Savez Sportskih Klubova Odgajivača Golubova Budinpestanskih visokoletaca ( Srbije )>-< Budapesti magasröptű keringő tenyésztő egyesületek szövetsége (Szerbia)

Savez Odgajivaca Sportskih Golubova B.P.V   >>   Fórum   >>   Takmicarska komisija saveza
Szövetségi versenybizotság

Ha szeretne hozzászólni, be kell jelentkeznie!
Bejelentkezés >>

Listázás időrendben


 © aca vukadinovic2014. szept. 21. 14:22 | Válasz | #82 

 © aca vukadinovic2014. szept. 21. 14:14 | Válasz | #81 

 © aca vukadinovic2014. aug. 24. 14:29 | Válasz | #80 

 © aca vukadinovic2014. aug. 10. 20:52 | Válasz | #79 

 © aca vukadinovic2014. júl. 31. 21:00 | Válasz | #78 

 © aca vukadinovic2014. júl. 20. 22:00 | Válasz | #77 

 © aca vukadinovic2014. júl. 13. 19:48 | Válasz | #76 

 © aca vukadinovic2014. jún. 29. 12:17 | Válasz | #75 

 © aca vukadinovic2014. jún. 29. 11:56 | Válasz | #74 

 © aca vukadinovic2014. jún. 29. 11:41 | Válasz | #73 

 © aca vukadinovic2014. jún. 26. 22:10 | Válasz | #72 

 © aca vukadinovic2014. jún. 18. 23:12 | Válasz | #71 

 © aca vukadinovic2014. jún. 18. 23:01 | Válasz | #70 

 © aca vukadinovic2014. jún. 18. 22:57 | Válasz | #69 

 © aca vukadinovic2014. jún. 04. 20:49 | Válasz | #68 

 © aca vukadinovic2014. máj. 25. 11:56 | Válasz | #67 

 © aca vukadinovic2014. máj. 25. 11:50 | Válasz | #66 

 © aca vukadinovic2013. nov. 04. 20:34 | Válasz | #65 

 © aca vukadinovic2013. nov. 04. 20:28 | Válasz | #64 

 © aca vukadinovic2013. aug. 15. 11:24 | Válasz | #63 

 © aca vukadinovic2013. aug. 15. 11:20 | Válasz | #62 

 © aca vukadinovic2013. aug. 01. 19:28 | Válasz | #61 

 © aca vukadinovic2013. aug. 01. 19:10 | Válasz | #60 

 © aca vukadinovic2013. júl. 18. 19:52 | Válasz | #59 

 © aca vukadinovic2013. júl. 18. 19:49 | Válasz | #58 

 © aca vukadinovic2013. júl. 04. 19:35 | Válasz | #57 

 © aca vukadinovic2013. júl. 04. 19:15 | Válasz | #56 

 © aca vukadinovic2013. júl. 02. 22:55 | Válasz | #55 
Iz druge kvalifikacione grupe su se kvalifikovali:Sekulić Milan, Pinter Tibor, Sabo Tibor,Slankamenac Milan, Gunjić Duąko,Sredojević Lazar, Iđuąki Slobodan, Mraović Slobodan,Barna Joľef, Sečei Ervin.Tabela će biti postavljena u narednim danima. Takmičarska komisija.

 © aca vukadinovic2013. jún. 28. 19:13 | Válasz | #54 

 © aca vukadinovic2013. jún. 27. 22:16 | Válasz | #53 
Na Drľavno prvenstvo su se kvalifikovali:Jovančević Branislav, Vekonj Laslo,Fratucan Đorđe, Curnović Edvard, Jablanovski Dragutin, Miljanović Duąko,Kurina Joľef, Katai ©andor,Gandią Tihomir. Tabela će biti postavljena u narednim danima.Takmičarska komisija.

 © aca vukadinovic2013. jún. 12. 19:49 | Válasz | #52 

 © aca vukadinovic2013. jún. 12. 19:45 | Válasz | #51 

 © aca vukadinovic2013. jún. 12. 19:35 | Válasz | #50 

 © aca vukadinovic2013. jún. 12. 19:31 | Válasz | #49 

 © aca vukadinovic2013. máj. 04. 20:08 | Válasz | #48 

 © aca vukadinovic2012. aug. 16. 19:14 | Válasz | #47 

 © aca vukadinovic2012. aug. 07. 18:05 | Válasz | #46 

 © aca vukadinovic2012. aug. 07. 17:50 | Válasz | #45 

 © aca vukadinovic2012. aug. 02. 20:03 | Válasz | #44 

 © aca vukadinovic2012. júl. 19. 19:26 | Válasz | #43 

 © aca vukadinovic2012. júl. 19. 19:15 | Válasz | #42 

 © aca vukadinovic2012. júl. 04. 19:48 | Válasz | #41 

 © aca vukadinovic2012. júl. 04. 19:47 | Válasz | #40 

 © aca vukadinovic2012. jún. 30. 20:31 | Válasz | #39 

 © aca vukadinovic2012. jún. 30. 20:26 | Válasz | #38 

 © aca vukadinovic2012. jún. 30. 20:18 | Válasz | #37 

 © aca vukadinovic2011. aug. 18. 14:12 | Válasz | #36 

 © aca vukadinovic2011. aug. 04. 14:59 | Válasz | #35 

 © aca vukadinovic2011. aug. 04. 14:52 | Válasz | #34 

 © aca vukadinovic2011. júl. 20. 21:26 | Válasz | #33 

 © aca vukadinovic2011. júl. 20. 21:11 | Válasz | #32 

 © aca vukadinovic2011. júl. 18. 19:27 | Válasz | #31 

 © aca vukadinovic2011. júl. 18. 19:26 | Válasz | #30 

 © aca vukadinovic2011. jún. 29. 21:12 | Válasz | #29 

 © aca vukadinovic2011. jún. 29. 20:59 | Válasz | #28 

 © aca vukadinovic2011. jún. 29. 20:46 | Válasz | #27 

 © aca vukadinovic2011. jún. 02. 12:31 | Válasz | #26 
Za Međudrľavno takmičenje Hung(MRTOE)-Srbija koje će se odrľati 18.06.2011.god. za Srbiju će učestvovati sledeći takmičari:
1. Mraović Slobodan Kljajićevo
2. Mečerik Atila Čantavir
3. Cabafi Andraą Senta
4. Dragoljević Nikola Novi Sad
5. Medić Boľo Apatin
6. Vukadinović Aca Sombor

 © aca vukadinovic2011. jún. 02. 12:19 | Válasz | #25 
ZA MEĐUDR®AVNO TAKMIČENJE Hung-SRB-BiH koje će se odrľati 11.o6.2011.god.za Srbiju će učestvovati sledeći takmičari:
1. Katai ©andor M.Iđoą
2. Barna Joľef Senta
3. Lacko Pal Kanjiľa
4. Jablanovski D. Novi Sad

 © aca vukadinovic2011. ápr. 10. 13:58 | Válasz | #24 

 © aca vukadinovic2010. szept. 27. 19:55 | Válasz | #23 

 © aca vukadinovic2010. szept. 27. 19:42 | Válasz | #22 

 © aca vukadinovic2010. aug. 12. 17:32 | Válasz | #21 

 © aca vukadinovic2010. aug. 12. 17:27 | Válasz | #20 

 © aca vukadinovic2010. júl. 29. 21:23 | Válasz | #19 

 © aca vukadinovic2010. júl. 29. 18:50 | Válasz | #18 

 © aca vukadinovic2010. júl. 29. 18:48 | Válasz | #17 

 © aca vukadinovic2010. júl. 29. 18:45 | Válasz | #16 

 © Vadalcevic Zeljko2010. júl. 15. 20:10 | Válasz | #15 
Cestitike na ostvarenim rezultatima.

ali jedna primedba:
Clan 11.
Takmicarska komisija je duľna obracunati sve zapisnike u naznacenom roku i poslati klubovima
rezultate takmicenja i ranglistu, najkasnije 10 dana po okoncanju takmicenja. Svaki takmicar je duľan
dostaviti licno ili putem poąte jedan primerak zapisnika sa zavrąenog takmicenja, najkasnije 24 casa po
okoncanju istog. Drugi primerak ąalje maticni klub sudije u istom roku. U sluľaju neslanja primerka koji je duľan slati sudija, pokrece se disciplinski postupak protiv istog. Zakasneli zapisnici se nece uzimati u obzir. U slucaju spora nadleľan je pecat poąte. Zapisnici se ąalju na adresu Saveza.

 © aca vukadinovic2010. júl. 15. 14:54 | Válasz | #14 

 © aca vukadinovic2010. júl. 15. 14:53 | Válasz | #13 

 © aca vukadinovic2010. jún. 30. 20:14 | Válasz | #12 

 © aca vukadinovic2010. jún. 30. 20:04 | Válasz | #11 

 © aca vukadinovic2010. jún. 23. 19:33 | Válasz | #10 

 © aca vukadinovic2010. jún. 21. 16:01 | Válasz | #9 

 © aca vukadinovic2010. jún. 16. 23:26 | Válasz | #8 
Međudrľavno takmičenje Srbija-Mađarska je odrľano 12.06.2010.god.i postignuti su sledeći reyultati:
1.®ibrita Čaba 7h23duľ0h56pro.3h39nevid.2963 boda
2.Mađar Imre 8h09duľ0h11pro.2h49nevid.2721 boda
3.©najder Đula 6h27duľ1h13pro.1h08nevid.1776 boda
4.JablanovskiD.4h30duľ0h26pro.1h17nevid. 826 boda
5.DragoljevićN.3h47duľ0h12pro.1h21nevid. 761 boda
6.Cabafi Andraą 7h50duľ0h11pro.0h05nevid.714 boda
7.Gajdači Robert5h04duľ.20kom stalo 504 boda
8.Molnar Iątvan 3h20duľ.0h10pro.0h25nevid 390 boda
9.Beloąić Lajoą 4h12duľ.0h07pro.0h10nevid 290 boda
10.Almaąi Laslo 4h25duľ.16kom stalo 265 boda
11.Katai ©andor 4h13duľ.23kom stalo 243 boda
12.Barna Joľef 3h52duľ.24kom stalo 232 boda
Ostali takmičari nisu poslali zapisnike. Takmičenje je proąlo u najboljem redu i sa naąe i Mađarske strane ąto potvrđuje da ni na jednom zapisniku u rubrici primedbe nije niąta upisano . Zahvaljujem se svim takmičarima a posebno sudijama ąto su se odazvali da se ovo takmičenje odrľi!

 © aca vukadinovic2010. jún. 08. 16:14 | Válasz | #7 

 © Vadalcevic Zeljko2010. jún. 05. 20:57 | Válasz | #6 
prijava iz Kluba 21 Makova sedmica Subotica
Horvat Janoą vija na drugom terminu za kvalifikacije, a na prvom terminu sudi.

Jedan (1) takmičar ľeli učestvovati na Saveznom takmičenju.

 © aca vukadinovic2010. máj. 31. 14:34 | Válasz | #5 
Za medjudrľavno tamičenje Srbija-Mađarska koje će biti odrľano 12.06.2010.god.prijavili su se sledeći takmičari koji su stekli pravo učeąća rezultatima u prethodnoj god.i rangu na Saveznoj listi unazad tri godine:
1.Mečerik Atila Čantavir SRB-11
2.Katai ©andor M.Iđoą SRB-7
3.Cabafi Andraą Senta SRB-4
4.Jablanovski Dragutin Novi Sad SRB-3
5.Barna Joľef Senta SRB-4
6.Dragojević Nikola Novi Sad SRB-3
7.Beloąić Lajoą Sombor SRB-6
8.Vukadinović Aleksandar Sombor SRB-6
9.Slankamenac Milan Rumenka SRB-5
10.Lacko Pal Horgoą SRB-15


ZZZZZZzz

 © aca vukadinovic2010. máj. 18. 14:55 | Válasz | #4 
Prijave treba poslati najkasnije do 5.juna da bi se mogao blagovremeno napraviti raspored takmicara i sudija,na adresu Aleksandar Vukadinovic ,Beogradska 33a,25000 Sombor. Za slanje zapisnika sa sastanka je zaduzen Pera Burgic koji bi to trebao da ucini

 © Vadalcevic Zeljko2010. máj. 17. 20:02 | Válasz | #3 
Do kojeg termina se podnose prijave za takmicenje?

jos zapsinik sa sastanka nije stigao u nas klub! (uopste dali je i poslat)


[1] 2

Ugrás a tetejére

Tárhely és domain a MediaCentertől