Kárpátia Internetes Oldala   >>   Fórum   >>   Kárpátia
FÓRUM

Ha szeretne hozzászólni, be kell jelentkeznie!
Bejelentkezés >>

Listázás időrendben


 © Erka2014. márc. 11. 20:13 | Válasz | #215681 
Sziasztok!

Szomorú, gyalázatos hírek Kárpátaljáról!

Ismét felgyújtották a vereckei emlékművet Kárpátalján

 © puszinyuszi2014. márc. 11. 08:29 | Válasz | #215680 
Sziasztok.

1848. március 11. - Irinyi József megfogalmazza a 12 pontot

Míg Pozsonyban az országgyűlésen a Kossuth által beterjesztett felirati javaslat keltett izgalmat, lent Pesten az Ellenzéki Kör Kossuth javaslatát kézhez kapva, rögvest indítványozta azt kiterjeszteni a sajtószabadság követelésére is.
Március 9-én egy petíciós mozgalom tervét fogadták el, vagyis azt, hogy az országgyűlést beadványokkal fogják támogatni. Az Ellenzéki Kör polgári értelmiségi és nemesifjakból állott össze, akiket állandóan a határozottság irányába szorított a pesti radikálisok kicsiny, de erőszakos csapata, Petőfivel az élükön. A petíció szövegét végül az ifjú radikális, Irinyi József fogalmazta meg, március 11-én, s "12 pont" formájában terjesztette elő. Ez a szöveg már túlment az április 3-i pozsonyi felirati javaslaton, követelve a sajtószabadságot és a törvény előtti egyenlőséget. A szöveget az Ellenzéki Kör március 13-án programként elfogadta. Még aznap Bécsben kitört a forradalom. Metternich, a mindenható kancellár kénytelen volt lemondani és elmenekülni. Az uralkodó pedig alkotmányt ígért Ausztria népeinek. A bécsi forradalom itthon is megváltoztatta a helyzetet. Március 14-én a főrendek Pozsonyban elfogadták a felirati javaslatot, s azt másnap országgyűlési küldöttség vitte Bécsbe. Megtámogatták a feliratot a pesti események is. A Pilvax Kávéházban összegyűlő ifjak szerették volna a "12 pont"-ot több ezer pesti polgár aláírásával eljuttatni Pozsonyba. Ezért március 19-ére, a József-napi országos vásár napjára - francia mintára - a Rákos mezején nagygyűlést és bankettet akartak szervezni, aláírásgyűjtéssel. A bécsi forradalom hírének megérkezte után azonban a Pilvax ifjai úgy döntöttek, hogy maguk cselekszenek. Petői Sándor, Vasvári Pál, Vidats János, Sükey Károly, Bulyovszky Gyula, Vajda János, Jókai Mór elhatározták, hogy másnap érvényt szereznek a "12 pont" közül az elsőnek, a sajtószabadság követelésének, s cenzori engedély nélkül kinyomtatják a "12 pont"-ot és Petőfi lelkesítő költeményét, a "Nemzeti dal"`-t. Másnap, március 15-én reggel Petőfi és társai mintegy tíz fiatalember a szemerkélő esőben elindultak a Pilvaxból az egyetemre. Az ottani ifjúság csatlakozása után immáron mintegy ezren folytatták útjukat Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához. Itt Irinyi "a nép nevében" lefoglalt egy gépet, s a nyomdászok kiszedték a "Nemzeti dal"-t és a "12 pont"-ot. A nyomda előtt összegyűlt sokaság boldogan kapkodta szét a több ezer példányt. Délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál nagygyűlést tartottak, majd a tízezres tömeg a Pest városi tanácshoz vonult, s rábírta a tanács tagjait is, hogy csatlakozzanak követeléseikhez. Forradalmi választmány alakult, majd a tömeg megindult Budára, hogy a legfontosabb kormányszékkel is elfogadtassa követeléseit, s kiszabadítsa börtönéből Táncsics Mihályt. A Helytartótanács nem mert katonai erőszakot alkalmazni, hanem elfogadta a "12 pont"-ot, Táncsicsot pedig szabadon bocsátotta. Azonnal eltörölte a cenzúrát. Pest forradalma - ellentétben Párizséval és Bécsével - vértelen forradalom volt. A Pozsonyból Bécsbe utazó országgyűlési küldöttség legfontosabb célja az volt, hogy az uralkodó nevezze ki teljhatalmú helytartóvá István nádort és miniszterelnökké gróf Batthyány Lajost. A március 17-én kiadott királyi leirat István nádor kinevezését tartalmazta, de Batthyányét nem. Kossuth és Batthyány azonban rávették a nádort, hogy teljhatalmával élve, nevezze ki miniszterelnökké Batthyányt. A király jóváhagyta e lépését. A forradalom azonban nem korlátozódott Pozsonyra és Pest-Budára. Lelkes hangulatú népgyűlések színhelye volt március 16-án Győr, 17-én Pápa, Székesfehérvár és Eger, 18-án Temesvár, Nagybecskerek, Pécs, Debrecen és Arad. A pesti forradalom sikerét a nem magyar nemzetiségű lakosság is örömmel fogadta.

forrás: Múlt-kor történelmi portál
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © Mimóza2014. márc. 10. 23:51 | Válasz | #215679 
Köszönjük a mai koncertet a Székely Szabadság Napján,a Hősök terén,élmény volt :) :)
"Míg Isten megtart minket,s nyelvében él a nemzet,
addig ezer gyökér összeköt, itt minden magyar lelket!"

 © Erka2014. márc. 10. 23:50 | Válasz | #215678 
Természetesen ismerős arc-arcok zenekar "kategóriában": a KÁRPÁTIA zenekar.


Újabban nem linkelek ezen oldalakról, mert egy jobbikos rendezvényen megkaptam: "mi nem olvassuk ezt az oldalt".
Nem titok, én igen.

Szép éjszakát kívánok mindenkinek!

 © Erka2014. márc. 10. 23:20 | Válasz | #215677 
Szép éjszakát!

Hírportálokon lapozgatván, ismerős arc(ok) a kék-aranyba öltözött szabadság napján. Holnap talán még több ismerőst fedezhetünk fel.
A nem rég zöldlámpát kapott Ü.... I....e Marosvásárhelyen? Kedves I..... 1 évvel ezelőtt az időjárás jobban megtréfált.
Élménybeszámolót?

 © puszinyuszi2014. márc. 10. 08:40 | Válasz | #215676 
Sziasztok.

1854. március 10. Marosvásárhely – a székely vértanúk kivégzése

1852. január 24-én éjszaka megindultak egész Erdélyben a tömeges letartóztatások. Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Kolozsváron, Pesten, sőt Bécsben is tartóztattak le az összeesküvésben résztvevőket. Marosvásárhelyen fogták el Török János gimnáziumi tanárt, s mivel Horváth Károlyról úgy tudták, hogy Háromszéken tartózkodik, számára ott bocsátottak ki elfogatási parancsot. Ő azonban Vásárhelyen volt, s miután értesült Török letartóztatásáról, elment Vásárhely térparancsnokához, hogy szeretett tanáráról érdeklődjön. Letartóztatták.

Egy nappal később, január 25-én már el is indították a foglyokat Szebenbe. Két évig tartott a vizsgálat. Akikre nem sikerült rábizonyítani a közvetlen részvételt, szabadon engedték. De ezeknek is házi őrizetben kellett maradniuk. Végül ötvenhárom személyt ítéltek halálra. Negyvennyolcnak megkegyelmeztek, ám őket is öttől tizennyolc évig terjedő, vasban töltendő várfogságra ítéltek.

Az udvarhelyszéki Bágy szülötte, Török János a Marosvásárhelyi Református Kollégium teológia szakos tanára volt. Részt vett a szabadságharcban, elfogták, de Bem kiszabadította. Kivégzésekor 47 éves volt. A szintén udvarhelyszéki, Martonoson született Gálfi Mihály, mint szolgabíró kezdte közszereplését, majd ügyvédként folytatta. 1854-ben 37 éves volt. A háromszéki Teleken született Horváth Károly földbirtokosként élt. Kivégzésekor 25 éves volt. Mindhármukat a nagyszebeni cs. kir. hadi törvényszék ítélte halálra 1853. október 11-én.

1854. március 10-én, a marosvásárhelyi Postaréten három bitófa magasodott. A város polgársága küldöttséget menesztett az akkori katonai parancsnokhoz, Nuppenau ezredeshez, hogy a kötél általi halált golyó általira változtassa. Sem ő, sem pedig az akkori városbíró, Lázár János nem egyezett bele.

A három mártírt a vásárhelyi Várból, a Vargák bástyájából kísérték az ilyenkor szokatlan módszerrel, gyalogosan a vesztőhelyre. Horváth díszmagyarban, bátran lépett a bitóra. Ugyanígy két társa, Török és Gálfi is bátran tették meg az utolsó lépéseket. A kivégzés után Lázár János főbíró házról házra járt oltatlan meszet keresni, hogy a kivégzettek testét azzal emésztesse el. És az egész városban nem akadt senki, akinek oltatlan mesze lett volna. A postaréti bitók mellett temették el a három vértanút.
A város polgárai 1874-ben közadakozásból megépíttették a sírok fölé a ma is álló gránit emlékművet.
1854. április 19-én Sepsiszentgyörgyön végezték ki a másik két székely vértanút, Bartalis Istvánt és Váradi Józsefet.

"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © Krista József2014. márc. 10. 08:18 | Válasz | #215675 

VELETEK VAGYUNK SZÉKELY TESTVÉREINK!!!!!

EGY AZ ISTEN EGY A NEMZET!!!!!!!

 © Krista József2014. márc. 10. 08:16 | Válasz | #215674 
Az idén először végre eljutottunk koncertre szombaton Dabasra. Még nem voltunk itt nagyon jó sportcsarnok és nagyon sokan voltunk szerintem telt ház volt.
A hangulat nagyon jó volt. Sok jó zenével régebbi és újakkal is.
Piroska nagyon szépen zenélt és Jani felkérte még egy komoly zenei ízelítőt is játszott bemutatva tudását a közönséget is megénekeltette
a Doberdót játszva.
Janinak számközben gitárt kellet cserélni amit olyan ügyesen és gyorsan csináltak, hogy még Janinak is tetszett.
Egyszóval már nagyon hiányzott egy jó koncert remekvolt jól esett a lelkünknek.

Rég nem látott barátokkal is végre találkoztunk és egy kicsit beszélhettünk személyesen.

Nagyon szépen köszönjük a zenekarnak, technikusoknak, Miki bácsiéknak és mindenkinek aki csak közreműködött, hogy ilyen jól szórakozhattunk!

 © Krista József2014. márc. 10. 07:56 | Válasz | #215673 
Adjon az Isten!

Isten éltesse minden Ildikó és Zoltán nevű fórumos társunkat és valamennyi hölgyet a nő nap alkalmából.


 © R. Anita2014. márc. 09. 12:08 | Válasz | #215672 
Sziasztok!
Meghoztam a péntek esti hajdúnánási koncertről a videóimat:
Lóra termett
Trombita szó + Csárdás

Piki-05252014. márc. 08. 22:05 | Válasz | #215671 
BOLDOG NÉVNAPOT KÍVÁNOK BäCK ZOLI!!!!!
Abból a fából vágjátok az én keresztem,
Amit akkor ültettek, amikor születtem.

 © merkurius2014. márc. 08. 21:32 | Válasz | #215670 
Sziasztok .
Tóth Ferenc előadása , három részes , érdemes meghallgatni .

https://www.youtube.com/watch?v=M828pVwP13w
Az ember a test-lélek-tudat egyesülése ha mindhárom jól müködik legyőzhetetlen!!!

 © R. Anita2014. márc. 07. 13:28 | Válasz | #215669 
Sziasztok!
Tegnap este elkészítettem legújabb coveremet:
Kárpátia: Tábori posta cover (by Anita)

 © Etelka2014. márc. 06. 21:49 | Válasz | #215668 
Szép estét Mindenkinek!

"Busó rege"....mindannyian ismerjük, szeretjük.

Ezzel kapcsolatban álljon itt egy kis nosztalgia vasárnapról:

Busójárás, 2014

Jó szórakozást, további szép estét!
..jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod...

 © puszinyuszi2014. márc. 06. 15:19 | Válasz | #215667 
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

Csaby2014. márc. 03. 21:02 | Válasz | #215666 
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

 © s.z.i.l.v.i.2014. márc. 03. 20:34 | Válasz | #215665 
Sziasztok! Én is szeretném megköszönni a lemezbemutató koncert videóját, nagyon, de nagyon jó!!! Csak gratulálni tudok hozzá! Legalább egy kicsit koncerteztem!
"Magyar nemzet, ha rád kerül a sor,
Léssz-e megint, ami voltál egykor?" Petőfi Sándor

Huszár Peti2014. márc. 03. 15:22 | Válasz | #215664 
Szerintem Óbudán a hajógyárin, de biztosat csak a Jani tudhat róla, meg talán a Göbl Gabi. :)

A 3d-s koncertet én nem tudtam megtekinteni, de a hagyományos azért jó hangminőségben végig üvöltött délelőtt. Remek volt visszahallgatni.

Ha lemegy ez a kampány elmegyek tv-ét venni pendrivével, ahogy Kaplony javasolta. Ki kell próbálnom.
Több ezer év, kövekbe vésett hírmondó rovás Korona, jogar, aranyalma és egy megszentelt palást.
Több ezer év harcos álom és vidám verejték, te vagy őseid albumában az aktuális kép

vwgolf2014. márc. 02. 16:28 | Válasz | #215663 
Sziasztok! Fantasztikus a Lemezbemutató videó, így már egyet átéltünk mi is, söt már vagy háromszor is! Köszönjük Kárpátia. Fantasztikus élmény.

Egy kérdésem lenne: Május 01 Budapest. Lehet tudni hol lesz a koncert??

"Fenn, az égen sziklás bércek fölött, Száll egy büszke szép Turul madár..."
Nullahat-húsz-huszonkilenc-hétszázhetvenhét-huszonöt

 © Erka2014. márc. 02. 14:50 | Válasz | #215662 
Köszönöm a "kis meglepetést"!!!
Jó volt újra átélni, jó volt emlékezni!Erdős Ferenc Csoki2014. márc. 02. 12:17 | Válasz | #215661 
Köszönet Kaplonynak a kitűnő koncert videóért kiváló minőség a zenekarhoz méltóan
sajnos nem voltam ott, de így nem maradtam le semmiről
Fantasztikus koncerten voltam virtuálisan
Köszönöm KÁRPÁTIA
"Nekünk magyaroknak valóságos nemzeti betegségünk a sok beszéd, melynek csak egy ellenszere van: a tett."

Csiszár Lehel2014. márc. 01. 18:26 | Válasz | #215660 
Adjon az Isten!


1920. évi II. törvénycikk

nagybányai Horthy Miklós úrnak kormányzóvá történt megválasztásáról

A nemzetgyűlés méltányolván azokat a nagy érdemeket, amelyeket nagybányai Horthy Miklós úr, a magyar nemzeti hadsereg fővezére, volt cs. és kir. altengernagy, a II. oszt. katonai érdemkereszt tulajdonosa, a Lipót-rend és a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, a III. oszt. katonai érdemkereszt, a bronz katonai érdemérem, a Károly csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdonosa a háború nehéz küzdelmei közt a haza védelmében, majd a nemzeti hadsereg megszervezésével a belső rend és biztonság helyreállításában és fenntartásában és így a pusztulás és végenyészet szélére jutott ország megmentésében szerzett, s áthatva attól a bizalomtól, hogy a nemzetet súlyos megpróbáltatásai között a nemzetgyűléssel egyetértésben az alkotmányosság ösvényén megerősödés, fejlődés felé fogja vezetni, őt a nemzetgyűlés 1920. március 1-én tartott ülésén Magyarország kormányzójává választotta, s miután Horthy Miklós úr ugyanazon ülésben a kormányzói esküt a nemzetgyűlés színe előtt letette, a nemzetgyűlés őt a kormányzói tisztbe beiktatta. Ennélfogva a nemzetgyűlés a következő törvényt hozta:
1. § A nemzetgyűlés nagybányai Horthy Miklós úrnak Magyarország kormányzójává történt megválasztását ezennel törvénybe iktatja.
2. § A nemzetgyűlés a kormányzó úr részére évi 3.000,000 korona tiszteletdíjat állapít meg.
3. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép életbe.


"Magyar vagyok, a fajomat imádom,
És nem leszek más, - inkább meghalok!"

 © kaplony2014. márc. 01. 15:16 | Válasz | #215659 
Körülbelül másfél két éve kísérletezem a 3D technológiával. Sikerült egy Sony típusú felvevőeszközzel dolgoznom. Az alapvető célom, az volt, hogy mindenféle bonyolult közbülső megoldás (Blue ray)nélkül,egyszerű elektronikus jelcsomagként (egy usb csatlakozós pen drive hordozón) is a megfelelő élményt lehessen átadni. Sajnos ehhez addig kellett várni, amíg a Samsung picra dobta az F szériás LED TV-jét. 6400-felett tökéletesen lehet élvezni a 3D hatást. Akinek nincs ilyen TV-je, az bemegy a pen drive-jával egy szakboltba, és "kipróbálás" címén is egy szemüveggel megnézheti!
Külön köszönet illeti G. Gábort, aki rengeteget dolgozott a youtube-hoz tartozó megfelelő minőségi forma kialakításán. Ez egyedülálló tudományos eredmény is, mivel a Kárpátia 2013 08 30-i Csákváron tartott koncertje volt az első 3D-s magyar koncertfelvétel!
"Hazádnak rendületlenül Légy Híve Ó Magyar!"

 © kaplony2014. márc. 01. 15:05 | Válasz | #215658 
"Hazádnak rendületlenül Légy Híve Ó Magyar!"

megtorlo2014. márc. 01. 13:35 | Válasz | #215657 
Köszönet a 3D koncertfelvételért és a megosztásért !
Isten, Haza , Család

 © Lalo782014. feb. 27. 08:13 | Válasz | #215656 
Nagyon köszönöm ezt a csodálatos élményt amiben múlt szombaton részem volt Székesfehérváron.

 © puszinyuszi2014. feb. 25. 08:04 | Válasz | #215655 
Sziasztok.

Juhász Gyula:

Tavaszvárás

A déli szélben lehunyom szemem
És gyöngyvirágok szagát érezem.
Az esti égen violás a szín
És kikeletben járnak álmaim.

A hó alól már dobban boldogan
A föld nagy szíve s csöndesen fogan
A csíra, melyből új élet terem
S bimbók bomolnak majd szűz réteken.

Az örök nap még bágyadtan ragyog,
De tavaszosok már a csillagok
S az éjszakában zizzenő neszek,
Egy új világ susogja már: leszek!

A földre fekszem, hallgatom szívét,
Az égre nézek, kémlelem színét,
Ég, föld között angyali üzenet
Hirdeti a jövendő életet.

Mert boldog ige ez és szent igaz
És örök törvény és áldott vigasz,
Hogy győz az élet, duzzad és dagad
S elönti mind az ócska gátakat!
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © Erka2014. feb. 24. 21:04 | Válasz | #215654 

ez nem tudom, hogy történt, de én még nem szerettem volna elküldeni. Úgy látszik figyelmeztetés! No itt szerintem el is dőlt a további hangulat sorsa! Nagy buli jött, igazi tombolás. Fantasztikus válogatás. A Trombita szó (földimanó)az én koncertlátogatásaim alatt többször is elhangzott már.Óriási buli volt! Összekötő szövegek aktualizálva. Az elsőbulis-koncertező lányok is végigénekelték a dalokat, kiderült, Kárpátiát hallgatnak sűrűn, csak társaság hiányában nem jutottak el eddig koncertre. Szóval fantasztikus volt, jónak mondom! Köszönet érte a Kárpátia zenekarnak, segítőiknek!
Kata, drága, nem tudom hol talizunk legközelebb.
D. a MOL-nál napokon belül 16 óráznak mindvégig.
Nincs visszavonás, ezért írtam mindvégig-et. Majd figyelem a koncertmenetrendet, bár tudod, én bármeddig elmennék és bármikor. Ezek jó helyszínek voltak, mert megyén belüliek.

Ha megvan még a mailem , ott...!
(a fiatalemberekről, kishölgyekről és a babáról légyszí!)

 © Erka2014. feb. 24. 20:40 | Válasz | #215653 
Drága Kata! Hát mi hogy értünk oda! Ill. majdnem hogy nem értünk oda! Békés, odúton is koncerthangulat az autóban, már csodás volt, bár csigatempó a 40-es, 60-as táblák miatt Velence, Gárdony, Agárd, Szfv-ig. De jól szórakoztam az autóbani koncert alatt, előtte l héttel,D.újváros. Aztán elhagytuk a kórházat, Teleki Gimit, már a Széchenyi utcát is (ahol koleszos voltam) gondoltam most már szólok, hogy visszafelé kéne menni a vasútállomás felé, eddig jól szórakoztam, de szeretnék a Fezenhez érni. No akkor derült ki, h. Dodi nem a vasútállomásra gondolt, hanem valami kis sínecskére. Ma sem értem, de mindegy. No akkor indult el a lavina, vége lett a jó hangulatnak, aztán csak köröztünk ott, köröztünk, de azt nem gondoltam, hogy fél perc és ott vagyunk. Kár, hogy nem tudtuk ezt megbeszélni, így utólag vicces, de ott!
Helyelfoglalás, tudod,le ne maradjak!,rögtön éreztem, hogy nem a trópusokon vagyunk, mint D.újvárosban. Pont az ellenkezője, mintha jégbárba keveredtem volna, a sör is passzolt a klímához, azonnal belefagyott a pohárba, az meg a kezemhez. No de ilyenkor, ilyen torokkal! Októbertől minden folyadékot langyosan iszom, illetve forrón. Nyáron, hőségriadó idején nagyon megfelelt volna, úgyhogy odaajándékoztuk a mellettem álló két első Kárpátia koncertező lánynak, úgyhogy maradt az otthonról vitt akkor még langyos, de a teremben pillanatok alatt szintén bejegesedett ásv.víz. De semmmi ilyen nem zavart, végre itt vagyok, hamarosan: "kezdünk", akár korcsolyapályán is bulizhatunk, vagy a romkocsmának a teteje is hiányozhat. Még kiszaladtam l utolsó cigarettára, Zsolt ott árusított, majd meg fagyott szegény!
Határkő jó hangulatot teremtett v. a közönség régi ismerőse, előre és vissza igaz. Aztán elkezdődött.!!!!! Magyarország katonái!!!! indítás. Azt a sikítást a Kárpátiára éhező sokaságtól, hát én még ma is úgy hallom, hogy a férfikoncertezők is sikítottak örömükben!!! Éreztem a kezek emelkedését és szinte emelkedtem velük együtt.

 © puszinyuszi2014. feb. 24. 10:27 | Válasz | #215652 
Sziasztok.

Magyar orvos műtéte változtatta meg a trianoni határt - Prof. Dr. Krepuska Géza

A Szent Rókus Kórház fül-orr-gégész professzora 1905-ben vett magának egy 2107 holdas birtokot Somoskő és Somoskőújfalu határában, ahol kőzet- és ásványgyűjtő hobbijának is élhetett.
A pesti kutatóorvos birtoka virágzott a rajta lévő bazaltbányával együtt, amikor 1920. egy júniusi reggelén arra ébredt, hogy birtoka már egy másik ország területéhez tartozik. Bár a békeszerződés „kőbe véste”, hogy a győztes államok „új lakosai” vagyonukban nem szenvedhetnek kárt, a bányák államosítása mindenesetre a feje felett lógott. Krepuska nemcsak korabeli lokálpatriótaként érezte a saját bőrén is Trianont, de Nógrád-vármegyéhez kötötték ott töltött gyerekkorának emlékei is. Az érthetően elkeseredett kutatóorvos el is panaszkodta bánatát a környezetében mindenkinek, kollégáknak, ápolóknak, sőt a pácienseknek is. Ekkor szólt bele a történetbe a véletlen.
A békeszerződés 29. cikke a részletes határkijelölést úgynevezett nemzetközi „határrendező bizottságok” feladatául tűzte ki. A magyar-csehszlovák határ esetén a bizottságban a két érintett ország delegáltjain kívül az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és Japán képviselője foglalt helyet. A magyar-csehszlovák határrendező bizottság, bár Brnoban alakult meg, székhelyét folyamatosan váltogatta a csehszlovák és a magyar oldalon, ugyanis munkájának a helyszíni szemle szerves része volt.
A határrendező bizottság egyik angol tisztje éppen Budapesten volt, amikor súlyosan megbetegedett, és Magyarország akkori legjobb fül-orr-gégészéhez, Dr. Krepuska Gézához ajánlották be. Miután Krepuska a tiszt (a legenda szerint gyógyíthatatlan fül-, vagy gége-) betegségét sikeresen megoperálta és kikezelte, rábeszélte, hogy az antant-bizottság tagjai szálljanak ki a helyszínre és nézzék meg a két falut.
Velük ment a Rimamurányi Vasmű igazgatója, Lipthay B. Jenő és dr. Aurel Pál jogász is. A Somoskőújfaluban sétáló antant tiszteknek javasolták, hogy próbáljanak meg szóba elegyedni bárkivel az utcán - szlovákul. Miután az 1910-es népszámlálás a majd’ kétezer fős faluban mindössze tizenöt szlovák anyanyelvűt talált, ez nem sikerült. A bizottság tagjai előtt állítólag ekkor vált világossá, hogy ez egy színmagyar falu.
A bizottság 1922. márciusi ülésén az angol mellett csak a japán (és természetesen a magyar) delegált óhajtotta Somoskő és Somoskőújfalu visszatérését, ami szavazategyenlőséget eredményezett. A bizottság így felterjesztette a kérdést a Nagykövetek Tanácsához, amely kitért a döntés elől és a vita eldöntését a két országra bízta.
A magyar követeléseket a csehszlovák fél annak ellenére nem fogadta el, hogy az csak Somoskőre korlátozódott ekkor. A kérdés így ismét a Nagykövetek Tanácsához került, amely innen még feljebb dobta az ügyet, a Népszövetség elé. Ehhez a magyar fél kifejezetten ragaszkodott is, a Nagykövetek Tanácsa ugyanis nem a vesztes országok javát szolgáló döntéseiről volt híres.
A világszervezet 1923. április 23-án hozta meg a várva-várt döntést, amelynek értelmében visszakerült Magyarországhoz Somoskő és Somoskőújfalu, a környék bazalt és szénbányáinak egy részével együtt.
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © Kata2014. feb. 23. 16:37 | Válasz | #215651 
Hát át már túl vagyunk rajta :) Kár, hogy alig beszélgettünk.Na nem baj majd máskor.De alig találtunk oda.Én még nem voltam itt.

 © Erka2014. feb. 22. 14:55 | Válasz | #215650 
Szia Kata!!! Azért írtam, hogy jó ideje szemezek az új helyszínnel (Takarodó, Fezen) és emlékezem az(emlékezetes:) ) a régi (Gáz u. ARÉV) helyszínre.
A Fezen talán a Vasvári környékén található, diákkoromban sokat sétáltam arra, de képzeld az Apu említette, hogy az ő diákkorában (Jákis volt) is ismert volt egy sportcsarnok, amit ő is látogatott a Takarodóban.
Talizunk?


 © Kata2014. feb. 22. 14:00 | Válasz | #215649 
Drága Erka! Ha jól látom akkor a mai koncert nem ott lesz !!

 © Erka2014. feb. 21. 20:59 | Válasz | #215648 
Szép estét!
Nagy itt a csend!
Már jó ideje szemezek a székesfehérvári új helyszínnel.
Pörögnek az emlékkockák, szerettem az ARÉV Sportcsarnok, Gáz u.-béli Kárpátia koncerteket, fantasztikus hangulatúak voltak. (még lelátós, 3-4 órával kapunyitás előtti emlékképek, hangok ... is előttem, évente épp ezért volt időm, hogy "KEZDÜNK!"-ig rengeteg helyet kipróbáltam, honnan látok, hallok a legjobban, addig Dodi foglalta az előző jónak vélt helyet . Aztán 9 órára teljesen megtelt a sportcsarnok. Fantasztikus élmények Székesfehérvár, Gáz. u. Kárpátia!!!!!!!!!!!!!!
Holnap!!!!!!!!!!
Dunaújvárosban minden úgy történt, ahogy Judit beszámolt. Óriási volt, mint mindíg!


 © puszinyuszi2014. feb. 21. 08:06 | Válasz | #215647 
Sziasztok.

Az Enigma-rejtjelzőgép

Az I. és II. világháborúban a titkosított üzeneteket gépiesítve állították elő úgynevezett kódtárcsákkal, amit Leon Alberti a XV. században talált fel.
Két különböző méretű korongot egymásra rakunk, majd közös tengellyel összefogjuk őket és ráírjuk mindkettő szélére az ábécét. Segítségével Caesar-kódot állíthatunk elő, viszont ha mindegyik karakter kódolása után elforgatjuk a tárcsát egy megfelelő algoritmus szerint, akkor polialfabetikus kódot kapunk.

A németek által használt Enigma-rejtjelzőgép a fenti kódtárcsa elektromos változatán alapul. Az eredeti modellben három, fix huzalozású tárcsát építettek be és ezeket a tárcsákat fel is lehetett cserélni, így polialfabetikus kódot hozhatunk létre. Még tartalmazott egy kapcsolótáblát mellyel 6 betűpárt lehetett felcserélni így bonyolítva a kódolást egy átrendezéses módszerrel.
A visszafejtéshez szükséges kulcs természetesen a tárcsák és a kapcsolótábla beállítása volt.

Lengyelország már a harmincas években tartott egy esetleges német lerohanástól, így létrehoztak egy Biuro Szyfrów névre elkeresztelt kódirodát. Sikerült feltörniük az Enigma kódját egy kereskedelmi forgalomban lévő Enigma segítségével, amely annyiban különbözött a katonai változattól, hogy más volt a huzalozása.
A németek az egyes üzenetek egyedi kódját egymás után kétszer írták be, ezzel akarták elkerülni a tévedéseket és a rádióinterferencia miatt fellépő hibákat. És ez lett a rendszer gyenge pontja.
A németek egy idő után változtattak az Enigmán, három tárcsa helyett már ötöt használtak és a kapcsolótáblákon hat betűpár helyett tízet alkalmaztak. Ezt már a lengyelek nem tudták követni.
Néhány héttel Lengyelország lerohanása előtt átadták a megszerzett információkat és egy Enigma-másolatot az angoloknak és a franciáknak.
Az angolok a Bletchley parkban a lengyelektől kapott információkkal és nagyobb tőkével képesek voltak megfejteni a nehezebb német kódot is.

forrás: Az adattitkosítás hatása a II. világháborúra - iesb.hu

"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © ZSÓKI2014. feb. 18. 09:20 | Válasz | #215646 
Ma van évfordulója:
-Megszületett Jókai Mór író, mesemondó, újságíró, szerkesztő .
189 éve
-Meghalt Zrínyi Ilona grófnő, a munkácsi vár hős védője, II. Rákóczi Ferenc édesanyja.
311 éve
-Megszületett Rátonyi Róbert színész, énekes, komikus, színházi rendező, író, publicista.
91 éve
-Megszületett Szabó István Oscar-díjas filmrendező. (Mephisto, A napfény íze)
76 éve
-Meghalt gróf Andrássy Gyula, a Magyar Királyság miniszterelnöke, a Monarchia külügyminisztere.
124 éve
-62 éves korában szülővárosában, Eislebenben meghalt Luther Márton német teológus, a reformáció elindítója.
468 éve

Magyar vagyok, magyarnak születtem,magyar nótát dalolt a dajka fölöttem. Magyarul tanított imádkozni az anyám és szeretni téged, DRÁGA MAGYAR HAZÁM!

 © puszinyuszi2014. feb. 18. 08:58 | Válasz | #215645 
Sziasztok.

2014. március 15-én lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv.

Ha esetleg valaki szeretne mazsolázgatni benne, itt egységes szerkezetben megtalálhatja.
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © VJA2014. feb. 17. 16:25 | Válasz | #215644 
Egy gondolat Kós Károlytól.
Nincs évfordulója, "csak" máig - és még sokáig - érvényes aktualitása.

“Üzenetet írok mindazoknak, akik közülünk valók voltak és elindultak új világba, új emberek közé, mindazoknak, akik új utakat akarnak törni, és rombolni akarnak mindent, ami régi. Üzenek nektek, ti új emberek, én a régi ember. Valamikor nemrégen még többen jártuk ezeket a hegyeket.

Sokan és fiatalok mind és magyarok mind, de megapadtunk. Többen más utakra fordultak, könnyebb utakra. Sima völgyi utakra tértek, mert nehéz hegyet járni.

De én itt maradtam a hegyek között. Járom a tövises ösvényt és hosszú esztendőkön által körülfújt fagyos szél és perzselt a nap és nemsokára talán utolsó leszek az utolsók között.

De lesznek, akik utánam jönnek, az én maradékaim. Amikor én már elpihentem, erős ifjú lábakkal nyomomba lépnek ők. És nem szállnak le a hegyről, hogy láncos rabjai legyenek hírnek, dicsőségnek és idegen kultúrának. Mert erősek lesznek.

Hatalmasok és magyarok. Az én lábam nyomát pedig eltemeti a hó, de síromon sohasem lesz korhadt a fejfa, de a felém boruló domb virágos lesz mindig, tudom.

És emlegetni fognak engem is, apáimat is az én véreim. Az én munkámat folytatják ők és az én életem örökkévaló lesz bennük. “

Kós Károly – Régi Kalotaszeg – részlet
Én vagyok az, aki nem jó, felleg ajtó nyitogató. (kalotaszegi népdal)

 © ZSÓKI2014. feb. 17. 13:42 | Válasz | #215643 
A mai napon történt:
-Meghalt Wass Albert erdélyi magyar író és költő (Kard és kasza).
16 éve (mint ahogyan azt már puszinyuszi is leírta

-Gr. Andrássy Gyulát nevezték ki Magyarország miniszterelnökévé.
143 éve
-Megszületett Eperjes Károly színész (A nagy generáció, Eldorádó, Hídember).
60 éve
- Megszületett Cserhalmi György színész (Az ötödik pecsét, Mephisto, Dögkeselyű, A nagy generáció, Kontroll).
66 éve

Magyar vagyok, magyarnak születtem,magyar nótát dalolt a dajka fölöttem. Magyarul tanított imádkozni az anyám és szeretni téged, DRÁGA MAGYAR HAZÁM!

 © puszinyuszi2014. feb. 17. 09:19 | Válasz | #215642 
Sziasztok.

16 évvel ezelőtt, 1998. február 17-én hunyt el Wass Albert, erdélyi magyar író és költő.

A VERS

Nem úgy fakad a vers,
ahogy Ti gondoljátok,
nagy véres harcok árán,
bús, könnyes csókok árán:
nem úgy fakad a vers.

A vers csak születik,
mint ahogyan születik a szél.
Vagy a virág.
Vagy a falevél.

Szellő a vers,
s én azt hiszem,
a Végtelen küldi vele nekünk
Világ-virágok bûvös illatát,
s amint szívünkön lopva illan át
lepergeti az érzés-szirmokat.
(Alkony felé
egymásnak furcsa kékes titkokat
hegyek üzennek így.)

Mikor a vers fakad,
egy pillanatra minden más megáll.
Csak alig-alig dobban a szívünk,
mint patak, akit a tél mederbe zár.

Egy pillanat…
s a lelkünkön lábujjhegyen megy át
egy messzirõl jött csöndes idegen.
Tavaszi szél oson át néha így
az alvó ligeten.

/Wass Albert/

"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © grafika2014. feb. 16. 17:53 | Válasz | #215641 
Köszönjük fiúk,ezt a csodálatos estét Felsőzsolcán!Tökéletes hangtechnika, színpadtechnika,fergeteges hangulat.Azon kevés napok egyike volt, hogy jó magyarnak lenni saját hazánkban.Felsőzsolcára mindig haza jöttök!

 © Vesztergám Judit2014. feb. 15. 15:50 | Válasz | #215640 
Sziasztok!

Most nagy szerencsém, hogy írni kell a Fórumra és nem beszélni, mert ügöncsak be vagyok rekedve. Hát, aki eleve fájó torokkal megy óbégatni egy koncertre, az így jár…
Már ebből is le lehet szűrni, hogy milyen fergeteges koncert volt a tegnapi!
A hely nem volt a legjobb, hosszú, keskeny és alacsony terem. Jani mondta a koncerten, hogy a sportcsarnokban lettek volna, de valami közbejött és hirtelen másik termet kellett keresni. Hál’ Istennek, találtak, mert kár lett volna kihagyni egy ilyen koncertet.
Kordon „gyárilag” volt a színpadban, de a kis terem miatt elé kellett pakolni egy sor hangfalat. Kicsit kényelmetlen volt, hogy nem tudtam kapaszkodni a kordonba, de annyi baj legyen…
Az előzenekar a Cool Head Klan volt. Örültem, mert szeretem a zenéjüket, meg Molics hangját is.
Előzenekar létükre nagyon jó hangulatot teremtettek, ami érdekes módon nem gyakran fordul elő. A közönség énekelt, tapsolt a számok közben, még akkor is, amikor egyik zenekartag sem bíztatta rá őket. Szóval jó volt!
Játszották az Ugye gondolsz néha rám?-ot. Kicsit csalódott voltam, mert azt hittem, hogy akkor a Kárpátia már nem fogja játszani. De aztán csak elhangzott mégegyszer!
Rövid átállás, hangolás, mikrofonpróba, ééés jött a KÁRPÁTIA!!!
Szinte elénk volt rakva a számlista, úgyhogy tudtuk, hogy a jó öreg Magyarország katonáival kezdenek.
A kis teremben úgy kábé az ötödik számnál elfogyott a levegő és dögmeleg lett. De én azt szoktam mondani, hogy akkor jó egy koncert, ha azt túl kell élni. A húgon kétszer is kiment levegőzni, én viszont kitartottam!
Nagyon jó volt, hogy elég sok régi számot játszottak, például a fentebb említett Ugye gondolsz néha rám?-ot, a Rozsdaette pengét, vagy a Trombita szót. Jaj, akkorát nevettem, amikor Jani mondja, hogy még a kezdetek kezdetén egy koncerten pár gyerek úgy énekelte ezt a számot, hogy „Trombita szó, földimanó”. Kis drágák…
Nagyon jó volt, hogy a hangfalak ellenére is milyen közel lehettünk a színpadhoz. Ilyenkor teljesen más a hangulat, sokkal családiasabb. A fiúk szinte testközelben játszanak, és a szokásos összemosolygások meg lököttködések is sokkal közvetlenebbek. Meg úgy az egész alaphangulat is az. Jani összekötő szövegei is inkább humorosak és személyesek voltak (egy apának a külföldön élő lánya küldte a Jó lennét, aztán kerestük a Hintalóban szereplő „megvénült” Zsoltit, mert ott volt valahol, meg a földimanós eset, meg ilyesmik). Az egész koncertben volt valami leírhatatlan jókedv és felszabadultság. Még az se rontotta el, hogy valami gebasz volt a hangfalakkal. A közönség is nagyon benne volt ebben a hangulatban, összepacsiztak a tagokkal, végig énekeltek, tapsoltak a számok alatt, számok végén hatalmas volt az ováció.
Voltam már olyan koncerten, ahol úgy éreztem magam, mintha ülőkoncerten lennék, de ez nem olyan volt!
És számomra különösen nagy öröm és megtiszteltetés volt, hogy a Himnuszok után elhangzó „levezető” legvégén még – úgymond - gitározhattam is! Jani kinyújtotta a gitárját és mondta, hogy a legvégén azt az öt hangot pengessem le én. Talán kis gesztusnak tűnhet, nekem mégis akkora élmény volt!!! Soha nem fogom elfelejteni!
És a jó hangulat a koncert után is megmaradt. Mikivel valentinnapoztunk egyet, Zolival beszélgettünk egy jót, közben csak úgy kaptam tőle egy aláírást – fekete filccel a fekete körmömre…
Gabikával is egy jókorát beszélgettünk. Azon hülyéskedtünk, hogy ő fölállt az első lépcsőfokra én meg nem és milyen jó, hogy magasabb nálam… Tényleg nagyon régen beszélgettünk ilyen sokat. Jól esett.
Számomra minden Kárpátia koncert egy felüdülés, de ez most különösen az volt. Régen voltam ennyire családias hangulatú koncerten. Egy élmény volt!
Köszönet érte MINDENKINEK!!!
,,Vadászhat énrám bárki, van erőm bosszút állni. Én soha nem felejtem, Magyarnak születtem!"
,,Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet." (Bethlen Gábor)

 © ZSÓKI2014. feb. 15. 09:48 | Válasz | #215639 
A mai napon történt:
-Puskás Tivadar találmányának köszönhetően Budapesten beindult a vezetékes rádió őse, a Telefonhírmondó-szolgálat.
121 éve
-Kassán megtartották Katona József "Bánk bán "című drámájának ősbemutatóját.
181 éve
-Meghalt Vajda Julianna (Lilla), Csokonai Vitéz Mihály múzsája.
159 éve
Magyar vagyok, magyarnak születtem,magyar nótát dalolt a dajka fölöttem. Magyarul tanított imádkozni az anyám és szeretni téged, DRÁGA MAGYAR HAZÁM!

 © ZSÓKI2014. feb. 14. 09:06 | Válasz | #215638 
A mai napon történt:

-Nürnbergben megszületett Zsigmond magyar király, egyidejűleg német és cseh király, német-római császár.
646 éve
-Megszületett ifjabb Horthy Miklós földbirtokos, Horthy Miklós kormányzó és Purgly Magdolna legkisebb gyermeke.
107 éve
-Meghalt Hidegkúti Nándor labdarúgó és edző, a legendás Aranycsapat tagja.
12 éve
Magyar vagyok, magyarnak születtem,magyar nótát dalolt a dajka fölöttem. Magyarul tanított imádkozni az anyám és szeretni téged, DRÁGA MAGYAR HAZÁM!

 © ZSÓKI2014. feb. 14. 09:02 | Válasz | #215637 
Akkor leghamarabb Szekszárdon találkozunk!!!
Jól emlékszel, Bátaszéken lakunk, és ide a Csörge is és Bonyhád is nagyon közel van, szóval lesz még alkalmunk....

Bizony, elég régen volt már az a solti focipályás buli... és mennyire nagyszerű volt az a fórumos társaság! De emlékszem, elmentünk még akár Egerbe is koncertre annak idején, pedig nem itt volt a szomszédban!
Magyar vagyok, magyarnak születtem,magyar nótát dalolt a dajka fölöttem. Magyarul tanított imádkozni az anyám és szeretni téged, DRÁGA MAGYAR HAZÁM!

 © Vesztergám Judit2014. feb. 13. 13:20 | Válasz | #215636 
Szekszárd nekünk is tervben van. Minden évben elmegyünk oda is.
Ti hol is laktok, Bátaszéken, vagy Bonyhádon? Mert utóbbin lesz majd koncert decemberben. Én a Csörge-tói és a Csemői koncertet várom nagyon! Azért mégiscsak egy szabadtéri koncert az igazi.
IRON MAIDEN??? Hú, micsoda mázlisták vagytok!
Hát, tényleg nem ma voltak aztok a Solti koncertek. Zenekar? Az nem semmi...
No, majd Szekszárdon összefutunk.
,,Vadászhat énrám bárki, van erőm bosszút állni. Én soha nem felejtem, Magyarnak születtem!"
,,Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet." (Bethlen Gábor)

 © ZSÓKI2014. feb. 13. 13:03 | Válasz | #215635 
Szia Judit! A legközelebbi koncertünk Szekszárd lesz március 14-én.
Nem csak járunk még koncertekre, de éppen ma intéztem el az egész családnak az Iron Maiden-re a jegyeket... :)
És ami számomra a legfontosabb: igen, a fiúk már jól megnőttek, van saját zenekaruk is és szoktak koncertezni !
Magyar vagyok, magyarnak születtem,magyar nótát dalolt a dajka fölöttem. Magyarul tanított imádkozni az anyám és szeretni téged, DRÁGA MAGYAR HAZÁM!

 © Vesztergám Judit2014. feb. 13. 12:37 | Válasz | #215634 
Szia Zsóki!

Jómúltkorjában eszembe jutottál. Amikor a Békéscsabai koncert után az Ugye godolsz néha rám? hatására kicsit nosztalgiáztam, eszembe jutottak a Solti Fórumostalálkozók a focipályán. Hát, nem ma voltak...
Mizujság veletek? Nagyon rég találkoztunk. A fiaid már jó nagyok lehetnek. Jártok még koncertekre? Esetleg holnap ott leszek Dunaújban?
,,Vadászhat énrám bárki, van erőm bosszút állni. Én soha nem felejtem, Magyarnak születtem!"
,,Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet." (Bethlen Gábor)

 © puszinyuszi2014. feb. 13. 11:33 | Válasz | #215633 
Azért arra kíváncsi lennék, hogy a – szerintem már mindannyiunk által ilyen-olyan szinten megtapasztalt – cigánybűnözés áldozatairól mikor jut eszébe bárkinek is gondoskodni?
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © ZSÓKI2014. feb. 13. 11:12 | Válasz | #215632 
A mai napon született:
-Budapesten Grétsy László nyelvész, a nyelvtudományok kandidátusa.
82 éve

- Hobo ( Földes László) zenész, író és színész (Kopasz kutya).
69 éve

Mai napon halt meg:
- II. (Vak) Béla magyar király, akit azért vakítottak meg, hogy ne lehessen uralkodó.
873 éve

Mai történelem:
-2. Ukrán Front katonái elfoglalták Budapestet a német hadseregtől.
69 éve
-A valaha volt legpusztítóbb légitámadások egyikében elpusztult Drezda belvárosa.
69 éveMagyar vagyok, magyarnak születtem,magyar nótát dalolt a dajka fölöttem. Magyarul tanított imádkozni az anyám és szeretni téged, DRÁGA MAGYAR HAZÁM!

 © puszinyuszi2014. feb. 13. 08:21 | Válasz | #215631 
1945. február 13.
Befejeződött Budapest ostroma

A II. világháborúban a szovjet 2. Ukrán Front csapatai több mint 50 napos, utcáról utcára folyó harc után 1945. február 13-án elfoglalták Budát. Ezzel - miután Pesten már január 18-án véget értek a harcok - befejeződött Budapest felszabadítása a fasiszta és nyilas uralom alól. A szovjet erők (hivatalosan) Budapestet nem "felszabadították", hanem ellenséges városként "bevették". A harcokban meghalt mintegy 25 ezer polgári személy, több, mint 52 ezer lakos megsebesült. Az ostrom következtében a főváros közel 40 ezer épületének 27 százaléka elpusztult vagy súlyosan megrongálódott; több mint 32 ezer lakás megsemmisült vagy lakhatatlanná vált. Kiégett a pesti Vigadó, a királyi vár, súlyosan megsérült az Operaház, a Zeneakadémia és a Nemzeti Színház. A németek felrobbantották az összes Duna-hidat. A szovjetek a harcokban és a Konrad-hadműveletekben csaknem 80 ezer katonát veszítettek, a sebesültek száma meghaladta a 240 ezret. A német-magyar katonai veszteség - halottak és sebesültek - is elérte a százezret.

A II. világháborúban a Magyarország német megszállás alóli felszabadításában résztvevő 2. és 3. szovjet Ukrán Front csapatai Esztergomnál egyesültek. Ezzel 1944. december 26-án bezárult a gyűrű a Budapesten és környékén védekező német és magyar haderő körül. A főváros ostroma 1944. december 30-án kezdődött és 1945. február 13-án Buda szovjet elfoglalásával ért véget. A nagyvárosok között Sztálingrád és Leningrád után Budapest ostroma tartott a legtovább a második világháborúban, több, mint száz napig. A városban négy német és három magyar hadosztály, valamint jó néhány kisebb-nagyobb csapattöredék rekedt. Létszámuk nem haladta meg a 90 ezer főt, a ténylegesen harcoló alakulatoké viszont a 60 ezret sem érte el. Ezzel szemben hat szovjet és egy román hadtest összesen több mint 160 ezer fővel támadott. A magyar vezetés eleinte Budapestet "nyílt várossá" akarta nyilvánítani, hogy megkímélje az ostromtól. December elején Hitler azonban másképp döntött. Közölte Szálasival, hogy Budapest erőd, melyet háztól házig kell védeni, parancsnokául pedig Pfeffer Wildenbruch SS csendőrtábornokot nevezte ki.

A főváros sorsa ezzel megpecsételődött. Januárban elszabadult a pokol: az utcákon mindenütt lótetemek hevertek, a közterek és a parkok ideiglenes temetőkké alakultak át. Ezekben a napokban pusztult el az Állatkert is, az ostrom után 2500 lakójából már csak 14 maradt. Január 18-án reggel 7 órakor utolsóként az Erzsébet és a Lánchíd is a levegőbe repült. Pest eleste után nem sokkal Buda is romhalmazzá vált. Wildenbruch február 11-ei kitörési kísérlete már eleve kudarcra volt ítélve. A szovjet csapatok oldalán ekkor már magyar katonák is harcoltak, s mindenkinek, aki vállalta a németek elleni harcot, szabadságot ígértek. 1945. február 13-án délben a szovjetek díszsortűzzel adták a moszkvaiak tudtára Budapest elfoglalását.

(MTI)
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © puszinyuszi2014. feb. 13. 07:59 | Válasz | #215630 
Sziasztok.

Hivatalos Értesítő • 2014. évi 8. szám

IV. Egyéb közlemények

Az emberi erőforrások miniszterének közleménye civil szervezet kijelöléséről

A 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről
szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a következőket teszem közzé:
A 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről
szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt civil szervezet a Fehér Gyűrű Közhasznú
Egyesület a Bűnözés Áldozatainak Támogatására (1055 Budapest, Szent István krt. 1.; telefonszám: +36-1-312-2287,
+36-1-472-1161; fax: +36-1-472-1162; e-mail: fehergyuru@t-online.hu).

"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © JANI2014. feb. 12. 19:11 | Válasz | #215629 
Most találtuk a friss jogszabályok között: a 2008-as romagyilkosságok áldozatainak + egész pereputtyuknak pénzt ad az állam, kormányrendeletet hoztak róla:


532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet


a 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről


A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A Kormány a központi költségvetésről szóló törvénynek a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzat terhére
a) a 2008. augusztus 8-án Piricsén,
b) a 2008. november 2-án Nagycsécsen,
c) a 2008. december 15-én Alsózsolcán,
d) a 2009. február 23-án Tatárszentgyörgyön,
e) a 2009. április 22-én Tiszalökön és
f) a 2009. augusztus 2-án Kislétán
elkövetett bűncselekmények (a továbbiakban: bűncselekmény) sértettjei és közvetlen egyéb áldozatai (a továbbiakban együtt: közvetlen áldozat) számára káraik megtérüléséhez pénzkifizetéssel hozzájárul.
(2) A közvetlen áldozati minőségét annak a személynek kell megállapítani, aki
a) a bűncselekmény következtében testi sérülést szenvedett,
b) az a) pont szerinti személlyel vagy a bűncselekmény következtében elhunyt személlyel az elkövetés időpontjában közös háztartásban élt vagy
c) az a) pont szerinti személy vagy a bűncselekmény következtében elhunyt személy közeli hozzátartozója.


2. § (1) A közvetlen áldozati minőséget a miniszterrel e feladat ellátására szerződést kötött civil szervezet állapítja meg.
(2) A szerződés azzal a civil szervezettel köthető meg, aki az áldozatsegítés területén legalább egy évtizede aktív tevékenységet folytat és vállalja, hogy
a) az áldozatokkal közvetlenül felveszi a kapcsolatot és fogadja őket,
b) a pénzkifizetéshez szükséges adatokat az áldozatok kérelmére, illetve hozzájárulásával beszerzi és rögzíti, valamint
c) a közvetlen áldozati minőség megállapítására és a kár megtérüléséhez való hozzájárulás összegére javaslatot tesz.
(3) A szerződés megkötését követően a miniszter a civil szervezet megnevezését és elérhetőségét a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi.


3. § (1) A miniszter akkor fogadhatja el a civil szervezet javaslatát, ha az tartalmazza
a) a közvetlen áldozat természetes személyazonosító adatait,
b) a közvetlen áldozat lakóhelyét,
c) a konkrét bűncselekmény megjelölését, és
d) a kár megtérüléséhez való hozzájárulás kifizetéséhez szükséges további adatokat (ennek keretében a közvetlen áldozatnak a kifizetés módjára vonatkozó nyilatkozatát).
(2) A miniszter a pénzkifizetést az államháztartásról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározottak szerint teljesíti, ha a közvetlen áldozat lemond az állammal és szerveivel szembeni – a bűncselekményből származó – igényéről.


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 395. napon hatályát veszti.


 © ZSÓKI2014. feb. 12. 12:23 | Válasz | #215628 
Az előbbiekhez kapcsolódva ez a Karády Katalin által híressé vált dalszöveg részlet jutott eszembe:

Hol vannak a katonák,
Kik harcoltak sok éven át.
Hol vannak a katonák?
Elmúltak régen.
Hol vannak a katonák?
Sírjuk felett száz virág.
Mondjátok mért van így,
Mondjátok mért van így?
Hova tűnt sok sírkereszt,
Még a szél is sírni kezd.
Hova tűnt sok sírkereszt?
Elkorhadt régen.
Hova tűnt sok sírkereszt,
Szívünk meg nem érti ezt.
Mondjátok mért van így,
Mondjátok mért van így?
Magyar vagyok, magyarnak születtem,magyar nótát dalolt a dajka fölöttem. Magyarul tanított imádkozni az anyám és szeretni téged, DRÁGA MAGYAR HAZÁM!

 © ZSÓKI2014. feb. 12. 12:16 | Válasz | #215627 
Sziasztok!
Nagyon régen jártam a Fórumon..... , de látom, a zenekar és a nemzet iránti elkötelezettség még mindig határtalan. :)
Huszár Peti! Köszönjük, hogy számunkra, akik különféle okok miatt nem lehettünk ott a kitörés-túrán, ismét elérhetővé tetted a megemlékezés szövegét! Felemelő érzés volt olvasni is, és gondolom, a helyszínen még inkább belemart a jelenlévők szívébe-lelkébe.
Örülök, hogy még ha csak így a neten keresztül is, de részese lehettem egy kicsit az eseménynek.
Magyar vagyok, magyarnak születtem,magyar nótát dalolt a dajka fölöttem. Magyarul tanított imádkozni az anyám és szeretni téged, DRÁGA MAGYAR HAZÁM!

Csiszár Lehel2014. feb. 12. 11:15 | Válasz | #215626 
Adjon az Isten!

De rég jártam erre! Utólag is Isten éltesse az ünnepelteket!
Bocsánat, hogy idén ismét lemaradtam a túráról. Pedig készültem! De tényleg!

Jó volt elolvasni a Huszár Peti beszámolóját. Örülök, hogy sokan voltatok!


"Magyar vagyok, a fajomat imádom,
És nem leszek más, - inkább meghalok!"

 © puszinyuszi2014. feb. 12. 08:55 | Válasz | #215625 
Sziasztok.

1816. február 12.
Megszületett Sárosy Gyula, az 1848-49-es szabadságharc krónikása

Eredeti neve Sárosy Lajos, de mivel mostohaapja nem szerette a költőket, első versei megjelenésekor az ő megtévesztésére vette fel a Gyula nevet. Jogi tanulmányait az eperjesi kollégiumban végezte. 1838-ban Sáros vármegye aljegyzője, 1840-ben aradi, 1848 nyarán pesti váltótörvényszéki jegyző lett. 1849 első hónapjaiban kormánybiztosként működött Debrecenben, majd országgyűlési képviselővé választották. Kossuth biztatására megírta és kiadta Arany Trombita című, a szabadságharcról szóló verses krónikáját 12 "lehelet"-ben, amelynek minden fellelhető példányát a szabadságharc bukása után megsemmisítették. Sárosynak is bujdosnia kellett, de 1852-ben elfogták, halálra ítélték, majd életfogytiglani várfogságot kapott. 1855 végéig raboskodott Königgrätzben, majd Pesten folytatta írói munkásságát. 1859-ben a solferinói osztrák vereség hírére rögtönzött Krinolin-vers című költeményéért ismét perbe fogták, s 1860. márciustól novemberig a csehországi Budweisbe internálták. Utolsó hónapjait Pesten töltötte. A városban halt meg 1861. november 16-án.

Az "Arany Trombita" 8. "lehelete"
(részlet)

A huszár név onnan ragadt a huszárra,
Hogy: egy halálának mindig húsz az ára.
A vasas is azért tartja tiszteletben,
Mert hol egy huszár van, húszat lát az egyben.
Ki ha leaprítja már a maga húszát,
Gangosan kipödri szép perge bajúszát.
Héj! gyöngy is a huszár, ha felül lovára,
De a ló is szebb ha huszár ül a hátára;
Sõt ha paripáját büszkén táncoltatja,
Büszkévé válik még a ló is alatta.
Az idegen népek bámulva hirdetik:
Hogy a magyar huszár lóháton születik,
Ki ha le nem pattan saját jókedvébõl,
Mennykõ legyen, ami kicsapja nyergébõl.
Ha vágtat, a villám pironkodva kéri,
Hogy lassabban menjen, mert utól nem éri.
S a szél - midõn lovát jól megsarkantyúzza,
Sírva jár utána - azt hinnéd, hogy nyúzza.
Nyeregkápájáról lóg a miatyánkja,
Ha iszik, rendesen emberül megfizet,
De csizmaszárában sem tûri a vizet;
Mert bor és dicsõség szíve tápláléka -
Jól teszi! -, a vizet igya meg a béka.
A huszárnak azért villámlik a kardja,
Mert égõ szívéhez nagyon közel tartja.
Innen a huszárnak minden kardcsapása
A tüzes mennykõnek egy mestervágása.

1849

forrás: Múlt-kor, Katonaköltők
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © merkurius2014. feb. 11. 23:47 | Válasz | #215624 
" Mérték

Hiszed-e szívednek szép szavát,
Ha rajtad szól, Istennek Igazát?
Mondd, hiszed-e?
Vagy azt hiszed, mit sem érsz,
S mit más mond, csak abban élsz.
Mondd, ki vagy?
Válaszolj rá hallgatom,
Mit szíved súg, csak azt mondd!
Felelj!
Ki vagy?
Ítélhet-e ember földön,
Sírva kiált lélek börtön,
Vasrácsain rozsdás lakat,
Látod-e most önnön magad?
Mondd, ki vagy?
S vagy-e szabad,
Van-e néked hited, szavad?
Hiszed-e, hogy szíved érték,
S mi benne él már meg is mérték?
Odafönt…
Fontos-e, hogy más mit mond,
Hogy léted is csak ezer gond,
Fontos-e?
Hiszed-e?
Vagy hiszed szívednek szép szavát,
S az Istennek igazát,
Hogy szabad vagy és kincset érsz,
Hogy boldogságban célba érsz,
Hogy átaljutsz a túlsó partra,
Két kezedben zászlót tartva,
Ráhímezve, hited erény.
Csak ezt lásd!
Higgy,
S Remélj!
Szíved szava igaz érték,
Arra hallgass, az a mérték! ""

Göttli Kinga Réka .
Az ember a test-lélek-tudat egyesülése ha mindhárom jól müködik legyőzhetetlen!!!

Csaby2014. feb. 11. 22:02 | Válasz | #215623 
Sziasztok! Ma kaptam kezhez a HammerWorld februari lapszamat, amelyben benne van a 2013-as kedvencekrol szolo kozonsegszavazas, ime az eredmenyek, hierarhikus sorrendben:

Kedvenc zenekar: Metallica, Machine Head, Nightwish, Iron Maiden, Motorhead, Black Sabbath, Sabaton, Slipknot, Accept, Dream Theater

Kedvenc magyar zenekar: Tankcsapda, Ossian, Road, Depresszio, Wisdom, Dalriada, Leander Risin, KARPATIA, Virrasztok, Aurora

Kedvenc enekesno: Floor Jansen (Nightwish, Revamp), Simone Simons (Epica), Tarja Turunen, Binder Laura (Dalriada), Doro Pesch, Sharon Den Adel (Within Temptation), Angela Gossow (Arch Enemy), Dudas Ivett (Tales of Evening), Cristina Scabbia (Lacuna Coil), Anette Olzon (ex-Nightwish)

Kedvenc enekes: Lukacs Laci (Tankcsapda), Corey Taylor (Slipknot, Stone Sour), Lemmy (Motorhead), Robby Flynn (Machine Head), James Hetfield (Metallica), Molnar Mate (Road), Paksi Endre (Ossian), Joakim Broden (Sabaton), Phil Anselmo (Down), Michael Poulsen (Volbeat)

Kedvenc gitaros: James Hetfield (Metallica), Robb Flynn (Machine Head), John Petrucci (Fream Theater), Slash, Sidi (Tankcsapda)

Kedvenc basszusgitaros: Lukacs Laci (Tankcsapda), Lemy (Motorhead), Steve Harris (Iron Maiden), Molnar Mate (Road), Kovacs Zoltan (Depresszio)

Kedvenc dobos: Mikkey Dee (Motorhead), Fejes Tamas (Tankcsapda), Joey Jordison (ex-Slipknot), Charlie Benante (Anthrax), Dave McClain (Machine Head)

Kedvenc billentyus: Tuomas (Nightwish), Ungar Barnabas (ex-Dalriada), Jon Lord (Deep Purple - Rip), Janne Wirman (Children of Bodom), Adam Attila (Tales of Evening)

Az ev albuma: Road-Tegyuk fel, Ossian-A tuz jegyeben, Motorhead-Afterschock, Tankcsapda-Igazi hienak, Black Sabbath-13, Dream Theater-Dream Theater, Amorphis-Circle, Aurora-Meg nem ez a trefa vege, Virrasztok-A halal szinei, Amon Amarth-Deceiver of the Gods

Az ev dala: Tankcsapda-Igazi hienak, Ossian-Ezredszer, Road-Vilagcsavargo, Depresszio-Csak a zene, Road-Fojts meg a sotetben, Ossian-Ha te ott leszel velem, Alcohol-Rockhimnusz, KARPATIA-A SZAMUZOTT, Aurora-Nincs terero, Fie Finger Death Punch-Lift me up

Az ev klipje: Tankcsapda-Lejart lemez, Depresszio-Csak a zene, Road-Fojts meg a sotetben, Alcohol-Rockhimnusz, Road-Vilagcsavargo, Five Finger Death Punch-Lift me up, Behemoth-Blow your trumpets Gabriel, Stone Sour-Do me a favor, Tales of Evening-A szel feltamad, Steel Panther-Party like tomorrow

Kedvenc szovegiro: Lukacs Laci (Tankcsapda), Paksi Endre (Ossian), Molnar Mate (Road),Halasz Ferenc (Depresszio), PETRAS JANOS (KARPATIA)

Az ev DVD-je: Nightish-Showtime storytime, Sabaton-Swedish empire live, Iron Maiden-Maiden England '88, Dream Theater-Live at Luna Park, Kreator-Dying alive, Judas Priest-Epitaph, Black Sabbath-Live... Gathered in their mases, Megadeth-Countdown to extinction, Epica-Retrospect, Withesnake-Made in Japan


Jol lathato, hogy az elozo evekkel ellentetben a Karpatiat is beszavaztak ilyen-olyan kategoriaba, aminek orulok. Meg kiemelnem az Alcohol Rockhimnuszat, amit ket kategoriaban is legjobbak koze rangsoroltak, hisz abban a sok neves rocker (Rudan Joe, Schrott Peter, Nagy Fero, Vikidal Gyula stb.) mellett a Jani is kozremukodik.
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

Huszár Peti2014. feb. 11. 10:49 | Válasz | #215622 
Nem csak a kimaradó Zebinek ajánlom eme felvételt, hanem mindenkinek aki valamilyen okból nem tudott eljönni a vasárnapi túránkra:
Kitöréstúra 2014 02 09 vasárnap Figyelem, a felvétel hosszú, majd másfél órás. Minden fontos rész, minden fontosabb mozzanat szerepel benne.
Több ezer év, kövekbe vésett hírmondó rovás Korona, jogar, aranyalma és egy megszentelt palást.
Több ezer év harcos álom és vidám verejték, te vagy őseid albumában az aktuális kép

zebi2014. feb. 10. 20:10 | Válasz | #215621 
Ja, és persze köszönöm szépen :)
Gyáva népnek nincs hazája, mi itthon vagyunk, mitől félsz?
Nincs Istene, igazsága, gyáva nép a semmibe' vész.

zebi2014. feb. 10. 20:08 | Válasz | #215620 
Pedig most úgy volt, hogy megyek, komolyan...
Gyáva népnek nincs hazája, mi itthon vagyunk, mitől félsz?
Nincs Istene, igazsága, gyáva nép a semmibe' vész.

megtorlo2014. feb. 10. 18:08 | Válasz | #215619 
Ezt nem irta cigánylány !
Isten, Haza , Család

Csaby2014. feb. 10. 17:11 | Válasz | #215618 
,,Megtörni nem fogok,itt éltem itt halok,áldom az Istent,hogy magyar vagyok."
,,Elment tatár,török,Trianon sem lesz örök.",,A tegnap okán ma a holnapért"

Huszár Peti2014. feb. 10. 16:12 | Válasz | #215617 
5. megemlékezési pont: 4 Katona sírja- Széher út

Ezen a ponton nem kívánok külön megemlékezni, ennek lehetőségét átadom Novák Elődnek (átmenetileg a Sziklakórházban lábadozik), Z Kárpát Dánielnek.

Idén ez a 4. hivatalos emléktúránk és ennyi idő után kijelenthetem, hogy érdemes volt a Kitörés hőseire ilyenformán megemlékezéseket szervezni. Ma már több ilyesféle megemlékezés is van és bár nem mi voltunk az elsők ebben a sorban, de talán nívóban mi is hozzá tudtunk tenni ahhoz, hogy ne a szokásos dogmákkal találkozzunk a hétköznapokban és a hősök az elismert és megérdemelt helyükre kerüljenek az emlékezetünkben.
Köszönöm minden megemlékezőnek a részvételt. Politikusainknak a támogatást és a személyes részvételt. A Kárpátia zenekarnak nem csak azt, hogy itt vannak és jelenlétüknek köszönhetően jóval többen vagyunk, hanem azt is amiről kevesebben tudnak, hogy mennyit segítenek a zenekar tagjai. Reklámozzák rendezvényünket és az idei felvarrónkat Galántai Gabi készítette. Tagtársaim és szervező társaimat is meg kell említeni, hiszen nélkülük sem lenne olyan amilyenre sikerült ez ma is. Bízom benne, hogy mindenki megfelelőnek találta, méltónak érezte a mai napot, hogy tisztelegjünk a hősök emléke előtt. Köszönjük minden részvevőnek, teljesítőnek, nektek, hogy itt vagytok idén is.
Köszönjük!
Dicsőség a Hősöknek!

Huszár Péter
Több ezer év, kövekbe vésett hírmondó rovás Korona, jogar, aranyalma és egy megszentelt palást.
Több ezer év harcos álom és vidám verejték, te vagy őseid albumában az aktuális kép

Huszár Peti2014. feb. 10. 16:11 | Válasz | #215616 
4. megemlékezési pont: Hűvösvölgy

Egy kép jelent meg az szovjet lapokban, ami nem csak erősen manipulált, de nem is az eredeti eseményt vagy helyszínt ábrázolja: a fotós választotta ki azt az épületszárnyat, ahonnan legjobban látszik a lebombázott város, a zászlótűzés eredeti helyszíne pedig épp lángokban állt, ott amúgy sem tudtak volna fotózni. Az eredeti zászlótűző katonák helyett három másik látható a képen, akiket a nemes feladatra gondosan (de nem elég alaposan) válogattak.

Az elkészült fotót azonnal bekérette a hadsereg, és a fotóssal együtt hazarendelték a képet egy kis utómunkára. A laborban kiretusálták a felesleges katonát, a zászlót is sokkal látványosabb darabra cserélték, majd hozzáadtak egy kis füstöt a háttérhez, a drámaibb hatás kedvéért.

Viszont nem gondoltak mindenre: a zászlóst támogató katona mindkét kezén, és a zászlóson is több karóra látható. A kép utólagos kiadásaiban ezt az apró bakit is javították, de ekkorra már mindenkinek egyértelmű volt, hogy nem a pontos időt mérték velük szinkronban a katonák.
Ez az írás kiragadott a Reichstagra kitűző vörös lobogós katona története, de ne gondoljuk, hogy hasonló esetek nem történhettek Budapest ostroma alatt is.
Az elfoglalt Pesten ugyanis különös dolgok történtek. Először is keményen folyt a propaganda háború is. Az elfoglalt helyeken megjelentek a vörös zászlók, a falfestmények, tulajdonképpen ismét vörös rongyokba bújtatták a várost a jól megszervezett propagandisták. A harcoló csapatokkal több filmes csoport is érkezett, köztük már akkor híres fotósok. Ugyanazok akik később a berlini győzelemről is tudósítottak. Voltaképpen Budapesten tartották meg Berlin bevételének főpróbáját. Minden egyes operatőrnek meghatározott feladata volt, előre megírt forgatókönyv szerint dolgoztak és ha az események nem igazodtak a forgatókönyvhöz, jó orosz szokás szerint igazítottak egyet az eseményeken. A fényképészek között sok volt a nő, közülük is feltűnhet a hozzáértőknek egy név, egy bizonyos Lidia Epstein. Ő volt Sztálin egyik udvari fotósa, akinek egy feladata volt a fővárosban, hogy elkészítse a propaganda felvételt, miszerint a vörös katona kitűzi a vörös zászlót Budapest főépületére. Ezt a felvételt gyakorolta minden fotós és bár Lidia kisasszonynak nem sikerült Berlinben ekkorát alkotnia, az orosz iskola visszaköszön képein. Lefényképezte a rákospalotai templomot, a Rezső téri templomot, a bazilikát, a Concordia biztosító épületét a Kálvin téren, Budán pedig a Gellért szállót és a Halászbástyát. Ezeken kívül ismertek még J G Bozsanov képei a Keleti és Nyugati pályaudvarról, valamint I M Jegorov fényképe a Millenniumi emlékműről. Érdekes, hogy nem készült kép a Királyi Palotáról, vagy a Parlamentről. A képek beállításai mindig ugyanazok voltak: Először is valamennyi kifogástalan ruházatú a szabályzatnak megfelelő makulátlan katonát ábrázol. Másodszor a katonákon minden egyes képen vakítóan fehér gézpólyák virítanak, méghozzá olyan helyeken, hogy aki ott megsebesül, az nem zászlókat tűzköd ki, hanem a földön fetreng és az édesanyja valamint szanitéc után kiabál. Harmadrészt bár mindenhol láthatóak a romok, de az is látható, hogy már takarítva is van, tehát napokkal a harcok után készültek A legfőbb azonosság azonban az, hogy minden fotón visszaköszön a berlini fotó beállítása.

Január közepén a városban újabb szovjet alakulatok jelentek meg és ezek tagjai sokaknak feltűntek. Emlékezzék a szemtanú Dr Perge László:

A József Nádor téren egy nagy kaliberű orosz üteg szorgoskodott, naponta négy-ötször lőttek néhány percig, egyszerre sosem lőttek többet 20-nál. Furcsa volt, hogy 19-én csütörtökön egészen másfajta oroszok jelentek meg a Hitelbank épülete előtt. Egy egészen újnak látszó Bedford teherautón érkeztek, aminek még az irányjelzői is épek voltak. A kocsiról posztóköpenyes, tányérsapkás, bokszcsizmás katonák szálltak le, egy amerikai rádióval felszerelt terepjáróról pedig négy tiszt bukkant elő. A katonák leszedtek a teherautóról pár ládát, aztán az egész társaság bement az épületbe. Úgy negyed óra után a katonák kezdek kifelé pakolni mindenféle tárgyakat, ponyvákkal takart festményeket, dobozokat, szobrokat. Az egyik tiszt egy darabig rádiózott is, majd jöttek az újabb autók, összesen 6 teherautót pakoltak meg. Közben újabb zöldparolis katonák érkeztek, elegáns ruhában, fényes géppisztollyal az oldalukon. A többi orosz nem beszélt velük, meg sem szólították őket, mintha féltek, vagy tartottak volna tőlük…
Később tudtam meg, hogy az oroszok aznap ürítették ki a Hitelbankot. Akkor vitték el az ott tárolt aranykészletet, értékpapírokat, külföldi valutát, a bank védelmére bízott magántulajdonban lévő nagy értékű műtárgyat, ott volt a Hatvany-Deutch gyűjtemény is, amely önmagában több mint 2000 pótolhatatlan műkincsből állt.
Ez a különleges alakulat nem volt más, mint az NKVD zsákmány osztaga. Országonként kb 300 főt biztosítottak erre a feladatra. Három áruló magyar volt a súgó. Név szerint Varga Janő közgazdász professzor a tanácsköztársaság népbiztosa, a szovjet tudományos akadémia tagja, Lénárt János szintén 19-es emigráns kommunista és Gárdos Fekete Miklós. E 3 magyar mellett további érdekes orosz neveket láthatunk, mint Szerov alezredes Ő 1956-ban is komoly szerepet vállal és Jurij Andropov, akit szintén nem szükséges bemutatni senkinek. Így már érthető, hogy pontosan tudták a ruszkik a felhalmozott kincsek, értékek hollétét, de hogyan tudták feltörni gyorsan és erőszakmentesen a széfeket? A zsákmánycsoport tagja volt még a már a 30-as években is híressé vált Ivan Rozov kasszafúró, ismertebb nevén a Mackós Iván. Őt egy részegen elkövetett berlini mackózás után hűvösre tették, majd szabadulása után hazatért a szovjetunióba, ahol beszervezték a későbbi kgb-be. Rozov elvtárs betört egy sor magas rangú orosz politikus páncéltermébe, elmondása szerint „legalább annyi iratot tettem be ezekbe mint amennyit elhoztam onnan” Végül Rozov azaz a Mackós Iván a kallódó értékek bizottsága mellett működő technikai szakértő csoport vezetőjévé vált. Rozov egy bűnügyi nyomozó segítségével összeszedte a Gulágok foglyai közül a kiváló specialistákat és egyéb szakembereket. Elsőként Varsóban vetették be őket, de a fő terep Budapest lett számukra. Egy nemrégiben közzétett orosz újság cikje szerint ezen csoport Budapesten az ostrom ideje alatt 17 bankot rámolt ki, további biztosítótársaságok és legalább 30 ipari üzem és tudományos laboratórium valamint több száz magántulajdonú objektum széfjét tették könnyűvé, olyan módszerekkel, hogy a széfek erőszakot nem szenvedtek és azok használhatóak maradtak, mintha mi sem történt volna. Hát igen! A szakértelem nagyon fontos, főleg ha KALLÓDÓ ÉRTÉKEKRŐL van szó.
Több ezer év, kövekbe vésett hírmondó rovás Korona, jogar, aranyalma és egy megszentelt palást.
Több ezer év harcos álom és vidám verejték, te vagy őseid albumában az aktuális kép

Huszár Peti2014. feb. 10. 16:10 | Válasz | #215615 
3. megemlékezési pont: Nyék-hegy

1945 január 18.-án kezdődtek a Margitsziget bevételéért folyó harcok.
A szovjet csapatok északról már 1945. január elején megkísérelték a sziget elfoglalását, de a védők géppuskatüze elsüllyesztette a gumicsónakjaikat. Január közepére a Duna szinte teljesen befagyott, bár a jég a folyó jó részén még mindig nem bírta el az embereket. A hídroncsok közelében azonban a jégtáblák összetorlódtak és itt akár lövegeket, járműveket is biztonságosan lehetett mozgatni rajta. Ezt kihasználva a szovjet csapatok Január 19-én hajnalban partra szálltak a Margitsziget északi csücskén, és befészkelték magukat az akkor még félkész Árpád híd betonépítményei közé. A szigeten ekkor még csak pár tucat katona volt, akik járőröztek, de nem volt elegendő erejük ahhoz, hogy a partra szállt ellenséget kiverjék meglehetősen biztos állásaikból.
A Margitsziget meglehetősen nagy, mintegy 0,965 km², és különösen a partjait nehéz ellenőrizni: a szigeten található épületek majd mindegyike a parton épült. A Pest felé néző parton csónakházak egész sora épült, és a parthoz közel van a Nagyszálló, a szabadtéri színpad, a kolostorrom, a Jáki kápolna és a Casino - azok az épületek, amelyekben fedezéket találhat egy katona. De aznap (19-én) a jég még nem volt biztonságosan járható, és a szigeten tartózkodó jelentős katonai erő úgy vélte: felesleges a hosszú parti sétányokon járőrözni, bőven elégséges kisebb őrségeket elhelyezni az épületekben, onnan szemmel lehet tartani az amúgy is járhatatlan jégmezőt. Január 19-ről 20-ra virradó éjszaka azonban alighanem a hónap leghidegebb éjszakája volt, a hőmérséklet -20 °C alá szállt, és a töredező jégtáblák néhány óra leforgása alatt egyetlen nagy, biztonságosan járható felületté álltak össze. A 21-re virradó éjszaka a védelem szempontjából sorsdöntő esemény történik. A szigetre helyezett véd alakulatok ráadásul egyenesen egy másik frontszakaszról jöttek, fáradtan, elgyötörten. Napok óta először volt fedél a fejük felett, először sikerült melegedniük egy kicsit - ennek kárát a sziget fái, bokrai látták - és először jutottak meleg ételhez több mint egy hét után. Mindez magyarázat, de nem mentség arra, hogy a klubházakban elhelyezett német őrség elalszik, és a Duna jegén szakasznyi szovjet gyalogságnak sikerül a szigeten partra szállni. Ők szép csendben eltűntek a bokrok mögött, és bevették magukat a Ferences templom és a kolostor romjai közé. Az utánuk következő csapat - akik már századnyian is lehettek - lerohanta a Lipótvárosi Evezős Club csónakházában és klubházában elhelyezett őrsége, megöltek vagy foglyul ejtettek több mint két tucat német katonát, és hatalmas lövöldözést csaptak. Hajnalra a szovjetek már 2 hídfőt hoztak létre a sziget nyugati partján az Elektromos Művek magasságában.
Weller, aki a Casino épületében ütötte fel a hadiszállását, azonnal szervezni kezdte az ellentámadást. Ehhez Billnitzer tábornok rohamtüzéreitől még két rohamlöveget is kapott (amelyek szintén minden nehézség nélkül keltek á a Duna jegén), és napfelkelte után azonnal támadásra indult. Azonban a szigeten található sok fa és bokor, továbbá a helyenként embernél is magasabb hó miatt a németek ellentámadásai rendre kudarcba fulladtak, a támogatásra rendelt két rohamlöveg is elakadt a nagy hóban, ezért azokat a katonáknak kellett kiásatni, nehogy a mozgásképtelen páncélosokat kilőjék a pesti parton elhelyezett szovjet ütegek. Rohanni, rohamozni tehát teljes képtelenségnek bizonyult, ilyen körülmények között. A szovjetek viszonylag könnyen visszaverték a nap folyamán többször is megismételt támadásokat anélkül, hogy túl sok lőszert elfecséreltek volna... Weller végül kénytelen volt a támadásokat beszüntetni, mert fogytán volt a lőszere. A lőszert az éjszaka folyamán sikerült csak újra pótolni, az újabb ellentámadást hajnalra tervezték. Addigra azonban gyökeresen megváltozott a helyzet.
A 21-éről 22-ére virradó éjszaka - a délutáni viszonylagos enyhülés következtében már nem volt „csak" -9 °C - köd ülte meg a Duna jegét. Ezt kihasználva egy: aknavetőkkel, nehéz géppuskákkal felszerelt szovjet zászlóalj sikeresen partot ért. Amikor Január 23-án a a védők megindították újabb ellentámadásukat, olyan tüzet kaptak, hogy Weller kénytelen volt leállítani a rohamot. Az Újlipótvárosból érkező heves szovjet tüzérségi tűz fedezete alatt a támadók a Palatinus fürdő magasságában kettévágták a szigetet, és ezzel az É-on védekező német csoportot bekerítették. A bekerített katonák a Nagyszálló, a szabadtéri színpad, a zenélő kút, a kertmozi és a víztorony épületeiben védekeztek sötétedésig, majd kisebb csoportokban leszivárogtak a Budai sétányra és azon menekültek vissza a D-i részre, ahol a többiek még tartották magukat. Csak a sötétségnek volt köszönhető, hogy a bekerítésből ki lehetett törni.
A következő napokban sorozatos összecsapások folytak, az oroszok további csapatokat tettek partra a szigeten, és egyre hevesebben lőtték a németeket, akik főleg a keleti part klubházaiban, valamint a déli szigetcsúcs épületeiben, a nemzeti sportuszodában, a kertmozi épületében, a Kaszinó falai mögött és a teniszpályák öltözőiben igyekeztek megvetni a lábukat. Ám az Újlipótvárosból és a sziget elfoglalt részeiről rájuk zúduló űz miatt alig tehettek már valamit, csak azt figyelhették tehetetlenül, hogy magán a szigeten is mennyire erősödik már az orosz túlerő...
Látva a súlyos helyzetet, Litteráti-Loótz főhadnagy a német zászlóaljparancsnoktól kölcsönkért páncélos felderítő kocsi (Sd.Kfz. 222-es) segítségével öntevékeny akciót szervezett:
„Négy önként jelentkező katonámmal összekapaszkodva helyet foglaltunk a páncéljárműben, négy láda (12 db) repeszgránáton ülve egy löveget a járműre kapcsoltunk. Déli 12 órakor teljes sebességgel a szigeten végigvezető úton átrobogtunk a teljesen meglepett orosz vonalon, és a víztorony mögött nagy kanyarral a középkori kápolnához hajtottunk. Miközben 4 katonám a löveget lekapcsolta és zárt talapszárakkal az egykori szabadtéri színpad területén álló szovjet aknavetőket és azok legénységét szétlőtte, én géppisztollyal biztosítottam, Hahn őrmester pedig járművével megfordult. Az egész nem tartott, mint 2-3 perc, a 12 gránátot eltüzeltük, és mire az oroszok magukhoz tértek, már fel is kapcsoltunk, és ugyanazon az úton, amelyen jöttünk, visszaszáguldottunk a saját vonalunk mögé. Útközben jobbra balra kézigránátokat szórtunk, úgyhogy az út mentén lévő szovjet nehézgéppuskák nem tudtak tüzet nyitni. És mert minden olyan simán ment, és ettől vérszemet kaptunk, 15 órakor a vállalkozást megismételtük. Ez alkalommal ágyú nélkül, nem öten, hanem hatan, géppisztolyokkal és kézigránátokkal felszerelkezve a tető nélküli kocsiból állandóan tüzelve a Nagyszálló előtti térre hajtottunk, az ott lévő szovjeteket lelőve, megállás nélkül megfordultunk és visszahúzódtunk. Veszteségünk nem volt."
A német parancsnok Weller öröme olyan határtalan volt, hogy mindegyik résztvevő megkapta a II. osztályú vaskeresztet, Litterátit pedig jelenlétében terjesztették fel a vasereszt lovagkeresztjére.
Litteráti-Loótz főhadnagy láthatóan nagy vagány volt, afféle vérbeli katonatiszt, aki alighanem úgy élte meg a háborút, mint a hal a vizet... Mások korántsem élvezték ennyire a dolgokat. A kivérzett II. egyetemi rohamzászlóalj megmaradt katonái például a kétségbeesés és az összeomlás szélén állhattak. A zászlóalj egyik katonája, Varga Antal például azt meséli, hogy január 24-én már mindennek a végénél tartottak. A zászlóalj egészen 25-ig tartotta a Palatinus fürdő épületét, mialatt a saját csapataiktól teljesen el voltak vágva.
„Benn voltunk a fürdő épületében - a szakaszom az alagsorban, a női fogasos öltözőben aludt, de erre nemigen nyílt alkalmunk - a strandon azonban már a ruszkik az urak. Benn voltak a medencékben, és a hülye építés miatt - senki sem számított arra, hogy itt egyszer majd háborúzni kell - hiába voltunk mi magasabban, a medencék egy részébe nem láttunk be. Különösen a brügölő - a termálmedence - betonból készült fotelsorai között találtak igen jó fedezéket.
Második napja nem hagynak nyugodni minket, pedig a hadnagyunknak mekkora pofája volt vasárnap is! ' Ez itt egy sziget, kérem, ide nem lehet csak úgy besétálni! Ne feledjék, hogy Mátyás király óta nagyot változtak az idők, ezen a jégen nem lehetne királyt választani! ' A marha... azóta sem volt ilyen vastag az a kurva jég, amióta Mátyást királlyá választották! Úgy jönnek át rajta a ruszkik, ahogyan csak akarnak. Kedd óta csak jönnek, jönnek, és lassan már lélegzetet sem vehetünk tőlük. Kedd reggel óta tűz alatt tartják az összes ösvényt, nem jutunk élelem és lőszerutánpótláshoz. Nem hagynak aludni, lassan az orrunkat sem dughatjuk ki, annyira lőnek. Huszonhét sebesültünk van, és nyolc halottunk.
Pest elveszett, és mi most Szent Margit szigetét védjük a nagy semmiért: mi jelentősége van immár ennek a vacak kis földdarabnak? De a parancs mindig csak ugyanaz: kitartani, a végsőkig kitartani! De minek? Az este viszonylag csönd volt egy darabig, és közben azt hallottuk, hogy odaát az Ivánnál valaki szájharmonikán játszik. Nem ismertem a zenét, és fogalmam sincsen, ki játszhatott, de jó volt hallgatni. Aztán lövöldözni kezdtek, riasztottak minket én meg egész éjjel, miközben találomra lőttem a ruszkikat, egyfolytában csak arra tudtam gondolni, hogy vajon én ölöm-e meg majd a harmonikást, vagy ő engem? Sírni lett volna kedvem...
A sziget ostromával párhozamosan, már december 24-től Buda is ostrom alatt állt, míg végül 1945. február 11-i kitörést követően, itt is befejeződtek a harcok. Miután a por elült a világ legszebb fővárosának tartott Budapest már romokban hevert s elmerült a vörös áradatban. Ha bármikor valaki Budapesten meglát egy golyó lyuggatta házat, emlékezzen azokra a katonákra, akik e házak között harcoltak, hogy emlékük és véráldozatuk ne vesszen az idő homályába!
Több ezer év, kövekbe vésett hírmondó rovás Korona, jogar, aranyalma és egy megszentelt palást.
Több ezer év harcos álom és vidám verejték, te vagy őseid albumában az aktuális kép

Huszár Peti2014. feb. 10. 16:09 | Válasz | #215614 
2. megemlékezési pont: Homok-hegy

HEGEDŰS FERENC TIZEDES, LÖVEGVEZETŐ (4. HUSZÁREZRED, HUSZÁRÜTEG) VISSZAEMLÉKEZÉSE – IN: AZ 1. HUSZÁRHADOSZTÁLY EMLÉKEZETE. NYÍREGYHÁZA, 1994.
(…)
Január utolsó napjaiban a Lánchídon keresztül újra Budára vonultunk. Pest két nap múlva elesett. Budán a Vérmező Bors utca felőli végén foglaltunk tüzelőállást. Itt már jobbára gyalogosként működött a tüzér. Utcai harcok folytak, az ellenséget óvatosan megközelítettük, majd támadást indítottunk ellenük. Az egyik este is egy ilyen vállalkozásra indultunk tizenketten, de csak tízen jöttünk vissza, Laky Gábor főhadnagy és Szabó szakaszvezető hősi halált haltak.
Ezekben a napokban a János-hegyen fölfedeztünk egy gazdátlanul hagyott löveget. Ugyanolyan 8 cm-es ágyú volt, mint a miénk. A kezelőimmel ezt a löveget elhoztuk az üteghez. Teljesen ép volt, a műszerek is rajta. Ettől függetlenül először ki akartuk próbálni, hogy jó-e. A löveget betöltöttük, előtte azonban vagy jó 15 méterre ástunk egy fedezéket, majd hosszú elsütőzsinórral én magam sütöttem el az ágyút. Kifogástalanul működött, ettől kezdve az ütegnek öt ágyúja volt.
Egy reggel azt a parancsot kaptuk, hogy a Vérmező másik végére, a Krisztina körúthoz vigyük az ágyúkat. Ezt már gyalogszerrel hajtottuk végre, lovakkal itt nem lehetett közlekedni. Az állásváltás majd egy napot lehetett vett igénybe, s az állandó tüzérségi és gyalogsági tűz, a repülőtámadások miatt legalább százszor vágtuk magunkat hasra. Az én lövegem új tüzelőállása a Póler utca végében volt. Innen már csak vagy hármat lőttünk. A Vérmező meg volt felezve, az egyik oldalon mi, a másikon az oroszok. Jól láttuk egymást.
Az igazság az, hogy nekünk eredetileg fönn, a Várban kellett volna lennünk, de hála a tisztikarnak, úgy döntöttek, hogy mi ott fenn nem tudunk tüzelni, mert nincs megfelelő terep, ezért maradtunk a Vérmezőn.
Még egy parancsot kaptunk, hogy a lövegeket vigyük a Krisztina körút sarkára. Veszélyes akció volt, mert az oroszok már nagyon közel voltak. Egy este , sötétedés után, egyenként vittük a lövegeket az új tüzelőállásba. Később kiderült, teljesen feleslegesen, mert innen már egyet sem lőttünk. Ekkor már szervezték a kitörést. Megérkezett az utolsó parancs is, hogy minden löveg vezető tegye harcképtelenné a lövegét. Életem legkeservesebb perceit éltem át ezen az estén. A lövegzárat kiszereltem és messze eldobtam, a lövegtávcsövet kivettem és összetörtem és közben sírtam...
Másnap, 1945. február 12-én reggel 9 órakor ugyanitt orosz fogságba estünk.

PENTELÉNYI JÁNOS NAPLÓJA: 1944. DEC. 24-TŐL 1945. FEBR. 15-IG AZ OLASZ [MA SZILÁGYI ERZSÉBET] FASOR 17/21. SZ. HÁZBAN – BESZÉLŐ, 2009/2. – RÉSZLET
(…)
Február 11., vasárnap
Néhány közömbös nap után délután 5 órakor irtózatos ágyúzás kezdődött, és a Városmajorban felújultak a harcok. Az oroszok észrevétlenül eltűntek házunkból, és egy SS katona futott be izgatottan az óvóhelyre. Én éppen a kijáratnál álltam. Közölte velem, hogy kitörésben vannak, és ellentámadást hajtanak végre a németek. A felmentő seregek Budakeszin lehettek. Ők három csoportban törtek ki a Várból. 8000 ember az Olasz fasor felé, 8000 a Bécsi úton át, 8000 pedig a Farkasréti temető, illetve Budaörs felé tört előre. Az utcán harckocsik zaját hallottuk. A német katona érdeklődött, nem lehetne-e az óvóhely vészkijáratán át messzebbre jutni, mert az utcát az oroszok tűz alatt tartják. A páncélosok előrerohantak, a gyalogság pedig utánuk igyekezett. Az óvóhelyen nagy izgalom támadt. Nem örültünk, mert akkor már hallottuk, milyen szörnyű az, ha egy helység a harcok során többször gazdát cserél. Ismertük már az oroszok hatalmas harci felszerelését, és az orosz túlerő megállítása valószínűtlen volt, ha Sztálingrádtól Budapestig nem sikerült. Az este és éjszaka rengeteg német és magyar katona, nyilas és civil, férfi és nő menekült be házunkba. Hozták a sebesülteket. Az óvóhely első helyiségét, ahol mi tanyáztunk, ki kellett üríteni. Kofferjaimat, melyekben minden megmentett értékünk volt, alig tudtam elhelyezni az egyik belső teremben, ahová családommal együtt bezsúfolódtunk. Súlyos sebesülteket hoztak be egyfolytában. Nyug­ágyunkba és matracainkra sebesülteket fektettek. Haslövéses, fejsérült, többszörösen karsérült katonák jajgattak, és állandóan kötözték őket. Vizet kértek, utolsó készleteinket és összes poharainkat széjjelhordták. Asszonyaink ápolgatták a betegeket. Feleségem is az ápolónők között tevékenykedett. Az éjszaka folyamán több száz katona volt már a házban, és a földszinti lakásokat megtöltötték. A csatazaj tartott, harckocsik dübörgését hallottuk, remegett alattuk a ház. Kitörő „Párducok” voltak. A katonák másnap folytatták volna útjukat Budakeszi felé, szerintük odáig szabad volt az út, ott pedig a felmentő seregekkel találkoztak volna. A hangulat nagyon rossz volt. Irtózatos veszteségeik voltak a kitörőknek. SS legények, akik megjárták Sztálingrádot, letörten mesélték, hogy az semmi sem volt a mostani kitörés borzalmaihoz képest. Az orosz ágyuk és géppuskafészkek már hetek óta várták a kitörést, és amikor ez bekövetkezett, megnyitották a pergőtüzet, és úgy kaszálták le a rohamozó német gyalogságot. Legtöbben elszórták hátizsákjukat, melyben zsír, szalonna, cukor, konzerv, egyszóval a német határig elegendő élelmiszer volt, és csupán fegyvereikkel folytatták az előnyomulást, míg sikerült egy házba bemenekülni. A Városmajor és Olasz fasor tele volt sebesültekkel. Akik a ház közelében sebesültek meg, bevánszorogtak, vagy becipelte őket egy bajtársuk, de a Városmajor területén egész éjjel jajgattak az ottmaradtak, míg el nem véreztek, vagy meg nem fagytak. A géppuskák pedig szüntelenül szóltak. Az utcán elszórtan és csoportosan mindenfelé halottak hevertek a nagy csata után. Körülbelül 400 katona vesztette életét a Városmajor és Olasz fasor mentén.
Február 12., hétfő
Aggházy nyug. ezredes háztömbparancsnok azt tanácsolta a házunkba menekült katonáknak, hogy reggelre tegyék le a fegyvert. A legtöbben tényleg belátták, hogy a helyzet reménytelen, és reggel az udvar közepén letették fegyvereiket. Egész hegyet képezett a rengeteg géppisztoly, lőszer, páncélököl, kézigránát. Ezzel még sokáig lehetett volna harcolni, de nem a nyomasztó túlerővel szemben. Fehér zászlót tűztünk a bejárat fölé megadásunk jeléül, ne hogy az oroszok újból ostromolják a házat. Egész nap vártuk vissza az oroszokat, de nem jöttek.
Február 13., kedd
Reggel megjelentek az oroszok. A német katonákat felsorakoztatták az udvaron, és mint hadifoglyokat elhajtották őket. A magyar katonákkal barátságosan kezet fogtak. Aggházy ezredes vállalta a felelősséget, hogy senkinél nem akad fegyver, és minden katona megadta magát. A lakásokból még egész nap cipeltük le a fegyvereket és hadianyagot, és az udvar közepén halmoztuk fel, később pedig ruhakosárral az utcára vittük ki, és a kocsiút szélére kiborítottuk a hóba. A sebesülteket nekünk kellett hordágyon a kórházba juttatni. Egy súlyosan sebesült német őrnagyot, ki nem tudott volna saját lábán a foglyokkal menni, a helyszínen agyonlőtték. Általában csak magyar sebesülteket szabadott hordágyon szállítani, a németeket géppisztollyal intézték el. Egy haslövéses súlyos sebe­sültet én segítettem hordágyon a kórházig. Havas, jeges úton borzasztó nehéz volt cipelni. Az Olasz fasoron orosz teherautó oszlop vonult egész nap kifelé a dunántúli frontra, a gyalogjárdán pedig orosz lovaskocsik vonultak, és ágyukat vontattak. Mi az út szélén a hóban botorkáltunk. Kerülgettük a hullákat, melyek változatlanul ott hevertek a kitörés óta. Az autók nagy zökkenővel hajtottak rajtuk keresztül. Mi már semmin sem csodálkoztunk. Az Új Szent János Kórház tele volt sebesültekkel. Betegünket átvették az ápolók, mi pedig visszasiettünk. A Szilágyi Erzsébet fasoron foglyok végeláthatatlan tömegét hajtották. Futó lépésben mentek, alighanem lóval vagy autóval kergették őket. Vigyáztunk, ne hogy közéjük keveredjünk, a meggyötört arcú, rongyos ruhás alakok közé, akik alig vonszolták magukat a kimerültségükben.
Több ezer év, kövekbe vésett hírmondó rovás Korona, jogar, aranyalma és egy megszentelt palást.
Több ezer év harcos álom és vidám verejték, te vagy őseid albumában az aktuális kép

Huszár Peti2014. feb. 10. 16:08 | Válasz | #215613 
Köszönjük minden megemlékezőnek a tegnapi részvételt.

Korábban is szokásunk volt, hogy a megemlékezés szövegét utólag elolvashatóvá tesszük és így lesz ez most is.

1. megemlékezési pont: Csúcs-hegy, Óbuda

Az elmúlt években szinte minden mozzanatra kitértem az ilyesféle rövid megemlékezések sorában. Idén Novák Előd országos alelnök kérésére, az Országgyűlés levéltárából kikért hivatalos irományokból válogattam össze a megemlékező szövegeket. Ezek az írások már korábban publikált és hitelesnek minősített visszaemlékezéseket tartalmaznak. Egy alapos összegzést viszont mindenképpen szeretnék megosztani a megemlékezőkkel, így ezzel kezdem itt és most.
Helyszín: Budai vár, Idő 1945 . február 11 este 8 óra előtti percek
A Bécsi kapu előtti téren Rumohr tábornok az óráját nézte. Egy tisztje szolgálatkészen odapattant mellé, hogy zseblámpájával világítson számára, de a tábornok dühösen elhessegette: az égő épületek igazán kellően megvilágították a környéket. A járművek motorjait 19 óra 40 perckor indították, majd a járművek lassan megindultak lefelé a frontvonal irányában. Ugyanakkor a német tüzérség valamennyi lövege heves tüzelésbe kezdett, tűzcsapásukkal a kitörés tervezett útvonalát puhították. A heves tűz fedezete alatt érték el a kitörés kezdetét jelentő pontot. A Viziváros szűk kis utcáin lábak ezrei dobogtak, a német és magyar védősereg példás fegyelemmel kezdte meg feladatát. A tűzcsapás azonban csak 8 percig tartott-elfogyott a nehéztüzérség összes lőszere. A tüzérségi állások felől éles robbanások hallatszottak, mivel a tüzérek utolsó lövedékeiket a lövegeik megsemmisítésére használták fel. Csend azonban nem lett, mert a szovjetek teljes arcvonalon vaktában lődöztek és tanácstalanságukat az is mutatta, hogy rengeteg világító lövedékkel próbálták felmérni a kitörés pontos helyét.
Pontban 8 órakor aztán megindult a kitörés! A megmaradt kevés harci jármű vezetésével a jobb szárnyon a 13 páncéloshadosztály, míg a balszárnyon a 8. ss lovashadosztály csapatai nyitották meg az arcvonalat. A Margit körút teljes hosszában támadtak, valamint a Széna téren át a Lövőház utca és Fillér utca, illetve a Széll Kálmán téren át az Olasz fasor és a Városmajor volt a fő cél. A kitörőknek a végső kétségbeesés adott lendületet, de ez már a kezdetkor is sokszor kevésnek bizonyult. Az első hullámmal indult Vannay zászlóaljnak sikerült elérnie a postapalotát-amelynek első emeletén még tartották magukat a zászlóalj egyes katonái és tűzzel fedezték a Várfok utcán át kitörő maradék páncélos előrenyomulását. Egyes visszaemlékezések szerint ezek között 3 magyar páncélos is volt. A páncélosokat csaknem feltartóztatta a Városmajor utca elején emelt orosz barikád, amelyet aztán sikeresen törtek át a kitörők, így megnyílt az út egészen a János kórházig.
Wolf alezredes a Déli pályaudvaron, majd az Istenhegyi úton tört előre és csapatai zömével a János kórházat megkerülve sikerült kijutnia a Kútvölgybe, ahonnan tovább haladhatott a Hunyadorom, illetve Budakeszi felé. Felbukkanása a János kórháznál egy időre tehermentesítette a másik csoportot, amely Kündiger alezredes vezetésével igyekezett áttörni a Városmajoron és a 271-es népi páncélosgránátos-hadosztály maradványaiból, továbbá a Vannay- zászlóalj és a galántai csendőr zászlóalj maradványaiból állt. Ezeket feltartóztatta a Kórház területére telepített orosz nehéz tüzérségi üteg, valamint az ugyanott telepített páncélos alakulat. Az orosz tankok egy részét sikerült a kitörőknek magukkal hozott páncélököllel kilőniük, mígnem segítségükre megjelent egy magyar rohamlöveg el nem takarította az útjába került szovjet egységek maradványait is. A Kündiger alezredes vezette csoport ezután egyesülhetett a Florian Geyer harccsoportjával, amelynek eddigre szintén sikerült áttörniük.
A 8.SS lovashadosztály maradékai áttörtek a Széll Kálmán téren, noha ezért rettenetes árat fizettek. A teret a környező házakból belőtték az oroszok és emberek százai haltak meg, mire egyáltalán sikerült elérniük az Olasz fasor bejáratát. Közben heves harcot kellett vívniuk a Trombitás étteremnél, amelynek udvaráról egy orosz aknavető üteg lőtte őket. Ezt azonban sikerült megsemmisíteniük. Innen kezdve voltaképpen folyamatosan haladhattak, de minden megtett méterért meg kellett harcolniuk és súlyos véráldozatokkal kellett fizetniük. Fától fáig, háztól házig, kapualjtól kapualjig harcoltak.
Billnitzer tábornok parancsára a megmaradt magyar rohamlövegek egy része-de a tábornok nélkül- a Széll Kálmán téren egyszerűen átsöpört és folyamatos tűzzel nyitott utat a nyomában haladó gyalogosságnak, magyar és német csapatoknak vegyesen. Végighaladtak a Fillér utcán egészen a Törökvész útig ahol útjukat állta egy pár orosz nehéztüzér. Ez a csoport ekkor még viszonylag kevés ember veszteséggel haladt előre.
Nem úgy az 1-ső magyar páncélos hadosztály harc csoportja, amely a Mechvart tér felé próbálkozott, de itt erős elhárító tűzbe futottak. Itt haladt Bill apó is. A kb. 30 géppisztolyos és megszámolhatatlan tiszt végül a Batthány utcán át jutott ki a Széna térre, ahol szerencsésen át is jutottak. Kivéve Vértessy János ezredest, aki eleset és kitörte utolsó megmaradt fogát is. „Peches nap ez nekem” mondta az ezredes és igaza volt, hiszen hamarosan szovjet fogságba esett és még aznap agyonlőtték.
Addigra az első hullám mögött katonák és civilek nagytömege nyomakodott előre. Míg az első vonalakban szervezetten harcoló katonák egyre előrébb jutottak, addig a második hullámmal érkező fegyverteleneket iszonyú csapár érte. 11 óra előtt valamivel 3 orosz harckocsi tört az Olasz fasorra és lőni kezdte a hömpölygő tömeget. Az utat pillanatok alatt halottak és sebesültek halmai borították be. A tankok belepréselték a fekvőket a betonba. Aztán a vérengzés kellős közepén katonák kerültek elő és páncélököllel kilőtték a 3 szovjet tankot.
Az első hullám elérte a Budagyöngyét és így a kitűzött feladatának első részét teljesítette. Schmiedhuber tábornok a 13. páncéloshadosztály parancsnoka elesett a Retek utcában-egy orvlövész végzett vele egy környékbeli ház padlásáról. A parancsnoka nélkül maradt első hullám igyekezett tovább haladni
A második hullám szintén vezető nélkül maradt miután August Zehender tábornokot a Margit körúton való átkelés közben aknatalálat érte és leszakadt jobb lába. Reménytelen helyzetbe került és hogy fogságba ne essen agyon lőtte magát. Ugyanez az aknagránát egyben lekaszálta a második hullám teljes vezérkarát is. Billnitzer tábornok aki szintén a második hullám vezetésével volt megbízva 23 órakor érkezett a Széna térre, de a sok civil között nehezen talált hadra fogható katonát. Végül pár emberrel otthagyta a bolyongó tömeget és délnyugatnak fordulva igyekezett kitörni.
Rumohr tábornok csapataival a Budagyöngyénél erős orosz ellenállásba ütközött és itt lehetetlen volt az áttörés. Helmuth Wolf alezredes csapataival délnek fordult és végre megérkező ködben- a meterologusok néhány órával elszámolták magukat- sikerült átjutnia a Zugliget irányába, ahol tovább haladva elérte Budakeszit. Joachim Rumohr tábornok is próbálkozott a Zugliget felé, de addigra az oroszok is felocsúdtak és megerősített vonalakba ütköztek. Kora hajnalban-úgy fél 5 körül a tábornok már leszakadt katonáitól, korábban még egy zsákmányolt orosz ágyút vittek magukkal és tűzzel-vassal törték az utat maguknak, de ekkor már csak néhány tiszt volt vele. Kimerültek éhesek és fáradtak voltak, így bemenekültek egy közeli házba, de ott tűzpárbajba keveredtek ott alvó oroszokkal, végül sebesülten menekültek egy másik házba, amit az ellenség gyorsan körül is vett. Lőszerük már nem volt, így Rumohr tábornok és 3 tisztje főbe lőtte magát. A sármos Achim ahogyan tiszttársai becézték egy budai villában vesztette életét, mindössze 44 éves volt.
A hajnali köd azonban segítette a kitörök több kisebb csoportját is és a bekerítésből végül összesen három kisebb csoportnak is sikerült a kijutás. Létszámuk összesen alig érte el a 700 főt
Bill apó, azaz Billnitzer tábornok, a legkeményebb magyar tábornok Perbálig jutott, de ott kénytelen volt megadni magát. Hadifogság, majd népbíróság várt rá és bár hősként tisztelhetjük életét Budapesten fejezte be éjjeli őrként 1978-ban. Kalándy Imre tábornok a Rohampápa végelgyengülésben vesztette életét Solt mellett a hadifogságba vezető úton. Hindy Iván szintén a népbíróságon végezte, majd a vörös pribékek életét vették Budapest katonai vezetőjének. Dr Nej Károly valahol harc közben vesztette életét a cseh érchegységben. Veresváry ezredes a Pilisben hunyt el egy orosz osztaggal vívott tűzpárbaj után. Vértessy János ezredest a szovjetek lőtték agyon már fogságban. A legenda, Prónay Pál valahol a kútvölgyben esett fogságba és Oroszországban hunyt el 1946-ban, míg Vannay Lászlót a nemzet hadnagyát a János Kórháznál látták utoljára, már holtan. Mindannyian példát mutattak nekünk, megemlékezőknek.
Dicsőség a Hősöknek!

Több ezer év, kövekbe vésett hírmondó rovás Korona, jogar, aranyalma és egy megszentelt palást.
Több ezer év harcos álom és vidám verejték, te vagy őseid albumában az aktuális kép

Huszár Peti2014. feb. 10. 16:05 | Válasz | #215612 
Isten éltessen barátom!
Ismét többen hiányoltak téged a túrán.
Több ezer év, kövekbe vésett hírmondó rovás Korona, jogar, aranyalma és egy megszentelt palást.
Több ezer év harcos álom és vidám verejték, te vagy őseid albumában az aktuális kép

 © puszinyuszi2014. feb. 10. 08:35 | Válasz | #215611 
Bocsánat, a Múlt-kor történelmi portál cikke 2007-ben íródott, tehát ma a 67. évfordulóra emlékezhetünk.

"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

 © puszinyuszi2014. feb. 10. 08:31 | Válasz | #215610 
"Kutass a végtelenben, a sorsod két kezedben,
Nyisd ki, olvasd bátran, ott rejlik benne minden..."

zebi2014. feb. 09. 20:59 | Válasz | #215609 
Nem elérhető...
Gyáva népnek nincs hazája, mi itthon vagyunk, mitől félsz?
Nincs Istene, igazsága, gyáva nép a semmibe' vész.

 © monorizs2014. feb. 09. 20:46 | Válasz | #215608 
http://www.facebook.com/katalin.varga.1029/posts/661057307290311?comment_id=5730745¬if_t=like

zebi2014. feb. 09. 19:40 | Válasz | #215607 
hitem = hittem
Gyáva népnek nincs hazája, mi itthon vagyunk, mitől félsz?
Nincs Istene, igazsága, gyáva nép a semmibe' vész.

zebi2014. feb. 09. 19:39 | Válasz | #215606 
Nos, bár én lusta disznó módjára ismét itthon maradtam, de Janiék és sok százan ott voltak.

Kitörés túra az óbudai Jobbik-kal

Természetesen felfedezhető egy pár fórumos, bár szerények, így menekülnek a kamera elől.
Viszont Huszár Peti, mint szervező, nagyon odatette magát és nagyon komoly munkát végzett a többi szervezővel azért, hogy ez a rendezvény méltó legyen a hősök emlékére.
Én még emlékszem, mikor az első csak gondolati szinten felmerült. Megvallom, én nem hitem, hogy ez idáig jut, így megkövetem őket.
Gratulálok az óbudai Jobbiknak és személy szerint Petinek!
Gyáva népnek nincs hazája, mi itthon vagyunk, mitől félsz?
Nincs Istene, igazsága, gyáva nép a semmibe' vész.

zebi2014. feb. 09. 19:13 | Válasz | #215605 
Túlságosan pontos és nyelvhelyes fogalmazás ez egy "cigánylány"-tól...

Nem csodálkoznék, ha valamelyik "coclista" írta volna. Mindenesetre ha van link, azt betehetnéd. Kommentelnénk egy kicsit...
Gyáva népnek nincs hazája, mi itthon vagyunk, mitől félsz?
Nincs Istene, igazsága, gyáva nép a semmibe' vész.

 © merkurius2014. feb. 09. 16:29 | Válasz | #215604 
Ha már itt vagyok ajánlok egy egész jó beszélgetést is .
http://www.youtube.com/watch?v=ctvXVGPNEAQ
Az ember a test-lélek-tudat egyesülése ha mindhárom jól müködik legyőzhetetlen!!!

 © merkurius2014. feb. 09. 16:27 | Válasz | #215603 
Az ember a test-lélek-tudat egyesülése ha mindhárom jól müködik legyőzhetetlen!!!

 © zolika852014. feb. 09. 12:26 | Válasz | #215602 
Sziasztok!

Talán el kellene gondolkodni a testvíreknek, hogy miért van félnivalójuk.... Bár erősen megkérdőjelezem, hogy ennek az irománynak mennyi a valóság tartalma, mert ugye szeretnek túlozni....finoman fogalmazva....
"De a büszke sasnak nem számít a szédítő magasság.
Az vagy aki lettél, nem bánod hogy a világ mit mond rád"


Első ... 2 3 4 [5] 6 7 8 ... Utolsó

Ugrás a tetejére

Tárhely és domain a MediaCentertől