Savez Sportskih Klubova Odgajivača Golubova Budinpestanskih visokoletaca ( Srbije )>-< Budapesti magasröptű keringő tenyésztő egyesületek szövetsége (Szerbia)

Savez Odgajivaca Sportskih Golubova B.P.V   >>   Fórum   >>   Takmicarska komisija saveza
Szövetségi versenybizotság

Ha szeretne hozzászólni, be kell jelentkeznie!
Bejelentkezés >>

Listázás időrendben


 © aca vukadinovic2015. jún. 24. 21:24 | Válasz | #91 

 © aca vukadinovic2015. jún. 16. 21:32 | Válasz | #90 

 © aca vukadinovic2015. jún. 16. 21:09 | Válasz | #89 

 © aca vukadinovic2015. jún. 09. 20:31 | Válasz | #88 

 © aca vukadinovic2015. jún. 02. 21:47 | Válasz | #87 

 © aca vukadinovic2015. jún. 02. 20:58 | Válasz | #86 

 © aca vukadinovic2015. jún. 02. 20:57 | Válasz | #85 

 © aca vukadinovic2015. máj. 23. 20:48 | Válasz | #84 

 © aca vukadinovic2015. máj. 23. 19:17 | Válasz | #83 

 © aca vukadinovic2014. szept. 21. 14:22 | Válasz | #82 

 © aca vukadinovic2014. szept. 21. 14:14 | Válasz | #81 

 © aca vukadinovic2014. aug. 24. 14:29 | Válasz | #80 

 © aca vukadinovic2014. aug. 10. 20:52 | Válasz | #79 

 © aca vukadinovic2014. júl. 31. 21:00 | Válasz | #78 

 © aca vukadinovic2014. júl. 20. 22:00 | Válasz | #77 

 © aca vukadinovic2014. júl. 13. 19:48 | Válasz | #76 

 © aca vukadinovic2014. jún. 29. 12:17 | Válasz | #75 

 © aca vukadinovic2014. jún. 29. 11:56 | Válasz | #74 

 © aca vukadinovic2014. jún. 29. 11:41 | Válasz | #73 

 © aca vukadinovic2014. jún. 26. 22:10 | Válasz | #72 

 © aca vukadinovic2014. jún. 18. 23:12 | Válasz | #71 

 © aca vukadinovic2014. jún. 18. 23:01 | Válasz | #70 

 © aca vukadinovic2014. jún. 18. 22:57 | Válasz | #69 

 © aca vukadinovic2014. jún. 04. 20:49 | Válasz | #68 

 © aca vukadinovic2014. máj. 25. 11:56 | Válasz | #67 

 © aca vukadinovic2014. máj. 25. 11:50 | Válasz | #66 

 © aca vukadinovic2013. nov. 04. 20:34 | Válasz | #65 

 © aca vukadinovic2013. nov. 04. 20:28 | Válasz | #64 

 © aca vukadinovic2013. aug. 15. 11:24 | Válasz | #63 

 © aca vukadinovic2013. aug. 15. 11:20 | Válasz | #62 

 © aca vukadinovic2013. aug. 01. 19:28 | Válasz | #61 

 © aca vukadinovic2013. aug. 01. 19:10 | Válasz | #60 

 © aca vukadinovic2013. júl. 18. 19:52 | Válasz | #59 

 © aca vukadinovic2013. júl. 18. 19:49 | Válasz | #58 

 © aca vukadinovic2013. júl. 04. 19:35 | Válasz | #57 

 © aca vukadinovic2013. júl. 04. 19:15 | Válasz | #56 

 © aca vukadinovic2013. júl. 02. 22:55 | Válasz | #55 
Iz druge kvalifikacione grupe su se kvalifikovali:Sekulić Milan, Pinter Tibor, Sabo Tibor,Slankamenac Milan, Gunjić Duąko,Sredojević Lazar, Iđuąki Slobodan, Mraović Slobodan,Barna Joľef, Sečei Ervin.Tabela će biti postavljena u narednim danima. Takmičarska komisija.

 © aca vukadinovic2013. jún. 28. 19:13 | Válasz | #54 

 © aca vukadinovic2013. jún. 27. 22:16 | Válasz | #53 
Na Drľavno prvenstvo su se kvalifikovali:Jovančević Branislav, Vekonj Laslo,Fratucan Đorđe, Curnović Edvard, Jablanovski Dragutin, Miljanović Duąko,Kurina Joľef, Katai ©andor,Gandią Tihomir. Tabela će biti postavljena u narednim danima.Takmičarska komisija.

 © aca vukadinovic2013. jún. 12. 19:49 | Válasz | #52 

 © aca vukadinovic2013. jún. 12. 19:45 | Válasz | #51 

 © aca vukadinovic2013. jún. 12. 19:35 | Válasz | #50 

 © aca vukadinovic2013. jún. 12. 19:31 | Válasz | #49 

 © aca vukadinovic2013. máj. 04. 20:08 | Válasz | #48 

 © aca vukadinovic2012. aug. 16. 19:14 | Válasz | #47 

 © aca vukadinovic2012. aug. 07. 18:05 | Válasz | #46 

 © aca vukadinovic2012. aug. 07. 17:50 | Válasz | #45 

 © aca vukadinovic2012. aug. 02. 20:03 | Válasz | #44 

 © aca vukadinovic2012. júl. 19. 19:26 | Válasz | #43 

 © aca vukadinovic2012. júl. 19. 19:15 | Válasz | #42 

 © aca vukadinovic2012. júl. 04. 19:48 | Válasz | #41 

 © aca vukadinovic2012. júl. 04. 19:47 | Válasz | #40 

 © aca vukadinovic2012. jún. 30. 20:31 | Válasz | #39 

 © aca vukadinovic2012. jún. 30. 20:26 | Válasz | #38 

 © aca vukadinovic2012. jún. 30. 20:18 | Válasz | #37 

 © aca vukadinovic2011. aug. 18. 14:12 | Válasz | #36 

 © aca vukadinovic2011. aug. 04. 14:59 | Válasz | #35 

 © aca vukadinovic2011. aug. 04. 14:52 | Válasz | #34 

 © aca vukadinovic2011. júl. 20. 21:26 | Válasz | #33 

 © aca vukadinovic2011. júl. 20. 21:11 | Válasz | #32 

 © aca vukadinovic2011. júl. 18. 19:27 | Válasz | #31 

 © aca vukadinovic2011. júl. 18. 19:26 | Válasz | #30 

 © aca vukadinovic2011. jún. 29. 21:12 | Válasz | #29 

 © aca vukadinovic2011. jún. 29. 20:59 | Válasz | #28 

 © aca vukadinovic2011. jún. 29. 20:46 | Válasz | #27 

 © aca vukadinovic2011. jún. 02. 12:31 | Válasz | #26 
Za Međudrľavno takmičenje Hung(MRTOE)-Srbija koje će se odrľati 18.06.2011.god. za Srbiju će učestvovati sledeći takmičari:
1. Mraović Slobodan Kljajićevo
2. Mečerik Atila Čantavir
3. Cabafi Andraą Senta
4. Dragoljević Nikola Novi Sad
5. Medić Boľo Apatin
6. Vukadinović Aca Sombor

 © aca vukadinovic2011. jún. 02. 12:19 | Válasz | #25 
ZA MEĐUDR®AVNO TAKMIČENJE Hung-SRB-BiH koje će se odrľati 11.o6.2011.god.za Srbiju će učestvovati sledeći takmičari:
1. Katai ©andor M.Iđoą
2. Barna Joľef Senta
3. Lacko Pal Kanjiľa
4. Jablanovski D. Novi Sad

 © aca vukadinovic2011. ápr. 10. 13:58 | Válasz | #24 

 © aca vukadinovic2010. szept. 27. 19:55 | Válasz | #23 

 © aca vukadinovic2010. szept. 27. 19:42 | Válasz | #22 

 © aca vukadinovic2010. aug. 12. 17:32 | Válasz | #21 

 © aca vukadinovic2010. aug. 12. 17:27 | Válasz | #20 

 © aca vukadinovic2010. júl. 29. 21:23 | Válasz | #19 

 © aca vukadinovic2010. júl. 29. 18:50 | Válasz | #18 

 © aca vukadinovic2010. júl. 29. 18:48 | Válasz | #17 

 © aca vukadinovic2010. júl. 29. 18:45 | Válasz | #16 

 © Vadalcevic Zeljko2010. júl. 15. 20:10 | Válasz | #15 
Cestitike na ostvarenim rezultatima.

ali jedna primedba:
Clan 11.
Takmicarska komisija je duľna obracunati sve zapisnike u naznacenom roku i poslati klubovima
rezultate takmicenja i ranglistu, najkasnije 10 dana po okoncanju takmicenja. Svaki takmicar je duľan
dostaviti licno ili putem poąte jedan primerak zapisnika sa zavrąenog takmicenja, najkasnije 24 casa po
okoncanju istog. Drugi primerak ąalje maticni klub sudije u istom roku. U sluľaju neslanja primerka koji je duľan slati sudija, pokrece se disciplinski postupak protiv istog. Zakasneli zapisnici se nece uzimati u obzir. U slucaju spora nadleľan je pecat poąte. Zapisnici se ąalju na adresu Saveza.

 © aca vukadinovic2010. júl. 15. 14:54 | Válasz | #14 

 © aca vukadinovic2010. júl. 15. 14:53 | Válasz | #13 

 © aca vukadinovic2010. jún. 30. 20:14 | Válasz | #12 


[1] 2

Ugrás a tetejére

Tárhely és domain a MediaCentertől