Fórum   >>   Felnőttoktató képzés
Felnőttoktató képzés

Listázás időrendben


 © felnőttképzés2011. márc. 28. 12:17 | Válasz | #1 
Ma az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás állandóan változó és egyre bővülő világ, amely intézményei és tanulói számával, valamint kínálati sokszínűségével felülmúlja az iskolarendszerű felnőttoktatást. Ez a piaci igényekhez igazodó oktatási szektor állandó mozgásban van.

A szakképzés üzlet lett. Az oktatási piac legjelentősebb részét ez teszi ki. A legkülönbözőbb támogatások mellett a dolgozó felnőtt, ha tud, komoly árat is hajlandó fizetni képzéséért, ha úgy ítéli meg, hogy a leendő szakmája iránti piaci kereslet oly mértékű, hogy tandíját tekintheti befektetésnek.Ezen képzésekre való tömeges igény a közvetlen bizonyíték arra, hogy a társadalom tagjai maguk is egyre inkább szükségesnek tartják az élethosszig tartó tanulást

Szeretne bekapcsolódni az iskolarendszerenkívüli felnőttképzésbe oktatóként vagy egyéb adminisztratív munkát végző szakemberként? Szeretne főállású vagy kiegészítő jövedelemhez jutni? Szeretne a dinamikusan fejlődő szolgáltatási szektor egyik szolgáltatási ágának tevékeny részese lenni?

Ha igen, akkor az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésbe bekapcsolódni kívánó személyeknek az alábbi képzéseket ajánljuk a figyelmébe:

FELNŐTTOKTATÓ (OKJ:61 140 01)

Előírt iskolai végzettség: felsőfokú
Óraszám: max. 340 óra


A képzés célja:
A felnőttoktató felsőfokú képzettségű felnőttképzési szakember, aki az iskolarendszeren kívüli intézményrendszerben, felnőtt- és/vagy szakképzési programokban oktatási/képzési/nevelési tevékenységet végez, azokkal kapcsolatban tervezési, szervezési és értékelési feladatokat old meg.

Tipikus munkaköri feladatkörök:
– oktató/képző/nevelő munka ellátása, értékelése;
– felnőttképzési programok, tanfolyamok, tréningek tervezése, szervezése, vezetése;
– átfogó oktatási/képzési/nevelési tanácsadás felnőttek részére;
– tréningek vezetése munkavállalói kulcskompetenciák fejlesztésére;
– szakterületének megfelelő vizsgára történő felkészítés, és szakmai vizsgán
való közreműködés;
– a felnőttképzéssel kapcsolatos egyéb szakmai ügyintézési/menedzseri
feladatok ellátása;
– előzetes tudás mérése.

A tipikus munkaköröket elláthatja
– felnőttképzést folytató intézményekben;
– nem felnőttképzési profilú gazdálkodó szervezetekben;
– non-profit (civil) szervezetekben;
– államigazgatási/önkormányzati szervezetekben.


A képzés tantárgyai, moduljai:
5001-06 A felnőttképzés stratégiai- és feltételrendszere
5002-06 Általános célú felnőttképzés, a kulcskompetenciák, felnőttképzési
5003-06 A szakképzés tartalma és rendszere
5004-06 Az andragógia elmélete, a felnőttoktatás módszertana
5005-06 A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás


További információ, jelentkezés:Prókai Béla

térségi felnőttképzési koordinátor

Sárospatak

20/513 4347

kepzesikoordinator@gmail.com

Ugrás a tetejére

Tárhely és domain a MediaCentertől