Az egyes oldalakra csak a megjelölt cikkhez tartozó hozzászólás tehető. A hozzászóláshoz nem kell regisztrálni. A témához nem tartozó, vagy bármilyen személyeskedő, jogsértő bejegyzést értestés nélkül törlünk. Ide is érvényes a RetsagNet fórumszabályzata. Ez és friss híreink megtalálhatók www.retsag.net címen.
Az általános témákhoz való hozzászólás oldal innen megnyitható >>>
Figyelem! Az új PTK életbelépését követően indoklás nélkül töröljük a nem azonosítható IP címről - pl külföldi szerverről - történt hozzászólásokat!
Fórum   >>   Városi ünnepek megemlékezések
Ünnepek, megemlékezések, rendezvények. Hozzászólások, a helyi programok és ünnnepek kapcsán megfogalmazódó vélemények, javaslatok.

Listázás fordított időrendi sorrendben


 © Fórummester2007. márc. 14. 12:51 | Válasz | #1 
Kérjük, hogy a cikkhez, a cikk témájához és tárgyához, a helyi kiadványhoz szóljatok hozzá. Az ettől eltérő hozzászólásokat töröljük.
˙ ˙Regisztráció nem kell és nem is lehetséges! Nicknév szükséges, az e-mail cím nélkül viszont lehet hozzászólni. Remélhetőleg mindenki jól él majd az új formával. Ha igen a legtöbb cikkhez biztosítunk hozzászólási lehetőséget. Anonim módon, mert nem helyeseljük személynevek felhasználását a bejegyzésekhez, ugyanis azok eredete nem ellenőrizhető. A félrevezető jellegő névadások is törlésre kerülnek.

 Apa2007. márc. 15. 20:55 | Válasz | #2 
Kitüntették Gresina bukott embereit!
Nem találtak megfelelőbbeket ? Ez már szégyen !

 Kacsa2007. márc. 16. 07:33 | Válasz | #3 
Ez egyszerűen szégyen és gyalázat . Lejáratták a képviselők a magyarság legszebb ünnepét .
Ezeket az embereket nem kitüntetni hanem bottal kiverni a városból azt érdemelnék . .És még volt pofájuk ki állni a rétsági emberek elé . Ezek jó kommunisták mert megtértek .
Mondja már meg valaki miért is kapták a kitüntetést ?
Mert barátai a polginak !A város megint le van sz.... !

 Polgár2007. márc. 16. 08:08 | Válasz | #4 
2007 Pro Urbe díjasok = Sehonnai bitang emberek !!!!

 © Fórummester2007. márc. 16. 08:11 | Válasz | #5 
A kommunistázást kérjük mellőzni, és ugyancsak kérem, hogy személyeskedést is mellőzzék a hozzászólók. A bírálat - ha valakinek ilyen véleménye van - megfogalmazódhat a döntéshozókkal szemben, akik megkapták a díjat nem kérték és nem tehetnek róla, hogy ők lettek kiválasztva.

 Kisztitkár2007. márc. 16. 08:20 | Válasz | #6 
50-es anyuka vagyok. Igen élénken él emlékezetemben, mikor Várszegi igazgató úr a hittanbeíratások ellen hogyan próbálta a szülőket a maga szelíd módján lebeszélni. Tanácstag, VB tag, párttitkár, Dr. Dósa Ferenc elvtárs egyik legkedveltebb intézményvezetője volt. Csak ennyit. Úgy látom városunk vezetői akik ezt a kitüntetést odaítélték, igen feledékenyek. Pedig van köztük olyan képviselőnő is, aki most szintén nagy templombajáró, de abban az időben ha valaki megkérdezte volna tőle, hogy merre van a templom, felháborodva azt válaszolta volna, hogy ő ilyet nem ismer. Különben Várszegi igazgató úrral soha semmi bajom nem volt. Gyerekem jó tanuló volt.
A Tömösvári házaspár is Gresina elvtárs legkedvencebb dolgozói közé tartozott.

 Polgár2007. márc. 16. 08:28 | Válasz | #7 
A Várszeginek nem tellett kokárdára ?Nézzétek meg a képeket ! Nem is tudja mit jelent az ! A Tömösvárinak meg a kocsmárosok alakítanak díjat mint a Rétság egyik legnagyobb XXXXXXXXXXX, meg is fogja kapni ! Mocsári a megtérő .
De tehetnek róla hogy ők lettek kiválasztva hisz csontig benyalnak a mindenkori hatalomnak . Most éppen a Mezőfinek !

 GiK2007. márc. 16. 08:58 | Válasz | #8 
Magánvéleményem, hogy a kitüntetettek közvetlenül nem tehetnek arról, hogy ők lettek kiválasztva, és a felsorolt érdemek is valósak. (Ezek rövidesen elolvashatók lesznek a honlapon is.)
˙ ˙Szerinem a dijazottak közül legalább kettőnél még az érdemeket sem lehet kifogásolni. Mert nem lehetünk igazságtalanok sem. Ha kialakult egy mérce, a korábbi díjazottak mércéje, akkor annak - szerinem legalább kettő - megfelelt. Etikai megfontoslásokról persze most nem beszélek.
˙ ˙Az egy egészen más kérdés, hogy a testület ismét hozta a formáját. Kellő elékészítés nélkül, indulatból, csak a saját köreit mérlegelve döntött. Arra sem gondoltak, hogy akit kitüntetnek - még ha megérdemli is - kellemetlenségnek teszik ki. Mert a testületi többség döntése miatt a díjazottról alkotnak véleményt az emberek, és nem az ítészekről!
˙ ˙Pro Urbe díjra bármely állampolgár teget javaslatot! Amikor módomban állt, mindig kértem, hogy ez kellő időben legyen kihirdetve, legyen határidővel lehetőség adva, és valóban a helyi állampolgárok által benyújtott javaslatok küzül kapja meg a legjobb.
˙ ˙Nem lett átadva a "Vállalkozók a városért" díj. Ezt viszont a MOS elnökének kellett volna előterjesztenie. Azt nem a lakosság javasolhatja, hanem az intézményvezetők és a képviselők. Nem először fordul elő, hogy a MOS elnöke nem teljesíti a feladatát, viszont jogkörébe nem tartozó dolgokban igen szorgalmatos.
˙ ˙Úgy gondolom, lett volna díjazásra érdemes vállalkozó - ha nem is 3-3, mint ahogyan a rendelet maximalizál -, de legalább 1-1. Például akik az óvodai felújításokban önzetlenül dolgoztak, vagy a rendezvényekhez jelentős felajánlásokat tettek.
˙ ˙Ehhez "csupán" az kellene, hogy a képviselők ne magukkal legyenek elfoglalva, hanem tényleg ismerjék a város életét, és a városlakók gondjait, örömeit, a helyi vállalkozókat, az itteni életet. Ősszel az intézményi dolgozókat és a diáksport élenjáróit "felejtették el" egy-egy oklevéllel méltatni. Most pedig a nagy együttműködés, a vállalkozókért tenni akarás, a nyitottság szlogenjei alatt a helyi vállalkozókat. Mert ne mondja senki, hogy nem volt legalább 1-1 olyan vállalkozó, vagy cég, aki joggal megérdemelt volna egy oklevelet. Mert itt pontosan látszik: a helyi vállalkozásokért tenni nem szóval kell csupán, de a jó szó sokat segíthet, és még pénzbe sem kerül.
˙ ˙Arra már nem is merek gondolni, hogy a többségi szekértábor ismerősei között nem volt ilyen ember. Ők nem tesznek, csak beszélnek nagy hangon. Aki pedig letett az asztalra valamit, az nem az ő barátjuk, akkor annak nem adnak. Ez - ha így lenne - még a szűklátókörűségnél is nagyobb hiba! Bűn! És nem is igaz, hogy a "sajátjaik" között sincs legálább néhány aktív, városért dolgozó cég.
˙ ˙Szóval egyszerűen sajnáltak két oklevelet, vagy nem is ismerik a rájuk vonatkozó rendeleteket, nem csinálják, ami a dolguk.

 Polgártárs2007. márc. 16. 09:00 | Válasz | #9 
Figyelj! Én se tettem kokárdát. nem azért mert nem tellett, hanem mert elvből nem teszek ki olyat, amit lejárattak. Az igazgató úr miért nem tett, az ő dolga. Lehet hogy ő is tüntetni akart a Fidesz lejárató kampánya ellen!!!

 Nemzetőr2007. márc. 16. 09:14 | Válasz | #10 
Kedves Polgártárs ! Abban igazad van hogy a FIDESZ lejáratja a kokárdát ! Felhasználja a saját párt céljaira. Én viszont március idusán gyerek korom óta büszkén viseltem ,egész 2001 -ig! Most már bevallom hogy csak MÁRCIUS 15- én vagyok hajlandó feltűzni .Mert viktorka engem ne utasítson semmire !!!De talán az elvárható hogy ezen a napon kitüntettek viseljék !Úgy hogy én a polgárral értek egyet !Ezek a kitüntetéseket nem érdem szerint adományozták hanem a önkormányzati választásokon akik támogatták a bókosokat azok kapták ! Szerintem ez a három ember teljesen érdemtelenül ! Kedves GIK ez az igazság !!!!!!!!!

 a - a2007. márc. 16. 10:03 | Válasz | #11 
Emlékezet-felfrissítés, az indulattól fröcsögőknek:

Várszegi István 1942-ben született, idén 65 éves.
Alsó tagozatos tanítóként végzett, majd rajz-földrajz szakos tanár lett, később pedagógia-iskolavezetésszakon egyetemi diplomát szerzett.
1976-ban (34 évesen) lett a Rétsági Általános Iskola igazgatója, 21 éven át vezette az iskolát.
A nyolcvanas években a rétsági iskola vezetése egész embert kívánt, hiszen a jelenlegi kétszerese, több mint 600 diák tanult itt, ráadásul a 80 férőhelyes kollégium, az óvoda, továbbá az étkeztetés és a segédszemélyzet irányítása is az iskolaigazgató hatáskörébe tartozott. A tantestület akkoriban 40 főből állt, a technikai személyzettel együtt 65 alkalmazott munkáltatója volt!
2002-ben, öt éve ment nyugdíjba. Semni, egyetlen szóval nem köszönte meg neki addigi munkáját!
Nevéhez fűződő jelentősebb eredmények, vívmányok:

1./ a kor követelményrendszerét meghaladó újításokat vezetett be
- szaktantermi rendszert valósított meg speciális dekorációval, továbbá művészeti galériát alakított ki,
- szabadpolcos iskolai könyvtárat létesített, függetlenített könyvtárossal
- gyógytorna- és logopédiai szobát hozott létre, főállású pedagógusok foglalkoztatásával,
- a kötelező orosz nyelvoktatás mellett megindította a szlovák, a német és az angol nyelvoktatást,
- komoly erőfeszítések árán érte el, hogy az alsó tagozatos osztályok egy épületben helyeztessenek el (volt idő, hogy egyszerre négy helyen (!) volt alsó tagozatos oktatás),
- üvegházat, a lányoknak komplett konyhát, a fiúknak jól felszerelt szerszámos kamrát alakított ki a gyakorlati oktatáshoz, emellett a gyakorlókert folyamatos művelését is szorgalmazta.

2./ Nagy hangsúlyt fektetett az iskola környékének rendezésére: Kevesen emlékeznek már a település és az iskola 31 évvel ezelőtti állapotára, fiatal igazgatóként kerítést létesített, létrehozta az iskolai játszóteret, a mini arborétumot az iskola udvarán, és az akkor színvonalas sportudvart

3./ Felismerte a szabadidő hasznos eltöltésének fontosságát:
- elismert KRESZ-szakkör működött az iskolában, a tanulók többször eljutottak országos és nemzetközi versenyekre is. A jól felszerelt szertár részét képezte 10 kerékpár is!
- gyakran szervezett társadalmi munkát, ezzel ellensúlyozva a szerény költségvetési eszközrendszert
- komoly szervezőmunkával és kétkezi munkájával is közreműködött a KRESZ-park megvalósításában, majd működtetésében,
- nyári- és sítáborokat szervezett, rendszeresen táboroztattak diákokat,
- testvériskolai kapcsolatot épített ki a losonci magyar tannyelvű általános iskolával,
- megszervezte a felnőtt csereüdültetést Gyula város pedagógusaival

4./ Alapítóként létrehozta a Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért Alapítványt, a település első alapítványát, amely a mai napig működik.

1994-től 1998-ig önkormányzati képviselő volt, ma is aktív: nyugdíjasként két helyen - a Mikszáth Kálmán KÉVIG balassagyarmati és rétsági iskolájában - tanít, emellett városunk egyháztestületének megválasztott elnöke, és hatodik éve vezeti a rétsági gobelin-kört is.
--------------------
Fröcsögni könnyű, tenni. dolgozni sokkal nehezebb...

 a2007. márc. 16. 10:08 | Válasz | #12 
"A" Várszegi - tulajdonnév elé nem teszünk névelőt! - kabátján volt a kokárda...
-----------------
Akik ide beírogatnak, elgondolkodhatnának, hogy ők mit tettek a KÖZÖSÉGÉRT!
Csak egyet írjon mindenki, ami megmaradt utána.
Vagy cáfolja meg az alábbiakat. Még vitatkozni sem nagyon lehet velük, nemhogy megcáfolni.
1988-ig sokan kaptak fizetést a semmiért is (ma is egyébként), nem volt kötelező pld a KRESZ parkban földet túrni szombatonként.

 qwert2007. márc. 16. 10:10 | Válasz | #13 
Akkor most kommunista a városvezetés?
Ez vicces...

 a - a2007. márc. 16. 10:17 | Válasz | #14 
Egyébként a műsor kiváló volt, a gyerekek és a szavalók is nagyon ügyesek voltak.

 qwert2007. márc. 16. 10:20 | Válasz | #15 
GIK hozzászólásához:
Akár a fórumon lehetne nyitni egy olyan topikot, ahol rövid idndoklással lehetne javasolni a Pro Urbe díjra embereket, és a végén át lehetne nyújtani a döntéshozóknak.
Lehetne a szavazás oldalon is, bár ott nem lehet indokolni, érdemeket felsorolni.

 a - a2007. márc. 16. 10:26 | Válasz | #16 
Sehonnai bitang ember???
Rétság előrébb tartana, ha nem ilyen szájhősök laknák, mint a hozzászóló, hanem olyan "sehonnai bitang emberek", mint az eddigi pro urbe díjasok (beleértve mindegyiket, azokat is, akik korábban kaptak ilyen díjat.)
Egy dolgot leírhatnál magadról - úgysem lehet ellenőrizni - amit a városért tettél egész életedben...

 © Fórummester2007. márc. 16. 10:29 | Válasz | #17 
Ez igaz, de legközelebb egy év múlva lesz erről szó. Az őszi díjakat pedig nem a lakosság javasolhatja.
˙ ˙Másrészt sajnos a városvezetők nem reagálnak sem a honlapon, sem a fórumba tett bejegyzésekre.
˙ ˙Harmadrészt a helyi rendelet szerint a javaslatokat egy hónappal az adományozás előtt írásban kell benyújtani a polgármesteri hivatal címére. Ezt viszont nem pótolja a fórumon megfogalmazódó javaslat. Legfeljebb elősegíti a közös gondolkodást. Azért az is látni kell, hogy ez a téma - még az adatvédelmi törvény szerint is - érzékeny adatokkal való megnyilvánulásokat igényel, és emmiatt is nehéz lenne személyes érdekek sérelme nélkül jó javaslatokat tenni. A testület is zárt ülésen tárgyal a díjak odaítéléséről, tehát azt nem lehet tudni - eddig sem lehetett - hogy hány javaslat érkezik be, és kik azok, akiket valaki javasolt, de nem kapták meg a díjat.

 Kisztitkár2007. márc. 16. 10:43 | Válasz | #18 
Hát igen! Sokan ledolgoztuk kedves a-a az életünket, ezért kaptuk a fizetésünket, és sajnos nem köszöngetett legtöbbünknek senki semmit. Az egyháztestületben megválasztott elnöki címet nem kellett volna felhozni!

 a - a2007. márc. 16. 10:50 | Válasz | #19 
Én nem a kötelező feladatokról beszéltem.
Másrészt nyugdíjbamenetelkor - ha máskor nem is - meg szokták köszönni egy élet munkáját. az előző rezsim nem tette meg (akik annyira szerették egyesek szerint V.I-t)
- már miért ne kéne: az is rengeteg pluszmunka, hétvégi, avagy esti elfoglaltságokkal.

 qwert2007. márc. 16. 10:53 | Válasz | #20 
Kedves Apa!
A vizesnyolcas nem tüntette ki GRESINA bukott embereit, a Mezőfi-szenátus igen?
Akkor Mezőfiéket Gresina mozgatja?
Arra nem gondolsz, hogy minden rendszerben vannak szorgalmas emberek? Nemcsak szájtépők...

 Kisztitkár2007. márc. 16. 11:00 | Válasz | #21 
Kedves a-a!
Az egyházi munkát én úgy gondolom, hogy nem itt kellett volna elismerni!
Én, mint írtam korábban az igazgató úr hittanbeíratás ügyében végzett lebeszélő tevékenysége miatt tettem az alábbi megjegyzésemet.
Továbbra is fenntartom, hogy a volt igazgató úrral sohasem volt konfluktusom.

 qwert2007. márc. 16. 11:02 | Válasz | #22 
el lehet vezetni egy intézményt úgy is, hogy semmi, de semmi nem történik, ne adj isten lezüllik a színvonal kívül-belül.
Szerintem V.I. nem azért kapta a díjat, mert igazgató volt, hanem amit véghezvitt a kötelező intézményvezetői tennivalókon kívül.
Meg lehet nézni, hogy néz ki pld. a Kresz-park (gyakorlókert, iskolaudvar növényei, stb.) most és hogy nézett ki akkor, mikor ő volt az igazgató.

 a - a2007. márc. 16. 11:04 | Válasz | #23 
Ebben van valami - de a díjat nem ezért kapta, csak utaltam rá, higy 65 évesen sem kocsmázik vagy tévézik egész nap, hanem pörög.
Bár az is a kisközösségért is van: a templomfelújítás minden Rétságon áthaladó autósnak feltűnik.
És hát a hívők is ugyanúgy rétsági polgárok.

 tüdő2007. márc. 16. 11:08 | Válasz | #24 
Nekem a Várszegivel az a bajom, hogy annak idején ő volt az, aki megfenyegette azokat a szülőket, akik beíratták gyermeküket hittanra. A másik: megtiltotta a tanároknak, hogy a bibláról tanítsanak. Pedig az az alapműveltséghez tartozik. Csak komcsi /bocs, Károly/ énekeket volt szabad énekelni, stb. Sorolhatnám... Most ezek után ő az egyháztanács elnöke. Nos ettől kell hánynom. Mert lehetett volna egy sima tanár, nem volt kötelező igazgatónak lenni, és akkor senkit nem fenyegethetett volna. Erre több tanú is van. Bár Saulból is Pál lett, de más idők jártak.
Mocsáriról mindenki tudja végtelen kapzsiságát, a pálfordulás töle sem áll távol.

 © Fórummester2007. márc. 16. 11:11 | Válasz | #25 
Tisztelt hozzászólók!
˙ ˙Kérem, hogy a véleményekben alapvetően ne vonjuk kétségbe azon emberek érdemeit, akik díjat kaptak, és arr különösen vigyázzon mindenki, hogy ne legyen sértő.
˙ ˙Ismét mondom, aki díjat kapott, nem kérte! Nem ő a hibás, ha tényleges munkájáért rossz időben, hiharos politikai viszonyok közepette emelte kia testület sok más érdemesült emberből a kitüntetésre.

 a - a2007. márc. 16. 11:19 | Válasz | #26 
- tudomással bírok arról, hogy a V.I. hatvanas években született gyerekei meg vannak keresztelve.
- Tudom, hogy Supiter Géza V.I. barátja volt, havonta egyszer éjszakába nyúlóan náluk vacsorázott. Hogyan lehetséges ez, mert hiszen akkor Supiter atyának látnia-értékelnie kellett volna a hittanbetiltó tevékenységét is...
- miért egy kommunista pap-faló lett az új egyháztestületi elnök 2005-ben? A papok is kommunisták? Vagy a kommunisták megfélemlítik az egyházat, a váci püspököt? Netán az új atya is kommunista?
Vagy aki nagyon egyháztestületi elnök akart volna lenni, most fröcsög, kígyót-békát kiált megbántottságában?
Esetleg nem lehet, hogy ezek a hittanbetiltásra vonatkozó emlékek csak emlékké nemesülő legendák (mindenki hallott róla, de senki nem élte át?
Az évszám is fontos lehet, mert azért a kommunista rendszer nagy részében sehol sem lehetett hittant tanítani, pláne egy ilyen moszkovita faluban.

 GiK2007. márc. 16. 11:24 | Válasz | #27 
Magánemberként úgy gondolom, hogy V.I. a 21 éves iskolavezetésért, és a társadalmi életben betöltött szerepéért megérdemeten kapott városi elismerést! Kisebb érdemekért is kaptak már mások, és esetükben sem gondolom, hogy nem kellett volna.
˙ ˙Az egy egészen más dolog, hogy mindenkinek vannak emberi gyengeségei, hibái - nekem ugyanúgy mint bárki másnak - de egy helyi kitüntetés odaitélésénél nem ezeket kell legfontosabb érvként figyelembe venni. "Az vesse rá az első követ..." (Bocs a kiemelésért, mert már régebben megróttak, hogy én ilyen könyvekből ne idézzek!?)
˙ ˙Nem szeretnék senkit sérteni a díjazottak közül, de véleményemet sem titkolhatom. Úgy gondolom az a legfőbb problémája itt mindenkinek, hogy túlságosan átlátszó módon egyoldalúra sikeredett a most kitüntetettek listája. Ebben ők maguk vétlenek! De a mérlegelést, és az ilyenfajta mérlegelést is a képviselő-testületnek kell megtenni.
˙ ˙Nem pedig egy túl elfogult, egyoldalú döntéssel éppen azokat kitenni a szóbeszédnek, akiket elismerni akarnak. Ez a nagyobb felelősség! Előre tudom, hogy sokan szóváteszik majd, hogy éppen az én honlapom fórumán írnak véleményeket az emberek. Ezzel nekem nincs gondom, mert ha itt nem írnának, megbeszélnék másutt. Reggel voltam néhány boltban, mindenütt ez a beszédtéma, még akkor is, ha nem ír ide be mindenki.
˙ ˙No EZ a döntéshozók felelőssége!
˙ ˙Ugyanúgy vagyok ezzel, mint amikor Gresina István kapott díszpolgári címet. Nem értettem vele egyet, hogy éppen akkor és úgy kapja meg. És arról is joggal beszélt - az akkor még nem ilyen szélsőségesen megosztott - lakosság. És akkor sem az érdemeket vitattam!

 a - a2007. márc. 16. 11:26 | Válasz | #28 
Még mindig senki nem cáfolta a 11-es hozzászólásban írtakat.
Azok nem elegendőek egy VÁROSÉRT emlékéremhez?
Pénz nem jár egyébként vele, igaz?

 Kisztitkár2007. márc. 16. 11:28 | Válasz | #29 
Kedes a-a, nem akartam egyháztestületi elnök lenni, én csak a hittanbeíratás körüli emlékeimről írtam, mint szűlő. A legenda pedig nem legenda, mert ezt szülői értekezleteken ítélőképességem teljes tudatában hallotuk az ott ülő szülőkkel együtt, ebben a moszkovita faluban. Az meg, hogy ki hol vacsorázott engem nem érdekel, ha ez igaz, hogy az atyával összejártak, akkor még szomorúbb vagyok.

 © Fórummester2007. márc. 16. 11:29 | Válasz | #30 
Meg kell erősítenem a-a hozzászólását a tekintetben, hogy ez a díj erkölcsi elismerés. Ezzel az oklevélen és a plaketten kívül semmiféle anyagi juttatás, pénzdíj, vagy bármi más nem jár.

 a - a2007. márc. 16. 11:30 | Válasz | #31 
Furcsa is volt MG-t és VI-t egymás mellett látni, a kitüntetők erre sem figyeltek, hiszen a két személy nem evett egymás tenyeréből, sőt...
De a másik két kitüntetett "munkásságát" nem tudom megítélni, ezért nem is hoztam szóba őket.
Mégiscsak furcsállom, hogy az antikommunista propagandával megnyert választás utáni első pro urbe díjkiosztáson három - az emberek szerint - "kommunista" nyert - bármit jelentsen is ez.
/Zárójelben jegyzem neg, hogy pl. Antall József és miniszterei zöme is intézményvezetők voltak az átkosban, ráadásul nem falusi igazgatók, hanem MSZMP KB által jóváhagyandó beosztásokban.../

 a - a2007. márc. 16. 11:49 | Válasz | #32 
Kedves Kisztitkár, nem Rád, hanem a másik (a fröcsögő) hsz-re gondoltam, akinek hányingere lett saját bevallása szerint.
Szomorú pedig lehetsz, de ezek szerint Supiter atya nem tartotta őt egyházellenesenek.
Az egyháztestületi elnöki cím ügyében pedig a váci püspöknél lehet apellálni, Géza atya akkor már nem élt egyébként, tehát nincs köze hozzá.

 Kisztitkár2007. márc. 16. 12:06 | Válasz | #33 
Kedves a-a! Én mint volt kisztitkár nem reklamálok semmit sehol, főleg az egyháztestületi elnökséget nem, mert erről én semmiről sem tudok. Úgy gondolom, hogy ez az egyház belügye. Részemről a vitát be is fejezem. Üdvözlettel!

 © Fórummester2007. márc. 16. 13:14 | Válasz | #34 
Felkerült a honlapra a kitüntetettek bemutatása a tegnap elhangzott méltatások alapján. Itt a hangfelvételt is meg lehet hallgatni.
Az oldal innen megnyitható

 Polgár2007. márc. 16. 13:32 | Válasz | #35 
Hát kedves a-a ! Védheted ahogy akarod ! Sőt az általad nagyra becsült atyának is adhatok mindenféle kitüntetést !Egyébként Supi atyád volt a legnagyobb egyház ellenes !Ezért engem ezzel az eagyával nem győztél meg !V I aki engem és szüleimet azért üldözött mert hittanra jártam ! Most meg ő az egyházközösség feje ! Szégyen és gyalázat ! Ő ha lehetett volna még a templomot is lebontotta volna !
Talán nem kellene ebből az emberből mártírt csinálni ! Fényezheted ahogy akarod ! A véleményemet akkor is fenntartom amit a 4 beszólásomban írtam mind a háromról !Egyébként az én családom tett már eleget a Rétságért maradandót is ! Azért mert valaki meg metsz három bokrot még nem kellene kitüntetni !Pláne nem köpönyeg forgató senki házi embereket !Ez szerinted frecsogás szerintem meg ez az igazság !!!!

 a - a2007. márc. 16. 13:48 | Válasz | #36 
Kedves Polgár, ez a hozzászólásod véleményem szerint megint tényektől mentes fröcsögés (pld: "köpönyeg forgató senki házi ember"), semmi több.
A 11-es számú hozzászólásom TÉNYEKET tartalmaz, senki meg nem kísérelte cáfolni őket - mert nem is lehet.
Téged /és főleg a szüleidet/ egyébként egy tanár hogyan tudott üldözni ?!
Mártírt senki nem csinálhat egy élő emberből, itt sem mártír-csinálás történt, csak és kizárólag arról van szó, hogy a Városért emlékérmet idén Várszegi István (és két másik személy, akikről meg sem írtad, miért senkiháziak szerinted) kapta meg.
Én pedig leírtam, mit tett Várszegi István a városért - nem három bokor megmetszésért kapta, mint a GIK által már megnyitott oldalon is olvasható.
Te ezzel szemben nem írtad le, mit tettél a városért.
Írd le és jövőre majd biztosan te kapod a Pro Urbe díjat.
(De azért a helyesírásra - egybeírjuk, külön írjuk, vessző, stb - majd abban a terjedelmes fogalmazásban jobban figyelj oda.)

 Polgár2007. márc. 16. 15:16 | Válasz | #37 
Kedves a-a ! Nem fogom leírni mert nem vágyok arra a díjra amit ezek az emberek tegnap átvettek ! Nem fogom leírni mert féltem családomat a helyi hatalmon levő emberektől, akik a nem tetsző véleményt megfogalmazó embereket folyamatosan alaptalanul lejáratják . A tények azok furcsa dolgok! Én emlékszem arra is mikor minket hittanosokat pappal együtt kizavarta az iskolából . Emlékszem arra is mikor édesapámon számon kérte miért jár az egész család a templomba ! Emlékszem arra is a múlt rendszer elvakult helyi elvtárs volt ! Emlékszem arra is amikor az általad emlegetett sport udvarról elzavarta a gyerekeket !( Egyébként mindig volt sport pálya az iskola mellett .Hol itt ,hol ott !)Arra is élénken emlékszem hogy a tornaterem este hat óra után nem volt igénybe vehető ! Ellenben nem emlékszem arra hogy őt bárki is megválasztotta volna a helyi egyház tanács vezetőjének . Ehhez a címhez is furcsa úton jutott hozzá ! Le merem írni mint képviselő sem választották újra úgy a helyi keresztények sem választanák meg .A helyesírást meg itt tanultam a keze alatt, ha nem tetszik neki tegyél szemre hányást ! Azért meg amiket leírtál nem biztos hogy csak az ő érdemei ,egyébként meg felvette érte a fizetését !

 a - a2007. márc. 16. 15:26 | Válasz | #38 
Kedves Polgár?
- melyik pappal zavart ki Téged az iskolából? Hogyan zavart ki?
- szüleidet hogyan üldözte?
- mit jelent, hogy elvakult elvtárs?
- kiket és miért zavart el az iskolaudvarról?
- milyen "furcsa úton" "jutott hozzá" a címéhez? mi volt benne a furcsa?
- miért kellett volna tőle helyesírást tanulnod?
- a fizetését minden igazgató felveszi az országban, azok is akik NEM teszik meg a 11-es hozzászólásban felsoroltakhoz hasonló tetteket...
Emlékeket írsz, saját emlékeidre hivatkozol, nem írtál még mindig tényeket, mert nem hinném, hogy tényszerűen kizavart Téged és a papot (melyik papot?) az iskolából...
Én is írhatok ilyet: emlékszem, hogy Te annak idején felgyújtottad Rétság össze telefonfülkéjét és kukáját egy tavaszi éjjelen...

 © Fórummester2007. márc. 16. 15:48 | Válasz | #39 
Tisztelt Hozzászólók!
˙ ˙Úgy érzem, a bejegyzésekben megjelenő vita elkanyarodik a tárgytól, és nem a díjakról, a kitüntetésekről, annak adományozásáról szólnak, hanem átmennek személyeskedésbe. Ezt nem szeretnénk! Azt pedig végképp nem, hogy egyik kitüntetett szóba került e hozzászólásokban ma reggel, és innentől kezdve csak vele foglalkozik minden hozzászóló.
˙ ˙A tárgykörben van más megvitatni való is, ezeket saját véleményemként magam is beírtam.
˙ ˙Nem gondolom, hogy túlságosan a múltba kellene visszamenni, és egy embert - csak azért mert a testület őt tartotta méltónak és elismerést kapott - már-már személyében sérteni. Ezt pedig azért gondolom, mert a dicsérő szavakat nem maga állította magáról, hanem a képviselő-testület döntött róla. Akár jó, vagy rossz volt a döntés, nem ő tehet róla! Szerintem maga is - mint a többi kitüntetett - csak pár nappal az átadás előtt szerzett róla tudomást.
˙ ˙És gondolom, megfelelő körben, a hibáit sem tagadná le, de ez a hely nem erre a célra nyittatott!
˙ ˙Legyetek belátóbbak és mértéktartóak.

 bertali2007. márc. 16. 15:57 | Válasz | #41 
Érdekes, tanulságos volt a véleményeket végigolvasni.
És sok hozzászólásban van is valami.

 a - a2007. márc. 16. 15:59 | Válasz | #42 
A magam részéről be is fejezem, mert indulatokkal nem lehet vitatkozni, csak érvek ellen lehetne. De itt érvek nemigen voltak, csak szidalmak.
Én is úgy gondolom, hogy nem kell mindenkinek egyetérteni a döntéssel (bár sokan tapsoltak és gratuláltak a kitüntetetteknek), de személyeskedni és rágalmazni sem lett volna szükséges. És kommunistázni, mikor vállaltan antikommunista az önkormányzati többség...
Ha a második hozzászólástól valaki elolvassa, miket írtak be a polgárok, apukák, tüdők, kacsák - megannyi nagyszerű közösségi ember egyébként - akkor világosan láthatja, hogy azok a hozzászólások csak irígy fröcsögések.

 tüdő2007. márc. 16. 16:04 | Válasz | #43 
Meg lehet kérdezni az akkori történelem tanárt és az énektanárt, minden igaz amit leírtam. Sok szüló is tudna mesélni, ahogy én is megéltem, de hagyjuk már az egészet. Várszeginek a saját lelkiismeretével kell elszámolni, az egyháztanács tagjainak pedig saját magukkal a választást illetőleg.

 a - a2007. márc. 16. 16:13 | Válasz | #44 
De engem komolyan érdekelne, hogy mivel fenyegette meg a gyerekeket, szülőket?
Akkor is volt, aki járt hittanra. Mi bántódása lett?

 Faló2007. márc. 16. 16:13 | Válasz | #45 
Teljesen igaza van a polgárnak . a-a lehet hogy az ex igazgató kiváló szakember ehhez én nem értek de emberileg egy nagy nulla !Kedves tüdő szerinted van lelkiismerete az ilyen embernek?

 bertali2007. márc. 16. 16:24 | Válasz | #46 
Az igaz, hogy sok irigység van benne.

 a - a2007. márc. 16. 16:44 | Válasz | #47 
Ez aztán az érdemi hozzászólás!!!
Szerintem meg az egy nagy nulla, aki bárkit így egy mondatban minősít.

 bertali2007. márc. 16. 16:51 | Válasz | #48 
Félreérhető volt, azért írok mégegyszer. A sok kifogás a díjazottakra talán csak azért volt, mert az irigység beszélt belőlük.

 tüdő2007. márc. 16. 17:32 | Válasz | #49 
Nem volt kötelező az átkosban belépni a pártba, azokkal barátkozni, azoknak nyalni. Mint ahogy most vagyunk sokan akik soha nem voltak köpönyegforgatók. Hívtak nem egyszer maguk közé, de én semmi pénzért nem álltam be közéjük. Meg kell, hogy mondjam, erre most büszke vagyok, pedig már az ajánlóim is megvoltak. Tehát mégegyszer: ha az igazgató úr velük tartott, úgy gondolkozott, a Varga Jóskák s..nyalta, rendben. De ezeket a dolgokat, ahogy akkor viselkedett, akikkel egy nyájban volt, most nem lehet elfelejteni.

 Faló2007. márc. 16. 18:16 | Válasz | #50 
Én nem egy mondatban minősítettem , mert leírtam teljesen egyetértek a polgárral . Minek írtam volna le ugyanazt még egyszer ? Te egyáltalán itt éltél abban az időben ? Elmondom neked Rétságon mindig volt hitoktatás akár milyen moszkovita falu volt . Csak az akkori moszkoviták ( ezek közzé tartozott ) most fene nagy vallásos emberek . Talán mert közeli hozzád tartozó ezért fájdalmasan érint az igazság ,de attól még amit leírtak itt többen róla az igaz .

 BlackJack2007. márc. 16. 19:15 | Válasz | #51 
Gratulálok Várszegi úrnak a kitüntetéshez. A három küzül legjobban ő érdemelte meg. Nem azért kapta mert régen párttag volt, viszont tett a városért valamit amikor ő igazgató volt. És még most is tesz mint a Gobelin vezetője. Megérdemelte. Ekik ezért belekötnek szégyelljék magukat.

 a - a2007. márc. 16. 19:36 | Válasz | #52 
Önzetlenül dolgozott a város javáért, sosem a magáért. Ezért kapta a díjat.
Részletek a 11-es hozzászólásban.
Felfoghatatlan számomra, hogy ez a pár irigy ember - aki biztosan fegyveres ellenálló volt a Kádár-rendszerben - ezt hogyan nem foghatja fel...
Engem abszolút nem érdekel egyébként, mikortól volt Rétságon hitotktatás, de úgy állítjátok be, mint egy vallásellenes embert, holott volt egyházi esküvője (a hatvanas években...), gyerekei meg voltak keresztelve és a helyi pap (akit hittanos gyerekesektül kizavart az iskolából, - muhaha) a barátja volt, az új atya pedig felkérte, a váci püspök azután elfogadta egyháztestületi elnöknek.
Tények. Tények.
Komolytalan...
Egyébként ennyi véleményetek van az ünnepségről és a kitüntetettekről...?

 Apa2007. márc. 16. 19:58 | Válasz | #53 
Lehet fényezni a jeles embereket !Tömösvári ahol csak dolgozott ,csak a saját zsebét nézte,tünkre ment az összes munkahelye!Már most a kocsmákban ossztogatja a munkákat ,pénzt mert állítólag belett neki igérve Bulejka Bandi helye.XXXXXXXXXXX, aki így vezet a városban. Várszegi megtért ember, ha igaz amit a-a leírt az a legrosszab. Ide-oda is benyalt tövig!

 Házisárkány2007. márc. 16. 20:10 | Válasz | #54 
Csak az ünnepséghez szólok hozzá! A gyerekek nagyon szépen szerepeltek. Megköszönte a tanároknak valaki? Jók a képek ezen a honlapon. Az egész ünnepség szép volt. A táncosok is jól szerepeltek. Jól össze volt állítva a műsor. Köszönet a kultúrosoknak. Nem szoktam fórumozni nem is értek hozzá. A nagylány mutatta meg, hogy ide beírhatok ne csak a szennyet lehessen olvasni, mert igenis szép volt az ünnepség. Gratulálok az oklevelekhez.

 Apa2007. márc. 16. 20:22 | Válasz | #55 
Tömösvári egyes vendéglátó helyek gyakori látogatója ,ezekhez általában autóval érkezik !Nem üdítót vagy kávét fogyaszt kupica számra!

 Nokedli2007. márc. 16. 21:02 | Válasz | #56 
Kedves Házisárkány!
Ha ott voltál az ünnepségen akkor tudod, hogy a pm és a közönség is megköszönte.

 bertali2007. márc. 17. 07:14 | Válasz | #57 
Talán Te is ott voltál?

 Polgár2007. márc. 17. 07:17 | Válasz | #58 
Csak azok tények amiket te leírsz ? Élünk itt egy páran akik ismerik ezeket az embereket . Igen is vedd tudomásul azok is tények amit mi leírunk . Megtörténtek a dolgok !Túl sokat emlegeted a 11 beírásodat két kérdésem van milyen kerítést építetett és milyen sportpályát ! Egyébként a tanári kar többsége ki sem állhatta ! Nem véletlenül nevezték gonosz törpének a háta mögött ! Ja és még egy a rendszerváltás előtt egyáltalán nem volt barátja a pap !Utána más szelek fújtak ezt is megpróbálta kihasználni !Nem kéne a tényeket elfordítani ! Az egyháztanács elnökének nem a pap szokta felkérni az illetőt hanem a hívek! A püspök azt hagy jóvá akinek a nevét elé teszik ! Egyébként mennyi pénz szerzett a templom felújítására ? Vagy ez is úgy működik mint az amikor igazgató volt hogy mások dolgoztak ő meg majd tetszeleg az ezt is elintéztem szerepben ! Kire irigykednénk ? Pont ezekre az emberekre !
Nem gondoljátok hogy nevetségesek vagytok ? Mi bele merünk nézni a tükörbe!

 Polgár2007. márc. 17. 07:48 | Válasz | #59 
Én is ot voltam meg apa is !Igen ott voltunk ! Az ünnepségen is voltunk !Nem is gratuláltunk és MÁRCIUS 15 való tekintettel a legyűrtük felháborodásunkat !Ott voltunk akkor is amikor a vízmű helyi vezetője volt és viselkedése miatt kirúgták őt. Akkor is jelen voltunk amikor az URÁNUSZ KFT vezetője volt vajon innen is miért kellett mennie ? ! Sőt akkor is jelen voltunk amikor a szennyvízcsatornát kiépítette ! Milyen minőségben ,meg kell kérdezni a Takarék úton lakókat? És vajon a mostani vízmű miért nem vette át üzemeltetésre ezt a szakaszt ? A munkákat a tanácstól ki felügyelte a felesége !
Ott voltunk akkor is amikor a PENTA telephelyre azt mondta "Rétságon egyetlen egy hely alkalmas erre a célra a Hegedűs telephelye " a laktanya meg ott állt üresen ! Ennyi köze volt a mostani csatorna beruházáshoz!Akkor is a barátai zsebét tömte volna !
Egyébként ez nem az a honlap öcsisajt ahol benyalhatsz a Mezőfinek és bandájának! Annak a címe retsag.hu ! Talán próbálkozzál azon az oldalon és legalább már ketten lesztek a Gál Gáborral !Ja hogy már onnan is kirúgtak benneteket ! Tudod ezt 1848 -ban is úgy hívták cenzúra !Egyébként a 4 sz bejegyzésemet továbbra is fenntartom !De te ember hol voltál kb harminc évig hogy ezekről még kérdezel ?Más egyébként Nokedlinak igaza van mert még tapsot is kért nekik !

 bertali2007. márc. 17. 08:31 | Válasz | #60 
Az egyháztanácstagok a hívek választják (ha választják), van akit nem, az egyháztanács elnökét pedig az egyháztanács tagok választják, a püspök csak tudomásul veszi.

 Kiskutya2007. márc. 17. 08:46 | Válasz | #61 
Mi az "ha választják" ? Rétságon nem így történt !
A Tömösvári Sándort én nem ismerem de mint " szakértő " a sport támogatásnál művelt az felháborító volt . Kiderült összeadni meg kivonni sem tud .Ellenben kötekedni azt kíválóan . Ha máshol is így dolgozik most hagyja abba !Nincs rá szükség .

 © Fórummester2007. márc. 17. 10:14 | Válasz | #62 
Ismételten kéretik tárgyszerűen tényszerűen véleményt mondani, és a személyeskedést mellőzni.
˙ ˙Megértem, hogy az emberekben különféle indulatok szabadulnak fel, mégis azt javaslom, hogy az indulatokat ne az ünnep kapcsán fogalmazzátok meg.
˙ ˙Azt már írtam, hogy a kitüntetettek nem tehetnek róla, hogy őket választotta a képviselők többsége. Arról, hogy ilyen helyzet előáll, nem az elismert személyek tehetnek, hanem kellő körültekintés nélkül eljáró döntéshozók.
˙ ˙Az ünnepre való tekintettel kérek mindenkitől személyeskedésben az önmérsékletet. Tárgyszerű véleményeket, észrevételeket továbbra is várunk.

 Tavasz2007. márc. 17. 10:40 | Válasz | #63 
Én az ünnepség előtt történtekhez kívánok hozzászólni.Fül-és szemtanúja voltam annak a jelenetnek melyet a város polgármesterének a felesége rendezett a Műv.Házban/sajnos nem először és nem csak ezen a helyszínen!/Elképesztő hangnemben,ordenáré stílusban bunkózta és tahózta le szegény Kozák Katit és Végh Józsit,mert ők a gyerekszereplőket akarták az első két sorba ültetni többfajta meggondolásból.Ez nagyon nem tetszett a Mezőfinének és ezért kelt ki magából,elképesztő stílusban.Jó lenne ha ezt a "hölgyet" valaki végre felvilágosítaná,hogy mihez van köze és mihez van joga!Felháboríto,hogy ez a "nő" mit képzel magáról,csak azért,mert a férje polgármester.A másik megjegyzésem,rendkívül furcsa volt,hogy Gál Gábor anyja elsőnek beült az első sorba/ahonnan az alpolgit nem sokkal előtte hátrébb küldték/,kérdezem,mit keresett ott ez a nő,mit képzel,ki ő,hogy ott a helye?! Szerintem Gáborka fiacskáját nem kell már tisztába tenni vagy megszoptatni az ünnepség alatt!/Majd még megérjük azt is,hogy minden képviselő gyereke,nagyapja,nagyanyja,tántija,szomszédja,barátj és barátnéja ott fognak ülni a díszhelyen,és akkor már más nem is kell,jól ellesznek magukban!

 Kapu2007. márc. 17. 10:41 | Válasz | #64 
Tavaszkám!TÖK IGAZAD VAN!

 qwert2007. márc. 17. 10:44 | Válasz | #65 
Azon kéne elgondolkozni, hogy az itt élő 3000 ember 6000 felé húz - ezért nem fogunk soha sehova jutni.
Amit ez a pár ember csinált ezen a honlapon, az mindennél beszédesebb - mindent leszólni, belekötni az élő fába, semmit el nem ismerni, kocsmaszinten osztani az észt. Erre képesek.
Nem is érdemel többet a "város". Jövőre például Polgárnak kéne jelölni a 3 díjazottat - biztos közmegelégedésre tenné.

 © Fórummester2007. márc. 17. 10:56 | Válasz | #66 
Kedves qwert!
˙ ˙Az, hogy a településen milyen vélemények alakulnak ki, azért nem ez a honlap a felelős. Ezen a honlapon nagyon sok pozitív tudósítás, elismerés, gratuláció is megfogalmazódik!
˙ ˙Az pedig, hogy az emberek úgy gondolják, hogy a véleményüknek hangot is adnak - itt, a piactéren, a buszmegállóban a kenyérbóltban és az ABC-ben, meg a focipályán, a klubdélutánom, szóval mindenütt, annak két fő alapja van. Egyrészt van miről véleményt alkotni, másrészt szólás és véleményszabadság van.
˙ ˙A dolog rendkívül egyszerű. Mindenki leírhatja véleményét. Ha Neked csupa pozitív dologról van tudomásod, csupa jót tudsz elmondani a városról, és minden másról, írd be ide, vagy a megfelelő topicba! Mert csak így lesz teljes a kép! Nem elég leszólni másokat, hogy miért ez a véleményük, tedd hozzá a magadét, és fejezd ki részéletesebben az egyet nem értésed. És akkor kialakulhat valami közös bölcsesség a dolgok reálisabb megitéléséhez.
˙ ˙Az egy - remélhetőleg - elmúlt világ, hogy belé kell folytani a szót abba, akinek a véleménye nem tetszik. Nem kell! Mondja el, és ha van, kapjon rá választ, cáfolatot, pontosítást, véleményt. VÉLEMÉNYT és nem ítéletet! Ez fontos. Csak kellő tisztelettel lehet még ellenvélemények esetén is vitatkozni. És ez mindenkire egyaránt vonatkozik.

 tüdő2007. márc. 17. 11:06 | Válasz | #67 
Nem értitek? Hol van a becsület, a tisztesség, a bűn a gyalázat- mondja Fábry Sándor humosrista. És én is kérdezem a kitüntetett emberek kapcsán. Ezért nem lett volna szabad, mert már ezeknek az erkölcsi elveknek sincs értéke. Szörnyű!

 qwert2007. márc. 17. 11:23 | Válasz | #68 
Persze, szólás és véleményszabadság van.
Nem én gyalázkodtam itt eddig, ezért nem értem a megszólíttatásomat.
Véleményszabadság???!!!
Az, hogy "sehonnai bitang emberek, senkik, csontig benyaltak, kommunisták, köpönyegforgató senkiháziak, stb" - ez vélemény? Ugyan!
(még a Fórummester 62-es beírása szerint is személyeskedések.)
A kitüntetettek miért lennének kötelesek tűrni a rágalmakat, becsületsértő kifejezéseket - nem politikusok vagy közéleti szereplők.
Arra céloztam egyébként, hogy Rétság végletekig megosztott, ilyen indulatokat kavar 3 pro urbe díj is.
Szánalomra méltó az egész. Ha jobban meggondoljuk, az egész pro urbe díj nagy vicc, mert hol van itt az "Urbe"...

 bertali2007. márc. 17. 11:38 | Válasz | #69 
Valóban... holt itt az "Urbe"?

 a - a2007. márc. 17. 12:15 | Válasz | #70 
Kedves Fórummester!
Talán jó lett volna a fórum szempontjából, ha Polgár megválaszolja a feltett kérdéseimet, nem csak vádaskodik, illetve a te szavaiddal élve ítéletet mond valaki fölött. Ha oly buzgó katolikus, akkor tudnia kéne, hogy Jézus tanításai ellen való, amit csinál...
Nem írta le sok kérésem ellenére sem, hogy V.I.
mikor, melyik pappal zavarta ki apjával együtt az iskolából? Hogyan zavarta ki, ha egyszer ott nem lehetett hittant tartani? Hogy lehetett Supiter atya egyházellenes?
- őt és szüleit hogyan üldözte egy iskolaigazgató? Mikor, miben nyilvánult meg ez az ÜLDÖZÉS?
- mit jelent az, hogy elvakult elvtárs? Ez vélemény?
Akkor az is vélemény, hogy Polgár elvakult fasiszta. Punktum.
- kiket, mikor és miért zavart el az iskolaudvarról (netán rossz magaviselet miatt? Vagy sportellenes is..?)
- miféle "furcsa úton" "jutott hozzá" az egyháztestületi elnöki címéhez? mi volt benne a furcsa? Ha tud valami szabálytalant, írja le, de ne sugalmazzon. Tegyen feljelentést vagy bejelentést a püspöknél.
Mert én különben ezt írom, mert akkor tehát ezt is szabad: Polgár furcsa módon lett apja gyermeke...
Szabad akkor ilyeneket is írni, nem? Ez is vélemény szerintetek, nem?
- miért kellett volna Polgárnak a földrajz-rajz szakos igazgatótól helyesírást tanulnia? Nem a magyar tanárt illeti ezért szemrehányás?
Ésatöbbi, ésatöbbi.
Kedves Fórummester - szokták mondani, hogy a vélemény szabad, de a rágalmazás, gyanúsítgatás, célozgatás az nem vélemény.
Így hát Polgár és a többiek mocskolódása számomra nem több irigységnél.
----------------------------

 hívő2007. márc. 17. 12:34 | Válasz | #71 
csak most olvastam a fórumot, és nagyon szomorú lettem. Magukat kereszténynek valló emberek gyűlöletbeszédeket írnak álnév alatt. Azt hiszik, hogy mivel ők többet járnak templomba, különbek másoknál.
Közben nyilvánvaló, hogy a templomba járók ugyanolyan gyarló emberek. Vannak köztük gyűlölködők, akik nem szerették Supiter atyát, mert öreg és lassú volt, elmentek és bepanaszolták a Püspök úrnak. Most nem szeretik Tibor atyát sem, mert fiatal és tettrekész, de főleg mert nem úgy működik ahogy egyesek szeretnék.
Hol van a felebaráti szeretet és megbocsátás, a másik ember elfogadása?

 hős2007. márc. 17. 12:37 | Válasz | #72 
Polgár!
Aki nem vállalja önmagát és családja tetteit, mert fél a HATALOM MEGTORLÁSÁTÓL 2007-ben, az hogy meri felróni másoknak, hogy nem szálltak szembe a kommunista diktatúrával. Akik akkor éltek, akkor tettek a közösségért, akkor neveltek embert a gyerekekből.
Most már Ne félj - 2007-ben nem kell félni!

 © Fórummester2007. márc. 17. 12:45 | Válasz | #73 
a-a utolsó sorával maximálisan egyetértek.
A vélemény szabad, a rágalmazás, az alaptalan gyanúsítás nem megengedett!

 Apa2007. márc. 17. 19:28 | Válasz | #74 
Nagyon nem jól látod !Csak a helyi történéseket kellene egy kicsit figyelni !Itt a városban nyílt megtorlás folytatnak egyesek !

 bertali2007. márc. 18. 07:20 | Válasz | #75 
Tán már GULÁG is nyílt?

 katapult2007. márc. 18. 10:52 | Válasz | #76 
Takarítás után, szemét már csak a fényképeken.Ha ilyen ütemben dagad a rétsági ringben az ünnep, akkor előbb-utóbb jönnek a hastáncosok is, mint echte magyar női ver-bunk.Amúgy szép volt, mondjuk. Csak nem értem a pulpitust!Földszintre a sarokba: "egyek vagyok-vagyunk veletek!?" Egyáltalánm: miért pulpitus? Nem lehet csak úgy "face to face"? Kapaszkodni kell, vagy az megvéd a hülyeségtől? Mert miről is szólt MOS-ószer Főnök mondandója? Álmodott egy tisztább jövőt? Akkor nem most kellene tisztának lenni, maradni?Netán valami nagyobb ívűt gondolni "kultúrpolitikailag", minthogy pusztuljon a Végh József? Ettől azért több kellene, nem? És Mezőfi úr "nagybeszéde"!Valahova el kéne jutni!, mert az elég kevés, hogy egy pillanatra azonosulok a néppel, és annak arcai mögé bújva ekézem a kormámnyt!Gondolat nélkül azért mégsem megy, "gyerekek"!Az iskola megtette, amit megtehetett, a lefosztott csont esete a fogatlannal. A szavalatok is viszonylag jók voltak, s ha innen elérhető az ujjávarázsolt Szájbely Zsolt, azt tanácsolnám, hogy ne vágja zsebre a kezét, mert nem illik egyrészt, másrészt ahhoz még "nőni köll", hogy megtehesse. Majnik Laci ismét elfelejtette egy pillanatra, hogy mért hívták oda. Kicsit belemelegedett a közepén, ami máskor másutt jó, az most kicsit szögletes maradt.A Lajtorjának ott kell lenni, különben potenciális nézőszám-minuszokkal számolhat a nagyérdemű. A kitüntetettek. Hát istenem: még húsz év és az idő megoldja a sallangok csomóit.Elszáll a maga természetes útján, ami elszáll, s akkor már tényleg semmi más nem marad, mint önmagunkkal szembenézni.Az se lesz egyszerű, de kevesebben lesznek a fanyalgók.Az azért kínos volt, hogy pont a MOS-ószer Főnök mondta a központi igét, oly hűségesen, hogy a "gobelint" betű szerint ejtette.Nem tudom, van-e remény rá, hogy a feltörekvő "mosolyos gátlásosak" kiegyensúlyozott emberekké váljanak!Vannak barátaik, egytől egyig mind ilyen.Anyuka kedvencei, akiket kiengedtek a járókából és most rajcsúroznak. Nem kéne.Szelidebben, alázatosabban, ha kérhetem, mert bumfordi forgolódásukban leverik a többre érdemes polgári fajanszokat!A kisvárosi "first lady" felháborító úgyan, de nézzük a másik feléről a dolgot.Nevetséges, kiérleletlen, indulatvezérelt, amin véreres szemeivel nem tud felülemelkedni, mert ennyire képes.Én sajnálom őt, mert látom az előtte magasodó egyéni tragédiáját.Lehet egykor többre volt hivatva, de az önmaga gyártotta kelepcék körbezárták.Béke legyen mindannyiunkkal, mert a harag, gyűlölet önmagunkra is visszahat!

 GiK2007. márc. 18. 11:44 | Válasz | #77 
Én magam is fültanúja voltam egy heves kirohanásnak Végh Józseffel szemben. Mivel ez "magánbeszélgetés" volt, nem tartottam ildomosnak ide beírni, de ha már így szóba került van hozzá néhány szavam. (Akkor nem voltam ott, amikor hasonlók Kozák Katinak is elhangzottak, neki aztán tényleg nincs köze semmihez.)
˙ ˙Kozák Kati nagyon lelkes és felkészült táncoktató. Művésze annak amit csinál! Nem bántani kellene, hanem elismerni munkáját! Komolyan mondom, megérdemli.
˙ ˙Az eset a kezdés előtt úgy 10 perccel volt, amikor még semmi sem volt kőbe vésve, semmi helyrehozhatatlan nem történt. Az igaz, hogy gyerekek leültek az első sorokba. Én úgy láttam azok, akik az alsó tagozatos blokkban mindjárt az elején szerepeltek, tehát a kezdésre már úgyis fel kellett menniük a szinpadra. Már csak azért is állíthatom, mert abban a hangos pillanatban a néptánsosok a folyosón sorakoztak próbára, vagy próbából jövet. Egyszerre pedig nem lehettek két helyen.
˙ ˙Biztos vagyok benne, ha Végh József is látja a helyzetet, minden különösebb cirkusz nélkül, szép szóval megkéri a szereplőket, hogy engedjék át a helyüket a díszvendégeknek. Mert számomra vita sem lehet, hogy a városvezetőknek, és a kitüntetetteknek az első sorban kell ülniük, csupán a praktikum okán. (Ki tudjanak könnyen menni.) Mert semmi más ok nincs megkülönböztetni rétságit a rétságitól, külön hellyel. Egyetlen egy van! Helyi rendelet szól arról, hogy a város Díszpolgárát külön hely illeti meg a város rendezvényein. De neki "elfelejtettek" meghívót küldeni. (Megjegyzem nem kell szeretni, de ha ez jár neki, akkor tessék végrehajtani.)
˙ ˙Az úgynevezett költséghatékonyság megtette hatását, és ezt kár lenne az igazgatóra kenni! A műv ház nem vehet fel új dolgozót, és a könyvtárban lévő két nyugdíjbavonuló helyett sem lehet új embert alkalmazni, így döntött a képviselői többség. Most pedig éppen nyugdíj előtt szabadságukat vették ki. Tehát legalább 2-3 ember hiányzott a stábból - csupán költséghatékonyság címén - akik közül régebben egy főt oda lehetett állítani az első sorhoz. Most nem lehetett! Így is kevesen voltak a többi munkához, amit szerintem megfelelően megcsináltak. Tehát tessék az ügyet Tóth Máriának és Gál Gábornak címezni, akik éllovasai a művelődési ház megnyomorításának.
˙ ˙Amúgy azt gondolom, ha valakinek észrevétele van, azt nyugodtan (Csak nyugodtan, és feltűnés, kiabálás nélkül!) meg lehet mondani az intézmény igazgatójának, és az észrevételt mérlegelve ő biztosan intézkedik is. Én magam is "elláttam néhány tanáccsal" de ettől nem zengett soha a folyosó.
˙ ˙Utasítgatni pedig senkinek nincs joga. Emelt hangon különösen nincs! Ez tény, és jogszabályokban is megfogalmazott dolog.

 Szávai2007. márc. 18. 13:54 | Válasz | #78 
Szia kati!
Végigvertem magam szenvedélyes és lelkes hozzászólásodon...Egyszerűbb lett volna, ha simán lesz...rozod az egészet oszt jól van. Egyszerűbb is lett volna sokak számára megérteni a dolgot száz százalékban, meg, hát időben is gyorsabban megvan a leszarozás. Én is ott voltam a megemlékezésen, volt ami tetszett, volt ami kevésbé, mindenesetre szerintem becsülésre méltó minden olyan ember, aki kiáll sok másik ember elé, és csinál valami olyat, amihez a sok mások ember nem ért. És az egy ember, azzal, hogy kiáll egy falusi megemlékezés művészi vagy politikai színpadára valószínűleg a fellépés előtt időt és fáradtságot fordított a fellépés mikéntjére és hogyanjára. Ha másképpen nem megy,akkor legalább a politikai és művészi produkciókra szánt felkészülés szándékát ismerjük el. Tehát a SZÁNDÉKOT, ha már a teljesítményt nem tudjuk vagy nem akarjuk.

 Szávai2007. márc. 18. 14:05 | Válasz | #79 
Egy könnyed skizofrén húzással válaszolok magamnak az előző bejegyzésemre:))
Üdvözlöm minden olyan hiperérzékeny olvasómat, akik már másképp gondolnak rám, mint korábban. Az előbbi bejegyzés második felét globálisan tessék érteni.
Na tessék....tudtam, hogy nem értik meg:))
Azt meg furcsának találom, hogy a falu díszpolgára meghívót kell kapjon, hogy eljöjjön a megemlékezésre. Talán a díszpolgár nem rétsági, hogy nem tudná, mikor és hol lesz a megemlékezés? Képmutatónak látom ezt, hogy meghívókat kell fellőni az ideológiai elefántcsonttornyokba, hogy onnan lefáradjanak az emberek közénk, halandó és egyszerű emberek közé...

 Tavasz2007. márc. 18. 14:07 | Válasz | #80 
Van aki megérdemli, van aki nem. Azt fel nem fogom miért kellett Gál Gábort bizottsági elnöknek szólítani egy vers vagy miféle elmondáshoz és azt miért a pulpituson kell olvasni. Akkor kis Majniknak is a pulpitusban kellett volna gitározni. Azután a díjakra csak Gál tudta felolvasni nagy nehézségek árán a szöveget akkor pedig lefokozták csak képviselőnek. Az a legsélsőbb bal oldalra odatett pulpitus ezek alá nem való. Aztán ha készült, ha nem, amit Gál ott összehabratyolt , szintén próbálgatva megbírkózni az olvasásssal , annak se füle se farka az nem volt. A táncosok nagyon profik, és az iskolások is. Gál helyett mondhattak volna ők egy verssel többet, azzal mindenki csak többet kapott volna.

 GiK2007. márc. 18. 14:30 | Válasz | #81 
Attila! Ne magyarázd félre amit írtam.
˙ ˙Nem biztos, hogy a díszpolgár kér a meghívóból. A lényeg az, hogy a kitüntetéshez jár a meghívó, és erről el szoktak feledkezni.
˙ ˙Az is egy más dolog, hogy a képviselők is kapnak meghívót pl. a testületi ülésre, pedig tudják, hogy mikor van. (Ők szavazzák meg az éves menetrendet.) Úgy általában, ha nem változik a maguknak előírt időpont.
˙ ˙Szóval ez csak egy felvetés, mert biztos vagyok benne, hogy Balla képviselő úr sem a faluban kifüggeszett plakátról, vagy máshonnan tudta meg a rendezvényt, hanem 100 %-ra veszem, hogy kapott meghívót. A protokoll szerint ugyanis neki is jár, akkor is ha tud róla, akkor is ha nem.
˙ ˙Engem személy szerint nem érdekel, hogy a díszpolgár akart jönni vagy nem, nem kért fel fogadatlan prókátornak sem. Egyszerűen rögzítettem, hogy helyi rendelet van arra, hogy neki jár néhány dolog. Pl. meghívó, és fenntartott hely a rendezvényeken. Ez helyben törvény! El lehet törölni, de addig amíg érvényes be kell tartani.

 Rétsági2007. márc. 18. 18:40 | Válasz | #82 
Kedves Katapult!Sok mindennel egyetértek,amit kifogásként,éstrevételként leírtál.Három megjegyzésem lenne: a beszédek tényleg nagyon laposra sikeredtek/sajnos,mert márc.15.többet érdemelne,még ha nehéz lehet is újat mondani/,meg az a napi politika már legalább elmaradhatna,a rossebnek sem hiányzik!A másik megjegyzésem,bár nem tisztem megvédeni a fellépő fiatalokat,a kis Majnik nekem nagyon tetszett,az énekválasztása is/ami nagyon aktuális itt Rétságon is,utalok e fórumon megjelent hozzászólásokra is!/ és az előadása is ,újfajta ,citerát idéző gitárjátékával.A versmondó Szájbely Zsolt sokak szerint profikat megszégyenítőt produkált,inkább bíztassuk,mert sok lehet még benne,persze a jóindulatú bírálatra mindenkinek szüksége van ,de úgy tudom először lépett színpadra és nem könnyű ott mindenre figyelni,így a kezekre sem.A kislány is jó volt,úgyhogy én azt mondom ,csak így tovább,hajrá fiatalok,hajrá rétsági gyerekek,táncosok,versmondók,zenészek,és persze köszönet a felkészítőiknek is!

 Mester2007. márc. 18. 18:55 | Válasz | #83 
Én is azt hiszem, hogy örülnünk kell, ha helyi fiatalok jót propdukálnak a zenében, a táncban, a versmondásban vagy a sportban, inkább ebbe fektessék energiájukat, mint a rongálásba, italozásba, balhékba vagy a kábítózásba! Hajrá gyerekek, hajrá fiatalok!

 Spider2007. márc. 19. 10:15 | Válasz | #84 
Március 15. napja többszörösen ünnep a rétsági emberek számára. Egyrészt mint magyar emlékezik az 1948-as forradalom ...
1848, nekem csak ennyi tünt fel

 © Fórummester2007. márc. 19. 10:22 | Válasz | #85 
Köszönöm a hibajelzést!
˙ ˙Ezért is jó egy ilyen interaktív média, mert az olvasó ír, szerkeszt, véleményt mond, és javít. Sajnos valamilyen rossz beidegződés miatt minden évben legalább egyszer elkövetem ezt a hibát, de aztán mindig van aki figyelmeztet és kijavítom. Kösz!

 ifj. Majnik László2007. márc. 19. 10:29 | Válasz | #86 
Tisztelt fórumozók! Tisztelt Katapult!
Amit írsz, sajnos igaz. Bár nem felejtettem el, miért hívtak oda, de a középső, "elszállós" rész kissé tényleg szögletes volt. Kicsit többet kellett volna dolgoznom vele, de túlságosan magához ölelt ez a citerás hangzás. Mindenesetre köszönöm véleményed, mindenképpen osztanom kell!
Én azt gondolom, hogy azért hívtak oda, hogy előadjak egy számot, gitározzak, zenéljek. Igazából ezt tettem, mindig is ezt teszem. Lehet, hogy nem voltam épp alkalomhoz illő, de talán nem is tudnék olyan lenni - már. A zene túlnő az alkalmakon. Van olyan amikor a pillanatok megfelelőbbek ennek bizonyítására, azt hiszem, most ez több szempontból sem volt megfelelő... de ilyen volt. Eddig bármit csináltam is a zenében - nem valami nagy szám - mindent a pillanatokra hagytam. Ezért tetszik sokmindenkinek.
Kedves Kati!
Én azt mondom, ne törődj az efféle "idegeskedőkkel", mert teljesen fölösleges. Igazából az a lényeg: az ilyenek miatt ne tűnjék el az a lelkesedés az arcodról, amit látok rajta.
Üdvözlettel:
ifj. Majnik László

 Nem mindegy?2007. márc. 19. 11:35 | Válasz | #87 
Megtörtént, ez volt...
Ti döntésetek, nem mindegy?
Kaphatta volna bárki, akkor is lene szép terjedelmes visszhangja!
Durva, de ez van.

 Okoska2007. márc. 19. 22:58 | Válasz | #88 
Hát igen! Ha képviseletre választott testületi tagság nem élvezi a városlakók valós többségének bizalmát, nem az ő képviseletükben szavaznak, hanem a saját egyéni érdekeikben akkor tényleg van minden dolognak terjedelmes viszhangja. Nagyon helyeselem hogy van! Az kinek lenne jó, ha az emberek már a véleményüket se mondhatnák el?

 zizi2007. márc. 20. 13:46 | Válasz | #89 
Ellendrukker.

 Kiskutya2007. márc. 20. 15:56 | Válasz | #90 
Hát kedves okoska zizinek !

 Várszegi Istvánné2007. márc. 20. 22:23 | Válasz | #91 
Nem vagyok jártas az internetezésben, így csak most olvastam el ezt a fórumot.
Visszautasítom a férjemet ért alaptalan rágalmakat!
A férjem SENKIT nem zavart ki az iskolából és senkin nem kérte számon a templomba járást.
Aki mást mond, hazudik - hazudjon a szemembe!
Törpének az nevezhette, aki maga lelkileg törpe.
Ha Magyarországon mindenki annyit dolgozna, amennyit ő dolgozott, nem itt tartana az ország. A családja és a munkatársai pontosan tudják, hányszor töltötte a szabadidejét az iskolában, az iskoláért. még most is a saját kezeivel készített dekorációk díszítik az iskolaépületeket.
Nem tudom, ki és miért sajnálja az elismerést, és miért rágalmazza Várszegi Istvánt, de legalább ne gyáván tegye, mondja a szemembe a hazugságait!

 Citizen2007. márc. 20. 22:42 | Válasz | #92 
Miért csak Várszegit kezdték ki? A többi se egy piskóta. Szerintem az egyházat azt nem kellett volna bekeverni, de megérdemelte a kitüntetést. A másik kettő nem tett annyit az igaz. Azok persze jók mindenkinek csak Várszegi igazgató urat piszkálják. Ezzel nem lehet egyet érteni.

 Lucifer2007. márc. 21. 07:11 | Válasz | #93 
Nem adhatnak mást, csak mi lényegük.

 Both József2007. márc. 21. 10:47 | Válasz | #94 
Kedves Fórumozók!
Úgy látom egy-két ember, akik hol "hívőként", hol "hitetlenként" tünnek fel ezeken az oldalakon Rétság felemelkedését nem "szolgálják". Jó lenne már befejezni egymás "gyalázását" és megteremteni egy jószándékú Rétságot. Erre a polgármester figyelmét is felhívnám, mert a Vele folytatott Rétságot érintő tárgyalások, beszélgetések is süket fülekre találtak. Az elismert személyekkel kapcsolatban: tudjuk, hogy mindig lesznek, vannak és voltak olyan emberek, akiknek az elismerés fájdalmas és vannak akik örülnek annak. Végig kell nézni az elismertek listáját és azok között is biztosan vannak olyanok, akik a "politika" hatására kapták az elismerést. Továbbra is azt javaslom: A MI PÁRTUNK RÉTSÁG!

 Chilli2007. márc. 21. 12:32 | Válasz | #95 
Hát igen, a helyi politika sajnos az országosan leképeződése. Nem tudnak csak két oldalban gondolkodni, pedi Rétság csak egy van. Ha valaki a másik oldalról szól, akkor egyből ráugranak, teljesen mindegy, hogy mit mondanah

 Karaffa Gyula2007. márc. 22. 10:32 | Válasz | #96 
Sőt, ha nem Rétsági az illető, (mint én) akkor akár jogot is éreznek arra egyesek, hogy nem-rétsági mivoltát hangoztatva belerúgjanak, még akkor is, ha esetleg az az ember, (mint én is) sokat tett/tesz Rétság "jó hírének öregbítéséért". Szomorú. Ha a magunkfajták megelégelik ezt a nemtelen magatartást, ezt a "társadalmi munkában, ingyen elvégezheted, és még köszönd is meg nekünk, hogy hagytunk Rétságon érvényesülni és tehetséged kibontakoztatni" lekezelő stílust, és "beadják az unalmast", és "eltakarodnak Rétságról", és a tehetséges, tenni akaró rétságiakat is magukra haragítják még jobban, akkor aztán megnézhetik majd magukat Rétság polgárai. Mert akkor EZEK az urak leráznak majd magukról minden felelősséget, mint bundájáról a kutya a vizet
Én mondom ezt, Karaffa Gyula!
(Szomorú, hogy ezt még egyszer ki kellett mondanom, mert meglátásom szerint a rossz irány továbbra is megmaradt.)

 exlex2007. márc. 22. 13:44 | Válasz | #97 
Itt is, mint más faluba, az idegen ( a nem idevalósi) általában még most is csak gyüttment.

 © Fórummester2007. máj. 28. 18:42 | Válasz | #98 
Tudósítónk cikke a Hősök napi megemlékezésről
itt olvasható

 vándor2007. máj. 29. 09:16 | Válasz | #99 
Én éppen átutaztam a falutokon, de megálltam egy főhajtás erejéig.
Furcsa, hogy ennyire nem érdekelt senki a rendezvény.
Ahogy elnéztem, zömében nők voltak, akik megemlékeztek a háborúban elesettekről.
Anyák, feleségek, leendő anyák.
Szolídan megrendezett, de méltóságteljes volt az ünnepség.

 KGB2007. máj. 29. 20:26 | Válasz | #100 
aha, éppen átutaztál és megálltál. aha.

 Nokedli2007. máj. 29. 21:09 | Válasz | #101 
Vannak nekünk ilyen figyelmes "átutazóink".Nem tudtad!


[1] 2 3 4 5 ... Utolsó

Ugrás a tetejére

Tárhely és domain a MediaCentertől


Az általános témákhoz való hozzászólás oldal innen megnyitható >>>
www.retsag.net
(c)Copyright
E-mail
Webmester
^fel-