Igen, ezt hívják kollektív öngyilkosságnak. És az elhúzódó agónia ideje alatt, a közösséget nem alkotó részek („egyéniségek”?) mérhetetlenül szenvednek.

Az a helyzet, hogy ebbe a békébe, sokkal előbb bele lehet halni , mint egy konfliktusba, vagy akár egy háborúba (ha testileg esetleg nem is de lelkileg mindenképp) . S tudom, a mi világunk már nem igen tart mást értéknek mint létben tartani az anyagot, de biztos, hogy ez így jó? Az európai ember szeme előtt már csak egyetlen érték van, minél hosszabban és minél kényelmesebben létben tartani a testet. S ezért lassan már mindent képes feláldozni, hitet, erkölcsöt, szellemet. Mi, itt Európában, ezt nevezzük életnek. És ezért nincsenek hőseink, vértanúink, szentjeink mert nem érthetjük már meg őket.
"Ha e világon bűn magyarnak lenni, én mindörökre bűnös maradok!"

 © brilly2015. nov. 19. 21:12 | Válasz | #216361 
Olvasd el még egyszer a hozzászólást, a „bűnös” szó egyáltalán nem szerepel benne.

Arról van benne szó, hogy miként értelmezik a történelmet, hogyan viszonyulnak hozzánk. Úgy viszonyulnak, ahogy nevelték őket.

Mert lehet tagadni, de az élet nem az egyén megszületésével kezdődik, hanem a nemzetségalapítással. És hiheti az ember magát „mindenhatónak” és kimondhatja, hogy az ősök tettei nem erednek át, csak hogy ez önámítás, mert az ember nem „mindenható” és természetben ez bizony nem így van. Ahogy egy nagy válság, háború, vagy katasztrófa után sem kap tisztalapot egy csecsemő, hanem elődei érdemeiben fürdik, vagy vétkeinek csorbáit simítgatja majd. Beleszületik gazdagságba vagy ínségbe. Nem csak önmagadért vagy felelős. Őseid dicsősége rajtad ragyog, bűneik téged vetnek alá, ahogy a te tetteid unokádra hatnak.
Ahogy a jelenben sem csak magamért vagyok felelős. Én „jó magyar vagyok” csak sok körülöttem a „hülye”? Az, hogy hány „jó magyar” él az országban az az én felelősségem is. Ahogy az én viselkedésem az övéké. Én továbbra is azt gondolom, hogy az egyén önmagában értéktelen és értelmetlen. Értelmét és értékét a közössége (családja, rokonai, eszmetársai, nemzete) határozza meg.
"Ha e világon bűn magyarnak lenni, én mindörökre bűnös maradok!"

 © brilly2015. nov. 19. 21:10 | Válasz | #216360 
Te drága, látom már olyan régen találkoztunk, hogy összekeversz a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, de azért jól esik, hogy valahol még felbukkan valami rólam az emlékeidbe. De ez tudom, az én hibám!

Amire te akartál gondolni az a NÉBiP, nem?
"Ha e világon bűn magyarnak lenni, én mindörökre bűnös maradok!"

 © kalo laszlo2015. nov. 18. 21:32 | Válasz | #216359 
Nem kell politizálni,de nyitott szemmel kell járni!Vélemény!A politikusokat figyelni kell,ha mi választottuk akkor is,ha nem pláne!A KÁRPÁTIA zenekar is több ,mint egy zenekar.Nem politika,de vélemény és hitvallás! A HAZA MINDEN ELŐTT!

Huszár Peti2015. nov. 18. 09:24 | Válasz | #216358 
Szebbet!
Azt tényleg nem ildomos megmondani senkinek sem, hogy milyen profilképet választhat magának. Ez az Ő dolga. Engem ebben a trikoloros témában az zavar, hogy valaki feldobja és a birkák mennek utána. Nem gondolják végig, hogy ez örökre ott marad az idővonalán és az adathalászok, a megfigyelők pontosan tudják, hogy ki a könnyen befolyásolható, birka és ki az akinek határozott elvei és véleménye van. És még egy: Senkinek sem mondták, hogy csak egy napig tartsa kint a képét, mégis az értelmesebbik, vagy önnállóan gondolkodni képes tábor felháborodása oda vezetett, hogy szinte mindenki visszatette az eredeti képét. Azt mondom tehát a ma még könnyen befolyásolható barátainknak, hogy előbb gondolkozzanak és csak aztán menjenek bégetni, de csak ha tényleg úgy is gondolják.

A politikai mentességről pedig azt gondolom, hogy manapság nem lehet nem beszélni róla, mert mindent átjár a politika. Mindennapjaink szerves része, megkerülhetetlen. Homokba dugni a fejünket pedig butaság. Inkább generáljunk egymás között vitákat, de ne akarjuk kikerülni azt ami szerves része mindenki életének. Amúgy meg az ilyen viták teljesen normálisak is lehetnének, ha megtanulnánk tiszteletben tartani egymás véleményét, ha megtanulnánk kulturáltan vitázni és persze politizálni.

A bégetős és birkázós kifejezéseimet csak átvitt értelemben mondtam, szemléltetés képpen, azzal megbántani senkit sem állt szándékomban.
A Haza mindenek előtt!

 © miki2015. nov. 17. 23:54 | Válasz | #216357 
Kedves Barátaim, Ismerőseim!
Mint sokan tudjátok, a Kárpátia rajongó tábora, és sok más jó érzésű Magyar ember felajánlásából rendszeresen karácsonyi ajándékokat viszünk Erdélybe, rászoruló Székely és Csángó gyermekek számára. Ha csatlakozni kívántok az adományozók táborához, itt a lehetőség! Szívesen fogadunk jó állapotú gyermek ruhákat, megunt játékokat, plüss figurákat, tartós élelmiszereket, tisztító szereket, háztartási cikkeket is. Várom köszönettel felajánlásotokat!
Egy az ISTEN! Egy a NEMZET
www.borbelysecurity.hu

 © kalo laszlo2015. nov. 17. 21:06 | Válasz | #216356 
Ma már szitoknak számít,de "Az én hitem"kell a fiataloknak honvédelmi képzés,most védtelenek!A "szerencsétlen menekültek" nagy része katona!Bízom benne ezt egyre többen látják!Tanítsuk meg fiainkat,leányainkat ,hogy kell fegyvert használni!Fegyver a kézbe! Még nem késö!/Ha a kormány nem,hát akkor MI!

Piki-05252015. nov. 17. 21:03 | Válasz | #216355 
Zebi akkor most már tiszta a helyzet?A lényeg,hogy egy KÁRPÁTIÁS csoportban nem lehet politika,csak zene,és a zenekarral kapcsolatos dolgok! Legközelebb igyekszem körültekintőbben fogalmazni!Üdv:Piki-525
Abból a fából vágjátok az én keresztem,
Amit akkor ültettek, amikor születtem.

zebi2015. nov. 17. 20:26 | Válasz | #216354 
Nos, ha a szabályok ezt mondják ki, az más, de amit Te leírtál az tömény politika volt. Én is félreértettem volna, ha a csoportban vagyok.
Gyáva népnek nincs hazája, mi itthon vagyunk, mitől félsz?
Nincs Istene, igazsága, gyáva nép a semmibe' vész.

 © kalo laszlo2015. nov. 17. 18:40 | Válasz | #216353 
Én hiszem,hogy tehetünk ellene!Tanítsuk gyermekeinket hazaszeretetre és,hogy "Az Én Váram az Én Házam".Itt nincs helye idegen-ismeretlen jöttmenteknek!A bizalmat ki kell érdemelni nem ingyen adni. Nem kell a válogatás nélküli "liberalizmus"!Francia ország már nem létezik!Csak még nem tudnak róla.Ez sajnos nem,csak az ő bajuk!

Piki-05252015. nov. 17. 17:55 | Válasz | #216352 
László teljesen jogos az amit írtál,egy a baj,hogy a terroristák nem válogatnak sajnos,mindenkit lemészárolnak akik épp az útjukba kerül,és felrobbantják magukat nők és gyermekek között is minden gondolkodás és mérlegelés nélkül,a legnagyobb baj az,hogy ez ellen szinte semmit sem lehet tenni,mert a vallási fanatizmus már hatalmas méreteket öltött mindenfelé,csak idő kérdése,hogy ez mikor fog ismét előfordulni :-( Amíg ezt nem rendezi a világ addig rengeteg ártatlan ember fog még meghalni terror cselekmények áldozataiként sajnos...Én nagyon remélem,hogy egyszer csak vége lesz ennek az értelmetlen öldöklésnek és békében élhetnek a föld lakói vallástól és egymástól függetlenül.
Abból a fából vágjátok az én keresztem,
Amit akkor ültettek, amikor születtem.

 © kalo laszlo2015. nov. 17. 16:50 | Válasz | #216351 
Üdv mindenkinek!Nem fogok okoskodni!A terroristák gyávák és egyszerűek,akkor amikor nem a politikusokat,pénzembereket,hanem a /ezt a szót nem szeretem!/hétköznapi embereket ölnek.Mocskos, gyáva a politikus,gyáva a terrorista!

Piki-05252015. nov. 17. 14:53 | Válasz | #216350 
Szia Zebi!!!Igen osztom a véleményedet,de itt most egy csoporton belüli dologról van szó,ez ebből adódott,a csoportnak vannak szabályai amit minden tagnak be kell tartania,ez pedig a politika mentesség legfőképpen,egy KÁRPÁTIA nevét viselő csoportban nincs helye a politikának csak a zenekarral kapcsolatos dolgoknak,ezért is kértük a tagoktól,hogy határolódjanak el ettől a Francia zászlós ügytől,igen azt is tudom,hogy ez inkább gyász mint politika,de ebből adódnak a félre értések,és ebből csak viták fognak kialakulni amire senkinek sincsen szüksége,tehát röviden semmi mást nem akartunk csak azt,hogy ne legyen Francia zászlós profil képek a csoport oldalán.Mindenki sajnálja az elhunytakat,de a múltat akkor sem lehet megváltoztatni,elfelejteni meg pláne nem.Szia Zebi!Szebb jövőt!!!És köszi,hogy hozzászóltál,ez is tanulságos,és az ember mindenből tanul!!Üdv:Piki-525
Abból a fából vágjátok az én keresztem,
Amit akkor ültettek, amikor születtem.

zebi2015. nov. 17. 12:31 | Válasz | #216349 
Nem akarok ebből vitát generálni, csak egy példát teszek ide, mint párhuzamot. Amikor minket, mint bűnös nép aposztrofálnak, akkor arra hivatkozunk - teljesen jogosan -, hogy még akkor nem is éltünk, mitől lennénk mi bűnösök. Ha kárpótlást akarnak velünk fizettetni a kiválasztottak, akkor szintén azt mondjuk, de hát meg sem születtem akkor! Nos, az a párizsi lány / fiú, aki elment este arra a koncertre sem élt még 1920-ban...

Azért, mert egy nép politikusai hülyék, attól a nép nem bűnös. Szerintem Trianont idecitálni ebben az esetben balgaság és teljesen rossz párhuzam. Mondok mást. Amikor a bukaresti tragédia történt én mélységesen együttéreztem a románokkal, pedig Isten látja lelkem, nem szeretem őket. Nem szeretem a franciákat sem, de nem Trianon miatt, hanem a mentalitásuk miatt, de ettől még együttérzek velük. Épp ezért engem nem zavart, hogy az ismerőseim egy része francia trikolórba öltözött egy napra. ( A szivárványszínű zászló nem ugyanaz, ugye, ezt nem kell külön hangsúlyoznom :) ) Ezt a dögöljön-meg-a-szomszéd-tehene mentalitást kéne végre levetkőzni, mert ez nem vezet sehova.

És ettől még nekem is ugyanúgy fáj Trianon. Ja, még annyit, hogy lengyel-magyar két jó barát. Igen. Viszont ők is aláírták a trianoni diktátumot. Most akkor őket se'? Vagy az olaszokat? A panamaiakkal mi a helyzet?

De azért nincs harag, ugye? :)
Gyáva népnek nincs hazája, mi itthon vagyunk, mitől félsz?
Nincs Istene, igazsága, gyáva nép a semmibe' vész.

Piki-05252015. nov. 17. 11:38 | Válasz | #216348 
Szép napot minden Fórumos társamnak!!Mindenki tapasztalta gondolom ezt a Francia terror cselekménnyel járó felhajtást,már elnézést a kifejezésért de nekem az!!!Ez a Francia zászlós részvét nyilvánítás szerintem egy kissé már átesett a Ló túl oldalára,Én elhiszem,hogy ártatlanok haltak meg ott Párizsban értelmetlenül,de...Mi magyarok miért tartunk ezért országos gyásznapot?...Miért engedjük félárbócra az ország zászlaját?...És változtatják meg a Francia zászló színeire a profilképeiket a Magyar honfitársaink egy része?...És ezek megjelentek a kedvenc zenekarunkkal kapcsolatos úgy nevezett Fan klubokban is?!..Ezt azért is írom le ide mert történt,hogy mi után ezt szóvá tettük(Adminok),hogy az egyik legtöbb tagot számláló Fan klubban a Kárpátia Rajongók és Szimpatizánsok táborában ami több mint 12 ezer tagot számlál már, hatalmas felháborodást váltott ki az,hogy Mi az Adminok megkértük a Francia zászlóba bujtatott profilképes tagjainkat,hogy ezt távolítsák el,erre vannak akik önként kiléptek a csoportból sértődöttséget tanúsítva,hogy bennünk nincsen semmi együtt érzés a Franciákkal!...Már bocsánat,hogy ezt írom,de anno 1920.Június 4-én a Franciák amikor nagyban hozzájárultak Magyarország feldarabolásához vajon Ők éreztek vajmi sajnálatot vagy együttérzést velünk Magyarokkal szemben?!És amikor Magyarország elkezdte a déli határnál építeni a kerítést,pont a Franciák az Osztrákokkal egyetemben sérelmezték ezt a legjobban!!!És most elérte őket ez a sajnálatos esemény amit részben maguknak köszönhetnek!Egy szóval csak azért írtam ezt most ide mert több magát igazi KÁRPÁTIA rajongónak valló ember szállt most velünk szemben az előbbiekben leírtak miatt,és nem értjük,hogy miért,hiszen a koncertek végén mindig így köszönünk el,hogy"...vesszen Trianon..."!!Akkor ezek szerint ezt sokan ott csak eljátsszák és nem gondolják komolyan?!Ezen nem megsértődni kellene és felháborodni hanem elgondolkodni azon,hogy vajon a Trianoni feldarabolás után ki az aki Magyarországot sajnálja és szeretné ha újra lenne Nagy-Magyarország,rajtunk itt a csonka honban élő Magyarokon kívül???!!!Nem tudom ki ért velem,velünk egyet ebben,de úgy érzem,hogy ezt már nem lehetett szó nélkül hagyni!Minden Fórumos társamnak szép napot kívánok és minden jót,és természetesen szeretett zenekarunk minden tagjának is!Úgy köszönök el ahogy Jani szokott a koncertek végén!ÉLJEN NAGY MAGYARORSZÁG!!!VESSZEN TRIANON!!!!!!!Üdv:Piki-525
Abból a fából vágjátok az én keresztem,
Amit akkor ültettek, amikor születtem.

 © Csillagösvény772015. nov. 15. 19:37 | Válasz | #216347 
Sziasztok!

Gratulálok a zenekarnak a tegnapi,bagi koncerthez. Elismerésem minden lejátszott dalhoz,de külön megemlíteném a Balogh Ádám nótáját..

Azt hiszem ennél jobb előadásmódot nem találhattatok volna ki.

https://www.youtube.com/watch?v=Cir21SNn_TM

Respect
"Királyok hamvain sírnak az angyalok,korbácsolt hátukon pataknyi vér csorog,vihar vert szárnyaik szép lassan kitárják,s magasba emelik a Magyar szent koronát!"

Huszár Peti2015. nov. 14. 20:45 | Válasz | #216346 
Bűnös városba vonult be Horthy

1919. november 16-án, Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg élén bevonult Budapestre. Horthy a Gellért Szálló előtt elmondott beszédében kertelés nélkül kimondta, hogy meggyűlölte a magyar fővárost, amely az elmúlt évben a nemzet megrontójává lett, megtagadta ezeréves múltját, sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött. Végül "megbocsátott" neki.

Beszéde szó szerint: Polgármester Úr!

Fogadja meleg szavaiért hálás köszönetemet a Magyar Nemzeti Hadsereg nevében. Nem vagyok abban a lelki állapotban, hogy a város küszöbénél megszokott frázisokat használjak. Igazságérzetem megköveteli, hogy minden kertelés nélkül azt mondjam el, amit e pillanatban érzek.

Mikor messze voltunk még innen, mikor csak halvány reménysugár pislogott bennünk, hogy valaha még fegyverrel a kezünkben viszontláthassuk ezt a megtévelyedett nagy várost, átkoztuk és gyűlöltük, mert a távolból természetesen csak a szennyet, a nagy piszkot láttuk, nem az üldözést és a mártíromságot szenvedő szegény magyar testvéreinket.

Szerettük és becéztük ezt a Budapestet, amely az utolsó években a magyar nemzet megrontója lett. Tetemre hívom itt a Duna partján a magyar fővárost. Ez a város megtagadta ezeréves történelmét, ez a város sárba tiporta a nemzet koronáját, sárba tiporta a nemzet színeit és vörös rongyokba öltözött. Börtönbe vetette és elűzte hazájukból a nemzet legjobbjait, azonkívül elprédálta összes javainkat.

De minél jobban közeledtünk, annál jobban olvadt le a szívünkről a jég és mi készek vagyunk megbocsátani. Megbocsátunk akkor, ha ez a megtévelyedett város visszatér megint hazájához, ha szívéből, lelkéből szereti a rögöt, amelyben őseink csontjai porladnak, szereti azt a rögöt, amelyet verejtékes kezekkel munkálnak falusi testvéreink, szereti a koronát, a kettős keresztet, szereti a három hegyet és a négy folyót, szóval magyar hazáját és magyar faját.

Katonáim, miután betakarították a földekről az Isten áldását, fegyvert fogtak kezükbe hogy rendet teremtsenek a hazában. Ezek a kezek nyitva vannak testvéri kézszorításra, de büntetni, sújtani is tudnak, ha kell. Adja Isten, hogy erre ne kerüljön a sor, hanem azok is, akik vétkeztek vagy bűnösöknek érzik magukat, megtérjenek és hatványozott erővel segítsenek felépíteni a magyar nemzeti erényekben tündöklő Budapestet. A mártírokat, az itt sokat szenvedett, velünk érző testvéreinket meleg, tiszta szeretettel öleljük keblünkre.

Archív képekkel:Ide kattintva tekinthető meg.

A felszabadult fővárosba bevonuló nemzeti hadseregnek és fővezérének az országház lépcsőjén adta át Tormay Cecile a magyar asszonyok zászlóját. A kormány, a főpapság és a hadsereg színe előtt, a megszólaló harangok zúgásában mondotta el az alábbi beszédet, amelynek elhangzása után az egyházfők az átadott zászlót megszentelték és megáldották. A nagy magyar írónő beszédét az 1939-es Tormay-életműkiadás 9. kötete (Küzdelmek – Emlékezések) alapján idézzük.

A MAGYAR NEMZETI HADSEREGHEZ

Katonák! Testvéreink!

Hajnal van ma! Ti hoztátok – és mi, asszonyok, mint kétezer év előtt a szentírás reggelén, a Golgotha tövében, eljöttünk, hogy köszöntsük a feltámadást.

Magyar hajnal és keresztény feltámadás a Ti hazatéréstek egy szörnyű véres Kálvária után, melyben Károlyi, a magyar Iskariot és démoni cinkosai elárulták, megkínozták, kifosztották és megcsúfolták a magyar nemzetet.

Történetünk legsötétebb éjtszakája volt ez és most olyan ígéretes a reggel, mert eljöttetek. A reménységet fél esztendő óta Horthy Miklósnak hívják Magyarországon és most ő vezérelt ide benneteket, hogy visszafoglaljátok a keresztény Magyarország számára megtévedt, de bűnbánó fővárosát. És hogy az emberiség becsületében magasra emeljétek újra Szent István ezeréves koronáját.

Jelentőségteljesebb és sorsdöntőbb hazatérte még nem volt hadseregnek e világon. Ti nemcsak fővárost foglalni, országot hódítani jöttetek! Nem csupán a magyarságnak a Duna és Tisza völgyéből kisarjadt fiatal hadinépe vagytok, de Ti vagytok a Nemzeti Hadsereg, melyre négyszáz éve vár a nemzet, hogy a sír szélén érje meg és éledjen általatok. Reménységünk, jövőnk, mindenünk vagytok – még múltunk is, mert hiszen Ti vagytok azok a hősök, akiktől 1914 őszén búcsúztak el a magyar anyák, a magyar hitvesek. Akkor ment el a mi hadseregünk és azóta nem tért vissza. Jöttek rokkant hősök a csataterekről, szenvedő hadifoglyok szomorú rabságból, sőt jöttek a múlt őszön lázadó ezerek, de a magyar nemzet dicsőséges fegyveres ereje nem tért haza.

Öt év után ma jön vissza. Bennetek térnek meg Gorlice, Limanova legendás hősei, azok, akik győztek a szent Kárpátokon, az erdélyi havasokon, a Duna szerb partjain, az Adria kék vizei felett és tizenkétszer győztek az Isonzón és az Alpokon.

Nagy múltunk és nagy jövőnk, melynek élén Horthy Miklós jár, hajoljon meg előttetek minden zászló az országban, szólaljon meg minden harang. És vigye a szél magyar zászlók suhogását, keresztény harangok zúgását azokhoz, akik nincsenek itt, azokhoz is, akik messze kicsiny fakeresztek, hullámsírok alól most haza figyelnek.

Élő hősök és az elesettek megdicsőült seregei, halljátok meg! Asszonyok szólnak hozzátok a magyar főváros felszabadult földjén és hű zálogul felétek nyújtják zászlójukat. Az elmúlt rémuralom hiába ítélte halálra a nemzet büszke színeit, mint egykor a Rákóczi támogatóit hiába égette el máglyán a gyűlölet, újra feltámadtak és szárnyra keltek egy új ezerév felé.

Vegyétek ezt a zászlót és ne nyugodjatok, míg bele nem tükröztétek képét a négy folyónk vizébe, míg vissza nem emeltétek a három halmok fölé.

Vegyétek, asszonyok keze áldotta meg, szentelje fel dicsőségben a Ti férfikezetek.

„A kommunizmus megbukott mindenféle értelemben. De a kommunistáktól nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem mezítelen életét és a zsákmányt." (Márai Sándor)

És még egy gondolat! Aki meg szeretne emlékezni e sorsfordító napról, az holnap menjen 10 órára a Szabadság téri Hazatérés templomába.

Meghívó és egyben a megemlékezés grafikája!
A Haza mindenek előtt!

 © Krista József2015. nov. 12. 19:28 | Válasz | #216345 
Hát nem is az egyetemre gondoltam a vissza küldést csak nem akartam azt írni, hogy a jó édesanyjába menjen az ilyen. Bocs.

Nézzétek meg a fosbukon Toroczkai Laci barátunkat hogy ünnepelték Lengyelországban a hazafiak és milyen tömeg volt. Van mit tanulni tőlük hogy kell megünnepelni egy nemzeti ünnepet.

Huszár Peti2015. nov. 12. 14:04 | Válasz | #216344 
Hát a bíró visszaküldése az egyetemre nehezen kivitelezhető, olyan "felelős vezetőkkel", mint Handó Tünde az Országos Bírói Hivatal elnöke-leánykori nevén: Szájer Józsefné. Na de ez már politika.

Ami a baj, hogy az életszerűség nem köszön vissza az ítéletben. Vagy érthetőbben fogalmazva: az erdőtől a fát!
A Haza mindenek előtt!

 © Krista József2015. nov. 12. 09:24 | Válasz | #216343 
Teljesen igazad van. Szerintem másik ügyvéd kellene a gazdának, mert itt két bűncselekmény történt.
Egy lopás amiben az elkövető halála miatt meg kell szüntetni az eljárást.
A másik a rokonok részéről a segítség nyújtás elmulasztása amiért nem hívtak orvost időben, bár ez igazán nem nagy probléma, mert gyanítom nem sok tb. hozzájárulást fizetett életében.

Egyébként meg emberölésért sem szoktak ennyi éveket adni.

A bírót meg nem ártani még vissza küldeni az egyetemre, mert szerintem semmilyen törvényben nincs leírva, hogy én a saját kamrámban milyen üvegben mit tarthatok. Élet szerűtlen is, hogy én otthon minden üveget feliratozzak, hogy a "kedves" tolvajnak, hogy mit ihat meg és mit nem. Ha az autó tolvaj a lopott autóval fának hajt és meg hal akkor az autó gazdája felelős, hogy mért nem íratta be autó vezető tanfolyamra vagy aki a fát ültette, hogy mért pont oda és a benzinkutas, hogy mért tankolt olyan autóba amit el fognak lopni.
Ez tényleg egy agyrém.

 © Krista József2015. nov. 12. 09:09 | Válasz | #216342 
Adjon az Isten!
Köszönjük a beszámolót ez igazi Miki papás!

Peti köszi a videókat, bár így még jobban fáj a szívünk, hogy nem lehettünk ott, de majd legközelebb.

 © gyurkusz2015. nov. 12. 08:42 | Válasz | #216341 
Szia Peti!
Igen, jó lenne... úgy mint régen!
Elismerés nekünk nem jár, hisz csak tesszük a dolgunkat!
Egy nagy köszönet viszont jár azoknak akik évről-évre támogatnak minket.
Ő általuk tavaly 1000 gyimesi gyermek, 40 család, egy központi iskola és két árvaház kaphatott ajándékot!
Üdv.
"A harcos nem attól harcos, hogy feladja amit szeret..."

Huszár Peti2015. nov. 11. 21:34 | Válasz | #216340 
..............és akkor átadom a szót az éjszakai műszaknak. Jöhet a NÉBIH gyűlés, meg az erkélyen dohányzás. Hallja e Brilly ott a stadion mellett?!

Én lepődnék meg a legjobban, ha igen. Viszont nem bánnám, mert holnapra akadna némi olvasni való
A Haza mindenek előtt!

Huszár Peti2015. nov. 11. 21:29 | Válasz | #216339 
És ha már pálinka- tegnap hozott azasszony kóstolót és ilyet még nem ittam: vadkörte pálinka. Még Süsünek is ízlene. Rendeltünk is belőle :) majd elkopik, bár dögerős.
A Haza mindenek előtt!

Huszár Peti2015. nov. 11. 20:59 | Válasz | #216338 
Én a fagyállóba öntöttem volna némi bort-más kivetni valót nem találok a gazda tettében. Ő pontosan tudta, hogy hol tárolja a traktorhoz nélkülözhetetlen fagyállót. Hogy valaki aki nem volt járatos a helyi szokásokban megkóstolta-hát ez van. Szerintem a gazdának rossz az ügyvédje vagy a bíró fél a familiárisan hiperaktív szubkultúra alatti tenyészettől. Ahogy Janiék megírták: "a börtön nem hotel volt és a a bíró nem haver"
Élőben: Jól ismertek enegem!
A Haza mindenek előtt!

Huszár Szilvi2015. nov. 11. 20:49 | Válasz | #216337 
Leszek az ügyvédje! A patkányoknak készült...de ellopták!
Az élet olyan, mint egy puzzle.
A meglévő darabok helyett a hiányzókra koncentrálsz.

Csiszár Lehel2015. nov. 11. 20:46 | Válasz | #216336 
Adjon az Isten!

1,Tán nem kellett volna lopni más borát!
2, Tán nem kellett volna más tudatmodosító szart sem szedni!
3, Tán a rokonoknak orvost kellett volna hívni mikir látták hogy szarul van!

Remélem másodfokon felmentik

Szerintem
"Magyar vagyok, a fajomat imádom,
És nem leszek más, - inkább meghalok!"

 © Kata2015. nov. 11. 20:45 | Válasz | #216335 
Köszi megnézem :)


Első ... 2 3 4 [5] 6 7 8 ... Utolsó

Ugrás a tetejére

Tárhely és domain a MediaCentertől