www.sarospatak.hu   >>   Fórum   >>   Eszperantó
Eredményes középfokú eszperantó nyelvvizsga

Ez a téma le van zárva!

Listázás fordított időrendi sorrendben


 © Molnár László2009. okt. 20. 18:31 | Válasz | #1 
Tisztelt Olvasóim !

Ma kaptam a jó hírt:Mátyás Bíborka,a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma első osztályos tanulója a sikeres alapfokú vizsga után eredményes középfokú eszperantó nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett 15 évesen,középiskolai tanulmányai mellett.
Az elért eredményeihez tanáraként szívből gratulálok.

A megszerzett bizonyítvány nem csupán azt igazolja,hogy határozott céllal,kitartó munkával sok mindent elérhet az ember,hanem azt is,hogy az elsajátított tudást -mint ezt eddig is tette- a következő nagyobb cél elérésére használhatja fel.

Bíborka komoly lépést tett majdani eredményes
egyetemi tanulmányaiért azzal is,hogy a diploma megszerzéséhez előírt nyelvvizsga-követelmények egy részét már teljesítette.

Sok-sok kiváló tanítványom sorában Bíborkára azért is büszke vagyok,mert ő a legfiatalabb eszperantista diákom.Éppen 50 évvel vagyok idősebb,mint ő.

Gondolom,az eset jó példa arra is,hogy komoly célok elérésében a nemzedékek közti korkülönbség sem lehet akadály,sőt.

Remélem, példáját sokan követik,akikre valamennyien büszkék lehetünk.

Molnár László
ny.f.doc.

 © Cziráki Zsolt2009. okt. 21. 07:48 | Válasz | #2 
Gratulálok Tanár úrnak és a legifjabb tanítványának is az újabb sikerekhez!

Cziráki Zsolt


 © Molnár László2009. okt. 25. 20:06 | Válasz | #3 
Kara Zsolt !

Koregan dankon pro viaj rapidaj reago kaj salutvortoj.
Pardonu,sed pro diversaj kialoj mi ne povis tuj respondi malgrau mia forta deziro.

Sekvontfoje mi skribos pli detale.

Kiel donacon akceptu de mi la jenan:
televidilo.pps
Entajpinte la supran adreson/alirkodon,bonan amuzigxon mi deziras al vi kaj via familio.

Multsalute:
Molnár László

 © Molnár László2009. dec. 10. 18:12 | Válasz | #4 
ESZPERANTÓ aközépiskolában

Dr.Kalocsay Kálmán világhírű orvos-eszperantista nevét vette fel a Nógrád-megyei Bercel gimnáziuma Sirkó Ilona középiskolai tanárnő kezdeményezésére.

A nemtetközi nyelv oktatása ez év szeptember 1-jén indult.Két osztályban 16 diák kezdte el az eszperantó nyelv tanulását.A tanulókat a mozgalomban való részvételre is felkészítik.

E sorok írója kezdeményezésére történt 1983-ban a 68.Eszperantó Világkongresszus alkalmából a Dr.Kalocsay Kálmán Emlékszoba létrehozása Abaújszántón.

A berceli Kalocsay Kálmán Gimnáziumban elkezdett munka nem csupán személyes örömömre szolgál,de a hazai és a nemzetközi eszperantó mozgalom sikere is,garancia lehet a világhírű orvos és eszperantista munkásságának,szellemi hagyatékának továbbvitelére.

Az iskola vezetősége és természetesen Sirkó Ilona tanárnő minden elismerést megérdemel.
Szívből gratulálok és maradandó sikereket kívánok valamennyiüknek.

Tisztelettel:
Molnár László
ny.f.doc.


 © Molnár László2009. dec. 15. 19:07 | Válasz | #5 
ZAMENHOF-GOOGLE-ESZPERANTÓ ZÁSZLÓ

Itthon és szerte a világban Zamenhof születése 15o.évfordulóján a nemzetközi nyelv alkotójára emlékeznek mindazok az eszperantisták és nem eszperantisták,akik ismerik,beszélik,használják e nyelvet, vagy hallottak a nemzetközi kapcsolatokban játszott szerepéről.

A jubileumi évfordulón ünnepel a világ legsikeresebb Google-keresője is.Címoldala az eszperantó zászlóval díszítve jelenik meg.
Számos nyelv esetében az eszperantóhoz kapcsolódó elérhetőségeket és találatokat is megtalálja az olvasó.

A figyelmességen túl,gondolom,a nemzetközi nyelv
szerepének,fontosságának növekedéséről van szó.

Tisztelettel:
Molnár László

 © Molnár László2010. márc. 10. 10:32 | Válasz | #6 
ESZPERANTÓ OKTATÁS
Diplomaosztás és nyelvvizsgák előtt érthetően megnő az érintettek és az érdeklődők száma.
Ezek kérésére és kérdésére válaszolva az alábbiakban tájékoztatom T.Olvasóimat a nemzetközi nyelv ,az eszperantó oktatásának az általános és középiskolákban valamint a felsőfokú intézményekben/főiskola,egyetem/ való helyzetéről.

Az adatok a 2010.januári állapotot mutatják.
A tájékozódást a csoportosítás segíti.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK:

1.EU tagállamok: 11 ország,32 iskola
2.Unión kívüli európai orsz. 6 " , 6 "
3.Európán kívüli országok : 7 " , 9 "
Összesen : 24 " ,49 "
2009 január : 17 " ,38 "

KÖZÉPISKOLÁK:

1.EU tagállamok : 9 " , 19 "
2.Unión kívüli európai orsz. 4 " , 8 "
3.Európán kívüli országok : 11 " , 35 "
Összesen : 24 " , 62 "
2009 január : 21 " , 34 "

/Forrás: dr.Molnár lajos és dr.Farkas Julianna orvos-eszperantista összeállítása /

FŐISKOLÁK,EGYETEMEK /bővebben lásd /

http://www.edukado.net
http://egalite.freeweb.hu

Tisztelettel:
Molnár László

 © Molnár László2010. márc. 11. 09:34 | Válasz | #7 
Új eszperantó nyelvű ismertetők

Dr.Halász József elnök úr irányításával a Vasutas Eszperantisták Miskolci Egyesülete és a Sátoraljaújhelyi Eötvös Klub között létrejött együttműködés eredményeképpen a nagy multú városba,Sátoraljaújhelybe látogató vendégek a helyi Börtönmúzeumról és a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumról eszperantó nyelvű ismertetók alapján is tájékozódhatnak.

Az anyagokat a miskolci eszperantisták készítették,melyek gazdagítják a városról és nevezetességeiről szólóismeretanyagot,hozzájárulnak a település és a régió idegenforgalmi látványosságainak megismertetéséhez,élénkítéséhez és segítik a középfokú eszperantó nyelvvizsgára mind többen jelentkezők munkáját.

Gratulálok a szerzőknek és várom az újabb tájékoztatókat.

Tisztelettel:
Molnár László
MECTFK
ny.doc. © Molnár László2010. márc. 18. 18:43 | Válasz | #8 
Az eszperantó sikere a társiskolák
együttműködésében

A németországi Herzberg és a lengyelországi Góra közti példaértékű testvérvárosi kapcsolat után újabb sikeres együttműködés jött létre német,angol és magyar anyanyelvű általános iskolai tanulók között,akik jól összehangolt nyelvtanulási programok alapján tanulják és használják a nemzetközi nyelvet,az eszperantót.

E hídnyelv semmi mással nem pótolható értékeit,előnyeit felismerve - az idegen nyelvek tanulását messzemenően megkönnyítő volta,logikus nyelvtana,nemetközi szökincse,sikerélmény biztosítása,stb-a Brit Eszperantó Szövetség Oktatási Bizottsága két éve elindította a "Springboard to Languages Project"-et ,/magyarul:Dobbantó s Nyelvekhez Program/.Az EU pedig az egész életen át tartó tanulás keretében /Lifelong learning Project/a Comenius Programot bocsátotta útjára.

A programban 3 társiskola vesz részt:
1.Bar Hill Általános Iskola /Anglia/
2.Komlóstetői Ált.Isk.,Miskolc/Magyarország/
3.Nicolai Ált.Isk.,Herzberg /Németország/
/Ez utóbbi 2006.júl.12-e óta használja
hivatalosan "az Eszperantó város" kiegészítő
nevet.Bővebben lásd Molnár László írásai a
honlapon/


Bar Hill és Nicolai iskoláinak tanulói már első osztálytól-hat éves kortól-kezdve tanulhatják az eszperantó nyelvet.

A közelmúltban a két iskola tanulói a modern technika segítségével élő együttműködést teremtettek. A szakmailag,pedagógiailag,módszertanilag átgondoltan elkészített tananyag számos közös elemet tartalmaz,melyek együtt segítették a kapcsolatfelvétet ,a sikeres kommunikációt.

A program részeként cserelátogatások is hozzájárulnak a kapcsolat élővé tételéhez..A tanuló voltak már Angliában és Magyarországon.Azt tervezik,hogy a program befejezéseként/vagy folytatásaként?/ 2010.ápr.9-13 között mind a 3 iskola tanulói és tanárai találkoznak Herzbergben.

A személyes találkozás öröme,az eszperantó mint hídnyelv nyújtotta sikerélmény minden bizonnyal újabb ösztönzést ad az együttműködés folytatásához,most is igazolva,hogy Zámenhof nyelve manapság a legalkalmasabb eszköz arra,hogy a világ népei-köztük az általános iskolások is-külcsönösen megismerjék egymást,
és teremtsenek akár egész életre szóló baráti kapcsolatot.

Valamennyi,a programban részt vevő tanárnak,tanulónak,szervezőnek szívből gratulálok.

Külön is elismerésemet fejezem ki Kóródy Zsófia tanárnőnek,akinek odaadó,áldozatkész munkája nélkül az elért sikerekről aligha beszélhetnénk.

Tisztelettel:
Molnár László
ME CTFK
ny.doc.

 © Kóródy Zsófia2010. márc. 22. 03:00 | Válasz | #9 
Saluton! Örömmel értesültem arról, hogy az eszperantó nyelv használatával zajló sikeres iskolai és testvérvárosi projektjeink híre Sárospatakra is eljutott. Édesapám és nagybátyám is pataki diákok voltak: egykori iskolai történeteikből, élményeikből sokat tanultam, tapasztalataimat beépítettem pedagógiai munkámba.
Diákjaim idegen nyelvi készségeinek kialakulásán, fejlődésén látom, milyen jó választás volt, milyen sokat jelent a gyerekeknek a könnyen tanulható hídnyelv, az eszperantó, mely a projektpartnerek között azonnali kommunikációt tesz lehetővé, később pedig más nyelvek tanulásához ugródeszkaként használható, azaz kiváló alapozó nyelv. Lásd: www.springboard2languages.org
Remélem, egyszer Sárospatak tanulói is - pl. egy Comenius-projekt keretében - eljutnak Herzberg am Harzba - az eszperantó városba. Ez a német kisváros a 4 pártot képviselő helyi önkormányzat döntése alapján 2006 óta használja a hivatalos kiegészítő nevet - die Esperanto-Stadt http://herzberg.de és http://esperanto-urbo.de
Szeretettel várunk mindenkit akár most áprilisban a 2-éves projekt záróünnepén, vagy más eszperantó rendezvényen. Bonvenon!
Üdvözlettel:
Kóródy Zsófia
az Eszperantó Tanárok Nemzetközi Egyesületének vezetőségi tagja,
a Németországi Eszperantó Tanárok Szövetségének elnöke
a herzbergi Interkulturális Központ vezető munkatársa

 © Molnár László2010. márc. 22. 12:03 | Válasz | #10 
Kedves Zsófia !

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a Fórumon
megjelent tájékoztatóhoz küldött
hozzászólását.

Bevallom,nem kis meghatódottsággal és
meglepetéssel olvastam sorait.Nem tudtam,hogy
édesapja és nagybátyja is pataki diák volt.
Fogadni mertem volna,hogy valamilyen
meghatározó dolog köti városunkhoz,a pataki
diákok nagy családjához.

Én-egykori gimnáziumi diák,majd több mint
negyedszázadon át főiskolai oktató-soraiból
érzem a szeretetet,mely a későbbi kapcsolat
alakulását is kedvezően befolyásolhatja.

A magam,de Olvasóim nevében is bátorkodom
megköszönni segítségét,megszívlelendő
gondolatait.Külön is köszönöm az eszperantó
nyelvről írt,tapasztalatain alapuló,ezért
feltétlenül hiteles és elgondolkodtató
megjegyzéseit.

Biztos vagyok abban,hogy a Fórum olvasói sokat
tanulnak belőle és az is várható,hogy tovább
nő a nemzetközi nyelv iránti érdeklődés,a
tanulók száma és ezzel is hozzájárul az
eszperantó nyelv elért eredményeinek helyi
gazdagításaához,iskolstörténeti jelentőségűvé
válásához.

Ismételten köszönöm gondolatgazdag
hozzászólását.

Kérem,ha bokros teendői közepette
teheti,máskor is látogassa meg
honlapunkat.Higgye el,sokan várják majd
jelentkezését.

Terveinek valóra váltásához,munkájához jó
egészséget és további sikereket kívánok.

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:
Molnár László
ME CTFK
ny.doc.

 © Molnár László2010. ápr. 08. 08:52 | Válasz | #11 
Eszperantó egynyelvű vizsga

Az Idegennyelvi Továbbképző Központban /az ITK-ban/2009 júniusa óta lehet egynyelvű vizsgát tenni eszperantóból.

Az egynyelvű jellegből következik,hogy a vizsga során miden eszperantóul történik /a feladatok megfogalmazása is.../,illetve a szövegértési készséget a fordítások helyett más módon mérik.

Az idei évben a Rigó utca vizsgakíírása szerint április 10-én és október 9-én tehető egynyelvű vizsga.A vizsgára csak egynyelvű szótárat lehet bevinni és használni /pl.Plena Vortaro-t vagy PIV-et./

Az eszperantó nyelv megtanulását komolyan vevőknek ez semmilyen különösebb nehézséget nem jelenthet,ellenkezőleg biztatást adhat az új lehetőség a kitűzött célok eléréséhez.

Tisztelettel:
Molnár László

/A fentieket Szilvási László,a Kulturális Eszperantó Szövetség/KEA/elnöke tájékoztatója alapján állítottam össze./

 © Molnár László2010. ápr. 22. 17:27 | Válasz | #12 
Eszperantó oktatás - újabb egyetemek a listán
/2010.április 22-ei állapot/

A korábban közzétett tájékoztatóhoz képest újabb egyetemeken folyik az eszperantó nyelv oktatása.
A tájékoztató a már ismert csoportosításban mutatja be az országokat,intézményeket.

.EU tagállamok : 10 ország,21 intézmény
.EU-kívüli európai orsz: 1 " , 5 "
.Európán kívüli orsz. : 9 " ,18 "

Összesen : 20 ország 44 intézmény
2009 januári állapot : 17 " 32 "

/Forrás:Dr.Molnár Lajos orvos-eszp.tájékoztatója
Bővebben lásd: http://www.egalite.freeweb.hu /

 © Molnár László2010. máj. 05. 17:59 | Válasz | #13 
8 perc eszperantó a magyar TV-ben!

"Az eszperantó előnyei az iskolai oktatásban" - volt a Fogadóóra című műsor fő témája múlt héten szombaton, április 24-én az MTV1-en.

A több mint 8 perc hosszúságú eszperantóval foglalkozó blokkban interjú hangzott el Szilvási Lászlóval a KEA elnökével, Kovács Mártával a magyarországi eszperantó oktatás egyik legelismertebb személyiségével, és Tötösné Gados Zsuzsával, a Semmelweis Gimnázium eszperantó tanárával.

A pozitív hangvételű műsorban több eszperantó tanfolyamról is mutattak felvételeket (köztük Baloghné Fodor Éva tanárnő órájáról is a Budapesti Eszperantó Központban), és a "Esperanto-Elektronike" című DVD-ről használtak fel képi és zenei részleteket.

A Fogadóóra eszperantó blokkja megnézhető a http://www.youtube.com/watch?v=CSzJnI8VxdY címen.

Szilvási László


 © Molnár László2010. máj. 05. 19:55 | Válasz | #14 
Kedves Olvasóim!

Az alábbi-8 perc eszperantó a magyar Tv-ben! című - tájékoztató anyagot Szilvási László,a Kulturális Eszperantó Szövetség elnöke készítette.

További ismeretszerzés céljából ajánlom figyelmükbe az írás végén található eszperantó blokkot.

Tisztelettel:
Molnár László

 © Molnár László2010. máj. 13. 06:58 | Válasz | #15 
Nemzetközi Szeminárium az eszperantó
gyakorlati-szakmai alkalmazásáról

A 2010.május 11-14 között a lengyelországi Karlovóban rendezett Nemzetközi Szeminárium célja,hogy bemutassa a még eszperantóul nem beszélő,de az azonos foglakozásbeliekkel nemzetközi méretekben is együttműködésre kész állampolgároknak,szakembereknek az eszperantó előnyeit,értékeit, gyakorlati-szakmai felhasználási lehetőségeit.

Az igen gazdag,a szakterületek sokszínűségét bemutató program mintegy ötven részterületet foglal magában ,melyekről a szakterület kiválóságai-kutatók,egyetemi tanárok stb.-tartanak előadást.

A résztvevők új ismereteket szerezhetnek-többek közt-az alábbiakról:
.a természetgyógyászat felhasználása az
idegrendszeri betegségek gyógyításában
.a mikro-és makroökonómia alapelvei,
.flóra és fauna Európában,
.a matematika filozófiai problémái,
.az eszperantó a kereskedelemben,
.ökológia és vallási turizmus,
.első lépések a turisztikában,
.eurológia,
.száz érv az atomenergia ellen,
.az eszperantó szerepe a nemzeti kultúra
védelmében

A Szeminárium eredményeiről tájékoztatom Kedves Olvasóimat.

Tisztelettel:
Molnár László
nemzetközinyelvelőnyeinek,értékeinek,hasznosságának
az eszperantó nyelv szakmai felhasználásának lehetőségeit mutatja be.

A rendezvény fő célja

 © Molnár László2010. máj. 25. 11:48 | Válasz | #16 
eszperant=F3 =E9retts=E9gi?=
Címzett: esp-en-hung@yahoogroups.com
Válaszcím: esp-en-hung@yahoogroups.com
Tárgy: [esp-en-hung] sajtófigyelő - =?ISO-8859-2?Q?eszperant=F3 =E9retts=E9gi?=
Dátum: 2010. május 25., kedd, 10:43:08

To: sajtofigyelo@eszperanto.hu
Kulturális Eszperanó Szövetség
------------------------------

Idegen nyelvi vizsgatárgyakkal folytatódnak az írásbelik

Kedd reggel 8 órától különböző idegen nyelvi, 14 órától pedig központi követelményekre épülő, valamint egyedileg akkreditált vizsgatárgyakkal folytatódnak az írásbeli érettségik. Eredetileg ezzel fejeződtek volna be a tavaszi írásbeli érettségik, ám azok a diákok, akik a viharos időjárás és az árvíz miatt múlt hétfőn nem tudtak levizsgázni a középszintű informatika gyakorlati érettségin, a jövő hétfőn 7.30-kor kezdődő vizsgán pótolhatják azt a rendelkező miniszteri határozat alapján. Az oktatási tárca tájékoztatása szerint ma délelőtt középszinten 15, emelt szinten 16 idegen nyelvből vizsgáznak írásban az érettségizők.

Középszinten ... eszperantóból 26, ... emelt szinten eszperantóból 3 maturáló vizsgázik.

A cikk folytatása illetve a teljes cikk a http://mti.hu/cikk/480084/ címen olvasható.


 © Molnár László2010. máj. 30. 06:45 | Válasz | #17 
Kedves Olvasóim !

A közelmúltban számos érdekes,tanulságos,a tájékozódást segítő írás jelent meg a hazai és a külföldi eszperantó nyelvű lapokban,,levelezőlistákon.

Tekontve,hogy a nyelvtanulókat-kimondva-kimondatlanul-leginkább a munka-és pénzkereseti lehetőségek érdeklik-teljesen érthetően-alább ilyenekről,de más témájú eseményekről is olvashatnak.

Van név szerint nekem küldött felhívás is.Elnézést ezért.Nem ez a fontos,hanem maga a jelenség,a tény.

Kellemes időtöltést kívánok olvasásukhoz.

Tisztelettel:
Molnár László
Kedves Laci!
Egy érdekes eszperantó munkalehetőségről szeretnénk tájékoztatni.

Az Ifjúsági Eszperantó Világszövetség, TEJO pályázatot hirdet a "Kontakto" című folyóirata szerkesztői posztjára.

A "Kontakto" egy eszperantó nyelvű, kéthavonta 16 oldalon megjelenő nemzetközi magazin, amely érdekes társadalmi, és kulturális témákkal foglalkozik. A szerkesztő otthon dolgozik, az újság tartalmi részét állítja össze, együttműködik a cikkek külsős szerzőivel és a grafikai tördelővel.

Az elvégzett munkáért a TEJO számonként 470 euró honoráriumot tud fizetni.

Kedves Laci! Ha nem ismernéd az újságot, utánanézhetsz a vikipédián, mutatványszámot találsz szinte minden eszperantó szervezetnél vagy csoportnál, vagy egy korábbi számot letölthetsz a http://www.eszperanto.hu/egyeb/alk/kontakto3_2006.pdf címről is.

A pályázati felhívás részletes szövegét a http://tejo.org/eo/RedaktoroKontakto oldalon találod. Esetleges kérdéseidet és a jelentkezést is az oficejo@tejo.org címre kell kell küldeni. Határidő: 2010. június 15.
--------------------------------------------------------------------------------

 © Molnár László2010. máj. 30. 06:59 | Válasz | #18 
Fordítót keresünk - Hajnalvilág

Az eddig csak magyarul hozzáférhető Hajnalvilág c. írás szerzője, Kedves Loránd szeretné eszperantóra fordíttatni a mintegy 120 oldalas, a mai világunk problémáival és azok lehetséges megoldásaival foglalkozó művét.

A munkáért angol/német-szintű profi árat nem, de némi honoráriumot tudna fizetni. Olyan fordítót keres, aki képes a könyv témájával azonosulni, és a szöveget egyszerű, közérthető formában tudná eszperantóra átültetni.

Ha valakit érdekel ez a munkalehetőség, legyen szíves május 23-ig eljuttatni a Hajnalvilág c. könyv egy szabadon választott oldal próbafordítását, a teljes könyvre vonatkozó fordítói díj konkrét igényének megnevezését (= mennyiért vállalná a munkát), és egy bemutatkozó levelet az alábbi címre eljuttatni: Járeb Ottmár, ottmar@jareb.hu

A magyar nyelvű anyag a következő helyről tölthető le: http://www.eszperanto.hu/egyeb/alk/hajnalvilag.pdf


Szilvási László


 © Molnár László2010. máj. 30. 07:13 | Válasz | #19 
Saluton!

Május 15-én küldtem a listára egy felhívást, amelyben eszperantó fordítót kerestünk a Hajnalvilág című könyv eszperantóra történő átültetéséhez. Örömmel tapasztaltuk, hogy milyen sokan érdeklődtek a munka iránt, köszönjük mindenkinek a jelentkezést. A próbafordítások beküldési határideje május 23-a volt, és most örömmel továbbítom Kedves Lóránd, a Hajnalvilág szerzőjének levelét a listára.

Szilvási László


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
From: kl@hajnalvilag.hu
To: szilvasi@eszperanto.hu
Date: 9:43:14, 2010.05.26
Subject: Hajnalvilág fordítás - eredményhirdetés
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


Tisztelt Eszperantista Közösség,

mindenekelőtt szeretném mindenkinek megköszönni azt a megtisztelő
figyelmet, amit felhívásomnak szentelt, és azt az időt, amelyet a
Hajnalvilággal való ismerkedéssel töltött.

Ezúton szeretnék külön köszönetet mondani minden jelentkezőnek az
érdeklődésért, a próbafordításra és bemutatkozásra szánt időért, többen
igen magas szintű szakmai tapasztalatot mutattak fel. Fordítónak,
objektív és szubjektív szempontokat egyaránt mérlegelve Horváth Józsefet
választottam.

Engedjenek meg néhány személyes megjegyzést a fordítással kapcsolatban.

A Hajnalvilág alapfeltevése, hogy jelen világunk, gondolkodási
rendszerünk problémái (környezeti, gazdasági, politikai, egyéni
értékrendi válság) csupán jelenségek, míg a végső okok, így a megoldandó
feladatok is bennünk rejlenek. Ezt az is jelzi, hogy számtalan fenti
jelenség okát és megoldásának lehetőségét ismerjük, mégsem élünk vele -
vagyis nem a tudás hiányzik, hanem a megfelelő látás és motiváció. Ennek
konkrét bizonyítását hajszolom programozóként, de ugyanilyen bizonyíték
számomra az eszperantó nyelv története. Van egy nyelv, amit a nemzetek
közötti kommunikáció érdekében tudatosan hoztak létre, amely
bizonyította, hogy csak ez az eszköz, az egymás megértésére tett közös
erőfeszítés képes mérsékelni a különböző nemzetiségek közötti
feszültséget. Létezik, tudunk róla, és mégsem használjuk. Ez elvi hiba.
A Hajnalvilágban erről külön nem írok, mert (remélhetőleg: "még") nem
tudok eszperantóul, nem vagyok tagja ennek a közösségnek - viszont a
Hajnalvilág egyetlen általam támogatott fordítása lesz az eszperantó
változat. Semmilyen késztetést nem érzek arra, hogy más, nemzeti nyelvre
lefordíttassam.

Bár ma igen népszerű, és természetesen megvan a maga helye, a résztvevők
szaktudásától és lelkesedésétől függetlenül nem mindenre megoldás a
wikipédia-jellegű közösségi munka. Ez sokkal inkább az irányító rendszer
csődje: nem képes a megfelelő tudású, számú és motivációjú szakembert a
közösség szolgálatába állítani, amelynek bizalma elvész és maga keres
megoldást - amiből viszont a "rendszer" profitál. Mennyivel jobb üzlet
silány minőségű kéziszerszámok tömegével ellátni a "házi ezermestereket"
- ahelyett, hogy valóban jó eszközök folyamatos használatával megfelelő
számú szakember, összességében sokkal hatékonyabban és jobban megoldaná
a közösség igényeit. A Google példája jól mutatja, hogy a "közös
tudásunk szállítója" valójában mekkora üzletet csinál - belőlünk.
Elnézést, megint filozofálok... szóval ezért mondtam le arról a
tervemről, hogy majd én megtanulok eszperantóul és lefordítom az írást,
és ezért kerestem erre a célra egyetlen munkatársat. Remélem, a fordítás
közzététele után a könyv a közösség részéről értő figyelemben és a
szükséges mértékű építő kritikában részesül majd.

A könyv mondanivalója hosszú évek óta formálódott bennem, a megírásával
töltött másfél év ennek csak töredéke - bár helyesebb az a
megfogalmazás, hogy a gondolat kereste az útját rajtam keresztül, és
keresi tovább a helyét a világban. Hozzáállásommal ellentétes, hogy
bármilyen módon üzletet próbáljak csinálni belőle, így (három iskolás
gyermek apjaként) sajnos korlátozottak azok az anyagi források, amiket
egy ilyen, meg nem térülő beruházásra fordíthatok a családi kasszából.
Ennek ellenére úgy látom, nem kellett a minőség oldaláról
kompromisszumot kötnöm, válogathattam a kiemelkedő lehetőségek között -
köszönet érte.

Végül ezúton is köszönöm Járeb Ottmár személyes, és Szilvási László
közvetett közreműködését, amellyel számomra hihetetlen gyorsan sikerült
a Hajnalvilágot egy új pályán elindítani.

Üdvözlettel

Kedves Loránd

 © Molnár László2010. máj. 30. 07:33 | Válasz | #20 
Közel 11 hónapi munka ért véget 2010. május 24-én, pünkösd-hétfőn.

A pécsi Eszperantó Múzeumban kezdődött a délelőtt, a belvárosi plébánia pincéjében.
50 - 60 főre tehető az itt megjelent, zömében, eszperantisták létszáma, akik ízelítőt kaptak Tóth László informatikus mérnők előadásából az eszperantó nyelv adta internetes lehetőségekről, de nem szabad megfeledkeznünk Móró Alfonz nyugalmazott mérnök-főtanácsos "Vasutas eszperantistákkal Kínában" c. előadásáról sem. Jelen volt Szűcs Balázs is a Turizmus Zrt. marketing igazgatója is, aki elmondta, miként hasznosította az eszperantó nyelvtudását munkája során.
Érkeztek eszperantisták Zentáról - Szlovénia, Horvátországból ill. Svájcból, de a szerb Davor Klobucxar városi elnök is köztünk volt, aki beszédet is mondott.

Sajnos a múzeum napjai meg vannak számlálva, mert Kele Pali bácsi nyugdíjazásával, megszűntek a "kiváltságok" is. Fontos lenne megmenteni az itt felhalmozott értékeket.

Máté Nelli nem élhette meg ezt a napot, mert 2010 Nőnapján itt hagyott minket, pedig fáradhatatlanul lelkes híve volt a pécsi eszperantó életnek.

Az előadások után átvonultunk az Eszperantó Parkba, ahol kb. 150-200 fő volt jelen. A Mátyás kir. u-i zenei ált. iskola kórusa adott koncertet, Kunváriné Okos Ilona vezetésével.
A koncertet követően Szabó Imre a Magyarországi Eszperantó Szövetség elnöke mondott köszöntőt, és méltatta az "Eszperantó Emlékfal" jelentőségét. A szövetség elnökségi tagjai közül jelen volt még Nagy János és Eszényi József is.
Szabó Imre kezdte meg a koszorúzást az 1966-ban felállított "Zamenhof-fejes sziklán". Kirsch János, Rostás János és G. Nagy Róbert - a Tolna megyei küldöttség, külön is megkoszorúzta Lengyel Pál szekszárdi nyomdász, újságíró és eszperantista emléktábláját.
E jeles eseményre érkeztek "szamideánók" Tatabányáról, Egerből, Budapestről, Nyíregyházáról, Dombóvárról és Bükkösdről.


Eszperantó nyelvű mise következett a Széchenyi téri dzsámiban, Kele Pál ny. lelkész és Kirsch János szekszárdi diakónus, és családja közreműködésével. Szép Attila lelkész, sajnos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az ünnepségen.
A kórussal együtt kb. 50-60-an vettünk részt a misén.

Ezt követően a Cellárium nevű vendéglátó egységben csillapítottuk éhségünket, eszperantó étoszban. Ebéd után D. Nagy László szórakoztatta a jelenlévőket gitárjátékával.

Örülünk, hogy sikerült méltó módon átadni az "Eszperantó Emlékfalat", és reméljük sokan fognak csodájára járni.

A program része volt az EKF Pécs 2010 program-sorozatnak!

A pécsi Sopianae Eszperantó Klub

és

--
Respektoplene - tisztelettel:
Dél-Dunántúli Regionális Eszperantó Alapítvány - Dombóvár
G. Nagy Róbert - prezidanto de DURA
E-flotta telefon: +36 70 953-5158, +36 30 257-9256
Skype -> gnagyrobi66


________________________________________________________

 © Molnár László2010. máj. 30. 09:59 | Válasz | #21 
G.Nagy Róbert:"Eszperantó-szentély született Pécsett."

A pécsi Eszperantó Park része volt a "Nagy kiállító tér - Múzeum utca" projektnek, így uniós pályázati pénzekből felújították, egy modern uniós követelményeknek megfelelő játszóteret alakítottak ki, az 1966-ban a 22. Nemzetközi Eszperantó Ifjúsági Kongresszus tiszteletére Eszperantó Parknak elnevezett téren.

Ahhoz, hogy a park ne veszítse el eszperantó jellegét, megszületett a kőtáblák elhelyezésének gondolata, de figyelembe vettük a következő szempontokat is:

1. Pécsett valamikor 8 Eszperantó Klub is működött, vagyis pezsgő eszperantó élet folyt a városban.

2. Az országban 3 parkot hívnak Eszperantó parknak, az egyik Budapesten van, a másik Miskolcon, mindkettő romokban!
Kitűnő lehetőség nyílt megmenteni a pécsi Eszperantó Parkot a 2010-es évben, úgy hogy a park ne veszítse el eszperantó jellegét!

3. Európa eddigi Kulturális Fővárosai, nem éltek az eszperantó nyelv népszerűsítésével, Magyarország - Pécs megtette!

4. Ezek a táblák nemcsak Európának készültek!

A már meglévő Zamenhof-fejes szikla kiegészült Lazar Markovics Zamenhof /Lazaro Ludoviko Zamenhof/ az eszperantó nyelv elindítójának kétnyelvű (magyar-eszperantó), ill 11 magyar eszperantó kiválóság gránit, bilingvis emléktáblájával.

Az első magyar eszperantista Szentkatolnai dr. Bálint Gábor egy négynyelvű (magyar, eszperantó, német, angol) feliratos emléktáblát kapott.

A 12 magyar között igazi eszperantó világhírességek is helyet kaptak, mint pl. Kalocsay Kálmán, Baghy Gyula, Lengyel Pál, Bálint Gábor.

Persze kaptak emléktáblát, olyan eszperantisták is, akiknek még soha senki nem állított emléket, mint pl. Szerdahelyi István, Kökény Lajos, Bleier Vilmos, Bácskai István.

A pécsi eszperantistákat Lajos Gyula, Pechan Alfonz, Pallós Istvánné képviseli.


Ilyen szentély, még sehol nem készült, ez egy igazi eszperantó-unikum.


 © Molnár László2010. máj. 30. 10:10 | Válasz | #22 
Doktori disszertáció eszperantóból

Dima Sevcsenko, a Moszkvában található Oroszországi Népek Barátsága Egyetemen 2010.május 25-én védte meg disszertációját

Az eszperantó periodikák szerepe a nemzetközi
kommunikációban címmel.

 © Molnár László2010. máj. 30. 10:10 | Válasz | #23 
Doktori disszertáció eszperantóból

Dima Sevcsenko, a Moszkvában található Oroszországi Népek Barátsága Egyetemen 2010.május 25-én védte meg disszertációját

Az eszperantó periodikák szerepe a nemzetközi
kommunikációban címmel.

 © Molnár László2010. jún. 04. 06:31 | Válasz | #24 
: Csoda
Címzett: esp-en-hung@yahoogroups.com
Másolat: mesz@eszperanto.info
Válaszcím: esp-en-hung@yahoogroups.com
Tárgy: [esp-en-hung] Nemere: Csoda
Dátum: 2010. június 3., csütörtök, 10:51:27

Saluton!

Az előbb beszéltem Nemere Istvánnal, aki elmondta, hogy éppen ma jön ki a nyomdából egy új könyve, ami eszperantó környezetben játszódik, sőt van benne néhány mondat is eszperantóul.

Az új könyv címe: "Csoda", és Baksa Józsefék valamelyik formációja adja ki. A guglis fórum-listán ma éjjel jelent meg üzenet ezzel kapcsolatban:

-----
"A regény főhőse Ivo Ormani, híres zongoraművész. A férfi elmúlott ötven, magánélete romokban hever, felesége elhagyta, fia elzüllött, anyagilag sem áll jól. Ráadásul nemrégen vette észre, hogy nem tud már jól játszani. Az orvosi diagnózis: olyan betegség, amely a kéz izületeit támadta meg. Le kell hát mondania a karrierről. Mogorván, kedvetlenül érkezik Miraklo városába. Ez egy törpeállam valahol Európában, talán az Alpok között. Az ókori Miraculum városkában van egy domb, a Monteto, ahol kétezer éve történnek csodás gyógyulások. A városban a tizenkilencedik század végéig makacsul ragaszkodtak a latinhoz, azt használta mindenki, majd 1900-ban áttértek az... eszperantóra, azóta ez ott a hivatalos nyelv. Ivo valaha régen tanulta a nyelvet, most felfedezi, hogy tudata mélyén ott szunnyadnak a szavak, a kifejezések, és szinte mindent megért azonnal.

Titokban abban reménykedik - bár egész természettudományos neveltetése tiltakozik benne! -, hogy a Montetóra feljárva, talán napok alatt meggyógyulnak a kezei. Vele is megtörténik a csoda, ami Miraklo városában állítólag sokakkal megtörtént már?

''Dumiljara urbo inter la montoj. Loko de mirakloj tra la epokoj de la historio. - Kétezer éves város a hegyek között. Csodák helye a történelem korszakain át.''

A következő hetekben sok olyan esemény történik vele, ami teljesen megváltoztatja az életét..."
------

Mivel magyar nyelvű regényről van szó, itt az Eszperantó Házban mi nem tervezzük a forgalmazását, de a http://www.konyvbarlang.hu címen működő Könyvbarlangban (Nemere-klubban) valószínűleg hamarosan hozzá lehet majd jutni.

Ezúton is köszönet Nemere Istvánnak, hogy megint besegít az eszperantó reklámozásába! :-)

 © Molnár László2010. jún. 29. 15:52 | Válasz | #25 
Világkongresszus tolmácsok nélkül


Az eszperantó, a semleges nemzetközi nyelv magyarországi beszélőit körülbelül tíz főnyi magyar csoport képviseli majd a 95. Eszperantó Világkongresszuson (Universala Kongreso, UK), mely Kuba fővárosában, Havannában kerül sorra 2010. július 17-e és 24-e között.

Mint ismeretes, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2010-et a kultúrák közeledésének nemzetközi évévé nyilvánította. A kongresszus résztvevői, akik tolmácsok segítsége nélkül megértik majd egymást a nyelvi egyenlőséget biztosító eszperantó nyelven, idén az év témáját, a kultúrák közeledését is megvitatják. http://www.unesco.hu/kultura/kulturak-kozeledesenek/2010-kulturak-100324

Az eszperantó, a több mint százhúsz éve létező, tervezett, semleges nyelv könnyen és élvezettel, játékosan megtanulható, beszélői az egész világban megtalálhatók. http://hu.wikipedia.org/wiki/Eszperant%C3%B3_nyelv

Az eszperantó sikerét mutatja, hogy manapság a világhálón már több mint 50 millió oldal van ezen a nyelven közzétéve, a könyvkiadás terén pedig világszinten több mint harmincezer mű jelent már meg.

Az Eszperantó Világkongresszus minden évben más-más országban hozza össze a népek közötti kapcsolatok iránt érdeklődők, nemzetközi barátságokat keresők ezreit. Az első ilyen jelentőségű összejövetel óta (az első « Universala Kongreso » a franciaországi Boulogne-sur-Mer-ben zajlott le 1905-ben) Magyarország már három alkalommal is vendégül látta a világ eszperantistáit Budapesten : 1929-ben (21. UK, 1200 résztvevő), 1966-ban (51. UK, 3975 résztvevő) és 1983-ban (68. UK, 4834 résztvevő).

Kapcsolat, további tájékoztatás e témáról :

Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ)
1368 Budapest, pf 193.
Telefon: 06-70-450.16.87; 06-70-450.16.86
http://eszperanto.t-online.hu/news.php

Kulturális Eszperantó Szövetség
1675 Budapest, pf. 87.
Telefon: 06-1-282.88.85
http://www.eszperanto.hu

62-nyelvű tájékoztató központ az eszperantóról
http://esperanto.net/info/index_hu.html

Az eszperantó ingyenesen és könnyen - internetezőknek
http://hu.lernu.net

Naprakészen az eszperantóról (Universala Esperanto-Asocio)
http://www.uea.org/informado/ghisdate/ghisdate_hungara.pdf

Az eszperantó nyelvről (Wikipédia)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eszperant%C3%B3_nyelv


 © Molnár László2010. júl. 02. 06:45 | Válasz | #26 
Ősbutaság - negatív blog az eszperantóról

Az interneten megjelenő írások, blogok folyamatosan elérhetők, és az adott téma iránt érdeklődők közül sokan olvashatják ezeket.

A "közvélemény" kialakítása, módosítása szempontjából is érdekesek ezek a blogok, hiszen ha mennyiségileg ugyan kevesen is reagálnak rájuk, de az olvasóban ott marad ezeknek a hatása.

Éppen a köz-vélekedés formálása szempontjából érdekes, vajon reagálnak-e az eszperantisták, és hogyan reagálnak az olyan írásokra, mint például ami az alábbi címen megjelent: http://osbutasagok.nolblog.hu/archives/2010/05/30/dilettanto/

- Ha van 10 perced, szerintem érdemes rászánni azt egy ÁTGONDOLT válasz megfogalmazására...


Szilvási


 © Molnár László2010. júl. 02. 07:11 | Válasz | #27 
jún. 3. Részletek Kevesebb részlet Anikó Tünde Cseri - Re: [esp-en-hung] butaságok
Címzett: esp-en-hung@yahoogroups.com
Válaszcím: esp-en-hung@yahoogroups.com
Tárgy: Re: [esp-en-hung] butaságok
Dátum: 2010. június 3., csütörtök, 14:46:31

Kedves Laci, Kedves Listatagok!


Ritkán írok ugyan a listára, már csak abból a megfontolásból is, hogy bár
immáron közel 7 éve vagyok eszperantista, túl fiatalnak tartom magam, hogy
olyan nyelvészeti vagy egyéb kérdésekben állást foglaljak, amiről a listán
gyakorta szó esik, ráadásul ehhez mind az előképzettségem, mind a
végzettségem hiányzik.

Most viszont úgy érzem, nem mehetek el szó nélkül amellett a jelenség
mellett, amely felvetésre került.

Szakmámból adódóan nagyon sok emberrel találkozom, s sajnos összességében
elmondható, hogy nagy többségben, ha valahogyan szóba kerül közöttünk a
nemzetközi nyelv, olyan 70%-ban csak hasonló vélekedéssel találkozom, mint
amit a (jogosan) kifogásolt blogbejegyzés szerzője képvisel.
A legnagyobb probléma ezekkel az emberekkel az, hogy tudatlanságukat teljes
pőreségében hagyják megnyilvánulni, hiszen valóban nem veszik a fáradtságot,
hogy utánanézzenek, informálódjanak, miről is formálnak ilyen lesújtó
véleményt.

A mai fiatalságnak véleményem szerint még a korábbi évtizedeknél is nagyobb
szüksége lenne az eszperantóra. Mint ahogyan Ti is tudjátok, az eszperantó
világos, logikus, s a népszerű nemzeti nyelveknél lényegesen egyszerűbb is,
de téved, aki azt gondolja, hogy emiatt szegényebb lenne. Napjainkban, ebben
a rohanó világban nincs az embernek elegendő ideje például a nyelvtanulásra
sem. Márpedig manapság az az ember, aki nem beszél egyetlen másik nyelvet
sem az anyanyelvén kívül, nemigen tud boldogulni. Milyen jó is lenne, ha az
egységes nyelv újra az eszperantó lenne, amit még talán ebben a felgyorsult
világban sem lenne lehetetlen rövid idő alatt elsajátítani.

Csak egy eklatáns példa:

Japánban egy gyárigazgató megelégelte, hogy dolgozói oly nehezen tudják
megtanulni az angolt, így gondolt egyet és bevezette a kollektív eszperantó
oktatást. A várakozásoknak megfelelően ezt követően rohamosan nőtt a
nyelvtudók száma és, mivel az angol üzletfelek között is akadt
eszperantista, gyorsan megköthetőek voltak az üzletek, ráadásul a főnök
távollétében is lehetett tárgyalni. A japán gyár példája később sokakat
indított arra az országban, hogy eszperantóul tanuljanak.

Ebből is látszik, hogy mennyivel célszerűbb ezt a nyelvet választani.

Tapasztalatom szerint az angol nyelvet csak nagyon kevesek tudják rövid idő
alatt megtanulni - amely természetesen még mindig lényegesen több
ráfordítást igényel az eszperantónál -, éppen ezért kellene egy olyan nyelv,
mint az eszperantó, amelyhez nem kell nyelvésznek, nyelvzseninek, de még
csak különösen képzettnek sem lenni, hogy elsajátíthassuk. Ráadásul, hogy
főként a magyarországi angol nyelvoktatási rendszerek mekkora csődöt
mondanak, arról még további hosszadalmas fejtegetésekbe lehetne belemenni.
Én ettől most eltekintenék, csupán annyit fűznék a felsoroltakhoz és fel nem
soroltakhoz hozzá, hogy nem vagyok az angol nyelv ellensége, már csak azért
sem, mert naponta használom és 4 éves koromtól beszélem. Mindazonáltal
tudom, hogyha édesanyám már abban a fiatal életkorban el nem kezdte volna az
előképzettségemet a nyelvből, az iskola nem lett volna rá képes. Érdekes
módon legtöbb osztálytársam az általános iskolai 8 év alatt sem jutott el
olyan szintre, hogy akár csak az alapfokú angol nyelvvizsgát is vállalhatta
volna.
A blogbejegyzés szerzője könnyen dobálózik olyan jelzőkkel, mint például,
hogy fogyatékos az, aki 1-2 éven belül nem fejleszt egy nyelvet középfokra.
Mondanám neki, hogy menjen be akkor egy mai általános- vagy középiskolába
(ne valamelyik felkapott sztárintézménybe, hanem egy átlagos, "mezei"
oktatási intézménybe) és saját maga lásson "csodát", hogy a fiatalok
többsége még azon az egy idegen nyelven is milyen nehezen tudja kifejezni
magát, amit ma legtöbbször iskolai szinten oktatnak, akár közel egy
évtizednyi nyelvtanulás után is. Nekem még ez nincs olyan messze, így
pontosan tudom, hogy nem légből kapott argumentum vagy kitaláció mindez.
És itt kerül előtérbe meggyőződésem szerint az eszperantó. A legtöbb fiatal
nem csak azért ér el rossz eredményeket példának okáért az angolban, mert
nincs ún. "nyelvérzéke". Nagyon sok esetben éppen a rossz tanítási módszerek
vezetnek ahhoz, hogy egy idő után a nebuló elkönyveli magában, hogy ő már
sohasem fog jól tudni angolul, így aztán nem is tanulja, még annyira sem,
mint előtte és megelégszik azzal, ha a bukást sikerül elkerülnie.
Ugyanakkor, amikor ugyanezek a diákok szembesülnek vele, hogy az
eszperantóval mennyivel kevesebb energiával, mennyivel jobb eredményt
érhetnek el, a nyelvtanulási kedv visszatér. A sikeretlenség szertefoszlik
és a tanuló önbecsülése, magabiztossága is nő - akkor is, ha korábban azt is
plántálták el benne, hogy ő már sosem fog megtanulni jól egy idegen nyelven,
s akkor is, ha azt megelőzően azért nem mert megszólalni egy idegen nyelven
az utcán, mert félt, hogy rosszul használja azt.
Az eszperantónak ez a legfőbb előnye és ezért lehetne a jövő nyelve a XXI.
században szerintem.

Nem mellékesen én is éppen annyi nyelvet beszélek, mint amennyit a szóban
forgó iromány szerzője (igaz, a hatból hármat "csak" társalgási szinten),
mégsem érzem úgy, hogy az eszperantó tudásával kevesebb lennék vagy
felesleges lett volna annak idején időt fordítanom a megtanulására.

A legnagyobb probléma az ilyen jellegű írásokkal az, hogy a műveletlen,
képzetlen embereket nagyon könnyen befolyásolni tudják. Amihez nem kell
tudás, ami után nem szükséges utánanézni, azt az ilyen embertömeg szívesen
elhiszi, majd később, mintha saját gondolata lenne, holdként visszatükrözi.
Éppen azt tartom ártalmasnak az ilyen írások publikálásában, hogy a
fiatalságot is befolyásolják negatívan, akik pedig a jövő
"eszperantista-rétegét" alkothatnák, egyszóval az utánpótlást. Ha egy
fiatal, tizenéves elolvas egy ilyen cikket, mire jut? Az eszperantó
felesleges, "hülyeség", nem érdemes tanulni. Egyszóval kártékony hatása
onnantól kezdve a bulvármédiumokéval megegyező.
Mindazonáltal nagyon hasznosnak tartom a kommenteket, amiket írtatok. Én
elolvastam őket és ez alapján a következő kép bontakozott ki előttem: vannak
az eszperantista kommentekők, Ti, akik logikus érvekkel argumentáltok az
eszperantó mellett és van a szerző, aki ugyanazt szajkózza, csak legfeljebb
más kifejezésekkel. Az én szememben az írás létjogosultsága, relevanciája,
reális volta e percben meg is szűnt. (Ha valaha fennállt volna is ennek
lehetősége.) De, úgy érzem, ezek (a kommentek) talán ellensúlyozhatják
mindazt, ami a blogbejegyzésből elénk tárul.

Mivel magam is működtetek egy saját blogot, most elgondolkodtam azon, hogy
írni kellene egy eszperantó mellett érvelő bejegyzést. Túl sok negatívum
kering már az interneten, amely kavart okozhat a fejekben, s melyek éppen
olyan károsak, mint a bulvármédia. Éppen azzal a nem titkolt szándékkal
kezdtem el a blogolást, hogy ellenpólust találjak azoknak a világhálón
olvasható sületlenségeknek, amelyekkel sajnos az ember naponta szemben
találhatja magát.
Ehhez kérném a segítségeteket, hogy szerintetek mit kellene egy, az
eszperantó mellett érvelő írásban megemlíteni?
Ugyan 2004-ben már megjelent egy publikációm az eszperantóról, de azt
túlságosan leegyszerűsítettnek, általánosnak érzem egy ilyen, nagyobb
terjedelmű okfejtéshez.
Mit gondoltok?

Még valamit: hogy az eszperantó mennyire az élet része lehet, azt jól
példázza, hogy németországi majdnem élettársam és köztem is az volt az első
elválasztó tényező, ha úgy tetszik, az első lapát föld a kapcsolatunk
koporsójára, hogy ő a nyelv ellenzője volt. Természetesen nem ez volt az
egyetlen ok, de a szakadékot ez a fajta hozzáállás mélyítette el.

Köszönöm, hogy elolvastátok a gondolatközlésemet.

Eszperantista üdvözlettel,


Anikó


2010/6/1 Szilvasi Laszlo <szilvasi@eszperanto.hu>

> Ősbutaság - negatív blog az eszperantóról
>
> Az interneten megjelenő írások, blogok folyamatosan elérhetők, és az adott
> téma iránt érdeklődők közül sokan olvashatják ezeket.
>
> A "közvélemény" kialakítása, módosítása szempontjából is érdekesek ezek a
> blogok, hiszen ha mennyiségileg ugyan kevesen is reagálnak rájuk, de az
> olvasóban ott marad ezeknek a hatása.
>
> Éppen a köz-vélekedés formálása szempontjából érdekes, vajon reagálnak-e az
> eszperantisták, és hogyan reagálnak az olyan írásokra, mint például ami az
> alábbi címen megjelent:
> http://osbutasagok.nolblog.hu/archives/2010/05/30/dilettanto/
>
> - Ha van 10 perced, szerintem érdemes rászánni azt egy ÁTGONDOLT válasz
> megfogalmazására...
>
>
> Szilvási
>
>
>
> ------------------------------------
>
> Esperanto Elektronike - DVD - zenék, filmek, programok, könyvek, szótárak
> ....
> http://www.eszperanto-konyvesbolt.hu/
>
>
>
>
>
>
>
> .
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>


[Non-text portions of this message have been removed]------------------------------------

5 gigabájt eszperantó anyag: zenék, filmek, programok, könyvek, szótárak: "E-o Elektronike - DVD"
http://www.eszperanto-konyvesbolt.hu/


.
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/esp-en-hung/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/esp-en-hung/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
esp-en-hung-digest@yahoogroups.com
esp-en-hung-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
esp-en-hung-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/


--------------------------------------------------------------------------------hirdetés

SMS kredit feltöltve: 0
Óriáslevelek száma: 0
Spamszűrés foka: közepes
© Origo 2010 10 GB tárhelyből foglalt: 84.6 MB (1%)
http://freemail.hu/szimpla/ - ugrás az egyszerűsített felületre
Felhasználási feltételek| Adatkezelési szabályzat | Médiaajánlat | Üzemelteti a C3
[origo] | Ok.hu | IWIW | [freemail] | G-Portal | Videa

Töltés...

 © Molnár László2010. júl. 08. 07:04 | Válasz | #28 

.Eszperantó kongresszus Vásárhelyen 2010

Orvos-egészségügyi Eszperantó Kongresszust tart Hódmezővásárhelyen az Eszperantó Világszövetség.
A hat napos nemzetközi szakmai találkozó több tudományos témát felölel.

.Tizenhét évvel ezelőtt jött létre az Orvos-egészségügyi Eszperantó Kongresszus, amelyet kétévente más-más országban tartanak meg. Az idén hazánk töltheti be a házigazda szerepét. Vásárhely harmadjára kapta meg a rendezés jogát, mivel a város komoly eredményeket tud felmutatni ezen a területen. A szombaton kezdődött találkozónak a Mezőgazdasági Kar ad helyet, ahová több országból is érkeztek vendégek: Csehországból, Lengyelországból, Romániából és Japánból egyaránt jöttek résztvevők, akik több témában tudományos előadásokat hallgathatnak.

- Gyógyszerészeti, természetgyógyászati, belgyógyászati témakörök szerepelnek a programban. A résztvevők ebben az évben a gyógyszerészeti kutatásokról tárgyalnak a legtöbbet - tájékoztatott dr. Ferenc Imre az Eszperantó Világszövetség elnöke.

A hétvégén rendezett szekcióüléseken az idén először mezőgazdasági témaköröket is bevontak az előadások közé. Ma Szegedi Tudományegyetemen folytatódott a kongresszus, de számos kiegészítő rendezvény és egy ópusztaszeri kirándulás is szerepel a programban.

- A kongresszus előadásainak anyagát nyomtatott formában megjelentetjük, elsősorban eszperantó nyelven, de angol és magyar nyelvű összefoglaló is megtalálható lesz benne – mondta az elnök.

A kongresszusra közel nyolcvan vendég érkezett: orvosok, egészségügyi szakdolgozók és a Yumeiho iránt érdeklődők alkotják a résztvevők körét.

..

 © Molnár László2010. júl. 10. 06:40 | Válasz | #29 
2010 a Kultúrák Közeledésének Nemzetközi Éve


A nemzetközi év fő célja a kulturális sokszínűség előnyeinek szemléltetése a kultúrák közti átjárás és cserefolyamatok jelentőségének, valamint az emberiség kezdetétől a kultúrák között kialakult kapcsolatoknak az elismerésé

A nemzetközi év ismertetése

Habár úgy tűnik, hogy a világ az emberi tevékenység minden területén és globális szinten is egyre inkább összefonódik, és hogy a világot a kölcsönös függőség jellemzi, a népek, nemzetek és kultúrák közötti kapcsolatok mégsem erősödtek meg. Ehelyett az utóbbi években láthatóan nőtt a megértés hiánya és a bizalmatlanság. A védtelenség széles körben elterjedt érzésének közepette elengedhetetlenül szükséges, hogy nemzeti és nemzetközi szinten új módokat találjunk a béke megőrzésére.

Ezen azonnali intézkedést igénylő kérdés mérlegelését követően az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2010-et a kultúrák közeledésének nemzetközi évévé nyilvánította és az UNESCO-t jelölte ki arra, hogy vezető szerepet játsszon az év megünneplésében, kiaknázva az intézmény több mint 60 évnyi felbecsülhetetlen tapasztalatát „a népek egymás általi kölcsönös megismerésének és megértésének” elősegítése terén. Ezzel a Közgyűlés egyúttal elismerte az UNESCO által végzett hosszú távú úttörő munkát is. Alapfeladatához hűen a szervezet mindig is arra törekedett, hogy a kölcsönös megértés céljából továbbfejlessze és erősítse a népek közötti érintkezés eszközeit.

Az UNESCO megbízatásának megfelelően 2010 egyszerre A béke kultúrája és az Erőszakmentesség a világ gyermekeiért nemzetközi évtized (2001–2010) lezárása és egyben egy új stratégia kiindulási pontja. A változó nemzetközi környezetben az UNESCO nagyobb jelentőséget tulajdonít ennek a kérdéskörnek, amely a szervezet 2008–2013-as középtávú stratégiája célkitűzéseinek előterében áll: „A kulturális sokszínűség, illetve annak folyományaként a párbeszéd előmozdítása egyike napjaink legégetőbb kérdéseinek, és központi szerepet játszik a szervezet viszonylag előnyös helyzetében”, azaz a világ kultúrái sokszínűségének és az azokat egyesítő kötelékeknek a felismerésében.

A nemzetközi év sikere abban rejlik, hogy sikerül-e elfogadni a kultúrák egyenlőségének, a kölcsönös elfogadásnak és az együttműködés erősítésének sarkalatos alapelveit. Négy irányelv került megfogalmazásra:

■A kulturális, etnikai, nyelvi és vallási sokszínűség kölcsönös tudásának hirdetése.
■A kölcsönösen elismert értékek keretrendszerének felállítása.
■A minőségi oktatás kiterjesztése és a kultúrák közötti kompetencia kiépítése.
■A fenntartható fejlődésről szóló párbeszédek ösztönzése.
Ahhoz, hogy ez a nemzetközi év valóban egymáshoz közel hozza a kultúrákat, a következők szükségesek: (i) nemcsak az államok, hanem a civil társadalom egészének mozgósítása annak érdekében, hogy azokhoz is elérjünk, akik nem érzik magukat érdekeltnek az ügyben; (ii) holisztikus megközelítés alkalmazása, amely magában foglalja az Egyesült Nemzetek rendszeréhez tartozó más szervezetek, államok, valamint kormányközi és nem kormányzati szervezetek megközelítéseit is; (iii) az UNESCO által a kultúrák közötti párbeszéd területén elért felbecsülhetetlen eredmények kiaknázása, különösen a fiatalok és a nemek kérdésével összefüggésben; (iv) pozitív példák és eredeti projektek népszerűsítése, különösen a nemzeti, regionális és nemzetközi szintű politikai, kulturális és sportesemények alkalmával; (v) az Egyesült Nemzetek e kérdéskörrel kapcsolatos világ- és nemzetközi napjainak hasznosítása, különösen azon napok esetében, amelyeknél az UNESCO tölti be a vezető intézmény szerepét; (vi) az UNESCO és a különböző kormányzati és nem kormányzati szervezetek között létrejött együttműködési megállapodások újjáélesztése a multidiszciplinaritás és az intézményköziség szellemében; (vii) költségvetésen kívüli források megtalálása a tárgyhoz tartozó projektek finanszírozásához.

A tagállamok, valamint számos nemzetközi és helyi partner mellett az UNESCO Titkársága is jelentős számú – megközelítőleg 300 – konkrét tevékenységet vett már fontolóra. A beérkezett válaszok mindegyike és a 2010 folyamán benyújtott új javaslatok az UNESCO weboldalán lesznek megtekinthetők. A tervezett tevékenységek fő típusai a következők:

(a) több lehetőség biztosítása kutatásra, találkozásra és nyilvános vitára, valamint a kultúrák közötti közvetítés tereinek kiszélesítése a kultúrák közötti átadási és cserefolyamatokat szemléltető kiállítások, vásárok és fesztiválok formájában, elsősorban olyan helyszínek felhasználásával, mint például múzeumok, galériák és alapítványok, valamint olyan új technológiák kiaknázásával, amelyek kifejezetten elősegítik a nyelvi sokféleséget és a fordítást;

(b) a kreativitás – amely az innováció alapvető jellemzője – szerepének előmozdítása a társadalmak egyedi tulajdonságainak és ugyanakkor hasonlóságainak kihangsúlyozásával, valamint ebben a tekintetben a kulturális örökségnek mint a megőrizendő történelem és identitás hordozójának, a fenntartható fejlődés forrásának és mozgatórugójának, valamint a vallások közötti párbeszédet is felölelő kultúrák közötti párbeszéd eszközének valamennyi aspektusát magában tömörítő egységes jövőkép fokozottabb támogatása;

(c) a formális és nem formális oktatáshoz való hozzáférés javítása, hangsúlyt fektetve a mindenki számára elérhető minőségi oktatásra, az emberi jogok oktatására, a kulturális sokszínűségre, a nemek kérdésére, a marginalizált csoportok integrációjára és az egyetemek közötti Dél-Dél, valamint Észak-Dél-Dél együttműködésre, különösen kiválósági és innovációs helyek létrehozása révén;

(d) a média és az új kommunikációs lehetőségek felhasználásával a különböző kultúrákról és vallásokról alkotott kép megváltoztatása, többek között az interneten folytatott párbeszéd előmozdításával, ahol számos kulturális és nyelvi kifejeződés terjeszthető és osztható meg másokkal; vagy a különböző kultúrák médiaszakemberei között, különösen a kényes kérdésekről párbeszédet ösztönző közös produkciók létrehozása;

(e) azon ismeretek elismerése és tiszteletben tartása – ideértve a hagyományos tudást és az őslakos népek ismereteit –, amelyek elősegítik a fenntartható fejlődést; az emberi jogok, a filozófia és a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása, kiemelt hangsúlyt helyezve a rasszizmus és a diszkrimináció elleni küzdelemre, továbbá a béke és a demokrácia kultúrájára.

További információk az ENSZ, illetve az UNESCO weblapján érhetők el.
Impresszum, | Technikai információk

 © Molnár László2010. júl. 20. 10:45 | Válasz | #30 
Eszperantó Világkongresszus /UK/ Kubában

Mint azt korábban jeleztem,2010.július 17-én megkezdte és folytatja munkáját a Kuba fővárosában,Havannában rendezett 95.Eszperantó Világkongresszus

A Nemzetközi Eszperantó Egyesület /Universala Esperanto-Asocio-UEA/Bizottsága újraválasztotta elnökét Probal Gasgupta személyében.

Július 18-án volt a rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója,melyen-többek között-megjelent a kubai kulturális miniszter helyettese,valamint ott voltak a cseh,az olasz,a belga,belga,a kínai,a lengyel nagykövetség képviselői.
Hazánkat több nemzetközi hírű szaktekintély,pl.Dr.Haszpra Ottó akadémikus,Dr.Dudich Endre,a geológiatudományok professzora képviseli.

Az elnök üdvözlő szavai után a résztvevők nagy tapssal köszöntötték és üdvözölték a bejelentést,hogy az ENSZ július 18-át-mely egybeesik a Nobel-békedíjas Nelson Mandela 92.születésnapjával-Nemzetközi Nelson Mandela Nappá nyilvánította,elismerve az egykori dél-afrikai elnöknek a kultura,a béke és a szabadság megteremtéséért folytatott tevékenységét
Folytatása következik

/Eszperantó forrásokból fordította M.L./

 © Molnár László2010. júl. 20. 10:45 | Válasz | #31 
Eszperantó Világkongresszus /UK/ Kubában

Mint azt korábban jeleztem,2010.július 17-én megkezdte és folytatja munkáját a Kuba fővárosában,Havannában rendezett 95.Eszperantó Világkongresszus

A Nemzetközi Eszperantó Egyesület /Universala Esperanto-Asocio-UEA/Bizottsága újraválasztotta elnökét Probal Gasgupta személyében.

Július 18-án volt a rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója,melyen-többek között-megjelent a kubai kulturális miniszter helyettese,valamint ott voltak a cseh,az olasz,a belga,belga,a kínai,a lengyel nagykövetség képviselői.
Hazánkat több nemzetközi hírű szaktekintély,pl.Dr.Haszpra Ottó akadémikus,Dr.Dudich Endre,a geológiatudományok professzora képviseli.

Az elnök üdvözlő szavai után a résztvevők nagy tapssal köszöntötték és üdvözölték a bejelentést,hogy az ENSZ július 18-át-mely egybeesik a Nobel-békedíjas Nelson Mandela 92.születésnapjával-Nemzetközi Nelson Mandela Nappá nyilvánította,elismerve az egykori dél-afrikai elnöknek a kultura,a béke és a szabadság megteremtéséért folytatott tevékenységét
Folytatása következik

/Eszperantó forrásokból fordította M.L./

 © Molnár László2010. júl. 25. 09:40 | Válasz | #32 
Eszperantó Világkongresszus/UK/ Kubában
/Ízelítő a programból/

A kongresszus szinte követhetetlenül gazdag,szerteágazó programjából folytatásként, felsorolásszerűen,ízelítőül említek néhányat.

Az eszperantóul tanulók,vizsgára készülők,vagy a nyelvet használók számára eszperantó nyelvű szövegeket is közzéteszek.Remélem,kinek-kinek segítem a tájékozódását,a nyelv gyakorlását vagy éppen a szórakozását.

Július 19:
.az új vezetőség bemutatkozása,válaszok
kérdésekre
.a kongresszusi téma-a kultúrák közelítése-
bevezetője

Julius 20. Az iskola napja
.a tanulás-tanítás örömei
.a szerepjátékok lehetőségei
.kultúrák közötti játékok
.a nyelvi különbségek tanítása
.az olvasás örömei
.programok haladó eszperantisták számára
.nemzetközi eszperantó nyelvvizsgák
.a beszédkészség fejlesztésének lehetőségei
.az edukado.net és a lernu.net újdonságai
.testvérvárosi kapcsolatok
.író-olvasó találkozó
.gyógyító játékok Yumeiho-terápia
.műveltségi játékok

Julius 21: Ismerkedés a
nevezetességekkel,kirándulás

Julius 22: Az új vezetőség kérdésekre válaszol
.Kongresszusi téma folytatása
.A Nemzetközi Kongr.Egyetem a nyelvi jogokról

Július 23:
.Az eszp.felhasználása a tudományos-szakmai
tevékenységben
.a kongresszusi téma vitája,befejezése
.pályázatok/vers,próza,színház,eszzé,zene,stb eredményeinek közzététele

Július 24: A 95.UK záró eseményei

/Forrásként felhasználtam a sajtóhíreket,rádióadásokat,levelező lista anyagait /

 © Molnár László2010. júl. 26. 18:11 | Válasz | #33 
Kara Cziráki Zsolt!

Koregan dankon pro via letero,forsendita al
mi sur la koresponda listo.
Antau kelkaj minutoj mi respondis gxin.

Koncerne vian planon,mi tre alte taksas gxin.
Kiel mi skribis en mia reago,mi antauvidis,ke
Vi en konvena tempo elpensas ion
seriozan,sekvindan kaj plenumos gxin.

La persista sinteno kaj forta volo -malgrau la
momenta malsukceso de la enira ekzameno-helpos
vin akiri la celon.Mi estas profunde
konvinkita pri tio.

Memkompreneble,mi klopodas fari cxion eblan
helpi vin por akiri la celon de vi
planitan,deziritan.

Cxu Vi havis tempon au ne informigxi pri la gxus finigxinta UK,arangxita en la cxefurbo de Kubo,Havano,mi ne scias.Ne gravas.
Por revivigi la "forgesitajn"konojn,kaj nature amuzigxi,mi forsendos al vi kelkajn informojn pri la kongreso.

Esperante,ke ni ankau persone renkontigxos baldau,elkore mi salutas vin,via

Molnár László © Molnár László2010. júl. 27. 07:35 | Válasz | #34 
Gustumado el inter la programoj de la 95-a UK
N-ro 7 Sabato, 24-a de julio 2010

Rezolucio de la 95-a Universala Kongreso de Esperanto

La 95-a Universala Kongreso de Esperanto, kunveninta en Havano (Kubo) kun 1002 partoprenantoj el 59 landoj, konsiderante, ke Unui^gintaj Nacioj deklaris la jaron 2010 jaro de interproksimigo de kulturoj,

konstatas

- ke la diverseco de kulturoj en la mondo grave kontribuas al la ri^ceco de la homaro,

- ke jam dum 123 jaroj Esperanto kiel neutrala lingvo helpas konstrui pontojn inter popoloj kaj kulturoj, kaj

- ke la Universalaj Kongresoj de Esperanto, kunigante homojn el plej diversaj landoj tra la mondo, mem atestas tiun kapablon konstrui pontojn,

deklaras la deziron de Esperanto-parolantoj kunagi kun Unui^gintaj Nacioj kaj Unesko por stimuli komprenemon inter popoloj kaj samtempe protekti la identecon de ^ciuj homgrupoj, kaj

invitas Unui^gintajn Naciojn kaj Uneskon plene eluzi siajn rilatojn kun Universala Esperanto-Asocio por plej efike realigi siajn celojn.La sukceso de la Gazetara Kampanjo pri la Havana UK dependas ankau de vi

Ankau nunjare kun granda espero pri sukceso estis relan^cita la Gazetara Kampanjo pri la Havana UK. Jam antaukongrese multaj esperantistoj ligis kontakton kun siaj lokaj amaskomunikiloj por atentigi pri la 95-a UK de Esperanto dedi^cita al aparte pensiga demando: "Interproksimigo de kulturoj". ^Gi speguli^gas en la Kongresa Rezolucio, kiun ni tamen malrekomendas sendi al viaj amaskomunikiloj rekte. Prefere en la informo sendota de vi aludu al iuj ^giaj facetoj konforme al viaj lokaj informbezonoj. Neniu hezitu, revenante al sia lo^gloko, kontakti ^jurnaliston por informi, ke ^jus fini^gis la aran^go, kiu al 1002 personoj el 59 landoj ebligis komuniki sen la bezono utiligi interpretistan servon. Tiu komunikado jam la 95-an fojon dum UK rilatis ne sole al la amikaj rendevuoj, partopreno en kulturaj kaj turismaj

programeroj, sed krome en la serioza traktado de la labora parto de la kongreso. Konsistigis ^gin debatoj pri la kongresa temo, prelegoj de Internacia Kongresa Universitato, kaj dekoj da programeroj ligitaj kun faka agado. Ne forgesu mencii, ke la kongreso donis la ^san^con al amaso da diverslandaj kongresanoj konati^gi kun la kuba kulturo, kun la realo kaj beleco de la kongresa lando kaj ^gia ^cefurbo Havano. Verkante vian informan mesa^gon konsultu nepre la adreson: http://gazetaro.co.nr. La informojn pri konkretajn rezultojn de via kontribuo al la GK-2010 atendas krome la subskribantoj. Barbara Pietrzak, estrarano pri informado (KN 72) Emilio Cid, GK-komisiito (cid.emilio@gmail.com)95-a UK - bona okazo !

^Ciuj konsentas pri la sukceso de nia 95-a Universala Kongreso en Havano. Dum koridora intervidi^go, s-ro Iván R. Landívar Velázquez (KN 797), la sola kongresano el Ekvadoro, asertis ke li "persone povas atesti ke Esperanto ne estas lingvo por movado, sed movado kun sia propra lingvo: nekredebla kultúra fenomeno kiu kunigas homojn, sentojn, pensojn. ^Gi montras ke landaj registaroj povas esti malamikaj inter si, sed neniam la popoloj." Fine li diris ke la UK estis "bone organizita flanke de UEA kaj KEA". Ankau pro tiu afabla komplimento ni danku al s-ro Iván. José Luis Montes de Oca, KN 902

Programaj anoncoj

^Cu nova saluto? (vd. Havana Karavano 2, p. 1)

Okaze de la kunvenoj pri la kongresa temo, mi proponis ke por konkrete praktiki la "kulturan interproksimigon", estu proponita en Esperantujo salutmanieron kiu respektu laueble la kulturan identecon de ^ciuj. La kutima manpreno estas ^generale trudita de ^giaj praktikantoj al homoj el kulturoj kie ^gi estas tute fremda kaj e^c malagrabla. Ni devus pripensi tiun mankon de

respekto al aliaj kutimoj. Ni cerbumu por trovi, eventuale krei novan komunan, universalan salutmanieron respekteman de ^ciuj kulturoj. Ni povas e^c imagi novan parolan saluton kiu estus Esperante vortumita sed kiu povus roli en la tuta mondo kiel alvoko rekonigila por la homoj de bonva volo (pacamaj, toleremaj, justaj...). Eblus diskonigi la novan saluton grandskale ekster Esperantujo per la reto. ^Gia mondskala uzo bonfamigus Esperanton. Mi aludis la kostarikan "Pura vida" = "Vivplene ! " Cerbumu por trovi pli bonan kaj sciigu ^gin al la subskribanto, kies retpo^sta adreso trovi^gas en la Kongresa Libro. Philippe Chavignon, KN 327Parolado de Julio Hernández Angulo,

prezidanto de Kuba Esperanto-Asocio kaj de la Loka Kongresa Komitato de la 95-a Universala Kongreso de Esperanto, dum la Solena Inauguro

Ni alte taksas la decidon de UEA venigi la Universalan Kongreson al Kubo ^car tio ebligas al

esperantistoj el Sudaj Amerikaj landoj travivi tutan esperantistan semajnon kaj pli bone konstati la internacian dimension kaj utilon de Esperanto. Sendube tio diversnmaniere impulsos kaj injektos pli da energio kaj entuziasmo al la movado en nia regiono kaj kontinento. Nome de la loka kongresa komitato, ni petas al ^ciuj kongresanoj adapti la kongresan programon al siaj bezonoj kaj preferoj, ne perdi tempon kaj profiti ^ciujn momentojn por kreski^gi kiel esperantisto, kiel homo kaj kiel civitano de la mondo. Konati^gu kun Kubo kaj kun Havano lau viaj ebloj kaj ^guu la kongresan semajnon. Koran Dankon. H Karaj honoraj gastoj, Karaj gekongresanoj, 95-a Universala Kongreso de Esperanto, Ideo elpensita, ideo proponita, ideo aprobita, ideo kiu fari^gos realo dum tiu ^ci semajno kiel rezulto de la ^ciutaga kaj serioza laboro de la loka kongresa komitato kaj de pluraj kubaj esperantistoj kiuj ^ciam pretis helpi kaj kunlabori. Ideo kiu estas oma^go kaj donaco por la esperantistoj de la kontinento de la pasinta periodo kaj por tiuj de la nuntempo kiuj ^ciutage faris kaj faras por la progreso de nia komuna lingvo. Ideo kiu dekomence kaj daure esti subtenata de la kuba registaro pere de la ministerio pri kulturo kaj ties diversaj instancoj.

Lastaj ali^goj

Estimataj landaj, urbaj kaj kongresaj autoritatoj, tre karaj gesamideanoj!

Jam pasis kvar jaroj ek de kiam la urba konsilantaro de Herzberg en Germanio unuanime decidis kromnomi Herzberg "la Esperanto-urbo". Ek de tiam Esperanto iel fari^gis la dua oficiala lingvo de Herzberg; multi^gis en ^gi la instruado de la internacia lingvo, granda nombro da esperantistaj naciaj, internaciaj kaj fakaj eventoj gasti^gis en ^gi, amaso da eksterlandaj esperantistoj vizitis ^gin, nova Zamenhof-monumento memorigas al miloj da preterpasantoj la kreinton de la supernacia lingvo. Tio ne estas ^cio ^car la Herzberga laboro por Esperanto apenau komenci^gis. Kiel urbestro de Herzberg - la Esperanto-urbo mi akcentas la valoron de internacia kunlaboro kaj en tiu spirito invitas vin al mia, nome via urbo. Herzberg subtenas Esperanton: vi subtenu Herzberg per via persona kunagado.

urbestro de Herzberg - la Esperanto-urbo

P.S.Kiel donacon mi sendas al Vi la
aldonitajn,plej fresxajn informojn pri la
95.UK.
Bonan amuzígxon !

 © Cziráki Zsolt2010. júl. 27. 08:06 | Válasz | #35 
Estimata Sinjoro Instruisto!

Dankon pro via altetaksaj vortoj, vere estus grandioza, se realigxus la mia plano, cxar gxi eble renaskigxus la Esperanto-vivon cxirkauxajxo de Sarospatak.

Krom la lingvainstruado mi ricevis de Sinjoro Instruisto ankaux novan vivospekton, kio aliigis mian vivon konsiderinde.

Elkore salutas vin:
Cziráki Zsolt

 © Molnár László2010. júl. 28. 09:27 | Válasz | #36 
Kara Zsolt !

Ricevinte vian respondon,antau cxio mi sxatus diri dankon pro via reago,precipe pro la lasta frazo.

Se mi havos pli da libera tempo,mi skribos pri filozofiaj temoj,cxar nia nuntempo kvazau malhavas la filozofie altkvalifikitajn
homojn,kiuj grandmezure povus helpi sxangxi/aliigi/transformi la onian pensmanieron,de kiu dependas esence cxio.

Mi sxatus eviti blufi,sed mi serioze pensas,ke via plano en si mem estas tre valora,cxar antau cxio bezonatas profunde pripensitaj celoj kaj nature la europeer-a /ne nur europa !/,mondcivitana pensmaniero,do futuroorientaj celoj.

Vi pravas,ke la profesionivela uzo de komputilo necesas,sed -malgrau la malsukceso de la enira ekzameno-la konoj estas poste au alimaniere akireblaj.Do, laboru-kiel L.L.Zamenhof diris-"ne lacigxante".

Gxis !

P.S.Mi apudmetas novan detalon el la tekstoj de UK,kies autoro estas elstara esperantisto.
 © Molnár László2010. júl. 29. 17:35 | Válasz | #37 
Családmenedzser:
szakma, foglalkozás, hivatás

Farkas Julianna dr. és Molnár Lajos dr.

Napjainkban sokszor hallunk, olvasunk a család válságáról, széthullásáról, kiüresedéséről. Jóval kevesebb szó esik a család intézményének fokozott támogatásáról, pedig ez minden olyan társadalom alapvető feladata, amely tartósan fenn akar maradni.
Sokak szerint a Föld elérte eltartóképességének határát. Ha ez így van, akkor „fiatal” társadalmakban két szülőnek átlag két gyermeket, „elöregedő” társadalmakban esetleg több gyermeket lehetne/kellene felnevelni. Mivel Magyarország az „elöregedő” társadalmakhoz tartozik, átlag öttagú családokkal számolva hazánkban – ideális esetben – mintegy kétmillió család van. Ha figyelembe vesszük a csonka- és gyermektelen családokat is, ez a szám jóval nagyobb. Ennyi családban van egy-egy ember, aki a családot összetartja. Ő a család, a ház „lelke”. Többnyire a családanya tölti be ezt a szerepet: megszüli és felneveli a gyermekeket, beszerzi az élelmiszereket, főz, mosogat, mos, takarít, rendet tart a lakásban és sokszor a kertben, óvodába és iskolába viszi a gyermekeket, segít nekik a tanulásban, gondozza őket, ha betegek, kikérdezi a leckét, tanulni tanítja őket, örül sikereiknek, vígasztalja őket a kudarcok idején, ő a serdülők pszichológusa, de ő hallgatja meg türelemmel a férj munkahelyi gondjait is. Ő ápolja az idős, sokszor magatehetetlen hozzátartozókat. Számos esetben ő intézi a család hivatalos ügyeit, pénzügyeit, adóbevallását, kisebb-nagyobb építkezéseit, a berendezési tárgyak bevásárlását. Számos családban ezeknek a feladatoknak az elvégzése a családapára, vagy helyetteseire hárul.
Egy amerikai kutató 18000 családanya tevékenységét vizsgálta. Kimutatta, hogy átlagos, heti munkaidejük 94.4 óra. Ezért – ha fizetett állásban dolgoznának – kb. évi 117 000 dollár fizetés járna (http://www.salary.com).
Ezzel szemben, ha a mai Magyarországon valaki bevallja, hogy ő „háztartásbeli”, azonnal azt kérdezik tőle: - „Te nem dolgozol?” Mintha csak a bérért, fizetésért végzett tevékenység lenne „munka”. Véleményünk szerint a közeli jövőben át kell értékelnünk a „munka” fogalmát is.
Sok „háztartásbeli” tartozik – a mai szóhasználat szerint – a munkanélküliek, vagy biztosítási szempontból a „potyautasok” közé. Szerteágazó tevékenységükért jó esetben köszönet jár, egyébként semmit sem kapnak.
Mivel a család tulajdonképpen egy „kis létszámú vállalkozás”, javasoljuk, hogy a családot összetartó, családszervező személy használhassa a CSALÁDMENEDZSER elnevezést.
A „családmenedzser” legyen az Országos Képzési Jegyzékbe (OKJ) felvehető, tanítható és tanulható szakma. Minden családban egy személy – aki az ezzel járó képzést és kötelezettségeket vállalja – válhasson foglalkoztatott családmenedzserré, akinek ezért minimális összegű nyugdíj- és egészségbiztosítás jár, ilyen irányú tevékenységének tartama szolgálati időnek minősüljön.
Ahhoz képest, hogy a jelenleg családmenedzserként dolgozó sokszázezer ember ezért a tevékenységéért gyakorlatilag semmit sem kap, ez hatalmas előrelépést jelentene és egyben – aránylag nem túl nagy költséggel – néhány év alatt a munkanélküliek számát jelentősen csökkentené.
Ez az elnevezés sokat jelentene az otthon tevékenykedők öntudata, önbizalma, önbecsülése szempontjából. Öntudatos, elégedett emberek, kiegyensúlyozott, boldog családok a mainál jóval egészségesebb társadalom kialakításához járulhatnának hozzá.
Mivel minden új dolog létrehozása akadályokba, ellenállásba, kifogásokba, ellenérvekbe ütközik, családtagjaink, barátaink és ismerőseink – hosszú évek óta gyűjtögetett – ötleteit, javaslatait is felhasználva, összefoglaljuk, hogyan képzeljük el a családmenedzseri szakma, illetve foglalkozás kialakításának gyakorlati lépéseit.

A célhoz vezető út lépései

Az Országgyűlés – felismerve a családmenedzseri szakma és foglalkozás társadalmi, politikai jelentőségét – erről törvényt alkot.
A törvényjavaslatot beterjesztő minisztérium a törvény elfogadása után elkészíti a végrehajtási rendeletet.
A végrehajtási rendelet megjelenése után 6-12 hónap alatt felállítható a családmenedzserek regisztrációját, nyilvántartását és képzését irányító és ellenőrző, országos szervezet. Célszerű lenne ezt a szervezetet a már létező munkaügyi központokban létrehozni. Ezzel párhuzamosan elkészülhetnének a családmenedzser-képzés tantervei és tankönyvei. Lehetőleg a leendő családmenedzserek lakóhelyéhez legközelebb kellene az oktatást megszervezni.
A jelöltek a tanfolyam befejezése után záróvizsgát tesznek, - ennek eredménye lehet: „kiválóan megfelelt”, „megfelelt” és „nem felelt meg”. A tanfolyam – legfeljebb – kétszer lenne ismételhető. (Aki ezen idő alatt sem tudja elvégezni a tanfolyamot, az valószínűleg az önálló családmenedzseri szerepre is alkalmatlan.) A sikeres vizsgázók diplomát kapnak.
A legkiválóbbak részt vehetnek a következő családmenedzser-generációk képzésében. Mint minden szakmában, a családmenedzserek esetében is nélkülözhetetlen a minőségbiztosítás, időről-időre történő ellenőrzés, családlátogatás. E feladatok ellátására legalkalmasabbnak a szociális munkások és az oktatásban résztvevő pedagógusok, közösség-fejlesztők tűnnek.

Családmenedzser-képzés

A családmenedzser-képzéshez szükséges infrastruktúra – általános-, közép-, szakképző iskolák és intézetek formájában – adott. Az oktatói gárda – gyakorló, nyugdíjas, vagy munkanélküli pedagógusok, szakoktatók, vendég-oktató szakemberek, továbbá szociális munkások részvételével – szintén rövid idő alatt kialakítható. A tananyag összeállítása sem okozhat túl nagy gondot.
Minimálisan egy-éves képzés lenne szükséges, amely – a szerzett tapasztalatok birtokában – fokozatosan két-éves képzésre bővíthető. A képzés alatt a résztvevők már részesülnének – ösztöndíjként – a minimális összegű nyugdíj- és egészségbiztosításban. Családonként egy személy regisztráltathatná magát családmenedzserként és vehetne részt a családmenedzser-képzésben. A jelentkezés minimális feltételei lennének az általános iskola elvégzése és betöltött 18-éves életkor.

Az alábbiakban – nagyon vázlatosan – szeretnénk felsorolni, hogy milyen tantárgyakat, s ezeken belül milyen témákat tartunk szükségesnek a családmenedzser-képzés során.

Csecsemőápolás és gyermeknevelés: szoptatás, táplálás, testápolás, az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése, a gyermeklélektan alapjai, a serdülő-kor problémái, családi életre nevelés, szexológiai alapismeretek, fogamzásgátlás.

Csecsemő- és gyermekbetegségek: a leggyakoribb fertőző és nem fertőző betegségek tünetei, az elhízás veszélyei, mikor kell feltétlenül orvost/mentőt hívni?, teendők, illetve elsősegélynyújtás az orvos megérkezése előtt (lázcsillapítás, görcsgátlás, folyadékpótlás), a beteg gyermek ápolása, táplálása, gyógyszer-adagolás.

Felnőttek és idős betegek házi ápolása: a leggyakoribb, idült, felnőtt- és időskori betegségek, ápolástani alapismeretek, a súlyosabb tünetek felismerése, az idős betegek gondozásának jellegzetes problémái, felfekvés megelőzése és kezelése, lábadozó betegek és idősek gyógytornája.

Háztartási alapismeretek: a táplálkozás-tudomány alapjai, alap-táplálékok, kalória, KJ, az élelmiszerek beszerzése, otthoni tartása, konyhatechnikai alapismeretek/ötletek, hogyan őrizzük meg ételeink tápértékét?, az elkészült ételek eltartása/tárolása, tartósítás, befőzés, tisztaság a konyhában, a lakás takarítása, tisztán tartása, vegyszerek tárolása, jellegzetes, háztartási balesetek, megelőzés, elsősegélynyújtás. A négy évszak fontosabb teendői a kertben és a ház körül.

Gazdálkodási alapismeretek, ügyintézés: könyvelés, a kiadások és bevételek tervezése, hogyan működnek a bankok?, számlák befizetése, hitelek igénylése és törlesztése, elektronikus ügyintézés, mire jó a számítógép?, mit, hol és mennyiért vásároljunk?, adózási alapismeretek, adóbevallás, az adóbevallás során elkövetett, gyakoribb hibák.

Krízis-helyzetek a családban: elszegényedés, munkanélkülivé válás, (álláskeresés, állás-interjú, önéletrajz-írás), hirtelen és váratlan haláleset, súlyos baleset, rokkantság, temetés, gyász, alkoholista, drog-függő családtag kezelése, súlyosbodó, családi konfliktusok, kulturált válás.

A család szabadidős tevékenysége: vallási, politikai, civil közösségek, a heti pihenőnapok és az ünnepnapok, hagyomány-ápolás/őrzés, évi szabadság örömei és gondjai, színház, mozi, hangverseny, televízió, olvasás, társasjátékok, számítógépes játékok, kirándulás gyalog, kerékpáron, csónakkal, sílécen és gépkocsival, a térkép és tájoló használata, GPS, üdülés, falusi turizmus, külföldi utazás, zenei-, sport-tevékenység, ki milyen sportot válasszon?

Ki „fizeti” a családmenedzsereket?

Ügyelni kell arra, hogy a családmenedzseri rendszer bevezetése az állami költségvetést a lehető legkisebb mértékben terhelje. A befizetések fő forrása tehát a családi öngondoskodás legyen.
Ennek leggyakoribb formája a kereső foglalkozásban dolgozó családtag (férj, feleség, a családban élő nagyszülő, idősebb gyermek), vagy támogató szponzor által történő befizetés lehet. Az általuk befizetett összeg legyen levonható az adóalapból. Az állam tehát itt azzal fektet be a jövőbe, hogy lemond a családmenedzser számára befizetett, minimális összegű nyugdíj- és egészségbiztosítási díj adójáról. Valójában így az állam is jól jár: olyan pénzek kerülnek a nyugdíj- és egészségbiztosítási alapokba, melyek egyébként nem kerültek volna oda.
A másik öngondoskodási forma az lehet, hogy a rövidített munkaidőben, vagy táv-munkában dolgozó családmenedzser a saját fizetéséből fizeti be a biztosítási díjakat, - melyekkel a saját adóalapját csökkentheti. A családmenedzseri tevékenység mellett – szerintünk – teljes munkaidőben való foglalkoztatás alig lehetséges.
Természetes és kívánatos is, hogy a jobb keresettel rendelkező családokban a családmenedzserek számára a minimális összegű nyugdíj- és egészségbiztosításon felül a család további biztosításokat köthet. Reményeink szerint – a társadalom fejlődésével és anyagi gyarapodásával párhuzamosan – ez a „családmenedzseri fizetés” fokozatosan bővíthető lesz, legalább a minimálbér szintjéig.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az általunk családmenedzseri fizetéséként ajánlott, minimális összegű nyugdíj- és egészségbiztosítás a családmenedzserekenek minden, a törvények szerint őket egyébként megillető jövedelmen (pl. munkanélküli segély, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj, stb.) felül, azoktól függetlenül kerüljön befizetésre a nyugdíj- és egészségbiztosítási alapokba. A családmenedzser ezeket az összegeket nem kapja kézhez, csak a rendszeresen érkező egyenleg-értesítőkből szerez róluk tudomást.
Gondot egyedül azoknak a családmenedzsereknek az esetében látunk, akiknek az egész családja a létminimum alatt él. Fontos társadalompolitikai cél, hogy az ilyen családok száma minél kevesebb legyen. A munkahely-teremtés e cél elérésének nélkülözhetetlen eszköze. Csak a létminimum alatt élő családoknál lenne szükséges a biztosítási összegek erre a célra létrehozott alapítványokból, európai uniós támogatásból, esetleg költségvetési forrásból való befizetése.

Minőségbiztosítás

A családmenedzserek a családjuk és/vagy az állam „alkalmazottai”. Munkájuk megfelelő színvonalú végzését időnként ellenőrizni és segíteni kell. Ezt a feladatot a területileg illetékes munkaügyi központok a szociális munkások segítségével, a kis falvakban pedig önkéntesek (pl. nyugdíjas pedagógusok, közösségfejlesztők) közreműködésével láthatnák el, akik rendszeres családlátogatások során szereznének tudomást a családmenedzserek sikereiről és gondjairól. Megfelelő tapintattal és empátiával segíthetnék barátságok, kisebb-nagyobb közösségek, klubok kialakulását. Még a legkisebb falvakban is lehetővé válna így továbbképző előadások megtartása. Fontos, hogy a családmenedzserek ezeket a látogatásokat ne zaklatásnak, hanem segítségnyújtásnak érezzék. Sok esetben megelőzhetővé válna az otthon tevékenykedőknél időnként jelentkező, „izolációs tünetcsoport” kialakulása. Az egymás közelében élő családmenedzserek – a családlátogatók támogatásával – egyre gyakrabban segíthetnének egymásnak. Ugyanakkor a családlátogatók tudomást szerezhetnének arról, hogy melyik családban vannak olyan súlyos gondok, melyek megoldásához külső (pl. önkormányzati, orvosi, esetleg rendőrségi) segítségre van szükség.

Várható eredmények

A családmenedzser-szakma és foglalkozás elismerése – rövid idő alatt és aránylag nem túl nagy költséggel – jelentősen csökkenthetné a munkanélküliséget. Sok embert ösztönözhetne továbbtanulásra. Jól illeszkedne a családi adózás programjához. Csökkentené az egészség- és nyugdíjbiztosítással nem rendelkezők számát, növelné a családjukért tevékenykedők szociális biztonságát. Megerősítené a családokat. Hosszú távon mérsékelhetné a válások számát. Nagy lépést jelentene az „atomizált” társadalomtól az összetartó, együttműködő, közösségi társadalom felé. Ösztönözne rövidített munkaidejű- és távmunka végzésére, ilyen munkahelyek létesítésére.
A családmenedzseri rendszer „hungarikum” lehetne, mellyel példát mutathatnánk az Európai Unió népeinek.


Dr Farkas Julianna, szemész szakorvos, két-gyermekes, három-unokás családanya
Dr Molnár Lajos, orvos-radiológus, gyermekgyógyász szakorvos, a fertőző betegségek szakorvosa ( http://www.ipernity.com/home/45435 )

P.S.Nagy örömmel teszem közzé a kiváló orvos-eszperantista házaspár tanulmányát/projektjét nem csupán azért,mert mutatja,a nemzetközi nyelv elterjesztésében játszott élenjáró munkásságuk mellett milyen,közérdeklődésre számot tartó tevékenységet is végeznek.

Remélem,sokan megismerik,és részesülhetnek az eredményeiból
Tisztelettel:
Molnár László

 © Molnár László2010. júl. 30. 06:47 | Válasz | #38 
Festparolado de Probal Dasgupta

^ce la Solena Inauguro de la 95-a UKEstimata s-ro Alta Protektanto,

estimataj eminentuloj sur la podio kaj en la salono,

estimataj kongresanoj,


Bonvenon denove al la ^ciujare mirakla Universala Kongreso. Novaj kongresanoj, precipe homoj neniam antaue ali^gintaj al internacia Esperanta aran^go, trovas en sia unua UK personan sperton pli super^sutan ol ili imagis. La eterna homa deziro atingi transbaran, transmaran kaj tamen personan amikecon aparte pure esprimi^gas en niaj kongresoj. ^Ci-jare la kongreso suplementas sian kutiman bonvenigon per io tute speciala - Unui^gintaj Nacioj deklaris ^guste la 18-an de julio kiel la Internacian Tagon de Nelson Mandela. Ke ni inauguras kongreson ^guste en unu el la landoj de la monda sudo en la 92-a naski^ga datreveno de tiu granda sudafrikano, kiu kontribuis al la interproksimigo de la kulturoj kaj kontribuis al la paco en la multlingva, multetna Sudafriko, estas datkonver^go tute aparte pri^gojinda. Ni ^ciuj scias, ke lia ^cielarka Sudafriko inde gastigis la mondpokalan futbaladon, kie la fina ^campioni^go de hispanlingvanoj eble varmigis iujn korojn en ^ci tiu mondparto ! Sed pri tiu temo ni parolos tuj post mia parolado. UEA sendos mesa^gon al Nelson Mandela, kiel ni klarigos. ^Ci-momente ni revenu al la bonvenigado al niaj unuafojaj kongresanoj. Tiuj niaj unuafojuloj evidente neniam forgesos sian sperton. Sed al kiuj ili plej ^suldas tiun ^ci sperton neforgeseblan? ^Cefe al tiuj inter vi, kiuj estas veteranoj, kiuj dudek au kvardek au kvindekfoje kongresis, kaj kies senmanke varma veterana ^ceesto fasonas agrablan veteron de la unika esperantista medio de amikeco trans la kontinentoj, la insuloj, la polusoj kaj la tropikoj, inter kiuj ni cirkulas kongrese. Al vi veteranoj ni esprimas nian koran dankon; ni dankas vin en Esperanto - en lingvo de kontrastoj kaj de simileco. La similoj kaj la malsimiloj ambau grave rolas en la amikeco. Kial donas al mi plezuron veni al tiu ^ci lando el mia same tropika lando? Pro la simileco inter Kubo kaj Barato. Tamen, ^cu ni kontinentanoj ofte vizitas insulojn? Ne, kaj tiu faktoro instigas min dum tiu ^ci vizito pensi al aliaj insuloj. Tiun mian kontinentanan kontenti^gon mi ^suldas ^guste al la kontrasto. Kial mi subite elokventas pri kontrastoj kaj malkontrastoj? Nu, vi scias, ke la ^ci-jara kongreso temas pri la interproksimi^go de kulturoj en multlingva mondo, ^cu ne? Ni bezonas tiel la similojn kiel la malsimilojn. Se ni ne estus dekomence almenau iugrade similaj, tiam ni neniel se^c komencus reciproke proksimi^gi. Aliflanke, se ni tro similas, au sukcesos tro simili^gi, tiam ni per tia interproksimi^gado nur tedados unu la alian. Hodiau ni scias, ke sur planedo feli^ce multlingva ^guste nia investo pri la diverseco garantias, ke ni nepre ne fari^gu tro similaj, ^cu ne? Tiu ^ci ideo estas iom nova por ni ^ciuj. Antaue la idealistoj kutime pledis por idealoj unuecigaj. En unu lando ili pledis por nacia unuecigo. Sur la monda skalo ili strebis al harmonio, kiun ili komprenis kiel sendivide, sendiference unuecigitan homaron. Sed ni hodiau lernas deziri unu konektitan planedon, kiu estimas kaj flegas ^guste la diversecon. Tiu ^ci lernado okazas ne nur en Esperantujo: la media katastrofo devigas nin ser^ci vojojn por savteni la vivdiversecon kaj disvolvi aliajn parencajn diverseco-ideojn. Sed ni esperantistoj jam de longe pioniris, kaj veterane kultivas, similan kampon. Ni laboras por savteni la diversecon de konversacioj. Ni aspiras al tutplaneda konversacio inter la lokaj kaj regionaj konversacioj, kiu savtenas ilian lokan kaj regionan viglecon kaj pere de ili la demokration. En 1888 Zamenhof transdonis la taskon pludisvolvi sian lingvan prototipon al la publiko uzonta lian novnaskitan projekton. Ekde tiu mejlo^stona jaro la esperantista komunumo evoluigis tiun ^ci idealon novan por la homaro. Kaj kiom ni progresis en tiu disvolva laboro? Kion nia unike esperantista konversaciado ^cerpis el la fonto ofte nomata la globa sudo - el Kubo kaj aliaj landoj de Latinameriko, Afriko kaj Azio? En la fruaj jaroj de la esperantista konversacio, ne havis reliefan lokon la sudaj vo^coj. La prahejmoj de la Esperanta lingvo-kultivado - Rusujo, Svedujo, Francujo - dialogis kun aliaj orient- kaj okcidenteuropaj socioj, kiuj ^ceftrafikis ^cirkau tiu akso. Ankau kiam la Esperanta literaturo serioze floris, ni vidis prosperi sinsekvajn hungaran kaj skotan skolojn post la respektivaj mondmilitoj. Iliaj revuoj gastame akceptis kontribuojn ankau el la sudaj landoj. Tamen ili eble ne plene komprenis, ke la konsisto de la monda konversaciantaro ^san^gi^gas, kaj ke tial ankau nia unika kultura konversacio inter kulturaj konversacioj devas remuldi sin lau tiu nova konsisto.Unu homo multe fortostre^cinta por alporti tiun komprenon estis Tibor Sekelj. Li voja^gis ^cien, parolis kun ^ciuj, kaj senlace verkis pri siaj spertoj kaj konversacioj. Ekzemple, en la ikona porinfana verko Kumeuaua, filo de la ^gangalo, Sekelj montras sin lernanta de la sudamerika indi^genpopola knabo Kumeuaua, kies intelekta mentoro estis plia^gulo el lia popolo, `maljuna Maloa´. Sekelj certe ekzemplis la iom troan ekzotikismon de siaj tempo kaj loko. Sed ene de komprenindaj limoj li heroe strebis rompi murojn, vastigi konversaciojn kaj devigi la nordon kaj la sudon lerni unu de la alia. Iuj gvidaj figuroj en la europa esperantista junularo en la sesdekaj jaroj lan^cis novan tipon de konversacio kun la sudaj landoj. Tiu generacio identigis ^ci-rilate du celojn. Unuflanke ili laboris por plikonsciigi la civitanojn en la nordaj landoj kaj intensigi la konkretan evoluhelpadon al la sudo. Aliflanke ili strebis por ke la sudajn vo^cojn en Esperantujo la nordaj agantoj akceptu kiel dignajn kamaradojn, kaj ja ne kvazau humilajn ricevantojn de helpo. De ilia deklaracio de Tyresö ^gis la posta-generacia manifesto de Prago, ni spertis evoluon for de naiva mond-unueciga idealo al la akcepto de regiona plurismo kaj de ekologia ni^caro kaj ciklaro. Tio estas logika sekvo kaj daurigo de la agado de la generacio de Tyresö. La efikon de la laboroj de la generacioj de Tyresö kaj Prago sur la esperantistan konversacion inter konversacioj ni ankorau ne sukcesis vere digesti. La psikologion en Esperantujo regas ankorau la budape^sta kaj skota skoloj, kiuj malgrau persona bonvolemo ne ^giskapablis akcepti la sudajn vo^cojn kiel egalajn partnerojn. Kaj dume, trafis nin la levi^go de alia maniero konversacii - la interreto ! Ni eble komencis pensi, ke ni komencas lerte manipuli la stirilon de monda movado por serioza reeduki^go al planedana konscio. Sed ^guste en tiu momento la interreto, kaj ties multkanala inter^san^gado de bildoj, sonoj, kunkro^ce kun dokumentoj, draste malfaris la iaman seriozecon de la edukaj kaj kulturaj sistemoj. En la nuna generacio, la esperantistoj ser^cas kulturajn ikonojn ne tiom en libraj tekstoj, kiom sur la kompaktaj diskoj, kie krei^gas muzika noveco. Bertilo Wennergren estas eble la sola hibrida figuro, same rokmuzika kiel vortarista. ^Generale la hodiauaj atingantoj devas elekti, ^cu steli sur la distra-amuzindustria ekrano au ^cu fosi la tradician tekstan sulkaron. Nia tradicia esperantista konversacio inter konversacioj alfrontis en sia historio malamikojn potencajn. Sed ni de longe povoscias interveni por antauenigi la edukan kaj institucian maldiskriminacion, la sisteman estimon al ^cies homaj rajtoj kaj aliajn ^ciesigajn celojn. La aktuala demando estas, kiamaniere nia stilo kresku por atingi ion similan en la malsistema epoko de tiu ^ci eduk-amuza - ni nomu ^gin la edmuza - industrio. Estas nova fenomeno la edmuza industrio, kiun ni ja ne pentru kvazau meduzon. Ne nur ni esperantistoj, sed ankau aliaj kulturaj movadoj komencis fosi novajn sulkojn tiuterene. Ne estas nova la ludo de eduka amuzado; nia Claude Piron scipovis verki kaj serioze kaj krimromane, kaj mi ^jus menciis Bertilon Wennergren. Resume dirite: niaj pintaj unuopuloj adapti^gas kaj jam lerte elpa^sas en generacio post generacio. La esperantista socio devas zorge auskulti, spekti, kaj e^c legi tiujn sukcesulojn kaj ligi ilian kreskadon al nia movada strebado al maldiskriminacia kultura etoso ebliganta la ^ciesan observadon de homaj rajtoj kaj plenumadon de homaj bezonoj sur krizanta planedo. Mi persone pensas, ke ur^ge necesas metodo por traduki tiujn unuopulajn atingojn en pli ^generalan rekomprenon de niaj laboroj. Tiu rekompreno devos havi radikojn en la pasinteco kaj vivipovajn foliajn flugilojn, kiuj birdos en novan ^cielon. Tiucele mi proponas al vi, sinjorinoj kaj sinjoroj, uzindan strategion, kiu aperas en la malneta strategia laborplano ekzamenota en la komitataj kunsidoj dum tiu ^ci kongreso. Mi aludas al la Projekto Viza^goj. Kion celas tiu projekto? Mia tezo estas, ke viza^gojn de grandaj atingintoj oni facile rekonas, kaj pere de ili oni komencas pli klare ekkoni la idealojn, kiujn ili evoluigis en siaj ekzemplaj vivoj. La esperantista dialogo kompreneble celas elstarigi ^guste la plej dialogajn viza^gojn. Mi jam menciis Sekelj. Anstatau skeme paroli pri tiu au alia skolo mi nomu Auld, Kalocsay, Baghy, Urbanova, Montagut, Declerck, en la tradicia, libra kulturo. La oficiala versio de la Projekto Viza^goj provizore proponas la produktadon de vikipediaj tekstoj kaj de iuj paperaj dokumentoj kaj libroj sur tiu bazo. Sed ni planas reintertrakti la detalojn de nia malneto dum unu jaro. ^Cu vi ^satas la ideon, ke niaj rokmuzikaj, filmaj, teatraj steluloj in^genie kreu plurmodajn arta^jojn por pli efike konatigi niajn viza^gojn ? Kompreneble ^ciu lando devas elstarigi ankau proprajn viza^gojn. Kaj mi de longe pledas por tio, ke la esperantistoj zorge elektu aliancanojn kaj prezentu ankau iujn neparolantojn de Esperanto kiel pintajn amikojn de, kaj kontribuintojn al, nia universalisma afero. Mi persone sekvos kun granda intereso la decidojn de kubaj esperantistoj pri la viza^goj elstarigotaj. La nordo povas lerni de tiu ^ci ikona suda lando i.a. novajn metodojn de mastrumado de organika agrikultura sistemo. Eble iuj esperantistaj verduloj persvados niajn kubajn samideanojn elstarigi la viza^gojn de iuj organikaj agrikulturistoj, kiuj ne mem lernis Esperanton, sed kies aliancanecon ni povas rikolti? Tio estas nur ekzemplo, pri kiu mi audis. Bonvolu pliklerigi min - kaj nian komitaton - dum la kongreso, kiu nun komenci^gas, geamikoj. Ni venas al kongresoj por lerni de vi ^ciuj en kaj ekster la salono. Dankon pro via atento.

P.S.Por praktiki,ekzercadi mi sendas al vi kaj interesigxantoj la tekston de festparolo de Probal Dasgupta.


 © Molnár László2010. júl. 30. 23:24 | Válasz | #39 
Zárult a kubai UK, a 95. Eszperantó Világkongresszus, végülis 1000 fölötti résztvevővel.

A Kafejo-Kubo egy hetes programja is befejeződött.
Szegeden a Caffé Cuba mellett látogatást tettünk a zöld Csillag Étterembe is (ld. mellékelt 2.fotó).
Zalaegerszegen is találkoztunk a Havanna Jazz Café-ban (ld. 3. kép).
A zalaegerszegi és söjtöri EK eszperantó központban meglepetésre(?) Kuba DVD-t kaptak a program szervezői. (ld. 1.fotó)
Amennyiben a következő eszperantó-beszámolókból, összeállításokból kérsz, a sojtor@t-online.hu címen jelezd felénk.
Fordító versenyt indítunk. Az első fordítandó szöveg, a mellékelt Dasgupta Festparolado magyarra fordítása. A szövegben az UEA-elnöke megemlíti Baghy, Kalocsay, Székely Tibor nevét, és Székely Kumevava, az őserdő fia gyermekeknek (is) szóló könyvét. Minden fordító kap ebből a műből, illetve a jobbak egyéb eszperantó kiadványok és Kuba DVD közül választhatnak.
Mindent bele,
nur tiel plu:

P.S.Baksa József vezetésével élénk eszperantista élet folyik.A Kafejo-Kubo programja is befejeződött,de a munka megy tovább.

A komoly érdeklődőknek fordítói versenyt hírdettek.Erre szeretném a figyelmet felhívni

A jutalmakon kívül a pályázók széles körű kulturális és egyéb ismeretek birtokába is juthatnak a beszéd szövegének igényes átültetésével.

 © Molnár László2010. júl. 31. 21:22 | Válasz | #40 
Estimata S-ro!

La suban rimarkon skribis al mi elstara doktoro-esperantisto pri via plano.

Bonvolu anstatauigi ...per via nomo kaj tuj ekkonas,pri kiu temas.

"....ötletének megvalósításához nem kell feltétlenül
média- illetve számítógépes szakembernek lenni. Az Ipernity közösségi oldal
szerkesztését (ld. pl. a http://www.ipernity.com/group/71743 honlapot), -
én magam el tudom végezni, pedig nem vagyok e téren szakember...

P.S.Mi proponas al Vi klaki sur la donitan retejon por informigxi.
Multsalute:
M.L.

 © Molnár László2010. aug. 04. 06:32 | Válasz | #41 
Internacia Kongreso 2010
La asocio EsperantoLand okazigos internacian Esperanto-kongreson en la dua semajno de aŭgusto en la bela kaj histoririĉa urbo Strasburgo - centre en Eŭropo, je la limo inter Francio kaj Germanio, do tre taŭga loko por Esperanto-renkontiĝo.

Kiel kongresejon ni rezervis hotelon en kvaronhora piedira distanco al la urbocentro kaj katedralo de Strasburgo. Loĝado eblos tie aŭ en alia hotelo aŭ gastejo de la urbo, laŭdezire.

Kial Internacia Kongreso?
La ideo pri Internacia Kongreso venis ĉefe pro tio, ke pluraj homoj konstatis mankon de internacia kongreso en meza Eŭropo; UK ja ĉi-jare okazos en Kubo kaj post du jaroj en Vjetnamio. Multaj Esperanto-parolantoj ne emas aŭ povas tien veturi pro diversaj kaŭzoj kiel vizoproblemoj, mono aŭ politiko. La Internacia Kongreso do ofertos eblecon internacie renkontiĝi dum somero en urbo meze de Eŭropo. Ĝi aldoniĝos al nia oferto de SOMERE, kiu estas kaj restos kontraste kampara dolĉa nenionfarado (kun iomete da programo...). Eble kelkaj kongresanoj ŝatos partopreni en SOMERE kiel antaŭkongreso.

Do ni aldonu Internacian Kongreson kaj ne akceptu, ke la nepartoprenantoj en UK ferios ekster Esperantujo kaj ne praktikos Esperanton. Necesas ne nur deklari, sed ankaŭ realigi la celon de EsperantoLand: "Por la kreskigo de Esperantujo". Plia esperantlingva kunveno zorgas ne nur pri plia ebleco praktike apliki Esperanton, sed ankaŭ permesas prezenti nian lingvon kaj lingvokomunumon al la publiko, ĉefe per amaskomunikiloj.

Krome la Internacia Kongreso celas doni eblecon prezenti temojn kaj interŝanĝi opiniojn, kiuj en aliaj renkontiĝoj kaj kongresoj ne aŭ nur malmulte trovas lokon.

Kongreso pri Esperanto, Esperantujo kaj la ekstera mondo
La renkontiĝo estu
kongreso pri Esperanto, Esperantujo kaj Esperanto-agado kaj ankaŭ
kongreso en Esperanto pri la ekstera mondo, do kun fakaj kaj eble popularsciencaj ofertoj.
Ĝi krome havu kompreneble kadran programon, kies amplekso iom dependos de la nombro de partoprenantoj.

Internacia Kongreso Programo Kongresejo Kotizoj Kongrespartopreno Kondiĉoj Aliĝilo/informpetilo
Presebla informilo kun aliĝilo (pdf, 132 kB)
Afiŝo (pdf, 124 kB)

Strasburgo - bela eŭropa urbo
Multaj bildoj de la urbo Strasburgo rigardeblas en Vikipedio, kie oni povas trovi ligojn al pliaj paĝoj pri Strasburgo. Sube videblas la katedralo kun kelkaj apudaj domoj.

Vidinte la bildojn certe neniu dubas, ke Strasburgo estas aparte bela urbo. La urbocentro estas rekonita de Unesko kiel parto de la tutmonda heredaĵo de la homaro, inkluzivanta interalie la katedralon kaj la kvartalon de la "Petite France" (malgranda Francio).

Strasburgo krome estas sidejo de pluraj eŭropaj instancoj - interalie de la Eŭropa Parlamento (de Eŭropa Unio kun nun 27 ŝtatoj), de la Eŭropa Konsilio (47 ŝtatoj) kaj la Eŭropa Kortumo pri Homaj Rajtoj, ĉio cetere en distanco de ĉ. du kilometroj de nia kongresejo.

Strasburgaj gazetoj, radio kaj televido pri Esperanto
Dum la pasintaj jaroj Cyrille Hurstel aparte aktivis por prezenti Esperanto-eventojn en la amaskomunikiloj. Jen trideko el la publikigoj ( 2008/10 kaj 2004/07). Tiu vasta informado donas esperon, ke ankaŭ pri la Internacia Kongreso la amaskomunikiloj de la regiono pretos multe raporti kaj eble instigi ankaŭ tiujn el aliaj regionoj de Francio aŭ eksterlando.

 © Molnár László2010. aug. 08. 09:46 | Válasz | #42 
Kara Zsolt!

Se Vi havas iom da libera tempo, bonvolu alparoli sur la menciita retejo./www.nlcafe.hu/forum/

La temo estas ege interesa.

Hodiau matene mi mallonge diris mian opinion pri gxi.

Belegan tagon kaj sukcesan tempopasigon!

Multsalute,via
M.L.

 © Molnár László2010. aug. 11. 18:55 | Válasz | #43 
Karaj Esperantistoj !

Por iom praktiki la lingvon kaj intertempe amuzigxi,mi informas vin pri interesa kaj utila filmeto,kiu estas akirebla sur la sube donita retejo.

Vi povas elekti el 30 lingvoj.Nature,mi proponas elekti Esperanton.

La titolo de la filmeto estas :

Graham Hill:Kial mi estas labortaga vegetarano ?
Retejo: www.ted.com

Bonan amuzigxon kaj tempopasigon,via

Molnár László

 © Molnár László2010. aug. 20. 10:22 | Válasz | #44 
Melyik nyelvet válasszam?

Iskolavárosunkban,ahol korszerűen berendezett,ORIGO vizsgahelyként is működő Felnőttképzési Központ is található,az itt,de a szűkebb és tágabb környezetben élő tanulók és felnőttek körében ilyenkor,tanévkezdés előtt jelentősen megnő a nyelvtanulás kérdései megismerése iránti érdeklődés és igény .

Azt szeretnék tudni,melyik nyelvet és miért válasszák,mennyi idő alatt tanulható meg /pl.sikeres középfokú vizsgához szükséges színvonalon/,mire használhatják és ami nagyon fontos,mennyibe kerül a részvétel.

A korábban elmondottakhoz kapcsolódva,több mint 40 évnyi tanári-szakmai tapasztalatom alapján a fentiekhez szeretnék segítséget adni néhány fontos összetevő jelzésével,rövid értelmezéssel és az időnként fel-felbukkanó valótlan hírek világossá tételével.

Kezdjök az utóbbival!

Valószínű,az eszperantó sikere,népszerűsége és az iránta mutatkozó növekvő érdeklődés ,de lehet,hogy más érdekek állnak annak hátterében,hogy időnként felbukkannak a tisztánlátást zavaró hírek-leginkább pletykák-
élő nyelvi voltáról és az intézmények általi elfogadásáról.

Részletezés és szó szerinti idézés helyett röviden:Az OM főosztályvezetője által kelt,az eszperantó státusza tárgyában a Kulturális Eszperantó Szövetség elnökének írt levél tartalmazza,hogy"...a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 2004.január 6-ai ülésén döntést hozott arról,hogy az eszperantó élő idegen nyelvnek minősül.Erről a döntésről tájékoztattam az Eszperantó Szövetség elnökét,valamint a felsőoktatási intézmények vezetőit."/Forrás:Szilvási L.Eszperantó-
Nemzetközi nyelv,Bp.2004.KEA-Lingvo
Studio,232.o/

Ami a nyelvválasztást illeti:

Ha újra kezdhetném,csak és kizárólag az eszperantót tanulnám meg legelőször az édes-mert egyetlen!-anynyelvem,a magyar után csupán azért is,hogy a később általam választott nyelvek elsajátítása is lényegesen könnyebben,gyorsabban,eredményesebben és ami nagyon fontos,a legkisebb költséggel történjék.

.A fentiekhez jó tudni,hogy az idegen nyelvek megtanulásának minősége az anyanyelvi tudás színvonalától függ /a tartós külföldi tartózkodás más eset!/

.Bármennyire is jól megtanulta az ember az idegen nyelvet,soha nem veheti fel a versenyt az anyanyelvi beszélővel,azaz megmarad másodrangú polgárnak.

.A vizsgálatok alapján az eszperantó áttekinthető,kivételeket nem ismerő,logikus nyelvtana és nemzetközi szókészlete miatt a legnagyobb mértékben segíti más idegen nyelvek tanulását.
Ezt oktatástámogató szerepnek,a szakirodalomban propedeutikai értéknek nevezik.

.A nemzeti nyelvekhez képest 4-5-ször kevesebb idő alatt tanulható meg,azaz a középfokú nyelvvizsgaszint esetében ez az idegen nyelvre fordítando,kb.2000 óra helyett csupán200-300.

.Végül:értelmetlen dolog szembeállítani az eszperantót az angollal,pedig manapság gyakran lehet ezzel találkozni.Más dolog a nyelvi diszkrimináció ügye!

Az angol sok millió embernek az anyanyelve,mint ahogy az emberiség 95%-ának,vagy Európa lakossága 91%-ának nem az angol az anyanyelve.Ettől függetlenül mindenki anyanyelvét tiszteletben kell tartani és biztosítani kellene feltétel nélküli használatát bárhol,bármikor mindenkinek!Ma,sajnos ez nem így van,éppen ezért tenni kell,hogy ez a magától értetődő dolog így legyen,mint ahogy azért az ésszerű dologért is,hogy anynyelve megtartásával mindannyiunknak legyen egy jól használható közös,egyenrangúságot biztosító közös nyelve a népek, nemzetek között együttműködés előmozdítása érdekében.

Felvetődő kérdéseikre szívesen válaszolok.

Tisztelettel:
Molnár László © Molnár László2010. aug. 25. 15:30 | Válasz | #45 
Kedves Molnár László,
itt küldöm a szöveg javított változatát:

Kedves vitapartnerek,
mivel már többen is állították, hogy az eszperantó tanulásának nincs értelme, megírom, hogy nekem és lányomnak mit jelent...
1981-ben az Ifjúsági Magazinban Ĉu vi parolas Esperante címmel jelent meg egy eszperantó nyelvtanfolyam anyaga. A szerző azoknak szánta, akik többévi nyelvtanulás után sem tudnak a tanult nyelven egy pohár vizet kérni. Én is olyan voltam - pedig orosz nyelvet 10 éven át, németet pedig 6 éven át tanultam addig. Legalább a négyesem minkét nyelvből megvolt - sőt érdekelt is a nyelv. Egy ukrán lánnyal 10 éven át leveleztünk a testvéremmel együtt - orosz nyelven.
Ilyen előzmények alapján kezdtem tanulni az említett cikksorozatból. 1983 nyarán a rendezők között vettem részt az akkor itt, Debrecenben rendezett Ifjúsági Eszperantó Világkongresszuson - ahol volt alkalmam több különböző országból jött eszperantistával beszélni. Szeptemberben letettem az alapfokú mozgalmi nyelvvizsgát. (Ez annyiban különbözik a ma szokásos állami középfokú C típusú vizsgától, hogy az írásbelit és a szóbelit ugyanazon a napon kell letenni - és alapszinten a mozgalmat is ismerni kell. Az első feladat: el kell mondani az eszperantó himnuszt, Zamenhof: La Espero című versét, utána pedig egy másik, szabadon választott verset.) Az állami felsőfokú C típusú nyelvvizsgát 1985-ben, a fordító és (szinkron)tolmács vizsgát 1990-ben tettem le.
Az eszperantó nyelvtudásomnak köszönhetem, hogy eddig 16-szor jártam Csehországban - ebből 10-szer a Cseh Eszperantó Szövetség Rokkantszakosztálya rendezvényein. Nyilvánvaló, hogy pusztán azért, mert tudok angolul - nem foglalkoztak volna a problémáimmal annyit, amennyit kellett; azok, akik megértik azt, amit angolul mondok nekik. Az eszperantó nyelv ismerete sok esetben ennél sokkal többet jelent: mivel gazdasági kényszerítő erő (hatalom: "Áruinak olcsó ára az a nehéztüzérség, ami rommá lő minden [nyelvi] kínai falat") nincs mögötte, aki megtanulja a nyelvet, az többnyire érdeklődik a másik ember iránt - kivételek persze akadhatnak. Hány olyan ember van, akit még a vele azonos anyanyelvű ember sem érdekli...
Jó néhány nemzeti nyelvből fordított eszperantó nyelvű regény, vagy antológia van a szekrényemben - amelyekből megismerhetem az olyan nemzetek irodalmát is, amelyekből magyarra nem vagy alig fordítanak.
Most 14 éves lányomhoz születése óta csak eszperantóul beszélek. 6 éves volt, amikor először vittem el az Eszperantista Családok Találkozójára (Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj - REF), ahol volt alkalma - többségében még nála is fiatalabb - külföldi eszperantista gyerekekkel beszélgetni, ismerkedni... Az eszperantó nyelvnek köszönheti, hogy hasonló rendezvényekre járva beutazta Európát Vilniustól Párizsig, Firenzétől Kishegyesig... A REF idején egy Franciaországban élő német és egy Belgiumban élő kislánnyal együtt mesét írtak, amellyel megnyerték a finnországi Päätalo Intézet meseíró versenyének a kategóriaközi fődíját - kilencéves korában... Párizsba cseh eszperantista diákcsoporttal jutott el egyetlen Magyarországról jött résztvevőként - még csoporttársaival is csak eszperantóul tudott kommunikálni: ő nem tud csehül, csoporttársai pedig magyarul... A csoport vezetőjét már vagy 20 éve ismertem - a csehországi rendezvényekről... Ezt a sok rendezvényen részvételt annak is köszönhetjük, hogy az eszperantisták által rendezett - közös szervezésű - találkozók olcsóbbak, mint a turistautak. Kislányom szinte REF-től REF-ig él - legjobb barátnői Tromsőben (Norvégia), Duisburgban és Luxemburgban élnek... Lányom 13 évesen tette le a középfokú C típusú eszperantó nyelvvizsgát. A szóbelin 69 pontot szerzett az elérhető 70-ből, az írásbelin - ahol a vele együtt vizsgázók megtudták, hogy eszperantó anyanyelvű - mindenhez tőle kértek segítséget a többiek... Az elérhető 100-ból kilencvenkét pontja lett. Elhatározta, hogy legközelebb németből vizsgázik - az iskolában azt tanulja. Én biztos vagyok benne, hogy lányomnak a született kétnyelvűség nem csak nyelvtanulásban segített. (Az angol nyelvet egyedül, egy önképző tankönyvből, másfél hónap alatt tanulta meg úgy, hogy felvették volna hatodik helyen két tannyelvű (angol-magyar) középiskolai osztályba - ha nem az emelt nyelvi előkészítős német osztályt jelölte volna első helyen...
Az eszperantó mozgalom egyik szolgáltatása a Pasporta Servo - ez egy szállásadó hálózat, amelybe bármely eszperantista beléphet. A vendéglátók - szállásadók - külföldi eszperantistákkal találkoznak és ismerkednek az általuk felajánlott szálláson, utazás nélkül - a vendégek pedig nem fizetnek szállásköltséget. A mi lakásunkban járt már angol, amerikai, ukrán, cseh, olasz, francia, lengyel, bolgár és német eszperantista is. A múlt hónapban koreai és svájci vendégeim voltak.
Gondolom, ennyi elég arról, hogy lehet használni a nyelvet - és vannak, akik használják is...
Hegedűs Imre

P.S.Egy másik fórumra érkezett hozzászólás,melyet a szerző beleegyezésével,hozzájárulásával teszek közzé és mindenekelőtt a nyelvválasztás előtt állók figyelmébe ajánlom.Természetesen,másokat is érdekelhet a dolog.
Itt is megköszönöm a szerzőnek az írás közzétételéhez való hozzájárulását

 © Molnár László2010. aug. 28. 07:09 | Válasz | #46 
Beégett angol tudásával a magyar szépségkirálynő

Babinyecz Tímea bemutatkozó videójában érdekes angoljával emelkedett ki a Miss Universe 2010 szépségverseny mezőnyéből.

Kedves Tímea!

Nyugodjon meg,Ön semmilyen szégyent nem hozott hazájára az angol nyelvtudásával.

Nem tudom,de gondolom,az Ön anyanyelve a magyar,mint ahogy az enyém is.Legyen rá büszke!

Senki nem vitatja,sőt én is a nyelvtudás szükségességét hangsúlyozom,szólok,írok ennek elősegítéséért.

Amennyit megtanult,,gondolom önként tette.
De más dolog kötelezővé tenni egy nyelvet,más az ésszerű nyelvválasztás és megint más a bármilyen nyelven beszélő embertársunk iránti jól- neveltségünkből eredő tisztelet és udvaiasság.

A kulturált embernek nem kell kötelezővé tenni semmit,jelleméhez hozzátartozik a tapintatosság.

Ami tehát a "szégyent"illeti,az Ön vendéglátóinak volna miért szégyenkezniük,mert nem biztosították Ön számára a nyelvi esélyegyenlőséget,akár úgy is,hogy az ANYANYELVÉN kérdezik,vagy TOLMÁCSOT biztosítanak.

Igen,az udvarias ember ezeket tudja,mert tájékozódik és nem akarja beszélgető társát kellemetlen helyzetbe hozni.

Az un.nagy nyelvekkel-kerülöm a világnyelv használatát,mert ez helytől függően más és más-semmi bajom,így az angollal sem,egyszerűen azért,mert sok millió embernek az anyanyelve,mint ahogy a világ lakossága 95%-ának,vagy az EU népessége 91 %-ának nem az angol az anyanyelve!
Ettől függetlenül mindenkinek az anyanyelvét tisztelni kell és el kellene érni azt a magától értetődő dolgot,hogy az anyanyelvét bárki,bármikor,bárhol korlátozás nélkül használhassa.Sajnos,ez ma nem így van.

Létezik a NYELVEK EGYENJOGÚSÁGÁnak elve.

Ezt sértik meg lépten-nyomon azok,akik különböző trükkökkel jogtalan előnyt igyekeznek biztosítani bizonyos nyelveknek.Ma ez az angol.

A baj az,hogy ezzel egyidejűleg nyelvi hátrányba ,DISZKRIMINÁCIÓba taszítják a többi nyelvet.Ez pedig komoly pénzügyi károkat is okoz.

Mindaddig,míg a gyakorlatban nem érvényesítik a fenti elvet,káosz lesz a szervezetekben,mint ahogy a szabványosítás szövegének ügyében-a csak angol nyelv használatára tett javaslat miatt!- az olaszok és a spanyolok tiltakoznak,holott az európai öntudat kialakítása lenne a cél közös egyetértéssel.

Kedves Tímea!
Azért tettem egy kis kitérőt,hogy értse meg-mások pedig tájékozodhassanak-Önnel szemben is a nyelvi diszkriminációt alkalmazták.

Én,bármilyen nyelven kérdezik,hogy beszélek-e azon,visszakérdezek :és Ön magyarul?Ezzel azt jelzem,az idegennek kellene tisztelni az adott ország nyelvét annyira,hogy a legszükségesebbeket megtanulja.Ez legalább gesztus lenne.

Én 42 éve használom amunkámban a nemzetközi nyelvet,az eszperantót..A magyar után szoktam kérdezni:és eszperantóul beszél-e.

Ezzel felhívom,vagy felkelthetem az érdeklődését e nyelv iránt,melynek jellemzői-egyszerűsége,logikussága,nemzetközi szókészlete,kivétel nélkülisége stb- alapján minden esélye megvan arra,hogy a nemzetközi kapcsolatok hídnyelve legye.Egyébként 2-300 öra alatt jól megtanulható.

Összegezve:tanuljon minél több nyelvet,de ne feledje,hogy az anyanyelvi beszélővel szemben-akármeddig tanulja a nyelvet,jelen esetben az angolt-egész életében csak másodrangú partner marad!

Javaslom,élvezze a szépsége nyújtotta előnyöket,és a jelenlegi angol tudása miatt ne fájjon a feje.

Ha valaki másként vélekedik,megteheti,de a vélemény nem érv.A TÉNYEK pedig azok!

Tisztelettel:
Molnár László
ny.f.doc.

/P.S. A fenti írás a www.kiskegyed.hu fórumán hozzászólásként jelent meg.Az érdeklődők,a tájékozódni vágyók itt is tanulságos véleményekről olvashatnak és hozzá is szólhatnak.6


 © Molnár László2010. aug. 29. 22:30 | Válasz | #47 
Kommunikáció az EU-ban - Minták

Több modellt lehet elképzelni a közvetett és közvetlen kommunikációhoz a jövőbeni EU polgárok között. Itt felvázolunk néhányat ezek közül.

1. modell: "Többnyelvűség"
Az EU-bizottság Nyelvek és Európa honlapján található a következő idézet: "Egyesülés a különbözőségben", "az anyanyelv plussz kettő" és "Minél több nyelvet tudsz, annál több ember vagy". Ez jól hangzik, vagy nem? Fontos a nyelvi különbözőség és fontos, hogy mindenki próbáljon több nyelvet tanulni. De másrészről, mennyi realitása van annak, hogy az EU-ban minden felnőtt lakos tudjon két idegen nyelvet? És az igaz, hogy akinek van tehetsége tanulni több nyelvet az "több ember", mint azok, akiknek nincs? De még ha az EU lakóinak nagy részének sikerülne is tanulni két idegen nyelvet, az nem garantálná azt, hogy ők könnyen tudnának kommunikálni, például ha egy francia spanyolt és lengyelt tanult, és egy német angolt és olaszt tanult - melyik nyelven kommunikáljanak?

2. modell: "A Híd-modell"
A Híd-modell azokon az elveken alapul, hogy:
Mindenkinek meglegyen a joga kifejezni magát a saját anyanyelvén.
Mindenki (aki követni akarja és résztvenni a közös EU-szintű vitákban, politikai vitákban stb) meg tudjon érteni egy közös nyelvet.
Ezt a modellt hsználhatnák például EU-szintű közös újságokban és televíziós programokban. Ebben az újságban megtalálhatók cikkek, olvasói levelek sok nyelven, és mindig mellékelve a fordítás a közös nyelven. A televíziós vitákban vagy interjúkban a résztvevők maguk kifejezésére használhatnák a saját anyanyelvüket, mialatt a hídnyelven történne a tolmácsolás más résztvevőknek, és a telvíziós közönségnek.
A Híd-modell előnyei:
támogatja a soknyelvűséget egy nagyon konkrét módon
viszonylag megkönnyíti azoknak a dolgát, akik részt akarnak venni az EU-szintű vitákban, politikai vitákban
létrehoz egy viszonylag igazságos megoldást az EU polgárainak.
Egyik a hátrányok közül az, hogy főleg az emberek közötti "közvetett kommunikációhoz" alkalmas és nem a "közvetlen kommunikációhoz". De, ha hallgatván jól bírják a nyelvet, általában valamennyire tudják használni azt beszédhez és íráshoz is.

3. Modell: "Sok nyelv, egy közösség"
Közös nyelvet birtokolni az EU-ban hozzáadva a saját anyanyelvhez, elképzelhetően hasznos lenne az EU lakóinak a következők miatt:

Gyakorlati okok - Például utazások alkalmával, amikor kapcsolatba kerülünk külföldiekkel.

Pénzügyi okok - Pénzt lehetne spórolni a fordításon és a tolmácsoláson.

Barátsági okok - Az EU-ban valószínű, hogy nőlne a közelség és barátság érzése, ha az EU minden lakójának meglenne a lehetősége probléma nélkül kommunikálni egymással.

Demikratikus okok - Az EU valószínűleg demoratikusabbá válna a közös nyelvvel, mert az egész úniónak lehetőséget adna a közös vitákra, politikai vitákra az újságokban, TV-programokban stb.

Ha az EU-ban a lakosok többsége támogatná a közös nyelv ötletét minden nemzeti és helyi nyelven kívül, előjön a kérdés "Melyik nyelv alkalmas a legjobban, hogy közös nyelv legyen?" és ezen kellene mélyen elgondolkodni és kutatni.

/P.S.Napjaink nyelvi kérdéseibe enged bepillantást a fenti írás.Érdemes elgondolkodni ezeken/

Forrás:hu.nitobe.info

 © rastislav2010. szept. 20. 16:56 | Válasz | #48 
Én egyet azért nem értek, jobban mondva kettőt. 1. mi a nyavalyának az eszperantó? vannak megfelelő közvetítő nyelvek. 2. Nekem van négy (rendes, élő) nyelvből nyelvvizsgám, miért gondolják azt sokan, hogy ettől fognak agysérvet kapni.

 © Pataki52010. szept. 20. 19:27 | Válasz | #49 
Nem tudom elképzelni, hogy két ember eszperantóul valljon szerelmet egymásnak. Azt sem, hogy ha turistaként megérkezem valahova, eszperantóul kérdezzem meg, hol van a legközelebbi toalet. Hobbiszinten biztos ad valamit ez a nyelv is, de igazi kommunikációra nem alkalmas. Szerves kultura nincs mögötte. Nyelvvizsgám nekem is van, élő nyelvből. ne karjunk mindenképpen primus inter pares-t csinálni az eszperantóból. ez nevetséges.

 © rastislav2010. szept. 20. 19:52 | Válasz | #50 
az egész eszperantóban az a legnevetségesebb, hogy ki találta ki. egy olyan ember (Varsóban élt, az orosz birodalomhoz tartozott akkoriban), akinek világosan tisztában kellett (volna) lennie a nyelvek funkcionalitásával.
Ami Pataki5 hozzászólását illeti: egyetértek, bár egy guminőnek szívesen vallanék szerelmet eszperantóul, mert ugyanolyan mű, mint ő :)

 © Cziráki Zsolt2010. szept. 21. 08:31 | Válasz | #51 
Úgy veszem észre, hogy mint lassacskán minden topikját ennek a fórumnak, így az Eszperantóval foglalkozót is megtalálták a felületes információk alapján ítélkező, hozzá nem értésüket önmaguk kifejező kritikusok.
Természetesen tiszteletben tartom mindenki véleményét, s végképp nem szeretnék meggyőzni senkit sem pro, sem kontra. Azt viszont kérném a T. rastislav, illetve Pataki5 nevű hozzászólóktól, hogy szíveskedjenek ők is tiszteletben tartani azon emberek, közösségek véleményét, elhivatottságát, akik egy többmilliós közösség tagjaként vallják egy egyenlősséget, egyszerűséget, sokoldalúságot hirdető ÉLŐ nyelv értékeit.
Továbbá, ha gondolják a T. bejegyzők szívesen veszünk részt egy indulatoktól mentes, informális beszélgetésen, ahol bárki megismerheti az eszperantó igazi funkcionalitását, használhatóságát.

 © Molnár László2010. szept. 29. 11:42 | Válasz | #52 
Tisztelt Olvasóim!

Mindenekelőtt köszönöm a hozzászólásokat,mert segítik céljaim megvalósítását,pl.a tájékoztatást.

Néhány észrevétellel szeretném segíteni a közös gondolkodást.

1.Cziráki Zsolt tájékozottságához nem fér kétség Használja ea eszperantó nyelvet.

Külön köszönöm,hogy írásaihoz-hozzám hasonlóan-adja a nevét,vállalja a leírtakért a felelősséget eltérően azoktól,akik másként teszik,pl.jeligét,jelszót használnak.Természetesen megtehetik.

Aki meg van győződve az általa képviselt ügy helyességéről,értékeiről,bátran vállalhatja a nyilvánosságot.Ez az én véleményem,melyet nem feltétlenül kell elfogadni.Engem erre tanítottak és neveltek.

2.Rastislav figyelmébe ajánlom:L.L.Zamenhof édesapja,nagyapja nyelvtanár volt.Számos nyelvet ismertek és használtak.Kizárt dolog,hogy a nyelvek funkcionalitását ne ismerte volna az eszperantó létrehozója.

Örülnék,ha megírná:mit nem tudott Zámenhof és Önnek mi a funkcionalitás.

3.Pataki5:nekem személyes ismerősöm egy japán eszperantista fejszámoló,aki egy angol eszperantista matematikussal kötött házasságot. A szertartás eszperantó nyelven történt.Azóta sok ilyen történt.Ha kéri,mellékelek kimutatást ilyenekről.

Örülök a nyelvvizsgáinak,igaz,nem írta meg,milkyen fokúak és mire használja.Az eszperantó is ÉLŐ nyelv,erről sokszor írtam.Azt nem tudom,milyen a "rendes"nyelv .Leírná nekem?

Tisztelewttel:
Molnár László

 © Molnár László2010. okt. 05. 06:26 | Válasz | #53 

Molnár László dr. részére - molnarlaszlo44@freemail.hu

Kedves Laci!


Érdekes dolog világot látni, új embereket megismerni, új dolgokat megtanulni - főleg ha ez nem kerül túl sok pénzbe, illetve még jobb, ha azt esetleg némi munkával a helyszínen lehet megkeresni...

A Białystok Városi Eszperantó Egyesület egy Európai Uniós projekt keretében olyan EU-tagországban lakó önkéntest keres,

aki szeretne részt venni különféle eszperantó projektekben, rendezvényeket előkészíteni, azokat reklámozni, vagy akár nyelvtanítással foglalkozni...

aki szívesen lakna 9-12 hónapra Zamenhof szülővárosában,

akinek az életkora 18-29 év között van,

aki szeretné megismerni Lengyelországot, a lengyel nyelvet és kultúrát,

és aki szeretne lengyel eszperantistákkal találkozni, velük együttműködni...

Erről a mostani 9 hónapos tartózkodási lehetőségről részletesebb leírást a lengyel szervezet eszperantó honlapján találsz: http://espero.bialystok.pl/eo/article,401,12,1.html

Érdemes odafigyelni rá, hogy a jelenkezési határidő 2010. október 16, tehát már csak kb. 2 hét van hátra...

Ha esetleg te már elmúltál 29 éves, megköszönnénk a segítséget, ha továbbadnád ezt a hírt a környezetedben lévő fiatal eszperantistáknak.

Jó utat és kellemes eszperantós élményeket kívánunk!

Szilvási László,
Kulturális Eszperantó Szövetség--------------------------------------------------------------------------------
Ui: - Ha levelünkkel zavartunk, elnézést kérünk.
Leiratkozás: "leiratkozas@eszperanto.hu"

PS.Gyakran megtisztelnek a doktor titulussal,de nem vagyok az./

 © Molnár László2010. okt. 05. 10:24 | Válasz | #54 
A kultúra és az eszperantó

Pataki5 és rastislav jelszóval író olvasóim számos,fínoman szólva helyesbítésre szoruló észrevételt tettek hozzászólásukban.

Véleményükhöz kapcsolódva egy-két kérdésem nekem is volt hozzájuk,de a mai napig erre nem válaszoltak.

Alább további észrevételükre válaszolok röviden, időmtől függően és továbbra is várom a válaszukat.

Mindenekelőtt jelzem személyes tapasztalatom alapján,hogy az itt leírtakat sokan olvassák,ezért mint mindenkor,most is a válaszaimat a KULTURÁLT VISELKEDÉS SZABÁLYAI és a NYILVÁNOSSÁG ELŐTTI MEGSZÓLALÁS KÖVETELMÉNYEInek szem előtt tartásával fogalmazom meg.

Ezt azért emelem ki,mert az emberhez nem méltó tájékozatlanság és neveletlenség olyan méreteket öltött,hogy a változtatás elodázhatatlan ,szerintem.Ezen az állapoton szeretnék szerény eszközeimmel változtatni.

Sárospatak és környéke-múltja miatt is-mindig az érdeklődés homlokterében volt.A helyhez az méltó,hogy innen a jövőben is tanult és jólnevelt,művelt fiatalok kerüljenek ki!

A válaszokra térve:

Pataki5 írja:"Szerves kultúra nincs mögötte."

.De van,méghozzá igen gazdag.
A Google keresőbe beírva az Esperanta kulturo kifejezést,a következő eredményt kaptam.Szó szerint idézem.

"Nagyjából 370000 találat/0,24 másodperc/

Nem tudom,lesz-e ideje ezeket elolvasni,vagy elegendőnek találja-e a mennyiséget további keresés nélkül.

.Csupán két írásra hívom fel a figyelmét:

1.Gados László:Az eszperantó szerepe a kultúrális sokszínűség megtartásában.
/POLISZ,2005.febr.-márc.81.o/

2.Koutny Ilona:Kultúrák közti kommunikáció

A tanulmány szerzője nemzetközi szaktekintély,a lengyelországi Adam Mickiewicz Egyetem tanára.Eszperantó nyelvű munkájában tételesen tárgyalja a kultúra területeit általában és konkrétan,tényszerűen az eszperantó kultúrát

Ami a primus inter pares-t illeti.Azt írja,nem kell az eszperantóból elsőt csinálni az egyenlők közöttiekből.

Igaza van.A sok száz nyelvtervezet közül a legsikeresebb az eszperantó,nem kell belőle elsőt csinálni.Többek között ennek köszönheti,hogy több mint 120 országban van szervezete az eszperantónak

Tisztelettewl:
Molnár László

 © Molnár László2010. okt. 07. 16:32 | Válasz | #55 
Dr.Kalocsay Kálmánra emlékezünk

Október 6-án,születése 119.évfordulóján dr.Kalocsay Kálmánra,az orvostudományok doktorára és a nemzetközi nyelv,az eszperantó professzorára emlékeztek itthon és szerte a világban tisztelői,tanítványai.

Az ember és kultúra iránti mélységes tisztelete,embersége,példamutató kezdeményezőkészsége sarkallta,hogy mindenütt ott legyen,ahol segíteni kellett.Előbb orvosként,majd a nyelvi betergségek gyógyítójaként-eszperantistaként.

Tengernyi munkájából csupán néhányat említek.

A magyar kultúra részeként irodalmi munkásságában fő feladatának nemzeti irodalmunk gyöngyszemeinek tolmácsolását,más népekkel való megismertetését tekintette.A Nyugat -mint a korszak legtekintélyesebb orgánuma-három versét közölte.1923-ban Petőfi Sándor János vitéz c. művét fordította le eszperantóra,majd 1924-ben Madách Imre Az ember tragédiája c.alkotása követte.A Zengő Világ világirodalmi antológia 185 költő 581 versének 30 nyelvből való fordítását tartalmazza

Nyelvészeti munkásságát Kazinczy Ferencéhez hasonlíthatjuk

A ME CTFK eszperantó nyelvet tanuló,nyelvvizsgára készülő hallgatói a felkészülés során ízelítőt kapnak dr.Kalocsay Kálmán,Comenius és mások munkásságából.

Hallgatóim eddig is tapasztalhatták:a nemzetközi nyelv ismeretéből származó haszon sokrétű,mindenekelőtt az általa szerezhető művelődési,kultúrális értékekkel mérhető.Az eszperantó ismerete és használata szélesíti az ember látókörét,lehetővé teszi a világban való tájékozódást,a tudás gyarapítását.

A köztiszteletben álló orvos gyakran mondogatta:"Reménynek mindig kell lenni!"
Életével rászolgált,hogy higgyünk neki,és merítsünk erőt biztató szavaiból.Eszperantisták és nem eszperantisták egyaránt.

Tisztelettel:
Molnár László

 © Molnár László2010. okt. 09. 11:22 | Válasz | #56 


A tudomány és az eszperantó
TÉNYEK A VÖRÖSISZAPRÓL 2010 október 6

1. A vörösiszap nem természeti képződmény, hanem emberi tevékenység hozta létre. Az alumíniumipar mellékterméke.
2. Az aluminiumot bauxitból állítják elő. Ez legtöbbnyire vörös szinű, a benne levő vasoxidtól. A kibá-nyászott bauxitot timföldgyárban dolgozzák fel. Az Ajkai Timföldgyár is a legelterjettebb technológiát, az ún. Bayer eljárást alkalmazza. A finomra őrölt bauxitot nagy nyomás alatt, magas hőmérsékleten (240 Co) nátronlúgban (NaOH) „főzik”, feltárják. E folyamat két terméke a fehériszap és a vörösiszap.
3. A fehériszapot víztelenítik. Az eredmény egy fehér por, a timföld, Al2O3 . Ezt aluminiumkohóban elek-trolizálják. (Ez igen áramigényes, tehát költséges folyamat.) A végtermék: fém aluminium.
4. A vörösiszap, különböző módon és mértékben szárítva, tárolómedencékbe („kazettákba”) kerül. Össze-tételét egy iszkaszentgyörgyi bauxitból előállított, az elemzéshez kiszárított vörösiszap példáján mutatjuk be.

Vegyi összetétel, súly % Ásványi összetétel, súly %

Al2O3 14,4 Hematit 33,0
SiO2 12,5 Goethit 6,0
Fe2O3 38,0 Na-Al hidroszilikátok 32,0
TiO2 5,5 Böhmit 0,8
izz.veszteség 9,6 Diaszpor 0,9
Na2O 7,5 Ca-Al szilikátok 12,5
CaO 7,6 CaTiO3 7,0
Egyéb 4,9 Kalcit 3,0
Egyéb 5,0

5. A vörösiszap titántartalma egészségügyi szempontból közömbös, mert a CaTiO3 (kalcium-titanát) nem szívódik fel az emberi szervezetben. Egyéb, valóban toxikus, ártalmas nehézfémek (ólom, réz, cink, króm, kadmium stb) az eredeti bauxitban és a vörösiszapban is csupán nyomelemként vannak jelen. Ezek mennyi-ségét ppm-ben (milliomod-rész), másként g/t-ban (gramm pro tonna) szokás megadni.
Az adott esetben ezek az értékek a 10 ppm – 100 ppm nagyságrendben vannak (ezred illetve század súly-százalék). Ez messze a kritikusnak elfogadott határértékek alatt van. Ez érvényes a radioaktív (sugárzó) elemek (pl. Th, tórium) koncentrációjára is.
6. A tározóba azonban nem por, hanem igen tömény lugos szuszpenzió (zagy) formájában kerül a vörös-iszap. A gond ennek a kémhatása: ugyanis a pH értéke 12 – 13,5 között van. Márpedig az ún. Bázeli Egyez-mény szerint > 11,5 pH-jú közeg „hazardous”-nak, veszélyesnek minősül. Az ilyen rendkvül tömény lúg-nak ugyanis maró hatása van. Emberi vagy állati szervezettel érintkezve, megtámadja a bőr vagy /és a nyálka hártya sejtjeit, és égési sebekhez hasonló sérüléseket eredményez. A folyóvizek élővilágát is a vörösiszap töményen lugos volta károsítja (halpusztulás).
7. A gipsz, CaSO4 .2kristályvíz, vegyi reakcióba lép a nátronlúggal. Az eredmény nátriumszulfát, amelynek kémhatása már nem lúgos.
8. A vörösiszap, mint tömény lúgos zagy, veszélyezteti az ivóvízbázist: a talajvizet, sőt a Bakony dolomit- és mészkő-összletében kialakult üregrendszer karsztvizét is.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. A kiszáradt vörösiszap porlik, felkaphatja és szállíthatja a szél. Tartós belégzés esetén károsíthatja a lég-zőszerveket.
10. A kiszáradt tározók felszinét rekultiválni kell, alkalmas növényekkel újra betelepíteni.

* * * * *
Prof.dr. Dudich Endre aranydiplomás geológus, okleveles biológia-kémia szakos tanár
a Bauxitkutató Vállalat balatonalmádi Központi Laboratóriumának volt vezetője

PS.:Professzor úr személyes meghívásomra Főiskolánk vendége volt 2005.nov.18-án.

Fogadta őt dr.Hegedűs László kari főigazgató úr/ma dékán/.A nemzetközi szaktekintély részt vett a Magyar Comenius Társaság és a ME CTFK által rendezett tud.felolvasóülésen és felszólalt.

.Megnézte az eszperantó vizsgahelyül is szolgáló Oktatási Központot és tájékoztattam a nemzetközi nyelv oktatásának helyzetéről,terveinkről.

.Összesen hetven országban járt,kutatómunkát végzett.1962-ben egy geológustársa ösztönzésére lett eszperantista.

.Húsz nyelvből van kb.1600 oldalnyi fordítása,aki híres a soknyelvűségéről.Felsőfokú nyelvvizsgája nyolc,középfokú egy nyelvből van,de szótár segítségével még tizenhat nyelvvel boldogul.

Alább a fenti szöveg eszperantó változatát találja az Olvasó.

Innen is jó egészséget kívánok Prof.Úrnak:
Tisztelettel:
Molnár László © Molnár László2010. okt. 09. 11:26 | Válasz | #57 
FAKTOJ PRI LA RUĜA ŜLIMO 6 okt. 2010

1. La ruĝa ŝlimo ne estas naturaĵo, sed produktaĵo de homa agado. Nome ĝi estas flanka produkto de la aluminio-industrio.

2. Aluminiumon oni produktas el baŭksito. Tio estas plej ofte ruĝ-kolora, pro la enhavo de fer-oksido. La elminitan baŭksiton oni prilaboras en uzino de alumino. Ankaŭ la Alumin-uzino de Ajka funkcias per la plej vaste uzata teknologio, la procezo Bayer. La fajn-grajne muelita baŭksito estas „kuirata” sub granda premo kaj alta temperaturo (240 oC) en natria lesivo (NaOH). Rezultas du produktaĵoj, la blanka ŝlimo kaj la ruĝa ŝlimo.

3. La blankan ŝlimon oni senakvigas. La rezultinta blanka polvo estas la alumino, Al2O3. Tion oni elektrolizas. Pro la bezonata elektra kurento tio estas multekosta procezo. La fina produktaĵo estas metala aluminio.

4. La rugan slimon, diversgrade kaj diversmaniere sekigitan, oni enigas en stokbasenojn (kazed-ojn”).La konsiston ni demonstras per ekzemplo de sekigita ruĝa ŝlimo el baŭksito de Iszkaszent-györgy.

(La du tabelojn vidu en la hungara teksto: Kemia konsisto, Mineralogia konsisto, pez-%

izzitási veszteség = perdo pro ardigo egyéb = aliajoj

5. La titanio-enhavo de la ruĝa ŝlimo estas el la vidpunkto de la homa sano indiferenta, ĉar la titanaton de kalcio la homa organismo ne absorbas. Aliaj, vere toksaj pezaj metaloj (plumbo, kupro, zinko, kromo, kadmio k.a.) ĉeestas en la originala baŭksito kaj en la ruĝa ŝlimo tre etkvante, nur kiel mikro- aŭ spur-elementoj.Ties koncentritecon oni kutime esprimas per ppm (miliona parto), alitermine g/t (gramo po tono). En nia kazo tiuj valoroj estas en la magnecordoj de 10 ppm kaj 100 ppm (milono, respektive centono de pocento). Tio estas larĝe sub la konvencie akceptita limvaloro. Tio validas ankaŭ pri la radiaktivaj elementoj (ekz.Th, torio).

6. En la stokejon oni metas ne polvon, sed tre koncentritan lesivan suspension. La problemo estas ties pH, kio estas inter 12 kaj 13,5. Laŭ la Bazilia Interkonsento pH > 11,5 estas „hazardous”, riska, danĝera. Nome la tre koncentrita lesivo havas kaŭstikizan efikon: en kontakto kun homa aŭ besta organismo ĝi atakas la ĉelojn de la haŭto kaj/aŭ de la muk-membrano. Rezultas damaĝoj similaj al la brulvundoj. Ankaŭ la vivularon de la riveroj damaĝas la koncentrita lesiva naturo de la ruĝa ŝlimo (formorto de fiŝoj).

7. La gipso reagas kemie kun la natria lesivo. La rezultanta sulfato de natrio estas jam kemie neŭ-trala.

8. La ruĝa ŝlimo, kiel tre lesiva suspenzio, minacas la provizon de trinkakvo: la grundakvon, kaj eĉ la karstakvon entenatan per la kavaĵ-sistemo disvolviĝinta en la dolomitoj kaj kalkoŝtonoj de la montaro Bakony.

9. La sekiĝinta ruĝa ŝlimo polviĝas, la vento povas kapti kaj forblovi ĝin. En kazo de longdaŭra enspirado, ĝi povas damaĝi la spirorganojn,

10. La surfacon de la jam sekaj stokejoj oni devas rekultivi, planti sur ĝi konvenajn kreskaĵojn.

Prof-o d-ro Endre Dudich, or-diploma geologo, diplomita instruisto pri biologio kaj kemo
eksa direktoro de la Centra Laboratorio de la Baŭksitesplora Entrepreno en Balatonalmádi

 © Molnár László2010. okt. 14. 20:12 | Válasz | #58 
Az eszperantó növekvő népszerűsége

Nagy orommel tájékoztatom Olvasóimat ,hogy tegnap Főiskolánkon megtartottam az első két eszperantó órámat annak a 24 nappali tagozatos hallgatónak,akik rövid tájékoztatóm után szabadon választották az eszperantó nyelvet.

Ez azért fontos és érdekes,mert a hallgatók huzamosabb ideig csak az Oktatási Központ tanfolyamain vettek részt.Ezzel választási és tanulási lehetőségük köre bővült.

A résztvevők nagy szorgalommal és elhatározással kezdték a nyelvvel való ismerkedést.Céljaik közt az alap-majd a középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése szerepel.

A hallgatóknak,de nekem is nagy öröm volt megtapasztalni,hogy kb.15 perc alatt valamennyien úgy tanultak meg 10 eszperantó mondatot,hogy kozben egyáltalán nem szólaltam meg magyarul.Bizony,találkoztam már olyan esettel is,amikor ezt a "teljesítményt" nem minden javító érettségiző volt képes nyújtani az ún.nagy nyelvekből...

A hallgatók kérdéseiből,kéréseiből arra számítok,hogy a létszám nőni fog.

Biztos vagyok abban,hogy tanítványaim jól választottak csupán azért is,mert személyes résztvevői lehetnek az eszperantó vizsgahelyül is szolgáló Oktatási Kozpont létrehozása 10 éves évfordulóján,2011-ben rendezendő megemlékezésnek .

 © Molnár László2010. okt. 23. 18:10 | Válasz | #59 
Molnár László részére - molnarlaszlo44@freemail.hu

Kedves Laci!Szeretnénk megosztani veled is a hírt, hogy a Verde ásványvíz címkéjén most az 'Esperanto' szó olvasható!! – A Spar boltok nyereményjátékán a fődíjat - egy Fiat Punto autót - egy eszperantista nyerte meg!!

Ittuk a Verdét, vittük a Verdát! - és pólonkon az "ESZPERANTÓ" szó virít!

A Spar üzletlánc "Verde" nevű ásványvizét bizonyára sokan ismerik, és valószínűleg többen hallottak arról is, hogy az üvegen lévő cimkék beküldésével különböző ajándékokat lehetett nyerni.

Tudta ezt Zalaegerszegen Ódor György is (régi eszperantista, a "Juna Koro" egerszegi klub régi tagja), be is küldött néhány ásványvizes cimkét a megadott címre, és a fortuna úgy hozta, hogy ő nyerte meg a főnyereményt, egy Fiat Punto gépkocsit!

A nyeremény átvételekor, illetve a fotózásra Gyuri egy fekete pólót vett fel, melyen jól látható nagy betűkkel virított az "Esperanto" felirat, így most több hónapon keresztül látható és jól olvasható az "Esperanto" szó kb. egymillió palack ásványvíz cimkéjén !!!!!

A nyertesekről, a palackról és a cimkéről néhány fénykép a http://kep.tar.hu/eszperanto/ oldalunkon a "2010 Verde, Verda" menüpont alatt látható.

Magáról a nyereményjátékról, a sorsolásról és a díjátadásról további képek a www.veddesnyerd.eu oldalon a 'Galéria 2010' menüpontban láthatóak.

Gratulálunk Ódor Györgynek és feleségének, sok jó utat kívánunk az új kocsival, és köszönjük hogy eszperantós pólót vett fel a fotózásra.

Lám, így is lehet az eszperantót terjeszteni :-)

Szilvási László,
Kulturális Eszperantó Szövetség


--------------------------------------------------------------------------------
Ui: - Ha levelünkkel zavartunk, elnézést kérünk.
Leiratkozás: "leiratkozas@eszperanto.hu" © Molnár László2010. okt. 25. 21:23 | Válasz | #60 
Multlingve

AZ Edukado.net az eszperantó nyelv tanárainak, tanfolyamvezetőinek és a nyelvet önállóan tanulók virtuális közösségének a honlapja.

A honlap 2001-es indulása óta több mint ezer, azonnal felhasználható gyakorlattal, hasznos szakmai információkkal és különböző szolgáltatásokkal, úgymint 500 nyomtatásban megjelent nyelvi tananyag részletes bemutatásával és értékelésével garantál jó minőségű és modern együttműködést biztosít a világ több mint 100 országából származó, mintegy 2500 eszperantó-tanárnak.

A honlap szerkesztője, dr. Kováts Katalin magyar származású, Hollandiában élő nyelvész és metodológus főállású eszperantistaként építi és működteti a honlapot, tartja össze a közösséget. A virtuális munkán kívül Katalin tanfolyamokat is vezet a legnagyobb eszperantó-rendezvények idején, szerte a világban.

Az Edukado.net tevékenységén belül Katalin aktívan részt vesz más intézmények szervezésében zajló eszperantótanár-képző tanfolyamok irányításában us aktívan résztvesz.

2010-ben a honlap elindítja saját virtuális tanárképző programját (RITE) is, mely eddig egyedülálló kezdeményezés az eszperantó közösségben.

A honlappal kapcsolatos munka keretében Katalin aktívan részt vett az Közös Európai Referenciakeret alapján kidolgozott, új típusú eszperantó-vizsgarendszer kidolgozásában és jelenlegi működtetésében.

A letölthető anyagokon kívül a honlap műhelyének anyagából készült egy népszerű könyvecske a 'Poŝamiko’ (Zsebbarát), amely eddig 6000 példányban jelent meg. A Kováts Katalin által szerkesztett ‘Manlibro pri la instruado de Esperanto’ (Az eszperantó-tanítás kézikönyve) az eszperantó nyelv tanításának alapirodalma.

A honlap első változatai az amerikai Esperantic Studies Foundation (Eszperantó Tanulmányok Alapítványa) támogatásával épültek és működtek.

Az utolsó, jelenlegi verzió az Edukado.net közösségének tagjai és támogatói által adományozott jelentős mennyiségű pénzösszegből készült. Az adakozók ezzel a felbecsülhetetlen értékű anyag megmentésének, további gyűjtésének és közzétételének lehetőségét biztosították.

A honlap tevékenységét az ezen célból 2009 júliusában Hollandiában bejegyzett Edukado.net Alapítvány felügyeli.

Az Eszperantó Világszövetség (UEA) 2008-ban a honlapot kíváló tevékenységéért kítüntetésben részesítette.

 © Molnár László2010. okt. 25. 21:45 | Válasz | #61 
KAEST 2010 okazos 18.-21.11.2010

Kio estas KAEST? Mallongigo de "Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko"
La aranĝon gastigos malgranda slovaka urbeto Modra-Harmónia, nur 30km de la ĉefurbo Bratislava kaj 90km de Vieno. (la loko de SES 2008 kaj 2009 por tiuj, kiuj partoprenis)
Ĉeftemo de KAEST 2010: „Modernaj teknologioj por Esperanto“
La programo konsistos el kelkaj partoj:
prelegoj (en du paralelaj blokoj – ĉeftemaj kaj alitemaj)
trejnado (Vikipedio, komputila laboro, metiejoj ks.)
fakaj diskutoj (pri certa temo)
vespera (neformala) programo (Vingustumado, filmo-prezento, diskutoj, ks.)
eblaj ekskursoj (laŭ interkonsento kaj mendoj)
E@I-teamo invitas vin ĉiujn – ĉu aliĝi kaj prelegi aŭ simple aliĝi kaj ĉeesti en KAEST 2010. Por ke la faka vivo en Esperanto evoluu!
Kaj kion signifas partopreni en KAEST? Simple ĝui prelegojn, prezentojn, diskuti pri scienco kaj tekniko, praktike ekzerci, utiligi novakiritajn sciojn.
Novaĵoj:
Per kio estos ĉi tiu KAEST alia de tiuj antaŭaj, okazintaj en Ĉeĥio?
pli longa (KAEST okazos jam ekde jaŭda posttagmezo ĝis dimanĉa tagmezo, do 1 tagon pli)
pli da praktika scienco (atendas vin trejnado, povante provi/testi/malkovri mem certajn aferojn)
vingustumado (por la interkona vespero, por pli bone konatiĝi kaj amikiĝi)
eblo de ekskursoj (dum vendreda antaŭtagmezo/ kaj dimanĉa posttagmezo)
por fakaj sekcioj/grupoj propono fak-kunsidi antaŭ/post KAEST! (vidu pli en la parto „programo“)

PS.A tájékoztató az eszperantó nyelvnek a tudományban,a technikában való felhasználási lehetőségeiről szól

 © Molnár László2010. okt. 30. 08:46 | Válasz | #62 

^Jus alvenis la jenaj komentoj:

Nomo: Molnár László
Retpo^stadreso: molnarlaszlo44@freemail.hu

Kara Katalin !
Kun granda ^gojo mi informas Vin,ke la 13-an de oktobro 2010 en Instruistformada Altlerneja Fakultato Comenius de Mi^skolca Universitato en urbo Sárospatak por 24 gestudentoj de la taga fako/kurso -post kelkjara pauzo-komenci^gis la instruado de Esperanto.

La gestudentoj libere elektis la internacian lingvon el inter la ofertitaj lingvoj.

Kiel konate,por diplomo destudentoj devas atingi atestilon pri mezgrada lingvoekzameno.La celo de la ^jus komencita kurso estas prepari ilin por la sukcesa lingvoekzameno.

Kiel personan ^gojon mi mencias,ke la reelektita dekano-sub kies gvidado estis establita en 2001 la Instrua Centro,en ^gi ankau E-ekzamenejo lau mia iniciato-persone petis min kiel pensiulon reveni al lernejo kaj gvidi la kurson,kion mi ^gojplene akceptis..

Mi petas Vin aldoni nin al la listo..Povas esti,ke dum registri^go mi ion malbone faris.Se jes,bonvolu helpi min.

Kun respektplenaj salutoj,via
Molnár László
doc.de ME CTFK


-------------------------
Teknikaj datumoj:
URL: http://edukado.net/kursejo?montrirezulton=1&dat[simpla]=1&dat[tipoj][]=1&p=1
IP: 84.0.188.251
Retumilo: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.41 Safari/534.7
--
--------------------------------

Dr. Katalin KOVÁTS, lingvoinstruisto, redaktoro
Spaarwaterstraat 74 - 2593 RP - Den Haag - Nederlando
Retposxtadreso: katalin.kovats@gmail.com
Vizitu: http://www.edukado.net la servon de Esperanto-instruistoj
Kaj sercxu Esperanton ankaux cxi tie: http://www.vggallery.com/index.htm

 © Molnár László2011. jan. 23. 17:02 | Válasz | #63 
Eszperantó tanfolyamok

Kedves Olvasóim!

Örömmel tájékoztatom az eszperantó nyelv
tanulása és a vizsgákra való felkészítő
tanfolyamok iránt érdeklődőket,hogy a Comenius
Főiskolán a nappali tagozatos hallgatók
számára folytatódó oktatás mellet februártól
alap-és középfokú kurzus indul 15 fő megléte és
a tudnivalók ismertetése,megbeszélése után.

A részvételt elsősorban azoknak ajánljuk,akiknek a diploma megszerzéséhez nyelvtudásra, nyelvvizsga-bizonyítványra van szükségük,továbbá,akik más nyelveket is rövidebb idő alatt,lényegesen olcsóbban és magasabb tudásszinten szeretnék elsajátítani .

Jelentkezni a fenti intézmény illetékes hivatalában lehet.

Tisztelettel:
Molnár László
ny.f.doc.

 © Molnár László2011. jan. 28. 07:03 | Válasz | #64 
Kedves Olvasóim!

Orommel tájékoztatom a régi és a friss olvasöimat,hogy a meghírdetett eszperantö tanfolyam hamarosan elkezdódhet.

2011,február 1-jén 15 ürakor a Comenius Főiskola épületében a tanfolyam résztvevói számáta tájékoztató megbeszélést tartunk.

Akik még nem döntöttek a részvételről,tegyék meg ,jelentkezzenek,hogy ott lehessenek a tájékoztatón.

Az eszperantó tanulása iránti tartós érdeklódés miatt tovább folytatom az ismertető anyagok közzétételét és válaszolok a témához tartozó kérdésekre.

E tájékoztatót az üj órumon is szerettem volna közzétenni,de nehézségek keletkeztek.

Tisztelettel:
Molnár László

 © szerk.2011. márc. 01. 19:44 | Válasz | #65 
Kedves Fórumozók!

Már csak olvasásra tudják használni az egyes témákat.


Ugrás a tetejére

Tárhely és domain a MediaCentertől