Fórum   >>   Felnőttképzési szakember képz.
Felnőttképzési szakember képz

Listázás időrendben


 © felnőttképzés2011. márc. 28. 12:20 | Válasz | #1 
Ma az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás állandóan változó és egyre bővülő világ, amely intézményei és tanulói számával, valamint kínálati sokszínűségével felülmúlja az iskolarendszerű felnőttoktatást. Ez a piaci igényekhez igazodó oktatási szektor állandó mozgásban van.

A szakképzés üzlet lett. Az oktatási piac legjelentősebb részét ez teszi ki. A legkülönbözőbb támogatások mellett a dolgozó felnőtt, ha tud, komoly árat is hajlandó fizetni képzéséért, ha úgy ítéli meg, hogy a leendő szakmája iránti piaci kereslet oly mértékű, hogy tandíját tekintheti befektetésnek.Ezen képzésekre való tömeges igény a közvetlen bizonyíték arra, hogy a társadalom tagjai maguk is egyre inkább szükségesnek tartják az élethosszig tartó tanulást

Szeretne bekapcsolódni az iskolarendszerenkívüli felnőttképzésbe oktatóként vagy egyéb adminisztratív munkát végző szakemberként? Szeretne főállású vagy kiegészítő jövedelemhez jutni? Szeretne a dinamikusan fejlődő szolgáltatási szektor egyik szolgáltatási ágának tevékeny részese lenni?

Ha igen, akkor az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésbe bekapcsolódni kívánó személyeknek az alábbi képzéseket ajánljuk a figyelmébe:


FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKEMBER

A képzés során a résztvevőket felkészítik a felnőttképzési tevékenység szakszerű szervezésére és vezetésére. A hallgatók gyakorlatorientált képzés keretében részletesen ismerkednek meg a felnőttképzési akkreditáció hatályos követelményrendszerével.


A saját fejlesztésű és akkreditált Felnőttképzési szakember képzést ajánljuk a

- közművelődés területén dolgozóknak,

- pályakezdőknek,

- közszférából elbocsátottaknak ill.

-mindazoknak, akik a felnőttképzési munka iránt érdeklődnek

A képzés alapadatai:

3 modulból álló akkreditált képzés
FAT akkreditációs lajstromszáma: PL-2531
A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Felnőttképzés tervezése,
A képzésszervezés munkafázisainak és feladatainak szakszerű megismerése és alkalmazása,
A felnőttképzési programok és intézmények akkreditációjának követelményrendszerében való jártasság
A számonkérés formája és módja:

Írásbeli és gyakorlati feladatmegoldások
Modulok közben és modulok zárásakor
A képzés zárása:

Záródolgozat benyújtása
A képzés elvégzését igazoló okirat:

Tanúsítvány
A képzés óraszáma:

190 óra
A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettség:

Középfokú iskolai végzettség
Ez a képzés távoktatásos formában is végezhető!

További információ, jelentkezés (elsősorban e-mailben):Prókai Béla

térségi felnőttképzési koordinátor

Sárospatak

20/513 4347

kepzesikoordinator@gmail.com

Ugrás a tetejére

Tárhely és domain a MediaCentertől